2020-01-19

Rubin Report: Debunking The Many Myths of SwedenAron Flam och Henrik Jönsson gästar Dave Rubin i The Rubin Report.

Youtube: Debunking The Many Myths of Sweden | Aron Flam & Henrik Jönsson | INTERNATIONAL | Rubin Report »

2020-01-18

Jönssons lördagsvideo: Bomben i StockholmYoutube »

2020-01-17

Gråzonsläge?


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


Plötsligt börjar inrikesministern och rikspolischefen att tala om »gråzonslägen« där polisen kan behöva ta hjälp av militären. Är det något i görningen - eller är det bara den härskande politiska klassen som gör sig till, för att motivera sin egen existens?

2020-01-15

Klimatpolitiken leder till att vi får betala för att bli fattigare

Stora delar av den härskande och tyckande klassen tycks ha problem med begreppet pengar.

Nyligen snubblade jag över en bortglömd rapport som visar att el från kärnkraft är billigare än både vattenkraft och vindkraft. Den drog på sig kritik från förespråkarna av vindkraft - som menar att utredningen »inte har tagit hänsyn till de politiska styrmedel som används på energimarknaden i dag - skatter och subventioner«. Invändningen är alltså att man borde räkna in olika skatter och skattefinansierade subventioner, som om de vore något slags naturtillstånd. Att kärnkraft objektivt sett är billigast vill de inte låtsas om. Hellre lever de i något slags politiskt konstruerad drömvärld.

I veckan presenterades EU:s planer för grön omställning. Tiotusen miljarder kronor kommer det att kosta att ställa om och stänga ner delar av den europeiska industrin. Detta är tänkt att finansieras med offentliga medel i EU och medlemsstaterna. Det vill säga med skattepengar. Och med medel från näringslivet. Alltså kostnader som i slutändan får bäras av konsumenterna. I runda slängar handlar det om 20.000 SEK per EU-medborgare. (Inga av dessa pengar får dock användas för CO2-fri kärnkraft.) På något sätt presenterades allt detta som om 10.000.000.000.000 kronor kan trollas fram ur tomma luften.

Detta för att bara ta två exempel. Förstår dessa människor över huvud taget hur det där med pengar fungerar? Och varifrån tror de att pengar kommer?

Speciellt vänstern har alltid haft svårt att inse grundläggande ekonomiska samband - som att värde bör produceras innan det konsumeras och att det är olämpligt för staten att konsumera över sina tillgångar. Vilket nu alltså övertrumfas i klimatets namn - där man vill använda folkets pengar för att stänga ner delar av det näringsliv som är motorn bakom vårt välstånd.

Vad kan väl möjligen gå fel?

Nyheter från nätvärlden


...från 5 juli-stiftelsen:

• EU-domstolen på väg att stoppa datalagringen – igen »

• Fildelning kan vara en möjlighet istället för ett hot »

• Datalagring: Även Irland struntar i EU-domstolen »

• Illa när Frankrike och Nederländerna lagstiftar om uppladdningsfilter »

• Vem skall bestämma vad som är sanning? »

• Facebook om EU:s »uppladdningsfilter« »

• Vem försvarar det fria ordet på internet? »

• Hemlig dataavläsning: Kräv svar om säkerheten! »

• EU 2020: Nu står kampen om det fria ordet på internet »

• Oro för censur med FN:s nya resolution om cyberbrott »

Enjoy!

Ett regeringsskifte är nödvändigt, men inte tillräckligt


De rödgröna har förbrukat allt förtroende. De bör hållas borta från statens kärnverksamhet - eftersom de är inkompetenta. Och de bör hållas borta från makten - eftersom de värderar sin egen makt högre än allmänintresset.

Men att bara byta regering löser inte alla problem. Dessa har sin grund i den rådande politiska kulturen, i en förvaltningskris och i en maktobalans mellan staten och individen.

I en socialistisk stat styrs allt uppifrån. I ett borgerligt samhälle pågår en ständig, spontan evolution underifrån. I en socialistisk stat lägger sig politiken i nästan allt. I ett borgerligt samhälle fokuserar det offentliga på ett fåtal viktiga gemensamma uppgifter.

Frågan är om den svenska borgerligheten förmår att förhålla sig till detta - eller om den har internaliserat vänsterns verklighetsbild, problemformulering och förhållningssätt.

