2022-12-05

Mindre stat ger starkare demokrati


Ju mer staten bestämmer, ju viktigare blir det för folk vem som styr. Och ju större blir polariseringen.

I ett land där staten bara ägnar sig åt sin kärnverksamhet och politikerna undviker ideologiska experiment behöver man inte bry sig så mycket om vem som styr.

Men när allt mer av mänsklig verksamhet styrs och kontrolleras av staten; när den enskildes privatekonomi är direkt beroende av politiska beslut; när skatterna stiger; när staten ägnar sig åt att omforma människan och uppfostra folket - då blir plötsligt politiken väldigt påträngande.

När den politiska demokratin dessutom är så utformad att vinnaren tar allt, är det inte att undra på att tonen blir råare och att det konstruktiva samtalet trängs undan.

När staten är stor och politiken klåfingrig minskar många människors förtroende för det demokratiska systemet. Speciellt bland dem som röstat på annat.

Är staten däremot liten, fokuserad på sin kärnverksamhet och ger individen ett stort mått av frihet ökar respekten för vårt demokratiska system - eftersom det inte finns så mycket att störa sig på.

Dessutom finns det skäl att tro att en liten stat är bättre på att leverera kärnverksamhet än en stor, byråkratisk och klåfingrig statsapparat. Vilket också kan bidra till förtroendet för det demokratiska systemet.

2022-11-30

Bygg oljekraftverk - eller frys i mörker och fattigdom

Det börjar bli uppenbart för allt fler att det är en dålig idé att basera landets elproduktion på en kraftkälla som bara levererar när det blåser. Om inte annat bör de höga elpriserna ha drivit hem den poängen.

Kärnkraft är den enda rimliga, rationella lösningen.

Men det kommer i bästa fall att ta 8-10 år innan nya kärnkraftverk kan börja leverera el. Och under tiden ökar vårt elbehov markant.

Ekvationen går helt enkelt inte ihop. När nu hälften av landets kärnkraft är avvecklad, då har vi inte tillräckligt med el när den behövs.

Sverige måste ha stabil el dygnet runt, året runt. Vid lunchtid idag stod vindkraften för 3,5% av vår elproduktion - eftersom det inte blåser. Det varnas för att elen kan komma att kopplas bort i vissa områden.

Det Ryssland gör med bomber mot Ukrainas elförsörjning, det har S+MP+C+V gjort mot sitt eget land genom medvetet fattade beslut.

Detta måste hanteras. Och det måste ske omedelbart - innan problemen blir ohanterbara.

Till dess en stabil och förutsägbar elproduktion åter kan garanteras finns inte så många alternativ. De enda kraftverk som kan ge tillräcklig och stabil elproduktion på kort sikt är sådana som eldas med kol, gas eller olja.

Kol och gas går nog bort. Då återstår olja. Vilket naturligtvis inte är bra, men förmodligen nödvändigt.

(Är man smart bygger man sådana kraftverk så att pannan kan ersättas med en liten kärnreaktor, när de finns tillgängliga. Turbinhall och nätanslutningar kan vara desamma.)

Alternativet är en krympande ekonomi, urholkad välfärd, fortsatt höga elpriser, uteblivna investeringar, konkurser, arbetslöshet, kyla, mörker och fattigdom.

Ironisk nog kommer den kontraproduktiva rödgröna klimatomställningen att leda till ökade CO2-utsläpp.

Men det är ju så det blir när dogmatiska politiker inte tänker igenom saker och saknar förmåga till konsekvensanalys.

Sverigebilden


När människor i våra förorter evakuerar sina barn till Somalia - för att undvika att de dras in i våld...

2022-11-29

Hur vill Vänsterpartiet avskaffa kapitalismen?


Jag har bläddrat lite i Vänsterpartiets partiprogram. Enkelt uttryckt anser de att allt är kapitalismens fel. Frågan är vad vill de ha istället? Några citat med kommentarer...

»Införandet av socialismen kräver kapitalismens avskaffande.«

Ifall någon tvekade om vad partiet vill.

Vänsterpartiet vill avskaffa det system som varit överlägset på att skapa välstånd. Man vill krossa den frihandel som framgångsrikt lyft människor i fattiga länder ur sin fattigdom.

»De rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former.«

Den första fråga som dyker upp är: Hur?

Oavsett hur man vänder och vrider på frågan leder den till att man upphäver äganderätten. Konfiskera och lägg under statlig kontroll. Vilket inte brukar vara något framgångskoncept...

Att förkasta äganderätten är att även förkasta individens rätt till frukterna avsitt arbete, hennes frihet och självbestämmande.

En relaterad fråga är hur Vänsterpartiet tänkt sig hantera alla de människor som inte vill leva i ett socialistiskt samhälle. Förtryck, tvång och kontroll brukar vara lösningen - eftersom socialism bygger på att alla måste med.

Vad vill Vänsterpartiet då ha istället?

»I ett socialistiskt samhälle ersätts kapitalismens odemokratiska styrning av företag, koncerner och karteller med demokratiskt framarbetade riktlinjer för ekonomins utveckling.«

Entreprenörer, uppfinnare, kreatörer, nytänkare och doers skall alltså ersättas med kommittéer. Ekonomin skall planeras och styras. Vilket aldrig låter sig göras - och aldrig slutar väl.

