2017-05-21

Har vi anledning att vara rädda för muslimerna?


Våra politiker är märkligt dåliga när det gäller att förstå sig på folk. Eller möjligen ovilliga.

I människans reptilhjärna ryms reflexer som hjälpt oss att överleva under vår ofta mörka, våldsamma och besvärliga utveckling. Reflexer som inte nödvändigtvis eller alltid är rationella. Reflexer som triggas igång utan att vi själva kan påverka dem.

En sådan reflex är att vara avvaktande mot främlingar. Vi vill veta vilka vi har att göra med och deras avsikter innan vi släpper dem inpå livet. Speciellt gäller detta främmande människor i större grupper. Som regel – och inte sällan av goda skäl – sätter vi vår egen familj, stam eller klan i främsta rummet.

Man kan tycka vad man vill om detta. Men det är så människor fungerar. Och det gäller i princip alla människor.


Så intressant. Vad innebär det för oss, här och nu?

Om jag får spekulera, så funderar många svenskar på en fråga som de flesta politiker absolut inte vill närma sig: Har vi anledning att vara rädda för de muslimer som kommer till vårt land?

De ser annorlunda ut, de klär sig ofta annorlunda, de har andra vanor och traditioner, vissa har en medeltida syn på kvinnor och bögar – och de har en knepig religion som är anpassad för att upprätthålla maktstrukturer i ett klanbaserat krigarsamhälle på 600-talet. Deras ursprungsländer kännetecknas inte sällan av vidskepelse, våld och kaos. Och de verkar vara rätt många.

Det vore väl märkligt om folk inte tog notis om sådant.

Men vad vill de? Vill de något alls?

Vissa deltagare i debatten vädjar till de mörkaste delarna av våra reptilhjärnor – och hävdar att det handlar om en invasion av ondsinta människor som egentligen tänker skära halsen av oss alla och att vi därför måste behandla dem så illa att de verkligen kommer att få anledning att tycka illa om oss. Vilket låter som en plan med luckor.

En i sammanhanget känslig fråga är om vi skall sträva efter att integrera invandrare (med sina egenheter) i det svenska samhället – eller om de bör assimileras för att i princip bli svenskar.


Hur bör man förhålla sig till detta frågekomplex? Det är naturligtvis upp till var och en.

Föga förvånande tänker jag utgå från min frihetliga liturgi: Människor skall ha så stor frihet som möjligt. Gränsen för denna frihet går där man inkräktar på någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Alla skall ha lika rättigheter inför staten och vara lika inför lagen.

(Om jag få göra en utvikning, så landar detta även i en helt annan invandringspolitik än den som drivs i dag: Människor skall ha rätt att bo var de vill. Men inte på andras bekostnad. Gränsen för denna frihet går där man inkräktar på någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Men där är vi, som sagt, inte i dag. Inte alls.)

Frihetstanken lutar sig mot repekt för individen och respekt individer emellan. Vilket leder till att det är ointressant vilken religion, hudfärg, sexuell läggning, kulturbakgrund eller vilket kön en människa har. Hon skall bedömas utifrån den enda intellektuellt hederliga och rättvisa måttstock som existerar: Sina handlingar.

Här ställer religioner i allmänhet – och islam i synnerhet – till med problem, eftersom de är den fria människans, den fria handlingens och det personliga ansvarets antites. Dessutom tenderar religioner att splittra människor, helt i onödan.

Därför måste den politiska signalen vara att religion är en privatsak – som inte skall kunna tvingas på andra eller tillåtas påverka samhällelig verksamhet, lagar eller samhällssystemet. Denna princip måste tillämpas konsekvent för att kunna upprätthållas.

Vilket landar i att vi mycket väl kan integrera människor som tror på ditt eller datt i sitt privatliv i vårt samhälle. Vad folk tror och tycker är helt enkelt inte statens sak. Men det krävs naturligtvis också att den som är nyanländ så snart som möjligt börjar fungera i samhället. Vilket rimligen är en grad av assimilering som måste till, då vissa beteendemönster nu behöver ersättas av andra.

