2007-03-11

Klimatbluffen


Bilden ovan är, helt fräckt, snodd från brittiska Channel 4:s dokumentär The Great Climate Swindle. (Jag återkommer i en senare postning till filmen som sådan. Här tänker jag ägna mig åt teknikaliteterna.)

Intressant är att den vänstra grafen, som alla alarmister tror så blint på, visar att koldioxidhalten i atmosfären har ett mindre samband med temperaturen än vad solaktiviteten, i grafen till höger, har.

Modern foskning (till skillnad från CO2-hysterin) visar att solens aktivitet tydligt påverkar hur mycket kosmisk strålning som når jorden från resten av rymden. Och den kosmiska strålningen har en direkt inverkan på hur mycket moln som bildas.

Hög solaktivitet sveper bort mycket av den kosmisk strålningen. Det ger oss färre moln - vilket i sin tur leder till högre temeraturer.

Och ju längre tidsaxel - ju tydligare blir sambandet.

Men - Al Gore har faktiskt rätt i en sak. Det finns ett samband mellan koldioxidhalten i atmosfären och temperaturen. Tråkigt nog, för honom, fungerar det tvärt emot vad han hävdar. Det är inte koldioxiden som höjer temeraturen, utan tvärt om. När temperaturen går upp, då frigörs mer koldioxid ur haven. Och det sker upp till 800 år efter temperaturhöjningen...

Visst kommer det att ske klimatförändringar. Rejäla och dramatiska sådana till och med. Men de beror alltså inte på koldioxidutsläppen, utan på förändringar i solens aktivitet.

Sorry, Al Gore! Ledsen, Göran Persson! Förargligt, Tony Blair! Retsamt, Leonardo DiCaprio! Attans, Fredrik Reinfeldt! Tråkigt, Expressen! Försmädligt, Pär Holmgren!

Bara Kyotoprotokollet går på sanslösa 750 miljarder dollar att förverkliga. EU:s nya CO2-mål kommer att kosta oss stora pengar, jobb, tillväxt, trygghet och välstånd.

Alarmismen leder också till att vi i väst försöker hindra utveckling och välståndsökning i de fattiga länderna - så att de som bor där hålls kvar i fattigdom och elände. Detta är så väl cyniskt, ondskefullt som direkt korkat av oss.

Och det är till ingen nytta!

När klimatförändringarna sedan väl klipper till, då kommer dagens åtgärder för att minska CO2-utsläppen att ha gjort oss sämre beredda för att möta dem. Minskad tillväxt kommer att göra att vi är fattigare, den dagen vi verkligen behöver resurser för att anpassa oss till ett ändrat klimat. Bromsad utveckling i dag kommer att göra att vi kommer att sakna en del av de tekniska verktyg vi kommer att behöva för att klara oss i morgon.

Och de som kommer att råka mest illa ut är människorna i de fattiga länder som vi har hindrat från att skaffa en högre levnadsstandard. Man möter helt enkelt naturens krafter sämre om man är fattig, outbildad, bor i ett skjul och saknar infrastruktur.

Dagens ord är - självmål!

17 kommentarer:

 1. Den högra grafen är väl av danskt ursprung (Lomborg m fl). Klart är att om Du häller Ramlösa i kastrullen och höjer temperaturen så går koldioxiden i luften. Haven innehåller massor av koldioxid som avges om vattentemperaturen höjes det minsta. Ordet är jämvikt något som naturen är petnoga med. Jämviktshalten är lägre vid högre temperatur. Fjolleriet med koldioxidhalten blir ännu tydligare om man beaktar att både metan, (kopruttarna m m) och vattenånga är betydligt potentare "växthusgaser"(molnen för bövelen - och de tilltar av kosmisk strålning - minns bubbelkammaren som med kondensspår visar partikelns väg). Molnigheten ökar med ökande kosmisk strålning. Politikerna ser en lysande möjlighet att klå av oss mer skattesamvetspengar. Senast nu Rajraj som vill höja fordonsdrivmedelsskatten (eller åtminstone lägga över) "vägskatten"(som inte heller går till att bygga och underhålla vägar ca 100mdr är det väl?)till drivmedelskontot. Den tyska författningen har en vacker tanke i lagen om brott mot folk- förmögenheten. Den borde vi lägga till vår grundlag och kunna stämma aschlet av våra usla politiker.

  SvaraRadera
 2. Hela programmet finns nu på google video

  Väldigt intressant och bra producerat, tror dock inte den kommer visas på svensk bio inom en överskådlig framtid som vissa andra klimatdokumentärer... =)

  SvaraRadera
 3. Alla de argument du tar upp här har blivit besvarade långt innan dokumentären gjordes. RealClimate har en bra sammanfattning.

