2022-06-29

Min valkompass ger inga bra svar


Här är den klassiska politiska fyrfältaren, som den såg ut innan man började krångla till allt med GAL-TAN. Och de politiska partierna, som jag uppfattar dem.

Vänsterpartiet kan ha sina ljusa ögonblick. Till exempel i övervakningsfrågan. Men i övrigt kommer genomförandet av vänsterns utopi att kräva våld och tvång. Se historien för referenser.

Dessutom försöker de framställa sig själva som moraliskt överlägsna andra, vilket är en tydlig varningsklocka.

Det är Miljöpartiets enögda fanatism som gjort ett allvarligt läge ännu värre.

De försöker rida på klimatfrågan för att tvinga fram sitt idealsamhälle där allt som är gott, trevligt eller roligt är förbjudet. Ett samhälle utan tillväxt - det vill säga utan utveckling.

Vilket för övrigt kommer att kräva ett stort mått av regler och kontroll.

MP:s utopiska vision kommer dock inte att ha demokratiskt mandat, när folk inser vad den verkligen innebär.

Men det hindrar inte MP från att försöka ändå. De anser sina mål överordnade demokratin. De medger det till och med offentligt.

Sossarna är som dom är. Skamlösa. Fixerade vid makten. Och med allt sämre verklighetskontakt. Deras ideologiska experiment håller på att ödelägga samhällelig kärnverksamhet.

Och de håller en armé av NGO:er och finvänstern försörjda med skattemedel.

Centern. Vad säger man? De är i vart fall bland de mindre auktoritära partierna. Men vad hjälper det, när partiet blivit svensk politiks främsta kaospilot?

Det hände något med Annie Lööf i samband med FRA-omröstningen.

Möjligen tror hon att hon på något sätt kan bli statsminister. 

Ibland händer det att Liberalerna gör rätt sak av rätt skäl. Men bara ibland. De skall även ha poäng för att de emellanåt är villiga att lyssna till sakliga och principiella argument. Men bara emellanåt.

Med Pehrson som partiledare är det dock ingen tvekan om att de ligger i det auktoritära blocket.

Först tänkte jag sätta SD på vänstersidan. För det är ju så det är, om man läser deras program.

Tillsammans med gröningarna är de nog de som visar mest auktoritära tendenser. Vilket möjligen är deras USP.

Moderaterna hade kunnat sniffa på gränsen till det frihetliga om det inte vore för ett par saker.

Den världsfrånvända drogpolitiken - som skapar lidande, död, brottslighet och våldsdåd. Förtjusningen i massövervakning. En med tiden allt slappare hållning till den demokratiska rättsstatens grundläggande principer.

Plus att man låter sossarna komma undan genom att ställa sig bakom expansion av lagar som man själva ursprungligen var emot. Som sexköpslagen.

Moderaterna var bättre förr. På Bohmans tid.

Kristdemokraterna har jag satt längst till höger för att de känns mest konservativa.

Tanken på att ge makten i landet till Pansar-Barbie från Livets Ord ger mig olustkänslor. Men jag kan förstå om en del blir upphetsade av tanken.

Jag tror att KD faktiskt har en slumrande väljarpotential bland muslimer. De två grupperna har fler beröringspunkter än man skulle kunna tro...

För övrigt har samtliga riksdagspartier internaliserat socialdemokraternas politik och världsbild. I varierande grad.

Över anständighetens gräns finns inget. Vi har försökt fylla tomrummet i övre högra kvadranten. Men ingen röstar på småpartier med otillräckliga resurser, som i allt väsentligt ignoreras.

Så, vad skall man rösta på för att undvika ännu en rödgrön regering?

2022-06-28

Det är socialismen som är problemet


Att införa socialism med revolutionära medel slutar aldrig väl, det vet vi.

Men med de många små stegen tycks det vara enklare.

Tills man når en punkt där även den demokratiska socialismen kollapsar under sin egen tyngd.

Man kan notera att den del av befolkningen som förväntas betala för kalaset börjar få nog nu.

Och alla drabbas av havererad samhällelig kärnverksamhet, som styrts utifrån utopiska premisser snarare än verkliga förhållanden.

