2024-04-15

EU skall hålla tassarna borta från yttrandefriheten!

EU tänker göra hat och hot till »EU-brott« i klass med terrorism och vapensmuggling. Yttrandefriheten kommer att inskränkas. Men vi får inte veta vad man vill förbjuda medborgarna att säga. I vart fall inte innan EU-valet.

COM/2021/777 »A more inclusive and protective Europe: extending the list of EU crimes to hate speech and hate crime« vill EU-kommissionen göra hat och hot till »EU-brott«.

Enligt EU:s fördrag (4:83) innebär det att EU skall fastställa en definition av brottet och ett minimistraff.

Problemet är att det inte framgår hur en sådan definition är tänkt att se ut.

Man tänker alltså inskränka yttrandefriheten - utan att berätta vilka yttranden det är som skall förbjudas.

Europaparlamentet är entusiastiskt. Nyligen antog det en resolution om att processen behöver snabbas på i ministerrådet.

Europaparlamentet skriver att vad som i sammanhanget skall anses utgöra hat »must not be limited only to certain grounds or motivations«. Vilket låter som ett väldigt brett mandat.

Parlamentet efterlyser även en »holistisk respons« och en »multidimensionell approach«. Samt att kommissionen rekommenderas ha en »open ended approach« till vad som skall listas som hat och hot.

Resolutionen tar oss alltså inte en millimeter närmare en definition av vilka yttranden som skall förbjudas. Tvärtom skapar den bara mer förvirring.

Inte desto mindre röstades den igenom med bred majoritet i Europaparlamentet.

Bland de svenska partierna röstade M, KD, L, C, S, MP och V för resolutionen.

De har alltså röstat för en inskränkning av yttrandefriheten - och givit kommissionen ett helt öppet mandat. Detta kan bli hur tokigt som helst.

Det är ett demokratiskt hygienkrav att de etablerade partierna berättar vilka yttranden de vill förbjuda - innan valet. Men det kommer knappast att ske.

Det saknas inte aktörer som vill begränsa yttrandefriheten. Uttryck som näthat används ofta av debattörer som vill tysta debatten, när de själva har slut på logiska argument. Många politiker och byråkrater skulle helst slippa medborgare som kritiserar, ifrågasätter och lägger sig i.

Det fria ordet har många fiender. Därför måste någon stå upp för yttrandefriheten där besluten fattas.

Jag kandiderar till Europaparlamentet för att försöka hindra att detta går över styr. För att försvara det fria ordet mot politiken - online såväl som offline.

Jag har jobbat i Europaparlamentet i fem år. Jag vet hur systemet fungerar. Och jag har en viss talang när det gäller att stoppa galna EU-förslag. Man måste göra motstånd i tid, inte vänta med att reagera tills det är för sent.

Mitt vallöfte är att försvara yttrandefriheten, som den formuleras i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och i EU:s egen rättighetskatalog:

»Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.«

Detta är en grundläggande mänsklig rättighet - vars funktion är att skydda individen mot staten. Därför är det oroväckande när de politiker som styr nämnda stat vill inskränka den.

Jag kandiderar för Medborgerlig Samling - som är ett parti som tydligt står på det fria ordets sida. MED är ett liberal-konservativt parti som säger som det är. Ett parti som vill minska EU:s makt och återföra beslut till nationell och lokal nivå, så nära medborgarna som möjligt.

Vi kan göra det här. Allt du behöver göra är att rösta på oss - och på mig.

2024-04-06

Sluta sexualisera barnen!

När identitetspolitiken spiller över på barns sexualitet är måttet rågat. Vilket just nu drabbat Moderaterna - som med frågan om juridiskt kön valt en märklig kulle att dö på.

För min del får folk identifiera sig som vad de vill och ha vilka sexuella preferenser de vill. The more the merrier.

Men sluta sexualisera barnen. Låt barn vara barn. Tids nog kommer de att upptäcka och utforska sin sexualitet - utan en massa politiskt trendiga pekpinnar, påverkan och press.

Vilket leder mig in på frågan om könsdysfori och byte av juridiskt kön.

Problemet med barn är att de inte är självständiga rättssubjekt. De är beroende av vuxna för skydd, fostran och utveckling. Och de är extremt lättpåverkade.

Expertisen menar att barns hjärnor inte är fullt utvecklade förrän i 20-25-årsåldern vad gäller till exempel beslutsfattande, konsekvensanalys och impulskontroll.

Barn ställer alltid till det i rättighetsdebatten. Fullt logiska och rimliga argument som fungerar när det gäller vuxna är inte alltid tillämpbara när det gäller barn, av ovan nämnda skäl.

Därför är det en dålig idé att låta barn göra precis som de vill. Alla som någonsin träffat en tonåring vet att de har sina faser med fixa idéer, som vanligtvis går över.