  Förändringar i solaktiviteten kan inte förklara den senaste tidens uppvärmning. De grafer som sägs visa det har visats vara felaktiga. För övrigt: lite misstänkt att de väljer att jämföra med just temperaturen i Arktis, när den globala temperaturen visar på en betydligt större ökning, något som skulle ha gett betydligt sämre korrelation i deras grafer.


  Ingen har sagt att enbart koldioxid påverkar klimatet, men när man tar med t.ex. aerosoler från mänskliga aktiviteter i beräkningen överensstämmer modellen utmärkt med empirisk data.

  Ja, temperaturförändringar kan frigöra koldioxid ur haven, men ingen har sagt att det var koldioxiden som var orsaken till historiska klimatförändringar (däremot fungerade den som positiv återkoppling). Vi vet vad som orsakade dem (t.ex. förändringar i jordens omloppsbana), och det kan inte förklara dagens temperaturförändring. Mer info finns här och här.

  SvaraRadera
 4. Skämtare där! Det är vår brist på underkastelse för Allah som nu orsakar växthuskatastrof:

  "'The fear of Allah is not there. So we have now a polluted earth, a polluted water, a wasteland', he told a meeting this year."

  Sunday Herald Sun


  Njae... kaaaanske inte?!? ;-) Jag skrev också lite om filmen (tänkte ta den bilden men skärmdump funkar ju inte på videos och hade ingen "bildfångare" installerad).

  SvaraRadera
 5. tomas (utan h): "Förändringar i solaktiviteten kan inte förklara den senaste tidens uppvärmning."

  Det du syftar på är en relativt liten differens som trots IPCC:s "statistiska analys" inte kan användas för att förkasta korrelation som finns i 400 år samt i miljontals år. Man kan här kanske tro att IPCC:s inflytande på beslut vid mätningar av temperaturen kritiserats för att ensidigt ske så att temperaturerna blir högre. Men ändå är det alltså ganska marginella avvikelser som man även kan se tidigare där korrellationen finns.

  IPCC:s påstådda statistiska förkastande av detta är statistisk rabulism och kan i sig minst lika lätt som Manns hockeyklubba förkastas som en helblind, eller kanske snarare sanningsministerie-mässig, retorisk åthäva. De "felaktiga" värdena ligger sett i det stora hela gott och väl inom ramen för en längre korrelation (även om de två vördena inte ser ut att vara lika tätt korrelerande som innan).

  Det är ju alltså ett par senare värden det senaste 10-20 åren som IPCC klandrar för att de avviker lite från den oerhört fina korrelationen. Kvar finns ju ändå otaliga sedan långt tidigare fint korrelerande värden och IPCC har inte något i närheten av en sådan korrelation som bygger på en ren teori. Alltså inte på det ad hoc-rattande av variabler för att anpassa utfallet och påstå att bristen på korrelation mellan temperatur och koldioxid ändå gör CO2-teorin perfekt och säker (SIC! anpassning av verkligheten gör allt till 100% godtycklig konstruktion; noll naturvetenskap!) som inte ens är nära teori, snarare en från början ytterst svag och allt mer försvagad hypotes.

  Du har alltås även den fantastiska fina korrelationen 16 mijoner år (var det va) bakåt i tiden; en korrelation mellan varmt klimat och låg kosmisk strålning.

  CO2 är en gas som bara står för max ett par procent av den naturliga växthuseffekten (vattenånga dominerar), och den förändring som nu sker i koncentrationerna av gasen är ingenting i jämförelse med de förändringar i molnbildning vid hög solaktivitet.

  Men låt oss säga att jag har fel: Låt oss säga att CO2 *är* en gas som ändå bestämmer nivån på klimatet. Vi får dock ändå acceptera att temperaturförändringar kommer före ändringar i koldioxidhalten. Men tänk om det antropogena tilllskottet faktiskt gör en skillnad!?

  Det finns ett par saker som talar emot detta. För det första har historiskt temperaturen inte fortsatt att öka, samt ibland börjat avta, efter det att CO2-nivån ökat de 800 åren efter att temperaturen stigit. Det tyder på att CO2 i alla fall inte är någon stark drivkraft för ett varmare klimat.

  För det andra, och det är nog väl så viktigt som argument, så har historiskt under långa istider CO2 halten varit mycket hög och tvärtom har CO2-halten varit lägre/jämförelsevis låg under varma perioder. Så jag är ledsen, troende tomas. Det var ju ett intressant experiment på 1800-talet, att CO2 kunde absorbera värmestrålning. Men den hypotes man utformade då är ju exakt den dogm som IPCC nu följer. Man förkastar arrogant fantastiska resultat och framsteg i forskningen, med stöd av den kyrka man har i miljörörelsen och statens välsingnelse.

