2006-04-03

Miljöpartiet är bluffmakare!

Miljöpartiet hotar miljön!

Motståndet mot kärnkraft får två effekter. Dels ökar andelen el som produceras med kol och olja i andra länder - och som sedan importeras till Sverige. Dels leder den låga svenska elproduktionen till höga priser, som får människor att använda andra alternativ. I båda fallen leder detta till ökade koldioxidutsläpp. Ökade! Inte minskade, som miljörörelsen själv vill se.

Motståndet mot tillväxt och teknisk utveckling försenar förbättringar på miljöområdet. All statistik visar att ju rikare ett land blir, ju lägre blir utsläppen och ju mindre blir miljöpåverkan. Miljöpartiet har alltså - med sitt tillväxtmotstånd - ett hinder mot en bättre miljö inskrivet i sitt partiprogram.

När det gäller naturresurser ägnar sig miljöpartiet åt fånig alarmism. Skogsbruket leder till att vi får fler träd, inte färre - eftersom träd är en verkligt förnybar resurs. Skräckpropagandan om den så kallade rovdriften på våra råvaror tar inte hänsyn till att prismekanismen (utbud och efterfrågan) är den bästa drivkraften för ny och effektivare resursanvändning. Och den driver på i utvecklingen av nya alternativ. Att bekämpa kapitalismen är alltså att bekämpa den utveckling som till exempel lett fram till att teletrafik nu för tiden går i optisk fiber och via satellit istället för genom dyrbar koppartråd.

Det är inte alls självklart att minskad resursanvändning, strypt produktion och återhållsam konsumtion är bra för kommande generationer. Ta Sverige som exempel. Hela vårt välstånd är byggt på ett rätt hårt utnyttjande av till exempel skog och malm. På vilket sätt hade våra liv, i dag, varit bättre om våra förfäder hade gått mer försiktigt fram? Vi hade varit fattigare. Vi skulle haft mindre pengar till sjukvård, utbildning och andra saker som människor anser vara viktiga. Så - på vilket sätt kan vi anses göra det bättre för kommande generationer genom att låta bli att bygga ett rikt och gott samhälle?

Miljöpartiet och dess idéer är rent bluffmakeri. Och det är dags att syna bluffen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.