2018-06-23

Video: EU:s krig mot internetDirektlänk till Youtube »

2018-06-22

Ett uppror mot EU rycker närmare


Ha en bra midsommar! Under regnskurarna kan du passa på att läsa min senaste krönika hos Mårtensson:


"Samtidigt som man på ett aldrig tidigare skådat sätt centraliserar makt till en punkt finns uppenbara problem vad gäller kompetens och rimlighet. Det är en dålig kombination."

Enjoy!

2018-06-20

Förvirring efter EU-beslut om länkskatt och nätcensur


Begreppsförvirringen efter beslutet om länkskatt och internet-censur i Europaparlamentets rättsliga utskott är nästan i klass med oredan vid fars dag i Arvika.

Så här röstades det, vad gäller de partigrupper som är relevanta ur ett svenskt perspektiv:
  • EPP - dit M och KD hör - en ledamot röstade bara för nätcensur och sex ledamöter röstade för både länkskatt och nätcensur.
  • S&D - dit S och FI hör - två ledamöter röstade också för.
  • ALDE - dit C och L hör - två ledamöter röstade också för.
  • EFD - dit SD hör - en ledamot röstade också för.
  • GUE/NGL - dit V hör - röstade nej.
  • Greens/EFA - dit MP hör - röstade också nej.
Dock bör man notera att den svenska regeringen - där ju MP ingår - röstade för nätcensur i EU:s ministerråd. Så gröningarna tycks motarbeta sig själva...

Hur man benar ut detta inför en eventuell votering i Europaparlamentets plenum skall bli intressant att se, då bl.a. ett antal svenska ledamöter från Allianspartierna och S nu har meddelat att de är mot dagens beslut.

Det kan särskilt uppmärksammas att från EFD-gruppen (som består av euroskeptiska och nationalkonservativa partier, bl.a. SD), röstade ledamoten Joëlle Bergeron för länkskatt och nätcensur, trots att gruppen i andra sammanhang hävdar att EU lägger sig i för mycket. Detta är också intressant ur perspektivet att länkskatten är till för att gynna elitmedia och att nätcensuren kan komma att användas för att göra livet surt för alternativa media, som ju annars är rätt vanligt förekommande på den kanten.

Vi får väl ta upp saken med dem i valrörelsen.

EP/JURI ger grönt ljus för länkskatt och nätcensur i EU

Är det verkligen så här vi vill ha det?

Allt är som vanligt kaotiskt efter en utskottsvotering i Europaparlamentet. Antalet tillägg och ändringar är överväldigande och någon verklig klarhet i detaljerna kommer vi inte att få förrän protokollet och den slutliga texten ligger klara.

Men det står klart att det rättsliga utskottet, JURI, just har sagt ja till både länkskatt och nätcensur.

Så nu, vad?

Om knappt två veckor skall Europaparlamentet fatta beslut i plenum, om att inleda förhandlingar om dessa frågor med ministerrådet och EU-kommissionen. Detta är normalt sett bara en formalitet. Men det finns öppningar...

Steg 1:
Frågan om förhandlingsmandat kommer att meddelas när parlamentet öppnar sin nästa session i Strasbourg, måndag 2 juli. Om ingen protesterar, då antas mandatet med automatik. Men om minst 76 ledamöter så begär kan frågan om mandatet komma upp till votering på onsdag eller torsdag.

Steg 2:
Skulle det - på något mirakulöst sätt - bli ett nej till förhandlingsmandatet i den voteringen är bollen fortfarande i spel. Då hamnar frågan på agendan för nästa session. Och då finns det möjlighet att lägga fram och rösta om nya ändringsförslag.

Komplicerat? Absolut! But it ain't over 'til the fat lady sings.

Så vad kan vi göra?

Nu gäller det att vädja till alla Europaparlamentets ledamöter om att stoppa länkskatten och nätcensuren, i plenum - innan man går in i förhandlingar med ministerrådet och kommissionen.

Det hänger på en skör tråd, men det är värt ett försök.