Eftersom en minsta gemensam nämnare för regler om mänskligt umgänge måste kunna upprätthållas (till exempel lagar som skyddar liv, säkerhet och egendom) – så bör reglerna vara få, begripliga och i linje med det allmänna rättsmedvetandet för att så många som möjligt skall kunna acceptera och därmed underordna sig dem. Därför är det lämpligare att fokusera på att upprätthålla en viss nivå av allmän ordning än att staten lägger sig i vad olika människor tror på eller tycker. One red line, same for all.

Men så är det ju inte i dag. Staten bestämmer massor av saker, överallt, hela tiden. Politiker lägger sig i folks liv, ger oss pekpinnar om vad vi skall tycka, stiftar morallagar och skapar brott utan offer. Vi ser en stat som har glömt vad som är viktigt och som därmed inte kan upprätthålla grundläggande funktioner och ordning. En härskande klass som försöker ändra på folket istället för att bygga ett samhälle för alla människor – och som aldrig kommer att lyckas med varesig integration eller assimilering. Som trycker ner där man borde bygga upp.

Så har svenska folket – i allmänna val och god demokratisk ordning – beslutat att det skall vara. (Ni röstade på dem.)


Så, har vi anledning att vara rädda för muslimer? Några enstaka, säkert. De flesta, knappast.

Vad vi däremot har att frukta är en politisk och byråkratisk klass som vill bestämma över allt och alla och som samtidigt har tagit sig vatten över huvudet. En härskande klass som genom att blunda för verkliga problem bara gör dem värre. En överhet som är mer road av politiskt tingel-tangel än att leva upp till det ansvar dess funktionärer iklätt sig. En misslyckad elit som, övertygad om sin egen förträfflighet driver väljarna rakt i armarna på nazisternas barnbarn.

Radio Bubb.la - söndag 21 majSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat svenskars andliga och ekonomiska fattigdom i slutet av livet, Fox News medgrundare Roger Ailes avliden, Jim Goad om Europas barnlösa politiska elit samt en önskan om fler läsarbrev."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Nietzsche om överheten


2017-05-19

Radio Bubb.la - fredag 19 majSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat USA:s militärs tysta expansion i Afrika, sexövergreppsanklagelser och arresteringsorder mot Julian Assange läggs ner, nederländske kungen slutar som andrepilot på KLM samt Fnordspotting om övergivandet av liberalismen som meningsfullt begrepp."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Assange – vad händer nu?

Nybloggat på HAX.5July.org:

The Assange case – now what? »

Åklagare Marianne Ny har beslutat att lägga ner förundersökningen kring Wikileaks grundare Julian Assange. Så vad händer nu?

På 5 juli-bloggen ger jag en översiktlig bild av läget. Räkna dock med att situationen kan komma att förändras snabbt.

Allt är medias fel


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Vem bestämmer vad samhällsdebatten skall handla om? Vilka är det som försöker uppfostra oss och tala om vad vi skall tycka? Politiker och byråkrater i all ära, men media (med public service och DN i frontlinjen) är den stora uttolkaren av ett nytt och annorlunda (men inte nödvändigtvis bättre) Sverige."

2017-05-18

Ygeman-trojanen gör oss mindre säkra


Bakom kulisserna pågår (i stor politisk enighet) arbetet med en lag om hemlig dataavläsning.

Det handlar om att staten i hemlighet skall få installera spionprogram på våra datorer, telefoner och surfplattor.

Här finns två problem. Det första gäller vår rätt till privatliv. Staten vill ha tillgång till våra telefonsamtal, våra meddelanden och vår e-post. Storebror vill kunna se våra bilder och videoklipp, lyssna på våra inspelade ljud, avlyssna oss i realtid via prylarnas kameror och mikrofoner, få tillgång till våra kontakter och se allt vi gör i våra appar (inklusive »säkra« meddelandeappar).

