2018-07-21

Video: Henrik Jönsson om Morgan Johanssons förslag till åsiktsförbudDirektlänk, Youtube »

2018-07-20

Sveriges nya tv-monopol


Ett bolag där staten är största ägare (Telia) köper upp den enda tv-kanal (TV4) som på allvar kan konkurrera med de två statliga tv-kanalerna. Hade detta varit i Ungern eller Polen, då hade det blivit ett djävla liv.

Men nu handlar det om Sverige: En »moralisk stormakt« som är allt för god och präktig för att kunna mätas med samma måttstock som andra. Här kan all tv-produktion av substans läggas under statens kontroll utan nämnvärda protester.

I själva verket är riskerna uppenbara. Politiseringen av den etermedia som producerar mer än ren underhållning är redan på tok för stor. Makten över agendan ligger redan i allt för få händer.

En annan invändning är att jag inte tycker om när leverantörer av kommunikationstjänster (internet och mobil data) dessutom blir producenter av innehåll. Risken är uppenbar att eget content kommer att få positiv särbehandling och andra producenters negativt. Men det är kanske mer en konsumentfråga än en politisk fråga.

Sverige står inför en helt onödig el-brist


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Lamporna behöver inte slockna. Innehållet i frysen behöver inte börja tina. Hissarna behöver inte stanna. Serverhallarna behöver inte ta time out. Den industri som i slutändan betalar vårt välstånd behöver inte gå ner på sparlåga. Men då får vi börja med att välja andra och klokare politiker."

2018-07-19

Ännu ett förslag om internet-censur i EU


Läs min senaste postning hos 5 juli-stiftelsen:


Nu när lugnet lagt sig efter att folkliga protester tillfälligt stoppat EU:s web-censur - då föreslår EU-kommissionen... trumvirvel... mer och snabbare internet-censur.

2018-07-18

Borde vi inte ta och skärpa till oss en smula?


Tillåt mig öppna säkerhetsventilen en stund...

Att staten och det offentliga fungerar allt sämre, det kan jag förstå. Att lägga allt mer makt i händerna på ett fåtal människor slutar som regel illa. Speciellt i händerna på inkompetenta, dogmatiska maktmänniskor. Nuff said.

Däremot förundras jag över den allmänna inkompetens som lagt sig som en våt filt över landet.

Även om man får finna sig att saker och ting förändras med tiden - så tycker jag mig ständigt notera produkter, tjänster och service som objektivt sett blir sämre. Alla djävlar vill ha ens pengar. Men allt färre levererar vad man som betalande kund rimligen har rätt att kräva.

Dessutom tycker jag mig notera bristande professionalism i näringslivet. Att folk inte tar ansvar för att resultat uppnås, att folk inte är villiga att anstränga sig och att mängden ovidkommande trams ökar. Samtidigt växer byråkratin medan utrymmet för sunt förnuft minskar, även i privat sektor.

Det råder en anklagande, grälsjuk och uppgiven stämning i landet. Vilket naturligtvis inte duger. Att bara oja sig över verkliga eller upplevda problem leder inte till något gott. Man måste ta tag i saker och ting, styra upp sådant som inte fungerar och hantera de hot och utmaningar som dyker upp vid horisonten.

Antingen hanterar man verkliga problem, i verkligheten - eller så blir man slumpens offer. Att inte göra något är också ett val, ibland rent av sämre än att göra fel.

Det är helt enkelt dags att skärpa till sig. Önsketänkande räcker inte.

Cyklisk ekonomi...

Låt se...

EU inför tullar på kinesiska el-cyklar, på upp till 200 procent av importpriset (alltså en tredubbling av detta pris). Vilket konsumenterna - och ingen annan - får betala genom ett högre slutpris.

Samtidigt har Sverige en premie där staten - det vill säga skattebetalarna - återbetalar 25 procent av priset till den som köper en elcykel. Vilket i kronor och ören (upp till maxgränsen på 10.000 kr) blir mer, på grund av EU:s tullar.

Men det här skapar väl nya jobb inom byråkratin, kan man anta...

[Edit: Tullavgifterna, som börjar gälla på torsdag, blir enligt det senaste beskedet 27,5 och 83,6 procent.]

