2020-01-21

Alla kan inte alltid hålla med alla om allt


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Man får helt enkelt leva med att det finns olika åsikter. Det innebär inte att man behöver eller bör undertrycka sina egna åsikter. Men samhällsdebatten skulle vinna något oerhört på om inte allt omedelbart möttes med reflexmässiga känsloutbrott. Speciellt som sådana gör det svårare att förhålla sig rationellt till vad det nu handlar om."

2020-01-20

Aktuella nätnyheter


...från 5 juli-stiftelsens blogg:

• Läcka: EU-kommissionen vill införa ett tidsbegränsat förbud mot automatiserad ansiktsigenkänning »

• Har Europa förlorat kontrollen över sina telecom-nätverk? »

• En majoritet falska flaggningar när brittisk polis använder automatiserad ansiktsigenkänning »

• Skall vem som helst få tillgång till din persondata genom ansiktsigenkänning? »

• EU:s uppladdningsfilter: Låsta positioner i kommissionens samtal »

• Google Chrome stoppar tredjeparts-cookies »

• EU-domstolen på väg att stoppa datalagringen – igen »

• Fildelning kan vara en möjlighet istället för ett hot »

• Datalagring: Även Irland struntar i EU-domstolen »

• Illa när Frankrike och Nederländerna lagstiftar om uppladdningsfilter »

Enjoy!


KLPpod om yttrandefrihet, inkompetens med meraJag medverkar i Klassiskt liberala partiets podcast med Valdemar Kerpens. Om yttrandefrihet, vapen och politisk inkompetens med mera.

Soundcloud »

2020-01-19

Miljarder till kommuner som inte vill ta ansvar för sina handlingar?

Mer pengar till kommunerna är ju en rolig grej, betraktat som politisk spelteori. Kan högern och vänstern fälla regeringen? Kan det bli nyval?

Men eftersom ingen på allvar vekar vilja ha makten i landet under rådande omständigheter, så känns det som om detta håller på att rinna ut i sanden.

Och i sak?

Vänsterpartiet vill ge tio miljader kronor till kommunerna, moderaterna tre. 10.000.000.000 delat på ungefär 300 kommuner blir drygt 30 alternativt tio miljoner per kommun. Vilket naturligtvis i sig kan betraktas som en ansenlig summa. Men sett till en kommunal budget betyder det ändå inte speciellt mycket. Vill man vara elak skulle man kunna tala om symbolpolitik.

Sedan skall man komma ihåg att de flesta kommuner gärna tog emot fler flyktingar (för det är ju i grunden vad detta handlar om) så länge staten betalade. Men alla visste att dessa pengar skulle sluta komma efter några år. Och att kommunerna då skulle stå där med kostnader för människor som - tyvärr - allt för ofta är en ren kostnad. Det kan inte ha kommit som någon överraskning för någon tänkande människa.

Är det rimligt att kommunerna inte skall behöva ta ansvar för sina handlingar?

Fast det kanske inte spelar så stor roll. För hur man än vänder och vrider på saken hamnar ju notan hos skattebetalarna.

Rubin Report: Debunking The Many Myths of SwedenAron Flam och Henrik Jönsson gästar Dave Rubin i The Rubin Report.

Youtube: Debunking The Many Myths of Sweden | Aron Flam & Henrik Jönsson | INTERNATIONAL | Rubin Report »

2020-01-17

Gråzonsläge?


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


Plötsligt börjar inrikesministern och rikspolischefen att tala om »gråzonslägen« där polisen kan behöva ta hjälp av militären. Är det något i görningen - eller är det bara den härskande politiska klassen som gör sig till, för att motivera sin egen existens?

2020-01-15

Klimatpolitiken leder till att vi får betala för att bli fattigare

Stora delar av den härskande och tyckande klassen tycks ha problem med begreppet pengar.

Nyligen snubblade jag över en bortglömd rapport som visar att el från kärnkraft är billigare än både vattenkraft och vindkraft. Den drog på sig kritik från förespråkarna av vindkraft - som menar att utredningen »inte har tagit hänsyn till de politiska styrmedel som används på energimarknaden i dag - skatter och subventioner«. Invändningen är alltså att man borde räkna in olika skatter och skattefinansierade subventioner, som om de vore något slags naturtillstånd. Att kärnkraft objektivt sett är billigast vill de inte låtsas om. Hellre lever de i något slags politiskt konstruerad drömvärld.

I veckan presenterades EU:s planer för grön omställning. Tiotusen miljarder kronor kommer det att kosta att ställa om och stänga ner delar av den europeiska industrin. Detta är tänkt att finansieras med offentliga medel i EU och medlemsstaterna. Det vill säga med skattepengar. Och med medel från näringslivet. Alltså kostnader som i slutändan får bäras av konsumenterna. I runda slängar handlar det om 20.000 SEK per EU-medborgare. (Inga av dessa pengar får dock användas för CO2-fri kärnkraft.) På något sätt presenterades allt detta som om 10.000.000.000.000 kronor kan trollas fram ur tomma luften.