  Solen är alltså huvudsakligen en konstant lampa och CO2 den växthusgas som bestämmer klimatet. Något empiriskt stöd? Inte mer än svettigt kalibrerade modeller, och samtidigt skjuter man skarpt på allt som hotar dogmen. Vetenskap? Inte direkt, eftersom en dogm ses som ett oumkullrunkeligt axiom och eftersom därmed en vetenskaplig öppenhet fattas samt att man i sin isolering nöjer sig med att peta i modellvariabler där man som modelloperatör kan laga till vad man nu önskar.

  Men dogmatismen och hätskheten mot god vetenskap är nog det värsta. En religion driven med enorma summmor av statsunderstöd, påvar som skyddar de heliga trossatserna mm.

  Jämförelsen med islamiska fundamentalister, som en gjorde på forumet på Channel 4, var räätt slående (och "kul", om det inte hade varit så allvarligt som det nu är).

  SvaraRadera
 6. Förresten. En liten sak kan ju sägas mot filmen, att det fans en grej som filmen nog dolde. Nämligen att trots att mänsklig CO2 endast är en bråldel av CO2-emmisionen, så är den i hög grad bidragande till den nu ganska höga halten av CO2 i atmosfären.

  För "den religiöse" innebär ju det att värmeökningen under 1900-talet beror på CO2, men för oss andra har den bakomliggande teorin och hypoteserna för att temperaturförändring orsakats av CO2, samt att CO2 generellt orsakar klimatförändring, försvagats alldeles enormt för att i dag vara en rätt värdelös spillra till teori/hypotes.

  MEn ändå kan man faktiskt spekulera i hur stor andel av CO2-höjningen som beror på ökade emissioner från exempelvis havet. Hur som helst påstods filmen att växtriket avger mer CO2 än människan , och att även djurriket gör det. Djurriket 150 gigaton CO2 och människan 6,5 gigaton CO2. Dock hade en diskusion om andelen CO2 som människan bidragit med i filmen gett ett ointressant fokus med tanke på filmens syfte att förmedla att CO2 har en mindre, om ens någon märkbar (några bra bevis har ju inte IPCC gett), roll för klimatet.

  Kommer att bli mycket intressant att se resultaten av experimenten på Svensmarks forskning, men han ha ju redan visat (man kan säga bevisat) så bra resultat att ledarna för försöket på CERNs redan innan experimentet tydligen inte är oroliga för att det inte ska ge ett positivt resultat beträffande subatomära partiklars betydelse för kondensering av H2O/molnbildning. (Bom sagt, bubbelkammare! Eller bubblorna i ett ölglas; det som bubelkammarens uppfinnare fick sin inspiration av!!! (OBS: jag är spik nykter.) ;o)

  SvaraRadera
 7. HAX, varifrån är den vänstra bilden tagen? Man publicerade i Nature väldigt nyligen en undersökning som visade på ett mycket tydligt samband (likt den högra bilden) mellan CO2-halt och temperatur på geologiska tidsskalor. Om vi ska hålla oss till modern forskning (och det ska vi väl?) finns det ett alltså ett tydligt samband mellan CO2-halt och temperatur. Däremot säger undersökningen naturligtvis inget om vilket som är orsak och vilket som är verkan (eller om både höjd temperatur och höjd CO2-halt är orsaker av någon tredje faktor). Poängen är dock att om man ska kritisera forskningen som pekar på global uppvärmning, då ska man göra det med modern forskning, inte uppgrävda favoritgrafer som råkar visa det man vill. Då är man lika illa som alarmisterna.

  SvaraRadera
 8. Magnus:

  Solen är alltså huvudsakligen en konstant lampa och CO2 den växthusgas som bestämmer klimatet.

  Jag vet inte någon som har påstått det, även om Channel 4:s dokumentär verkar försöka få folk att tro det. Den modell jag länkade till i mitt förra inlägg tar med variationer i solaktiviteten som en faktor, men eftersom temperaturen de senaste årtiondena ökat utan motsvarande ökning i solaktiviteten måste den ökningen bero på något annat.

  Ingen har heller påstått att bristen på korrelation mellan CO2 och temperatur skulle göra CO2-teorin säker, snarare är det just närvaron av korrelation när man jämför modellerna med empirisk data som är ett argument.

  Visst, vattenångan står för en stor del av växthuseffekten, även om jag inte är säker på din siffra att CO2 står för "max ett par procent". Men vattenånga driver inte klimatförändringar på samma sätt som CO2 gör, läs mer här.