Vem är förvånad? Socialismens mål är materiell (och själslig) jämlikhet.

I verksamhet som styrs utifrån ideologiska visioner trängs det sunda förnuftet undan och man tappar fokus från kärnuppdraget.

Förr eller senare leder socialism alltid till misshushållning, brist och förtryck. Även om det sker stegvis, i många små steg.

Att nå socialismens mål med demokratiska medel innebär lik förbannat att slutmålet är socialism.

Och vi vet ju hur det brukar sluta.

2022-06-22

Chat Control är en idiotisk och farlig idé


»EU-kommissionen föreslår obligatorisk granskning av innehållet i all e-post, alla elektroniska meddelanden, chattar, IP-samtal, Zoom-möten och allt du lagrar på molntjänster. Åldersgräns skall införas för alla appar som kan användas för elektronisk kommunikation, vilket innebär att ingen kommer att kunna vara anonym på nätet.

Syftet är att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Men förslaget har gigantiska luckor, som innebär att sådana övergrepp kan ske ändå. Istället offras vanligt, hederligt folks rätt till privat kommunikation.

Vi bad ledamoten av Europaparlamentet Patrick Breyer (Piratpartiet, Tyskland) förklara närmare i videon ovan.«

2022-06-20

Riksdagen höjer minimistraffet för sexköp till fängelse


Tisdag den 21 juni röstar riksdagen om »Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar«.

Naturligtvis är sexuella övergrepp inte acceptabla. Och med bakgrund av vad som sker i samhället kan straffskärpningar kanske vara befogade.

Problemet är att man även ger sig på handlingar som i sig inte är övergrepp mot någon annan.

Propositionen föreslår att minimistraffet för köp av sexuell tjänst ska höjas från böter till fängelse.

Detta är idiotiskt, på så många sätt.

Men låt först mig vara tydlig: Våldtäkt, sexuellt utnyttjande, trafficking, sexuellt tvång, våld och andra övergrepp mot andras frihet och rätt är fel och skall straffas.

Däremot är det helt orimligt att straffa någon om två samtyckande vuxna, helt frivilligt ägnar sig åt sexuella aktiviteter - med eller utan ekonomisk ersättning.

Det är att förneka människan sitt självbestämmande och makten över sin egen kropp.

Det är även att skapa brott utan offer - om ingen tvingats, kränkts eller förnekats sina grundläggande rättigheter.

Vi har redan en samtyckeslag. Och vad kan väl vara mer samtycke än om två vuxna människor frivilligt och uttryckligen vill ha sex med varandra under på förhand avtalade villkor?

Vi har redan en lag om oaktsam våldtäkt, som är tänkt att skydda den som ofrivilligt tvingas till prostitution. Vore det inte bättre att fokusera på att upprätthålla den än att jaga människor som inte kränker någon annans frihet eller rätt?

Sexköpslagen är i grunden en morallagstiftning. Och sådana är problematiska, då de bygger på att vissa människor skall ha rätt att bestämma över andras beteende utifrån de förstnämndas personliga fixa idéer, tro, nojor och hangups.

Att sexarbetarna själva inte vill ha den nya lagskärpningen (eller ens sexköpslagen) borde vara en signal om att politikerna inte är i kontakt med verkligheten. Tvärt om kommer det beslut som nu klubbas att stigmatisera sexarbetarna än mer och göra deras verksamhet mer riskabel. Lagförslaget är helt enkelt kontraproduktivt.

På ett praktiskt plan blir det hela absurt. Våra fängelser är redan överbelagda (115%). Att låsa in människor som inte skadat någon annan kommer att öka denna överbeläggning - med allt vad det medför av till exempel ökat våld och ökade kostnader.

Det är stötande att människor som begått riktiga vålds- och egendomsbrott går fria i väntan på att det skall uppstå lediga anstaltsplatser. Nu kommer de att kunna vistas ute i samhället - där de kan skada fler - längre, om vi även skall låsa in folk som inte skadat någon annan.

Detta är riktigt, riktigt dålig lagstiftning.

2022-06-19