Detta för att bara ta två exempel. Förstår dessa människor över huvud taget hur det där med pengar fungerar? Och varifrån tror de att pengar kommer?

Speciellt vänstern har alltid haft svårt att inse grundläggande ekonomiska samband - som att värde bör produceras innan det konsumeras och att det är olämpligt för staten att konsumera över sina tillgångar. Vilket nu alltså övertrumfas i klimatets namn - där man vill använda folkets pengar för att stänga ner delar av det näringsliv som är motorn bakom vårt välstånd.

Vad kan väl möjligen gå fel?

Nyheter från nätvärlden


...från 5 juli-stiftelsen:

• EU-domstolen på väg att stoppa datalagringen – igen »

• Fildelning kan vara en möjlighet istället för ett hot »

• Datalagring: Även Irland struntar i EU-domstolen »

• Illa när Frankrike och Nederländerna lagstiftar om uppladdningsfilter »

• Vem skall bestämma vad som är sanning? »

• Facebook om EU:s »uppladdningsfilter« »

• Vem försvarar det fria ordet på internet? »

• Hemlig dataavläsning: Kräv svar om säkerheten! »

• EU 2020: Nu står kampen om det fria ordet på internet »

• Oro för censur med FN:s nya resolution om cyberbrott »

Enjoy!

Ett regeringsskifte är nödvändigt, men inte tillräckligt


De rödgröna har förbrukat allt förtroende. De bör hållas borta från statens kärnverksamhet - eftersom de är inkompetenta. Och de bör hållas borta från makten - eftersom de värderar sin egen makt högre än allmänintresset.

Men att bara byta regering löser inte alla problem. Dessa har sin grund i den rådande politiska kulturen, i en förvaltningskris och i en maktobalans mellan staten och individen.

I en socialistisk stat styrs allt uppifrån. I ett borgerligt samhälle pågår en ständig, spontan evolution underifrån. I en socialistisk stat lägger sig politiken i nästan allt. I ett borgerligt samhälle fokuserar det offentliga på ett fåtal viktiga gemensamma uppgifter.

Frågan är om den svenska borgerligheten förmår att förhålla sig till detta - eller om den har internaliserat vänsterns verklighetsbild, problemformulering och förhållningssätt.

Min önskelista:
 • Offentlig kärnverksamhet måste fungera - utan att störas av politiska experiment.
 • Kompetens, skicklighet och duglighet skall prioriteras (istället för partibok) inom offentlig verksamhet.
 • En rimlig nivå av tjänstemannaansvar måste återinföras.
 • Offentlig verksamhet måste ständigt utvärderas, så att den ger valuta för skattepengarna.
 • Polis och rättsväsende måste tillföras tillräckliga resurser för att upprätthålla allmän ordning och garantera skydd för medborgarnas säkerhet och egendom.
 • Försvaret måste tillföras tillräckliga resurser för att utgöra ett trovärdigt försvar mot yttre fiender.
 • Sverige måste ha ett företagsvänligt klimat och en ekonomisk tillväxt som kan garantera samhällelig kärnverksamhet och välstånd.
 • Bidragsinvandringen måste stoppas - samtidigt som Sverige skall vara öppet för människor som på ett trovärdigt sätt kan försörja sig själva och bidra till vårt samhälle.
 • Utbildningsväsendet måste få arbetsro och låta eleverna utvecklas utifrån sina skiftande förutsättningar och begåvning.
 • Ett fritt utbyte av information, åsikter och kunskap är centralt för samhällets utveckling.
 • Makten skall utövas öppet och transparent.
 • De mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna måste alltid garanteras.
 • Alla skall ha lika rättigheter inför det offentliga och vara lika inför lagen.
 • Makten måste decentraliseras - i möjligaste mån ända ner till civilsamhället och individen.
 • Det måste bli slut på politiska pekpinnar, morallagstiftning och politiskt korrekt elitism.
 • Offentlig verksamhet som inte är central för ett fungerande samhälle bör avvecklas och i förekommande fall överlåtas till civilsamhället och marknaden.
 • Den enskilda individen skall ha så stor frihet och så mycket makt över sitt eget liv som möjligt.
 • Människor måste betros med eget ansvar.
 • Sverige behöver färre lagar och mer ordning.
Men där befinner sig inte den svenska borgerligheten idag. Dessutom får jag en känsla av att dess företrädare ofta inte förstår eller ens känner till de bakomliggande principerna.

2020-01-14

Inkompetens som arbetsmetod


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


Hur kommer det sig att statlig verksamhet gång på gång visar sig misskötas - utan att problemen åtgärdas, utan att högsta ansvariga informeras och utan att väljarna utkräver ansvar?