  För det första har historiskt temperaturen inte fortsatt att öka, samt ibland börjat avta, efter det att CO2-nivån ökat de 800 åren efter att temperaturen stigit.

  Jag känner inte till något sådant, men tar tacksamt emot referenser till ovanstående påstående.

  SvaraRadera
 9. magnus: Henrik, hoppas du ursäktar om jag försöker svara dig.

  Den skala som visar ett samband mellan temperatur och CO2-halt är ofta på en skala av 100000-tals år, för det är tydligt där utan att fasförskjutningen märks så väl. Bluffmakaren Gore hade ju förresten lagt kurvorna en bit ifrån varandra, så att inte fasförskjutningen skulle märkas. Se t ex tidsskalan i Al Gores presentation 19:20 in i filmen. (Se filmen på adressen joseph gav här i en kommentar.)

  Mellan 23 och 36 minuter in i filmen är det förresten många kurvor, men jag tycker att hela filmen är värd att se. Mycket välgjord är den! (Man kan ju njuta bara av filmskapandet.)

  Sambandet man fann från iskärnor mellan kosmisk strålning och klimat var förresten på miljontals år, men det finns även kortare serier från observationer sedan några hundra år där och sambandet mellan solfläckar, moln och klimat är frapperande.

  _Att det finns_ ett samband CO2 och klimat är alltså en omvänd historia till den som bluffspelaren Gore uttalar. Gore säger att det enda som är säkert är at när det blir mer koldioxid så stiger temperaturen. Det är inte alls så, utan det är fastlagt med att koldioxiden ökar efter temperaturen ökat och är med största säkerhet som Henrik beskriver det här, att haven avger koldioxid när de med fördröjning blir varmare. CO2 orsaka alltså omöjligen de temperaturökningar i de klimatskiften vi registrerat.

  Du verkar tro att det finns "senare forskning" men, nejdå, detta är så aktuell forskning man kan få; forskningsfronten vad temperatur- och CO2-data beträffar. Annat som tillkommit i forskningen stöder iofs inte heller "CO2-teorierna".

  Att mytomanen Gore gjorde en film och kampanjande kan mycket väl vara ett sista skrii innan ett korthus som politiker satsat hundratals miljarder i, och nästan skapats religion kring, rasar samman. Gore har nu sagt att en medborgare bär leva som vanligt och man bara ska göra lite om man typ orkar. Annat än det första budskapet om katastrof inom ett par decennier o vi inte gör något extremt radikalt. Men vad en mytoman säger är iofs inte så intressant (Gore lär ha sagt att han var USA:s president när rösterna i det jämna valet vägde, och nu säger han att han kämpat mot Global Warming sen han gick i skolan! Han var alltså rakt motsatt hela dåtidens etablissemang som trodde på en snar istid p g a utsläppen?!?). Vad Gore säger kan nog vända på en bråkdels sekund, men politisk makt kan också vara ohälsosam (inte minst för fattiga) och godtycklig och populistisk. Frågan är hur politikerna ska hantera de förväntningar de nu skapat om nya teorier helt underminerar IPCC:s forskning (vilket jag anser att slutledningar om tvivelaktiga klimatmodeller iofs redan borde ha gjort). Alla påfrestningar som denna löser sig nog dock i demokratier med yttrandefrihet, där politiker måste följa folkets vilja. Gör att politiken håller sig ajour med professionellas åsikter -- politikern vill ju inte på sikt undergräva sitt förtroende när denne insett vad som är korrekt -- och demokratin ger politikern legitimitet hos folket.

  -

  En sak som filmen inte tog upp är, som jag nämnde i en tidigare kommentar, att ett tillskot av CO2 säkert skett med människans hjälp liksom att jämförelse med CO2-nivåer tidigare i hisorien saknades. Grejen är dock den att CO2 inte framstår som en temperaturdrivande gas i historiska data. Det är faktiskt lugnande (finns ingen större anledning att tro att den ska vara det nu heller). Filmen är som sagt mycket sevärd!!!

  SvaraRadera
 10. Thomas,

  "närvaron" av korrelation mellan modellerna och mätdata är given, eftersom modellerna kalibrerats från mätdata. Det säger i sig ingenting om huruvida man hittat rätt funktion (för den mindre matematiskt bevandrade: för varje given uppsättning mätdata finns ett oändligt antal funktioner som passar mätdata. Att verifiera att man hittat rätt funktion kan man inte göra utifrån mätdata som man använt för att få fram funktionen, det blir i så fall ett cirkelresonemang, av den typ som IPCC använt.)