Det ligger i uppväxtens natur att utmana, göra uppror och att pröva gränser. Men det innebär inte att varje nyck skall bekräftas med applåder, kirurgi eller lagändringar.

Nu säger jag inte att man skall avskärma barn från allt som har med sexualitet att göra. Det är lika dumt som att driva dem in i identitetsträsket.

Men barn skall inte behöva uppleva att de tvingas ta ställning till sin sexualitet förrän de är redo att fatta självständiga och informerade beslut. De skall slippa utsättas för påtryckningar, grupptryck och modenycker på gränsen till masspsykos.

Könsdysfori tycks vara rena epidemin om man får tro Socialstyrelsen. Speciellt bland flickor. Under en 10-årsperiod mer än 20-faldigades antalet fall och de drabbade har blivit betydligt yngre.

Det saknas inte vittnesmål om misslyckade, ångrade och förhastade könsbyten. Det finns dessutom skäl att anta att andra diagnoser kan vara bidragande.

Jag kan tänka mig att den som är myndig och som genomgått ett fullbordat könsbyte skall få byta juridiskt kön. Men att låta minderåriga göra det bara för att de känner för det är direkt oansvarigt.

Att den som inte genomgått ett fysiskt könsbyte skall kunna byta juridiskt kön är i sammanhanget bara nipprigt. Det är att sätta fixa idéer framför verkliga förhållanden.

I så fall kan jag lika gärna identifiera mig som kvinna och kandidera till den lediga posten som språkrör i Miljöpartiet.

Egentligen begriper jag inte varför staten över huvud taget skall registrera vad folk har för kön.

Risken är att 2020-talets könsdysfori i framtiden kommer att betraktas på samma sätt som 00-talets apatiska flyktingbarn, som visade sig handla om manipulation.

Eller 1980-talets Bua-sjuka - när skolflickor främst i Västsverige drabbades av mystiska smärtor och fick gå med kryckor, vilket visade sig vara något slags masspsykos.

En annan fråga värd att nämna är sagostunder med transor.

Även om jag tror att detta i stort sett är ett harmlöst jippo, så måste man ändå respektera de föräldrar som oroas över att sådant kan förvirra deras barns syn på sexualitet och kön. Och att det kan uppfattas som propaganda för en viss identitetspolitisk position.

Om sedan nämnda transor uppträder under artistnamn som (i vart fall i delar) aldrig skulle accepteras om det yttrades i en skola eller på en arbetsplats, då kan man kanske förstå att folk blir upprörda.

För övrigt anser jag att transorna var roligare förr.

Utan att bli allt för konspirationsteoretisk går det att ana något slags större mönster.

En amerikansk Gallup-undersökning ger vid handen att i den äldre generationen identifierar sig 0,8% som HBTQ, 2,6% av boomers, 4,2% av GenX, 10,8% av millenials och 20,8% av GenZ.

Å ena sidan kan man tycka att det är en bra sak att fler nu kan, vill och vågar välja sin egen sexuella identitet. Å andra sidan är det lätt att misstänka ett visst inslag av gruppdynamik och »kulturkrig«.

En sak som förundrar mig är att det ena sekunden krävs att internet skall åldersblockeras, censureras och övervakas för att undvika att barn kommer i kontakt med något som har med sex att göra - för att i nästa ögonblick utsätta samma barn för något slags identitetspolitiska påverkansoperationer redan i grundskolan.

Ja, en allsidig sexualundervisning är viktig. Men därifrån är det ett stort steg till att aktivt försöka omforma människors sexualitet och samlevnadsformer i politiska syften.

Lika fel som det är att tvinga in någon i kärnfamiljens fålla är det att försöka luckra upp de traditionella strukturer som ger de flesta människor trygghet och stabilitet. Detta är beslut som måste vara upp till individen själv, under frivilliga former, när han eller hon är redo för det.

En annan detalj jag hänger upp mig på är att det känns som att vanliga, hederliga bögar inte längre är välkomna eller passar in i HBTQI-bokstavssoppan.

Den rörelse som började med rättfärdiga krav på homosexuellas lika rättigheter i samhället har - efter att i princip ha uppnått sitt mål i vår del av världen - kapats av en identitetsvänster som söker nya djärva mål efter kommunismens sammanbrott.

Frustande, svettig, råbarkad bögsex i mörka back rooms passar liksom inte in i den skattefinansierade, teoretiserande identitetspolitikens salonger.

Det finns till och med skäl att anta att allt identitets-trams är till skada för män som emellanåt har sex med män. Speciellt i machokulturer där ingen vill identifiera sig som queer.

It´s a mess. Och frågan om juridiskt kön blev den utlösande faktorn för en bredare frustration och kognitiv dissonans.