Min önskelista:
 • Offentlig kärnverksamhet måste fungera - utan att störas av politiska experiment.
 • Kompetens, skicklighet och duglighet skall prioriteras (istället för partibok) inom offentlig verksamhet.
 • En rimlig nivå av tjänstemannaansvar måste återinföras.
 • Offentlig verksamhet måste ständigt utvärderas, så att den ger valuta för skattepengarna.
 • Polis och rättsväsende måste tillföras tillräckliga resurser för att upprätthålla allmän ordning och garantera skydd för medborgarnas säkerhet och egendom.
 • Försvaret måste tillföras tillräckliga resurser för att utgöra ett trovärdigt försvar mot yttre fiender.
 • Sverige måste ha ett företagsvänligt klimat och en ekonomisk tillväxt som kan garantera samhällelig kärnverksamhet och välstånd.
 • Bidragsinvandringen måste stoppas - samtidigt som Sverige skall vara öppet för människor som på ett trovärdigt sätt kan försörja sig själva och bidra till vårt samhälle.
 • Utbildningsväsendet måste få arbetsro och låta eleverna utvecklas utifrån sina skiftande förutsättningar och begåvning.
 • Ett fritt utbyte av information, åsikter och kunskap är centralt för samhällets utveckling.
 • Makten skall utövas öppet och transparent.
 • De mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna måste alltid garanteras.
 • Alla skall ha lika rättigheter inför det offentliga och vara lika inför lagen.
 • Makten måste decentraliseras - i möjligaste mån ända ner till civilsamhället och individen.
 • Det måste bli slut på politiska pekpinnar, morallagstiftning och politiskt korrekt elitism.
 • Offentlig verksamhet som inte är central för ett fungerande samhälle bör avvecklas och i förekommande fall överlåtas till civilsamhället och marknaden.
 • Den enskilda individen skall ha så stor frihet och så mycket makt över sitt eget liv som möjligt.
 • Människor måste betros med eget ansvar.
 • Sverige behöver färre lagar och mer ordning.
Men där befinner sig inte den svenska borgerligheten idag. Dessutom får jag en känsla av att dess företrädare ofta inte förstår eller ens känner till de bakomliggande principerna.

2020-01-14

Inkompetens som arbetsmetod


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


Hur kommer det sig att statlig verksamhet gång på gång visar sig misskötas - utan att problemen åtgärdas, utan att högsta ansvariga informeras och utan att väljarna utkräver ansvar?

2020-01-12

Steven Pinker: Blir världen bättre eller sämre?Youtube: Is the world getting better or worse? A look at the numbers | Steven Pinker »
In his analysis of recent data on homicide, war, poverty, pollution and more, psychologist Steven Pinker finds that we're doing better now in every one of them when compared with 30 years ago. But progress isn't inevitable, and it doesn't mean everything gets better for everyone all the time, Pinker says. Instead, progress is problem-solving, and we should look at things like climate change and nuclear war as problems to be solved, not apocalypses in waiting. "We will never have a perfect world, and it would be dangerous to seek one," he says. "But there's no limit to the betterments we can attain if we continue to apply knowledge to enhance human flourishing."

2020-01-11

Världens krympande befolkningHär har jag hittat en film som jag tror kan provocera en del människors världsbild. Men ta dig tid att lyssna och fundera, för detta är intressant.
Youtube: Dire predictions about an impending overpopulation crisis have loomed large in the human imagination for centuries. Darrel Bricker and John Ibbitson co-authors of, "Empty Planet: The Shock of Global Population Decline," say these predictions have been greatly exaggerated. In fact, the global population is on the decline. They join The Agenda to discuss a shrinking planet and the myriad challenges it poses.
Några huvudpunkter för dig som har bråttom:
 • Jordens befolkning kommer att sluta öka och plana ut på ungefär 9 miljarder runt år 2050.
 • När människor i ökande utsträckning flyttar från landet till staden blir barn inte längre en tillgång, utan en belastning.
 • Kvinnor i städer har större möjlighet till kontroll och makt över sin egen kropp.
 • Urbanisering leder till att mannens, klanens och religionens makt över kvinnan minskar - vilket rimligen leder till lägre barnafödande.
 • Folk vänjer sig snabbt vid lägre barnafödande.
 • I allt fler länder är barnafödandet nu under 2,1/par och man kan förvänta sig att även Afrika snart är inne på samma väg.
 • Immigration under ordnade former kan komma att bli något som länder behöver och vill ha.
Plus en del annat smått och gott. Rekommenderas.

Jönssons lördagsvideo: Varför angrips de fria medierna?Youtube »