  Korrelationen mellan kosmisk strålning och temperatur är däremot mellan två fristående datamängder (ingen tror att temperaturen på jorden påverkar solsystemets och galaxens strålningsflöden) och är därför ett bra belägg för en teori. (Observera att kosmisk strålning inte förklarar ett par tiondelars temperaturhöjning de senaste decennierna, så växthusgaser kan alltså orsaka en höjning av temperaturen på flera tiondelar i framtiden om gensvaret blir det samma i då, vilket iofs inte är ett problem.)

  SvaraRadera
 11. Den siste mohikanen:

  För det första: Tomas utan h!

  För det andra: Läs gärna följande text från länken jag nämnde tidigare:

  The time history and radiative forcing qualities for each of these factors was specified in advance and was not adjusted to specifically match the temperature record.

  Magnus Andersson:
  Jag vet inte vad du menar med "dåtidens etablissemang", men jag hoppas att du inte inkluderar forskarvärlden.

  Jag väntar fortfarande på referensen.

  SvaraRadera
 12. Carl Wunsch som medverkar i filmen "The great global warming swindle" anser att blivit tendensiöst citerad i filmen. Här är länken http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/03/swindled-carl-wunsch-responds/

  SvaraRadera
 13. Tomas,

  det är helt enkelt inte sant. I var och en av IPCCs klimatmodeller finns det hundratals fria parametrar som justerats efter just historiska temperaturdata.

  SvaraRadera
 14. den siste mohikanen,

  Du får gärna komma med referenser om du har något som motsäger citatet i mitt förra inlägg. Hursomhelst är det intressant att läsa i abstractet till artikeln:

  The late-twentieth-century
  warming can only be reproduced in the model with anthropogenic forcing (mainly GHGs)


  vilket ju motsäger ditt tidigare inlägg.

  SvaraRadera
 15. Jag skrev: "Solen är alltså huvudsakligen en konstant lampa och CO2 den växthusgas som bestämmer klimatet."

  tomas svarade: "Jag vet inte någon som har påstått det"

  Det är så växthuseffekten beskrivits. Jag har läst åtskilliga sådana beskrivningar i allt från enkelt material till längre rapporter och böcker från miljörörelsen. Överhuvudtaget är en relativt konstant extern påverkan en förutsättning för teorin att en ökad koncentration CO2/växthusgas bestämmer jordens klimat. Det borde även du begripa. Men den modellen kan naturligtvis inte förklara tidigare klimatfluktuationer. Kanske därför den idiotiska hockeyklubban (kurvan av Michael Mann) var så passande och behölls som presentationsmateriel och argument långt efter att den några simpla ingenjörer påpekade felen (mer behövdes inte, men jag vet många CO2/IPCC-troende som försvarade kurvan många år efter den var "officiellt död").

  En sajt du länkar till ett par gånger är förresten av just Michael Mann, som konstruerade hockeyklubban, och naturligtvis är en rabiat försvarare av IPCC och dissare av kritiker till IPCC och CO2-teorin. I det papper (pdf) du länkade tar författaren och väljer just Manns temperaturdata, som inte är "värdiga" att använda, kan man säga. De är inte bara fett fel, utan de är bullshit rakt av. (Se bloggpost om den kurvan; den är ett hopkok av många värden historiskt, där man efter statistisk bearbetning fått ett snittvärde, men värdet har s a s inget värde, eftersom det blandar en rad offset och endast kan bli en mesig rak kurva, men från början på 1900-talet används, helt metodiskt felaktigt för datapresentation i en kurva, direkta och exakta termometervärden. Att temperaturen är fel fattar minsta grundskolelev när man ser att det inte är långt kallare på 1700-talet på grafen. Det är överhuvudtaget fel att använda ett medelvärde utan att visa att konfidensintervallet, enligt den felaktiga statistik (utöver fel dataanvändning) han själv presterade, är mer än en grad.) Framför allt är alltså temperaturkurvan grovt felaktig och inte godkänd av någon forskare längre, inte ens av förledarna på IPCC (märkligt nog, men de använde ändå kurvan efter att den var underkänd tills alldeles nyligen; ja förresten är ju dokumentet från 2004, så även här fuskar med kurvan som är död och begraven och så usel att den aldrig borde sett dagens ljus), och dels används inte relevanta andra data, så att vad som bevisas eller förkastas i detta dokument är egentligen ingenting. Ska man förkasta något på ett bra sätt så ska man göra det med så bra data som möjligt, och om man inte kan visa att motståndarens data är irrelevant så ska man naturligtvis använda den. Det gör inte författaren till dessa sidor, men istället används skit och irrelevanta saker samt på ett uselt sätt, allt för att propagandistiskt påskina att inte korrelation föreligger. Det gällde dokumentets andra sida. På den första förs ett kineseri (d v s ett grottande i en obetydlig detalj) som inte är annat än perspektivlöst och missar att en enstaka marginellt inte perfekt anslutande värde. Huvudpoängen är att man inte hävdar att det följer exakt eller att inte andra faktorer spelar in i klimatet som kortsiktigt fluktuerar. Som du ser på diagrammet så finns det andra ungefär lika stora avvikelser som de som är resultatet efter dokumentförfattarnas korrektion efter hänsyn filtrerade värden. Att den största avvikelsen kom här gör inte att teorin kan förkastas. Avvikelsen utesluter på inget sätt korrelation och på de längre tidserierna kan man ju ana att större ”fel” finns men korrelationen är ändå i det stora hela fantastisk och imponerande. Tyvärr har ju CO2-teorin bara skapat korrelation i efterhand och gissat fel i förväg samt saknar teorier som stöds i empiriska data. Arrhenius hypotes duger inte att komma dragandes med, och vad mer har ni egentligen?