Det andra handlar om IT-säkerhet. För att staten skall kunna installera Ygeman-trojaner på våra datorer måste den använda bakdörrar, säkerhetsbrister och offensiva IT-angrepp. Vilket innebär att staten, istället för att varna för säkerhetsbrister kommer att tiga om dem – i syfte att använda dessa för sina egna syften.

På så sätt lämnar man – medvetet – dessa säkerhetshål öppna även för till exempel cyber-brottslingar och främmande makt. Vilket är att be om problem.

Detta bevisar inte minst förra veckans stora cyber-attack, WannaCry.

Där användes säkerhetsluckor som var kända och som används av amerikanska myndigheter. Information om dessa hade stulits och/eller läckts från nämnda myndigheter. Vilket knappast var oväntat.

Nu tänker alltså Sverige göra samma sak. Om Ygeman & Co får som de vill – då kommer de att göra hela vår IT-miljö mindre säker. Då öppnar de för attacker (och spionage) mot till exempel företag, privatpersoner, infrastruktur, bankväsende, distributionskedjor, allmänna transporter, myndigheter och försvarsmakten.

Det enda rimliga är att alla säkerhetsbrister på IT-området alltid skall rapporteras in, delas med de drabbade och snarast åtgärdas. (Samma princip som gäller för till exempel trafikflyget.)

2017-05-17

Aron Flams första maj


Youtube »

Radio Bubb.la - onsdag 17 majSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat årets Freedomfest i Stockholm, utpressningsviruset Wannacry drabbar tiotusentals organisationer, statliga Svenska institutet blockerar 14 000 på egna Twitterkontot, Metros ägare Mats Qviberg pudlar efter blåsväder kring intervju i Nyheter Idag samt filosofistudenten Jesper Ahlin om att Hans-Hermann Hoppe sällan citeras av akademiska filosofer."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Samtidigt, i @sverige...


Låt se.

En statlig svensk myndighet underställd Utrikesdepartementet har använt ett register över människors förmodade politiska preferenser för att blockera dessa individers möjlighet att interagera med nämnda myndighet på Twitter.

Dessutom har denna lista över personer med »icke önskvärda« åsikter blivit offentlig – varvid dessa människor hängs ut som klandervärda för allmänheten.

Rena DDR-fasoner.

2017-05-16

5 juli-podden 53: Viralgranskaren och SI:s blockering av @sweden-följare

5 juli-podden – för dig som vill vara uppdaterad i debatten om internet, övervakning och fri- & rättigheter.  • Vilka twitteranvändare blockerar Svenska Institutet, och på vilka grunder? Vi kommenterar den potentiella skandalen kring myndighetens twitterkonto @sweden.
  • TV4 bryter samarbetet med Metros Viralgranskaren efter att Metros ägare Mats Qvibergs uttalat sig i Nyheter Idag. Vi har intervjuat Viralgranskarens grundare Åsa Larsson.
  • Huvudmannen bakom Swefilmer döms till tre års fängelse för att ha drivit piratstreamingtjänsten. Är det rimligt?
  • Dessutom internationella nyheter, bland annat om datorviruset WannaCry, NSA och Milo Yiannopoulos.


5 juli-podden görs av Karl Andersson och Henrik HAX Alexandersson. Varje tisdag.

Soundcloud » | Youtube » | iTunes »RSS-feed (via Soundcloud) » | Ladda hem filen (MP3) »

Feedback, läsarbrev och insändar-inslag (MP3) kan sändas till: karl[at]5july.org

Publicerad under Creative Commons (Soundclouds CC-licens: CC=BY&NC)

HAX 5 juli-blogg (på engelska) »

Svenska folkets väg mot livegenskap


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Detta är en ond spiral som är svår att bryta – eftersom en ansvarsfull, fiskalt konservativ politik inte uppskattas av väljarna."