2020-04-10

Corona-krisen stresstestar EU


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Mest klarspråk talar Nederländerna. De är inte intresserade av att rädda andra länders ekonomi och näringsliv när de inte vet hur hårt krisen kommer att drabba dem själva. Premiärminister Rutte är mycket tydlig med att man inte kan, vill eller kommer att bidra annat än till ren smittbekämpning. Samtidigt kräver PIGS-länderena i syd »corona bonds« – som är euro bonds i nya kläder."

2020-04-09

David Goodhart om den kognitiva elitenHär är ett intressant samtal - för den som vill tänka på något annat än virus.

Axess TV:
"Journalisten David Goodhart har väckt stor uppmärksamhet med boken The Road to Somewhere, där han analyserar den polarisering som bland annat lett till Storbritanniens beslut att lämna EU. I ett samtal med Niklas Ekdal driver han tesen att smarta människor har fått för mycket makt."
Youtube »

Kors i taket

Samtidigt, i Traneberg...

Dina skattepengar i arbete - i krisens stund.

Låt detta bli vår finaste stund, mitt i allt elände


Vad är det för slags samhälle vi vill ha? Vad sägs om det här:
Ett rimligt samhälle där staten sköter sina kärnuppgifter på ett kompetent sätt, där säkerhet och ordning råder, där människor lämnas ifred (om de inte skadar någon annan), där de grundläggande institutionerna är stabila och fungerande, där medborgarnas bästa är ledstjärnan - och där den politiska makten icke ägnar sig åt ideologiproduktion, trams eller att smörja närstående.
Vore inte det något? Istället för den oreda som nu håller på att utbryta - nu när det verkligen är allvar. För visst knakar det i fogarna...

MSB tycks vara ett svart hål för alla praktiska initiativ som tas i näringslivet så här i farans stund. MSB hänvisar till Socialstyrelsen som säger att det är inte deras bord. Så inget händer. Helt uppenbart har dessa myndigheter mist centrala delar sin funktion.

Och socialminister Hallengren kommer att få regera via dekret. Vad är det här? Har vi inte en smittskyddslag som ger rätt långt koppel? Men för all del - etablera undantagslagar som arbetsmetod i tider då det inte är helt otänkbart att SD kan ta sig till något slags makt. Milde himmel!

Detta är mer än vad politikerna - som inte vet vad de skall göra - kan hantera. Och vissa myndigheter tycks som sagt ha svårt att förhålla sig till realiteter. Här krävs att en större och starkare kraft griper in - civilsamhället!

Nu är det dags för landets alla företagare att börja nätverka för att finna nya lösningar på marknadens problem - istället för att sitta på tröstlösa möten med Näringsdepartementet. Nu är det dags för alla som kan att backa upp sjukvården och dess hårt prövade personal. Nu är det dags för folket att bete sig vuxet. Nu är det dags att hålla samman ett rimligt fungerande, civiliserat samhälle.

Nu är det dags för folket att återta den kraft som civilsamhället dränerats på i takt med att allt mer i samhället lagts under statens kontroll. Kraften för att ta oss igenom det här måste - och kommer att - komma underifrån.

Samhällsansvar börjar i det enkla, hos individen - som att hjälpa någon gammal granne att handla. I en insikt om de vidare fördelarna med ömsesidigt samarbete.

Låt detta bli vår finaste stund. Frivilligt, spontant och tillsammans. Som det bör vara. Då kan vi lära oss något av allt detta elände. Något som kan vara värt att behålla även efter krisen.

Och en dag, då är det värsta över. En dag när en hel del människor kommer att ha en hel del att förklara. En dag när politiken får smärtsamt klart för sig att det nog är säkrast att fokusera på en fungerande kärnverksamhet - istället för ideologiskt fluff på skattebetalarnas bekostnad.

Civilsamhällets återuppståndelse och politikens nyvunna fokus på sådant som är viktigt. Skulle det bli så, då skulle molnen ändå ha en silverkant.

Då skulle vi vara ett par steg närmare det idealsamhälle som jag inledde med. Vilket inte är någon fix utopi där allt skall vara på ett visst sätt - utan ett dynamiskt samhälle med stor mångfald och ständig utveckling. Ett samhälle med respekt människor emellan, stor frihet och naturligt framåtskridande.

Ett samhälle med individen som fri och okränkbar medborgare, istället för som undersåte.

Här är en av de fina sakerna med fria individer: Tillsammans i frivillig interaktion skapar de något som är större än delarna, till nytta för samhället. Tillsammans utgör fria människor en närmast evolutionär kraft som genom spontan ordning driver samhället framåt.

Och, visst... Vem som helst skall få ägna sig åt menskonst eller att driva kamelfarmar även i mitt idealsamhälle. Men inte på skattebetalarnas bekostnad. Friheten gäller för alla - fram till den punkt där man skadar eller tvingar någon annan.

P.S. Glöm inte att tvätta händerna.

2020-04-07

Marknaden är vår räddning


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Vi befann oss redan innan corona-krisen i en knepig situation med skenande kostnader för kommunerna och oro för transfereringssystemens långsiktiga finansiering. Vilket i sig kräver en sju helvetes tillväxt för att ta sig ur. Med corona-krisen gäller detta många gånger om."