  Du hävdar att man vosat att kurvorna är feaktiga, men hävdar du verkligen (kineseriet med filtrerade värden), och det håller jag med om, men hävdar du att korrelationen inte finns. I så faöö är du en idiot, och att du avänder ett dokument med mMAnns patetiska medelvärde för temperaturen t o m 1900 visar ju att du är en idiot ändå. Att du antydde att det inte är korrelation och att teorin är fel är uppenbart, men egentligen är det möjligt att du faktiskt vet att du missleder, eftersom du vbara uttalar att kurvan hade fel, d v s småfelet och på det sättet undviker en lögn men ändå ger sken av att det inte fins korrelatoin. Om du nu är smart, så skulle jag vilja veta varför du medvetet missleder folk med det puckade dokumentet med ett Manndiagram och som även visar småfelen som inte betyder att korrelationen motbevisats? Vad har du för agenda?

  "Channel 4:s dokumentär verkar försöka få folk att tro det."

  Det är så som teorin presenterats av sina anhängare, och det är så som du redan i nästa sats försöker få oss att tro att det är! Det försöker du genom att få oss att tro att endast på grundval av de två senaste mätvärdena i en serie inte har lika perfekt korrelation som tidigare. Men att för en marginell avvikelse förkasta hundratals år ypperlig korrelation är inte vetenskap utan idioti. Vi har ju El Ninjo och andra faktorer som kan spela in på den lilla marginella skillnaden. Avvikelsen är f ö inte större än att den ryms inom ramen för en fortsatt god korrelation. Det begriper inte bara vilken lekman som helst, utan även var och en som har någon erfarenhet eller kunnighet att tolka liknande typ av data från naturen; att små variationer förekommer samtidigt med stark korrelation. Att du påstår att de två senaste värdena visar en temperaturökning som inte motsvaras av solaktivitetens ökning innebär, eftersom det handlar om en så marginell skillnad, att du inte skulle heller bör acceptera din egen teori på en enda punkt, för finns det något som din teori visat ens i närheten av så snyggt och fint som denna korrelation? Den teori du förkastar visar i hundratals respektive miljoner år bakåt korrelation för data på moln solfläckar och klimat respektive kosmisk strålning och klimat. Din egen teori har å andra sidan haft fel i så gott som alla sina spådomar, och när det inte slagit in så har förklaringarna poppat upp och kalibreringar gjorts o s v, i en ständig "ad hoc-process". Vidare har man fel när det gäller temperaturen i troposfären som tvärtemot det förutspådda sjunkit. Vidare har man fel när det gäller uppvärmningen longitudinellt, där också utvecklingen gått i rakt och stark motsatt riktning mot vad man sagt. Men man viftar bort det och byter förklaringar och säger sen att teorin i efterhand stöds av empirin Det är inte vetenskap, det är bedrägeri och när du (och månglarna i IPCC) sågar så tydliga, enkla och väl empiriskt visade teorier som den nämnda är minst sagt förmätet och patetiskt. "Din"/IPCC:s teori bevisas inte av någon empiri, men motbevisas av massor av empiri. Att El Ninjo gett två marginellt avvikande mätvärden fäller inte en teori som står helt stadigt i all sin empiri liksom att de teoretiska förklaringsmodellerna är väl styrkta med empiri. Ett experiment återstår i CERN som kliniskt ska bevisa en detalj (som alla inblandade i experimentet tror ska lyckas) och sedan (men det är den nog redan) är teorin naturligtvis helt och fullt bevisad. De enda som är kritiska är de vetenskapliga klåparna/modellerarna på IPCC, medan forskarvärlden i övrigt är positiva och imponerade av Svensmarks och andra forslares framsteg.