Jag kan förstå att Moderaterna vill framstå som moderna och progressiva. Men identitetspolitiken är en mycket märklig kulle för dem att välja att dö på. Nya väljare i all ära, men kärnväljarna är inte roade.

- o -

Vill du ha mina längre texter direkt i din e-post? Klicka här »

Helgvideos: Legalt kön, vårdslakt, vindkraftsbubblan & yttrandefrihet

2024-04-03

Rösta nej till Chat Control 2 i EU-valet!

Ja eller nej till att låta AI granska dina elektroniska meddelanden? Det kan bero på hur du röstar i EU-valet.

Det EU-parlament vi väljer den 9 juni kommer att behöva hantera EU-kommissionens strandade försök till massövervakning - Chat Control 2.

Deadline är april 2026. Sedan måste man antingen ha omarbetat Chat Control 2 - eller tagit fram ett helt nytt förslag, Chat Control 3.

Oavsett vilket måste vi välja EU-parlamentariker som står upp för rätten till privatliv och som säger nej till AI-övervakning av medborgarnas elektroniska meddelanden.

De etablerade partierna kommer att försöka ducka frågan genom att säga att alla Europaparlamentets partigrupper är överens om att Chat Control 2 är ett dåligt förslag.

Det må så vara. Men det ger ingen orientering om vad som händer sedan.

EU:s ministerråd vill fortfarande driva igenom förordningen - och helst komma åt folks totalsträckskrypterade (E2EE) kommunikationer på köpet.

Nu gäller det att välja ledamöter som är beredda att ta striden för rätten till privat elektronisk kommunikation och kryptering.

Om man specificerar frågan närmare, då kommer man att upptäcka att många partier och ledamöter varken är för det ena eller det andra.

Vilket är allvarligt, då rätten till privat korrespondens är en grundläggande mänsklig rättighet. Vars funktion är att skydda individen mot övergrepp från staten.

EU skall hålla tassarna borta från medborgarnas rättigheter.

Staten skall övervaka dem som misstänks för brott - inte alla andra, hela tiden.

Om jag får slå på trumman för mig själv så är jag en av ett fåtal personer i Sverige som kan frågan om Chat Control. Jag har följt den, skrivit om den och kampanjat mot den i åratal, från början.

Därför är jag tacksam för att Medborgerlig Samling har givit mig en möjlighet att kandidera till Europaparlamentet - just för att driva kampen mot Chat Control 2.

Jag vet hur man gör. Jag har stoppat idiotiska EU-förslag förr. Jag kan systemet.

Dessutom vill jag ha ett fritt och öppet internet. Jag försvarar yttrandefriheten mot politiken. Och jag tänker ta strid för våra grundläggande fri- och rättigheter, offline så väl som online.

Framtiden formas av hur du röstar i EU-valet den 9 juni.

/ HAX
...kandidat till Europaparlamentet för Medborgerlig Samling i EU-valet den 9 juni


- o -

Vill du ha mina längre texter direkt i din e-post? Klicka här »

2024-03-27

EU skall hålla tassarna borta från yttrandefriheten!

EU tänker inskränka yttrandefriheten, men försöker sopa diskussionen under mattan till efter EU-valet.

Påhejad av Europaparlamentet vill EU-kommissionen göra hat och hot till »EU-brott« av samma dignitet som terrorism, vapensmuggling och människohandel.

Om man vill göra hat till ett överstatligt brott måste man först bestämma vad man menar med ordet. Tolkningsutrymmet är omfattande.

I sin senaste resolution skriver Europaparlamentet att detta »inte får begränsas till vissa grunder och motiv«. Vilket låter illavarslande.

Inte blir man klokare när parlamentet efterlyser en »holistisk respons« och en »multidimensionell« respektive »förutsättningslös approach« till vad som skall anses utgöra hat och hot.

Förhoppningsvis kan ledamöterna som röstade för denna resolution (M, KD, L, C, S, MP och V) förklara vad som menas.

Det vore även klädsamt om de vill upplysa väljarna om exakt vilka yttranden det är de vill förbjuda. Och att de gör det innan sommarens EU-val.

Med EU:s nya Digital Services Act fick EU ett verktyg för att censurera internet. Nu är frågan vilken information man tänker stoppa.

I politiska kretsar finns en diskussion om att begränsa det fria ordet vad gäller yttranden som man finner olämpliga eller oönskade, men som formellt sett inte är olagliga. Vilket känns både otillbörligt och oroväckande.

Skall yttrandefriheten över huvud taget begränsas, då skall det ske med lag - inte utifrån vad makthavarna tycker och känner.

Detta kan gå hur galet som helst. Därför kandiderar jag i valet till Europaparlamentet. Mitt främsta vallöfte är att försvara yttrandefriheten, som den slås fast i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och i EU-stadgan:

»Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.«