2020-04-04

Löfven vill göra som Orban


Det är inte bara människoliv och ekonomin som hotas av coronakrisen - utan nu även vår demokrati.

Bakgrund, från SVT:
»Regeringen vill med anledning av coronakrisen få makt att fatta beslut kopplade till pandemin utan att behöva gå via riksdagen. De har sökt stöd hos oppositionen för att få igenom en lagrådsremiss – men mött på motstånd från Moderaterna.«
Rimligt säger KD. »Detta är ett bra steg på vägen och borde ha kommit tidigare« säger Åkesson. Men Moderaterna drar i nödbromsen:
»M säger att de går med på att regeringen får makt att ta direkta beslut med förutsättningen att de genast ska prövas i riksdagen i efterhand. Om riksdagen då röstar nej ska beslutet inte gälla längre, skriver partiet.«
Vilket i sammanhanget får betraktas som en synnerligen rimlig position. Fullmaktslagar är allvarliga saker som normalt sett är förbehållna krisgssituationer.


Det har inte gått en vecka sedan alla pekade finger åt Orbán - och nu går världens första feministiska regering ut och gör samma sak som han.

Om man skall vara petig så är det svenska förslaget tidsbegränsat, vilket det ungerska inte är. Däremot har det ungerska parlamentet möjlighet att upphäva lagen om styre via dekret. Och där har Fidez egen majoritet... Så visst - det finns en skillnad mellan vad som sker i Sverige och vad som sker i Ungern.

Men principen är densamma.

Vi förväntas nu ge all makt i coronafrågan (vilket bland annat omfattar sådant som rör våra fri- och rättigheter) till Löfven, Lövin och Hallengren. Jag är mycket obekväm med tanken. Och om det sker, då är den moderata brasklappen ett absolut minimikrav.

Vi skall dock inte vara förvånade. Om man har lyssnat till vad statsministern har sagt - så kommer det att bli ytterligare frihetsinskränkningar i smittans spår.

Min killgissning är att man försöker vara så flexibla som möjligt och låta smittspridningen styra åtgärderna. Man kommer att ägna sig åt fine tuning för att inte ta i för mycket. Vilket kanske är klokt.


Men man måste fråga sig - när Löfven nu vill ha den totala makten i en central samhällsfråga med existentiella dimensioner: Kan man lita på honom? Vet han vad han gör?

Överraskande nog tror jag att man i någon mening kan svara ja på båda dessa frågor. 

Stefan Löfven må vara en buffel som är ledare för ett skamlöst parti. Men vi skall komma ihåg att han faktiskt aldrig ville eller har strävat efter att bli varken partiledare eller statsminister. Han glömde bara ducka. Han drivs möjligen av maktambitioner när det gäller partiet - men förmodligen inte av personlig makthunger. Helst skulle han nog bara vilja slippa. Vilket i så fall är en god början. Så jag tror inte att han kommer att svetsa igen våra ytterdörrar. Även om man naturligtvis aldrig så noga kan veta.

Och vad kompetensen beträffar - så har regeringen i dessa yttersta av dagar gjort det nästan ingen normalt sett vill eller vågar göra: Att omge sig med folk som är smartare än man själv. (Vilket i detta fall inte är så svårt.) Vi skall vara oerhört tacksamma för att detta hanteras av en förhoppningsvis kompetent myndighet - istället för av politiska hänsyn och ideologiska baktankar.


Men visst känns detta med direkt regeringsstyre genom fullmaktslag oerhört obekvämt - och rent ut sagt farligt.

Det är samtidigt - med största säkerhet vad vi kommer att få: Den parlamentariska demokratin kommer temporärt och partiellt att upphävas genom ett demokratiskt fattat beslut. Genast.

Så nu gäller det att vara uppmärksam på vad som sker. Nu verkar allt vara möjligt.

Gränserna är stängda. Pesten härjar. Ekonomin är lamslagen. Sjukvården står inför sin största utmaning i modern tid. Något slags (möjligen berättigad) masspsykos råder. S och MP får rätt att utlysa undantagstillstånd.

Vad kan möjligen gå fel?

• Expressen: Regeringen begär ökad makt för att stoppa viruset »
• SVT: Regeringen vill ha mer makt – begär att få kringgå riksdagen under coronakrisen »

Jönssons lördagsvideo om Sveriges coronastrategiYoutube »

2020-04-03

Nu är det dags att fundera igenom vår framtid


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Vi kommer att ställas inför viktiga val. Internationellt samarbete eller isolationism – frihandel eller protektionism? Personligt ansvar eller en allt mer auktoritär stat? Transparent maktutövning eller en paranoid övervakningsstat? Fri marknad eller kommandoekonomi? Decentraliserad makt eller centralstyrning?"

2020-03-31

Krisbetraktelse från Berlin


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"20-tal – med pandemi, globalt undantagstillstånd, en lamslagen ekonomi, hotande massarbetslöshet och ett allt mer auktoritärt samhälle. Det trodde man inte. Så oerhört intressant – mitt i allt elände."