  Du saknar för din teori grunddata som styrker den. Det argument du upprepar om CO2 och temperatur är lätt att "döda" genom att konstatera att temperaturhöjningarna historiskt kommer upp till 800 år före ökningen av CO2. Referensen där är professorer och klimatologer på filmen, om du så vill. Du kan själv kolla grafer hos bloggaren Danne Nordling, men du kan ju även lyssna på och tro på den rad av professorer som stå bakom det påståendet i denna filmen, men jag skulle råda dig att själv kolla data! Danne har visat lite här och här. Din egen analys av de data som finns är det bästa jag kan råda dig till. Skaffa de bara! Här är en annan graf på nätet. Studera den i detalj! (Nästan lika svårt som med Gores grafer, men det går!)

  Sedan påstår du att "närvaron av korrelation" är tillräcklig, men vad menar du med det? Anser du att dn benägenhet att stanna cykeln när det är punka kommer sig av att det blir punka när man stannar cykeln eftersom de korrelerar? Har du inte lärt dig att det orsakssamband ofta ar en riktning? Går du på mellanstadiet i grundskolan? Du ger en länk som visar att växthusgaser har stigit och att temperaturen har stigit på 1900-talet, men det är mycket dålig korrelation där, och i synnerhet i jämförelse med den närmast perfekta korrelation som finns mellan solfläckar och temperaturen på 1900-talet, d v s den bild som HAX har i denna postning. Den modell-kurva som finns där är en kurva som IPCC ritat i efterhand, sär man vägt in olika faktorer så att modellen ska gå tätt kring temperaturkurvan. Därmed bevisas ingenting, eftersom bevis för teorier i vetenskap måste förutsäga något. Det IPCC sysslar med kan man kalla fusk – i bästa fall (bedrägeri är nog ett bättre ordval, med tanke på deras vetenskapliga approach!). Men när du länkade detta handlade det du svarade på inte om 1900-talet utan om en fördröjning på 800 år, (Snälla, håll inte på och snacka om irrelevanta grejer eller upprepa det du sagt tidigare på irrelevanta ställen samt aldrig göra seriösa försök att svara mig. Jag förstår att du, eftersom du tycks gå mellanstadiet eller så, kan ha svårt för detta men försök för denna diskussions kvalitetshöjds skull. Från er CO2-fanatiker bruka man bara få tillbaka spydigheter iofs, men snälla, försök.). Kurvan du visar har även en solkurva, men den har enhetsskala som är så dimensionerad att inte korrelationen syns. Varför gör man så? Jo, för att inte korrelationen ska upptäckas av den som betraktar bilden. At man tagit med andra tramsiga faktorer är bara för att ge sken av att det av många faktorer bara är CO2, som naturligtvis stigit samma industrialiserade århundrade som temperaturen steg, som verkar vara nära att ha stigit som temperaturen. Men du får en bättre korrelation med solkurvan om du förändrar skalan! Begriper du redan detta, vilket jag tror du gör (jag tror inte du är mellanstadieelev), så bör du vara en ohederlig lögnare.

  Men att vi kan se att koldioxiden inget betyder kommer sig, vid sidan av att temperaturökningar kommer långt innan CO2-ökningar, även av att under och efter det att CO2 stigit så har temperaturen på sin högre nivån, och ofta även gått ner! Se t ex den graf som finns i länken ovan. Detta är systematiskt och talar mot att CO2 driver temperaturen.

  Om du -- orealistiskt hypotetiskt givet att du haft intelligens eller inte varit en lögnare -- skulle få för dig att vilja förklara det åt andra hållet, nämligen att CO2 driver temperaturökning så har du ju heller inga förklaringar till vad som historiskt fått CO2 att stiga. Förklaringen att CO2 stiger genom att haven avger gasen är den vedertagna. Hade du haft intelligens eller inte varit lögnare hade du inte ens försökt att förneka eftersläpningen i CO2-koncentrtionen vicavi temperaturförändring och vilket innebär att kausaliteten inte är den IPCC hävdar.

  Apropå CO2:s betydelse för uppvärmningen länkar du till en fövirrande tabell på Manns sajt, han med hockeyklubban. Nåväl, de skriver på denna sidan, att "While water vapour is indeed the most important greenhouse gas" och jag vill minnas att de angett något, men inte så dramatiskt, lägre procenttal för vattenånga än andra uppgiftskällor, vilket ju inte är direkt överraskande. Att professor Timothy Bell i filmen uppger att H2O står för 95 procent kan du ta som en källa. Jag har sett siffror från, tror jag, naturvårdsverket eller nåt, på 96 procent. För övrigt innehåller sidan inte exakt information om det jag fågade efter, men den detaljerade tabellen ger intryck av att CO2 inte har så stor inverkan. Man måste sätta sig in i tabellen och göra egna beräkningar, men säkerligen med ytterligare uppgifter än de som finns där, för att kunna skatta vad värdet blir. At Mann och hans kompanjon svarar på det sättet på en fråga som tycks kräva ett konkret svar visar ju att Mann fortfarande försöker att ge intryck av att verkligheten är något annat än den verkligen är – exakt som han gjorde med den tarvliga (jag dissade det på rätt grunder från första stund jag såg det) hockeykurvan.