2018-07-17

Politikens problematiska förhållande till verkligheten


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


»Verkligheten är förvisso ofta obekväm och inte sällan motbjudande. Men den är vad vi har att förhålla oss till. Att förneka dess existens är självbedrägeri, ett utslag av vanföreställningar och att leva i en illusion.«

2018-07-14

Att förbjuda nazister är både dumt och farligt

Regeringen vill utreda ett förbud mot rasistiska och nazistiska organisationer. Och Moderaterna vill göra det brottsligt att delta i eller stödja våldsbejakande organisationer.

Båda förslagen är problematiska, fast på lite olika sätt.

Regeringen begår ett misstag om den tänker olagligförklara vissa specifika organisationer.

Till att börja med bör den dörren hållas stängd. I Sverige skall det inte normaliseras att politiker förbjuder organisationer. Sådant medför med nödvändighet en subjektiv bedömning och det är att stiga ut på ett sluttande plan.

Att inskränka föreningsfriheten är inte demokratins verktyg, utan förtryckets. Det är att gå fiendens ärenden, att låta mörkermännen vinna på walk over.

Skall det alls lagstiftas, då skall det lagstiftas mot alla våldsbejakande och/eller anti-demokratiska organisationer. Alla skall behandlas lika. Då skall inte bara NMR förbjudas, utan även grupper ur våldsvänstern och möjligen också vissa muslimska grupperingar.

Men även det kan vara problematiskt. Är man till exempel anti-demokratisk om man är för en konstitutionell republik?

Förbjuder man en organisation, då dyker det snart upp en ny. Nya NMR, typ. Detta kommer att leda till ett ändlöst harvande i rättssystemet - vilket bara kommer att ge mörkermännen gratis uppmärksamhet och publicitet.

Och vad är egentligen en »organisation«? Är det helt självklart att samhällsomstörtande krafter organiserar sig med styrelse, protokoll, årsmöten, revisionsberättelser, organisationsnummer och kommunalt aktivitetsstöd? Naturligtvis inte. Det går lika bra att bränna, misshandla och spränga ändå.

Moderaternas förslag lider delvis av samma problem som regeringens. Plus att det på ett olyckligt sätt upphöjer politiska våldsverkare till något slags martyrer för de egna - vilket är helt kontraproduktivt.

Misshandel, mord, mordbränning, olaga hot med mera är redan olagligt. Förberedelse, stämpling och medhjälp till dessa brott likaså. All lagstiftning som krävs mot de enskilda brottsliga aktiviteterna finns redan. Det handlar snarare om att upprätthålla den.

Det är redan ett problem att man stiftar en massa nya lagar när man inte klarar av att upprätthålla de som redan finns. Vi behöver inte fler lagar - utan mer ordning.

Den typ av lagstiftning som nu föreslås dras även med problemet att två identiska brott kan värderas olika beroende på vem som utfört dem. Så är till exempel redan fallet med hat- och terroristbrott. Vilket i sig är att upphöja gärningsmannens motiv och att behandla människor olika inför lagen.

Om uppsåt föreligger, då måste en demokratisk rättsstat behandla alla lika inför lagen.

In i det längsta höll britterna fast vid denna princip. Man gav inte IRA:s våldsverkare »äran« att bli upphöjda till terrorister - utan dömde dem som de simpla mördare och våldsverkare de var. Genom att låta bli att särbehandla gärningsmännen undvek man också att ge dem en särställning som kunde användas av deras egna för att rättfärdiga eller glorifiera deras gärningar. Detta resonemang tycker jag är värt en del eftertanke.

För övrigt är jag inte helt övertygad om att det i dessa tider av turbulens, inskränkningar av det fria ordet och massövervakning är helt lyckat att dessutom inskränka föreningsfriheten.

Om inte annat för att vi inte vet vem eller vilka som kommer att ha den politiska makten i vårt land om 50, tio, eller fem år. Eller ens i mitten av september. Är det verkligen så klokt att servera framtidens makthavare verktyg som kan användas för att förtrycka folket, på en silverbricka?

Läs även:
• Brottsbalken bör inte underskattas »
• Experter skeptiska till förbud av rasistiska grupper »
• Experter varnar om regeringens förbudsförslag »