»Ett ökat gemensamt ägande ger oss större möjlighet att styra produktions- och konsumtionsmönster.« (...) »Genom kommunalt eller statligt ägande ges de demokratiskt valda församlingarna ett övergripande ansvar för produktion av varor och tjänster.«

Man menar alltså att en kollektivt styrd och planerad ekonomi skall avgöra vad som skall produceras och därmed också vad vi får lov att konsumera. Det vill säga att politiska beslut skall ersätta medborgarnas efterfrågan. Som man hade det i Sovjetunionen.

»För dem som arbetar i företagen är det den lokala makten som är viktigast. Det naturliga uttrycket för detta är det arbetarägda, kooperativa företaget där företagsledningen väljs demokratiskt och riktlinjer för verksamheten beslutas gemensamt.«

Vill man starta ett arbetarägt företag, då är det fritt fram att göra det redan idag. Lycka till.

Men att ersätta VD, ekonomichef, utvecklingschef, försäljningschef och all annan specialiserad kompetens med stormöten och voteringar i företag i allmänhet känns som en mycket tveksam plan.

I ett kapitalistiskt samhälle drivs aktörerna av ett sunt vinstintresse.

I ett socialistiskt samhälle finns ingen sådan drivkraft och det blir därför mindre viktigt för aktörerna om de gör ett bra eller dåligt jobb.

Då finns det inte längre något incitament för att använda resurserna på bästa sätt. Då finns det inte heller något skäl att ständigt erbjuda bättre kvalitet och bättre service.

Det var så det såg ut i Östeuropa under kommunisttiden. Usel resursallokering. Låg kvalitet. Begränsat utbud. Obefintlig service. Miljöförstöring på en absurd nivå. Inget personligt ansvar. Inget driv och ingen initiativkraft. Omfattande politiskt förtryck.

Vänsterpartiets utopi är verkligen ett radikalt annorlunda samhälle - som skulle vara outhärdligt att leva i.

Vänstern har inte en aning om hur det skulle gå till att införa socialism i praktiken. Allt den kan göra är att odla människors avund och förstöra för andra.

2022-11-23

Kan Ryssland bli demokratiskt?


Låt mig tänka högt. Putin är en aggressiv, auktoritär spelare som vill lägga andra länder under sitt skräckvälde. Under hans makt är människan inte fri.

Putin är i praktiken diktator, om än med folkligt stöd. Landets enda försök med demokrati slutade i kaos, fattigdom och elände. Även om allt inte är bra under Putin, så är det bättre. Tycker många.

En aspekt man lätt missar är att Ryssland kan komma att balkaniseras. Federationen består av några jättestater i nordost och ett myller av små republiker på gränsen till Europa.

När det börjar bli ont om resurser - då kommer de lokala guvernörerna att behöva se till sitt folk först. Om inte annat, så av självbevarelsedrift. Jag såg i flödet att någon republik redan i somras införde exportstopp för socker till övriga federationen.

Om Ryssland bryter samman, då är det kanske inte ett land vi har att göra med, utan 89 före detta federationssubjekt. Många med kärnvapen.

Det finns tecken som tyder på att en kritisk punkt närmar sig. Sanktionerna biter någorlunda. Ryska folket börjar bli oroligt. Moskva och S.t Petersburg upplever hur den »militära specialoperationen« kryper närmare folks liv.

Nu tvingas Ryssland kannibalisera flygplansflottan på delar till de allt färre plan som fortfarande flyger. Från Tyskland kommer inte längre några kullager till tågen. Till slut kan alla transporter i världens största land behöva ske på ett undermåligt vägnät...

Krigsindustrin är beroende av utländska komponenter. Elektronik, specialverktyg, CNC-maskiner och sådant. Därför tillverkas inte några stridsvagnar av senaste modell längre. Och det finns tecken på att Putin håller på att få ont om missiler.

Nu senast talas det om en bredare mobilisering i januari. Vilket i så fall kommer att sluta i kaos. Om inte annat eftersom alla som mobiliseras då rycks bort från sin vanliga funktion i samhället.

För Putin är detta ett sista slag mot de historiska fienderna på väst- och sydfronten. Och som gammal KGB-man är det hans uppgift att återupprätta Sovjetimperiet.

En palatskupp kan ske. Problemet är att spelarna runt Putin är minst lika otäcka som han själv. Minst. The devil you know...

Hur skall det över huvud taget gå till att omvandla en autokrati med 89 etniskt baserade republiker till en demokrati?

Det kan finnas ett fönster. Men då måste ryska folket handla medan det fortfarande finns en struktur att ta över. Vilket kan bli stökigt.

För att fälla en regim måste väldigt, väldigt många människor gå ut på gatorna. Och det behövs något slags strategi. Det ser än så länge inte ut att hända.

Målet måste vara ett fredligt, demokratiskt Ryssland. Tyvärr kan man inte utgå från att det blir så.

I sammanhanget är det dock värt att notera att Aleksej Navalnyj på något underligt sätt fortfarande är i livet.