2018-12-16

Miljöpartiet - demokratins dödgrävare


Är demokrati - i sin vidare och djupare mening - värd att försvara, som sådan?

Eller är demokrati bara ett verktyg att använda när det passar ens syften - men något som kan offras för andra ändamål?

Frågan har aktualiserats efter att Miljöpartiet lanserat ex-tv-väder-gubben Pär Holmgren som en av sina toppkandidater till vårens EU-val. Han har i olika sammanhang gett stöd för åsikten att demokratin bör offras för klimatfrågan.

Detta blir extra anmärkningsvärt då MP är ett av de partier som mest högljutt kritiserar SD för bristande demokratisk trovärdighet. Men det är alltså inte demokratin i sig som är ett överordnat värde för partiet. Vilket är intressant och viktigt att notera.

Här finns en återkoppling till de delar av den gröna rörelsens mörka idémässiga rötter som ser människan som ett problem - som behöver... åtgärdas.

Mönstret är det klassiska. Man utmålar något (en företeelse eller en grupp) som ett hot som måste hanteras. För att kunna göra detta måste demokratins folkvälde, rättsstaten, våra fri- & rättigheter och det öppna samhället offras. Så har totalitära rörelser och regimer alltid resonerat.

Detta kräver total lojalitet från folkets sida samt ett totalt herravälde över såväl individen som kollektivet. Det bygger på en föreställning om en ståndpunkts överlägsenhet över alla andra.

En central fråga är hur den Holmgrenska demokratifria staten tänker hantera avvikande budskap och individer. I ett icke demokratiskt samhälle är all information hårt kontrollerad och avvikande budskap som regel bannlysta. Individer som ifrågasätter, motsätter sig eller protesterar mot överhetens dogmer tystas. I ett sådant samhälle är fri information och fri debatt störningsmoment som inte kan accepteras.

I sitt standardverk om totalitarismens rötter skrev Hannah Arendt - i skuggan av vad som skedde i Tyskland och Sovjetunionen - att »Brott mot de mänskliga rättigheterna kan alltid rättfärdigas med förevändningen att det rätta är lika med det som är bra eller nyttigt för helheten i kontrast till delarna.« På denna punkt lämnar historien upprepade och tydliga varningar.

I grunden är det hela en fråga om huruvida våra fri- & rättigheter skall vara beroende av överhetens nycker - eller om de skall vara orubbliga och grundade på universella principer.

Hur Pär Holmgren vill ha det har han själv klarlagt.

2018-12-15

Jönssons lördagsvideo: Rus & reglerYoutube »

2018-12-14

Dagens nätnotiser från 5 juli-stiftelsenNär normkritik blir det goda samhällets fiende


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"När normer formuleras genom politiska diktat blir de inte bara mindre äkta, utan även sämre mentalt förankrade bland befolkningen. Att tycka något, att ha en viss attityd bara för att man blir tillsagd att göra det skapar inga stabila värderingar. Det blir en »plakatmoral« som lättvindigt kan bytas mot någon annan. Men om normer däremot bygger på insikt och förståelse, då står de starkare."

2018-12-12

Några ord om religiös radikalisering i våra fängelser


Gärningsmannen vid gårdagens terrorattentat i Strasbourg sägs ha blivit radikaliserad under ett fängelsestraff.

Hur går egentligen sådant till? Mina antropologiska studier av Kriminalvården kan kanske ge några ledtrådar. Utan att lägga några värderingar i saken, vill jag påstå att det inte är konstigt alls.

Fängelsemiljön är en ny och okänd för de flesta människor. Man vet inte vilka man kommer att omges av - mer än att det kan finnas skäl att tro att där finns fler labila människor, folk med dålig impulskontroll och individer som är våldsbenägna än i samhället i övrigt.

Människor söker sig till sina likar för trygghet. En faktor är religion. Vilket innebär att även tämligen icke-religiösa och sekulära muslimer utvecklar band till mer fundamentalistiska islamister. Det leder i sin tur till att deras religiösa identitet stärks. Ibland markant.

Denna utveckling påskyndas och förstärks av att muslimer ständigt ifrågasätts av andra intagna. De hamnar i en försvarssituation inför andra. Vilket helt uppenbart får dem att stärka sin nämnda religiösa identitet.

Fängelsemiljön som sådan leder alltså till oönskade konsekvenser.

Dessutom finns praktiska faktorer - i en miljö där människor inte har något annat att göra än att gnälla. Varför får muslimerna god och lite dyrare lammkorv, när alla andra får äcklig och billig lunchkorv? För att nu bara ta ett exempel. Konsekvensen blir dålig stämning och att muslimer ifrågasätts ännu hårdare - och därmed drivs in i försvarsställning och en fördjupad gemenskap med likasinnade.

Detta är ur ett psykologiskt perspektiv inget konstigt alls. Det är så människor fungerar.

Å andra sidan kan jag notera att om man har ett öppet sinne, ett stoiskt förhållningssätt och lite vanligt folkvett - då är de intagnas religiösa identitet som sådan inget större problem. Men det är vanligtvis inte så folk fungerar i våra fängelser.

Hur man skall hantera detta vet jag inte. Men det kan vara en början att försöka förstå mekanismerna.

2018-12-11

EU:s uppladdningsfilter – ett praktiskt, logiskt och demokratiskt svart hål


Läs min postning hos 5 juli-stiftelsen:


"EU-apparaten börjar inse att man lagt fram ett förslag som är praktiskt omöjligt, som innehåller logiska luckor och som kommer att få oförutsedda och oönskade konsekvenser. Men tro inte att det innebär att man tänker om. På känt EU-manér försöker man istället blanda bort korten och kasta in brasklappar som befriar de tjänstemän och politiker som fattar tokiga beslut från ansvar."

Ingen samtyckesregering i sikte


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"I mitt drömsamhälle behöver man inte bry sig speciellt mycket om politiken. Istället hanteras statens verksamhet av rimliga, kompetenta människor som sätter allmänintresset främst och som inte har några planer på ideologisk omstöpning av landet. En regering som lämnar folk ifred, som låter marknaden och civilsamhället bygga stabila och decentraliserade strukturer – och som minskar sin egen makt. Naturligtvis skall en sådan regering kunna ställas till ansvar eller avsättas under demokratiska former. Den skall vara en verkställande makt, skild från, men underställd riksdagens lagstiftande makt."

2018-12-10

Video: EU-förslagen som hotar tryckfrihetenEn video från 5 juli-stiftelsen om hur EUs nya direktiv om upphovsrätt - och den nya förordningen om terror-relaterat innehåll online - hotar det svenska, grundlagsskyddade förbudet mot förhandscensur.

Youtube »

Video: EU, internet och artikel 13Youtube: The End of the Internet… Death by Article 13 Law »