• Se även EFFlive på Twitter »

• EDRi har också en post om hur vi går vidare »

• Bakgrundsinformation »

2018-06-19

EU:s länkskatt och webcensur på slutrakan


I morgon, onsdag, röstar Europaparlamentets utskott för juridiska frågor (JURI) om EU:s nya direktiv om upphovsrätt. Då skall man fastställa parlamentets position inför de förhandlingar som sedan följer med ministerrådet och EU-kommissionen. [Möteshandlingar»]

Striden står om den så kallade länkskatten (artikel 11) och automatiserad nätcensur (artikel 13). Det är dåliga förslag som hotar så väl ett fritt och öppet internet som den demokratiska debatten. [Läs mer här»]

Fram till för bara någon vecka sedan hade nästan ingen hört talas om detta. Och de få som hört brydde sig inte tillräckligt för att göra något. Nu, på slutrakan, börjar det dock gå upp för folk vad som håller på att hända - och något av en nätstorm har utbrutit.

Låt oss hoppas att ledamöterna i JURI [länk»] har fått sina mailkorgar fyllda av sakliga och väl avvägda invändningar mot vad som är på väg att ske. Att de får höra detta av vanligt folk, som tar frågan om internets frihet på tillräckligt stort allvar för att den skall avgöra hur de lägger sin röst. Det vill säga väljare, som inte kan viftas undan hur som helst.

Om JURI säger nej till länkskatt och webcensur, då blir det svårt för sådana idéer att överleva de förhandlingar som sedan följer. Då har vi förhoppningsvis redan vunnit.

Skulle JURI däremot säga ja till artiklarna 11 och 13, då finns en enighet med ministerrådet (som redan sagt ja) och EU-kommissionen (som skrev förslaget). Då kommer förhandlingarna att leda fram till ett färdigt, slutgiltigt förslag - med länkskatt och nätcensur - som det i princip inte går att ändra i.

Då finns naturligtvis ändå en sista möjlighet att fälla hela det färdigförhandlade direktivet när det skall behandlas i Europaparlamentets plenum framåt hösten. Tröskeln kommer dock att vara mycket hög. Då handlar det om att kasta fem, tio års arbete med direktivet i papperskorgen. Vilket få ledamöter kommer att vara beredda att göra.

Nu återstår bara att vänta och se hur det går i JURI i morgon. Spänningen är olidlig.

Mer pengar löser inte problem som beror på inkompetens och systemfel

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

"Men om de grundläggande problemen är inkompetens och systemfel, då hjälper det inte hur mycket pengar man än kastar på dem. Problemen försvinner ändå inte. Ibland blir de till och med värre, eftersom man tillför resurser till defekta och kontraproduktiva system."
Enjoy!

2018-06-18

Medias tystnad om EU:s länkskatt


Onsdagens EU-votering om "länkskatt" och nätcensur rycker allt närmare. Men motståndet verkar inte riktigt vilja ta sig.

Journalisten och debattören Emanuel Karlsten undrade på Twitter varför frågan inte får den uppmärksamhet den förtjänar.

Varför bryr sig till exempel inte media? Eller... vänta nu. Det är ju de stora mediehusen som äger gammelmedia som vill att länkskatten skall införas.

Nu påstår jag inte att våra tidningar och journalister medvetet försöker tiga ihjäl frågan. Men man kan ändå undra om landets redaktioner inte ägnar sig åt omedveten självcensur - då denna fråga drivs av deras egna ägare och branschorganisationer.

Så räkna inte med att frågan kommer att uppmärksammas i media. Skall den lyfta, då får vi ordna det själva.

Länk »

2018-06-17

Konsten att döda en framtidsbransch

Tiderna förändras. Det gäller även näringslivet, det vill säga den del av samhället som i slutändan skall skapa de värden som betalar för allt och alla. Viss industri försvinner och måste ersättas med nya företag i andra branscher.

Här står stort hopp till IT-industrin och inte minst till företag som skapar nya tjänster, upplevelser och informationsplattformar, som Spotify.

Samtidigt är ett högt kostnadsläge, höga skatter, ogynnsamma optionsvillkor och praktiska problem (som att det är näst intill omöjligt att hitta bostäder i våra storstäder) en avhållande faktor. Många företag väljer därför att etablera sig i andra länder.

Nu ser det dessutom ut som om EU kommer att köra kniven i denna framtidsbransch.

Med EU:s nya direktiv om upphovsrättsfrågor kommer länkskatt och uppladdningsfilter att lamslå stora delar av den uppkopplade informationsindustrin. Speciellt som direktivet skall överföras till lokal lagstiftning i varje land. Vi kommer alltså inte bara att få ett hopplöst regelverk, utan 28 olika – som de nätföretag som vill vara verksamma på den europeiska marknaden måste förhålla sig till.