  Jag ska kolla några källor och forska i olika ämnens betydelse i (den naturliga) växthuseffekten, men av vad jag sett hittills så misstänker jag att en högre påverkan än ett par procent för CO2 kan uteslutas och omkring 95 procent för H2O verkar rimligt. Det värdet anges av många vetenskapliga källor och återges, som du säkert vet, ofta på bloggar. Vad säger Mann o co. på Real Climate till dig, och vad är ditt religionstrogna svar? Har du nån länk där de ger ett svar, eller? Då kan du ju läsa det och skriva om det här. Jag är inte så intresserad, men om du vill kan du även länka till sidan så får vi se vad de stöder sin uppgift på också!

  Jag lovar dig, jag kommer att ge en bra och bred skattning utifrån så många källor jag kan hitta. Men när jag senast diskuterade detta med en "CO2-förespråkare" sa dene att jag skulle kolla i IPCC:s senaste rapport., Något annat dög visst inte. Jag kommer att kolla den med och rapportera. Vi hörs!

  BTW: Du frågar vad "dåtidens etablissemang" är fär något, och hoppas jag inte menar forskarvärlden, men det är just forskarvärlden jag menar! Absolut, vad annars! Precis som sägs i filmen var Bert Bolin en dissident. Det finns mängder av böcker om den kommande istiden -- en av de deltagade i filmen skrev om det t ex, nämligen Frederick Singer -- och att man ska släppa ut CO2 för att parera istiden. Av foskare, ja. T ex professorn på University of California, Kenneth Watt 1970:

  "If present trends continue, the world will be about four degrees colder in 1990, but 11 degrees colder by the year 2000. This is about twice what it would take to put us in an ice age"

  (Se t ex här.)

  men även många många andra, och precis som de säger i filmen så var det konsensus bland klimatforskare från 60-talet och ett och upp till ett par decennier framåt. En av de största alarmisterna för klimatkatastrof nu höll fast vid istidskatastrof och propagerade för det så sånt som på 80-talet. (Vad han heter har jag glömt, men återkommer med namnet) Det gäller att vara stark i tron och inte ge sig, alldeles oavsett vilken global katastrof man för tillfället varnar för va? Frågan är kanske vilken agenda man har.

  SvaraRadera
 16. Tomas,

  Ditt citat:

  "The late-twentieth-century
  warming can only be reproduced in the model with anthropogenic forcing (mainly GHGs)"

  är bara prat. Det finns en uppsjö av klimatmodeller som kan förklara den senaste tidens uppvärmning (av vilka somliga är mer trovärdiga än andra). Av IPCCs modeller finns ingen som kan reproducera 1900-talshistorien utan antropogent bidrag men det är ju en helt annan sak.

  SvaraRadera
 17. Magnus:

  Samtidigt som du funderar över om jag går på mellanstadiet, är en idiot, eller är en ohederlig lögnare beklagar du dig över att man bara brukar få tillbaka spydigheter från oss "CO2-fanatiker". Om du brukar diskutera på det här sättet har jag en hypotes om varför du får tillbaka spydigheter. :-)

  Jag ser ingen motsättning i att både växthusgaser och förändringar i solaktiviteten påverkar jordens klimat. Du får gärna försöka förklara för mig varför en förändrad extern påverkan omöjliggör att växthusgaser skulle ha en inverkan.

  Jag har aldrig sagt att närvaro av korrelation är tillräckligt, jag har sagt att det är ett argument till stöd för en modell. Citera mig gärna korrekt nästa gång.

  Hade du haft intelligens eller inte varit lögnare hade du inte ens försökt att förneka eftersläpningen i CO2-koncentrtionen vicavi temperaturförändring och vilket innebär att kausaliteten inte är den IPCC hävdar.

  Exakt var har jag sagt det du påstår?

  precis som de säger i filmen så var det [en snar istid] konsensus bland klimatforskare från 60-talet och ett och upp till ett par decennier framåt.

  Du kommer med *ett* citat som stöd för att det var konsensus i forskarvärlden under årtionden?! Eftersom det är sent hoppas jag du ursäktar om jag svarar med en länk till ännu en månglare som har gjort en djupare undersökning i frågan.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.