Vad EU borde gjort är att underlätta, till exempel med en gemensam EU-licens för musik, underhållning och annat information – som gäller på hela den europeiska marknaden. Men det gjorde man alltså inte. Istället blev det tvärt om, ett oerhört problematiskt och dessutom balkaniserat regelverk.

I en kommentar skriver internetleverantören Bahnhof:
Direktivet ska skydda upphovsmän från intrång, men kommer i praktiken begränsa ALL användning och göra det omöjligt att dela med sig och nå ut via opensource. Upphovsmännen förlorar möjligheten till organisk spridning och räckvidd – två helt avgörande faktorer för småbolag och enskilda upphovsmän utan reklambudget.
Vem vill dra igång en startup i en sådan miljö? Vilka riskkapitalister kommer att vilja investera i de europeiska bolag som drabbas av direktivet, när de istället kan välja objekt på platser med en rimligare lagstiftning?

Idiotin är totalt överväldigande.

Läs även:
• Rädda internet från EU:s länkskatt och nätcensur! »
• EU:s internetcensur hör inte hemma i en demokratisk rättsstat »
• EU:s länkskatt och nätcensur - sammanfattning och länksamling »

P.S.
Jag kandiderar till riksdagen för Klassiskt Liberala Partiet »
Stöd denna blogg på Patreon »

2018-06-15

När såg du en glad sosse senast?

Sossarna har det eländigt just nu. Då skall ingen annan få vara glad eller ha roligt heller.

På fredagen presenterades den utredning regeringen har beställt om danstillståndets framtid.

Eller rättare sagt, riksdagen har uttalat att danstillståndet bör avskaffas. Men eftersom de folkvalda är för flata för att fatta ens de mest självklara beslut på egen hand, så gav de regeringen i uppdrag att utreda frågan.

Det har nu skett, utifrån justitiedepartementets motsträviga direktiv. Och utredningen kommer fram till att... danstillståndet inte bör avskaffas. Som husse vill.

Det är en absurd läsning... Bland annat meddelas att dans kan medföra stora risker. Det är tydligen inte bra om för många dansar samtidigt. Där dans förekommer kan det ju också förekomma droger, våld och vapen. Och tänk om det sker ett attentat! Och hur skulle det se ut om vem som helst får ordna dans? Nej, menar utredaren, här behövs tillstånd. Saknas sådant kan arrangören bli dömd till sex månader i fängelse.

Tillstånd... för att få dansa. Fängelse för främjande av olaga dans. Själva tanken är absurd.

OK, utredaren kan tänka sig att göra undantag för om folk tar sig "en svängom" på den lokala kvarterskrogen. Men där någonstans går gränsen. (Om inte annat kan detta leda till en hel del intressanta gränsdragningsfrågor och rättsfall.)

Nu var det ju inte detta riksdagen bad om. Den ville ha en utredning om att avskaffa danstillståndet. Så på en av utredningens 106 sidor finns ett torrt förslag till alternativ lagtext som följer riksdagens beslut. Men utredaren konstaterar ampert att detta verkligen inte är något hon kan rekommendera.

I ett rimligt land skulle två regler gälla. Den ena är att brandskyddet skall vara tillfredsställande. Men det gäller å andra sidan frikyrkor, teatrar, varuhus, ABF-huset, skolor och överallt annars också. Den andra är att kringboende inte får störas efter klockan tio på kvällen. Detta oavsett vad det är för slags aktivitet som anordnas. Svårare än så behöver det inte vara.

Men sossarna... de drivs av en ständig frukan för att någon, någonstans, någon gång skall vara lycklig.

Länk »
P.S.
Jag kandiderar till riksdagen för Klassiskt Liberala Partiet »
Stöd denna blogg på Patreon »

EU:s internetcensur hör inte hemma i en demokratisk rättsstat

Nu är jag tillbaka med mina krönikor hos Mårtensson. Idag: EU:s internetcensur hör inte hemma i en demokratisk rättsstat.

"Vi skall inte ha förhandscensur. Om någon bryter mot upphovsrättslagarna skall det prövas i efterhand, i god ordning, av vårt rättsväsende. Detta är inte något som skall hanteras av algoritmdrivna dataprogram som gissar sig fram till vad som får publiceras eller ej. En sådan process är oacceptabel i en rättsstat."

Läs hela krönikan här »