2020-09-19

2020-09-18

Kampen mellan gott och ont


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"I sin iver att hitta grupper att tycka synd om håller vänstern på att ödelägga årtusenden av västerländsk civilisationsutveckling, ta avstånd från upplysningen, förneka vetenskapen, skapa polarisering och nullifiera grundläggande fri- och rättigheter. Toppat med våld, kravaller och arrogans mot oliktänkande."

2020-09-17

Har Moderaterna övergivit rättsstatens principer?


Det finns saker som är rätt uppenbara när det gäller gäng- och klankriminalitet.

Det behövs betydligt fler poliser, speciellt i yttre tjänst. Grov och/eller upprepad brottslighet skall ge långa straff, i syfte att hålla farliga människor borta från gatorna. Och vi har mycket att lära från länder som Tyskland när det gäller att hantera klanbaserad brottslighet.

Sedan finns det saker politiker säger mer för att framstå som tuffa och locka väljare än för att hantera själva brottsligheten i sig. Inte sällan blir det ogenomtänkt.

Moderaterna ha idag presenterat ännu en åtgärdslista: 10 mönsterbrytande reformer för att stoppa gängen

Några av de tio punkterna kräver en kommentar.

3. Inför ett system med anonyma vittnen

"Allvarlig brottslighet oftast är svår att utreda eftersom de som kommit i kontakt med den vare sig vågar eller vill berätta om vad de sett. Gängen håller delar av Sverige i ett järngrepp, och många vägrar vittna eller ens tala med polisen."

Ja, detta är ett problem. Men två fel gör inte ett rätt.

Det ligger i sakens natur att ett anonymt vittnes trovärdighet blir svår att avgöra - om varken den åtalade eller dennes advokat vet vem det är. Det kan rent av vara någon med ont uppsåt.

Det skulle dessutom vara intressant att få veta hur ett korsförhör med ett anonymt vittne rent praktiskt är tänkt gå till.

Med anonyma vittnen kan vem som helst anklagas för i stort sett vad som helst - utan en rimlig chans att försvara sig.

5. Ge Polisen kraftigt förstärkta möjligheter att avlyssna och övervaka gängmedlemmar

Redan idag finns en regel som säger att tvångsmedel kan användas vid misstanke om brott som ger minst två års fängelse. Vilket bör omfatta så gott som all allvarligare form av gängbrottslighet.

Ett problem är att avlyssning och övervakning även kan inriktas mot andra människor - och att den är ett betydande intrång i individens rätt till privatliv.

Vi vet dessutom att övervakningslagar så gott som alltid drabbas av ändamålsglidning. Det vill säga att de utvidgas till helt andra områden än vad som var tänkt från början.

Vidare kan övervakningsverktyg alltid missbrukas - och vara farliga i händerna på en demokratiskt tvivelaktig regering, självsvåldiga tjänstemän, överambitiösa åklagare och inkompetenta eller svagsinta klantskallar.

6. Fler LVU-omhändertaganden för att hindra att barn begär grova brott eller fostras in i kriminalitet

Jag förstår problemet. Jag inser även att åtgärden att ta barnen ifrån personer med en stark släktidentitet kan komma att ses som en ren krigsförklaring.

Och vad tänker man göra med dessa barn? Placera dem hos fosterfamiljer som sedan kan komma att få en ilsken klan efter sig? Eller på institutioner som snarare skapar än motverkar kriminalitet?

Inte för att jag har någon bra lösning. Men detta kan komma att bli väldigt stökigt.

9. Fler gängmedlemmar ska utvisas från Sverige (...)

"Utländska medborgare som är aktiva i grovt kriminella gäng utgör ett allvarligt hot mot säkerheten i det svenska samhället. Moderaterna vill därför överväga att införa en möjlighet att utvisa utländska medborgare som kan befaras begå eller medverka till grovt organiserad brottslighet – oavsett om de dömts för brott eller inte."

Detta vore ett flagrant brott mot principen att man först måste bli dömd för ett brott innan man kan straffas.

Det skulle ställa många av rättsstatens principer på huvudet - och öppna dörren för regelrätta rättsövergrepp.

Vore det då inte bättre att se till att utvisa de personer som redan de facto inte har rätt att vistas i landet - och som ofta kan antas försörja sig genom brottslig verksamhet?

Samt att se till att utländska medborgare som begått brott och dömts till utvisning verkligen utvisas efter avtjänat straff?

Men att utvisa någon som inte är dömd för brott, på den enda formella grunden att denne är utländsk medborgare - det känns oerhört vanskligt.

10. ”Go for the money” – det ska bli enklare att beslagta egendom från gängkriminella

Det är lätt att säga. Men för att straffa människor måste man först slå fast huruvida de är skyldiga.

Ett system med omvänd bevisbörda - där du måste bevisa att all din egendom är ärligt förtjänad hör inte hemma i en rättsstat.

Det är staten som är skyldig att bevisa om ett brott har begåtts. Att ålägga individen att bevisa sin oskuld kan vara en omöjlig uppgift - även för den som är helt oskyldig.

Det finns tillfällen då jag skulle kunna tänka mig att ge Moderaterna min röst. Detta är inte ett av dem.

Rättsstatens grundläggande principer måste respekteras om man vill vara ett parti som vilar på konservativ och liberal grund.

2020-09-15

Ökad polarisering: Skapad av media, politiken, vänstern eller folket?


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Ju mer politiserat ett samhälle blir, ju högre blir insatserna och ju mer polariserad blir opinionen. Den som förr kunde leva sitt liv utan att behöva brys sig speciellt mycket om politik – den är idag påverkad och beroende av det politiska spelet i betydligt större utsträckning. Vilket i sin tur leder till att fler känner att de måste uttrycka sina avvikande åsikter."

2020-09-14

Var den demokratiska rättsstaten bara en historisk parentes?


Jag noterar att mitt hus fladdrade förbi i ett reportage om tysk klanbrottslighet, i SVT Agenda.

Visst. Här i Berlin finns klanbrottslighet. En del gruvliga brott rapporteras i media.

Men polisen och andra myndigheter tycks ändå ha kopplat läget. Så vi andra märker inte så mycket av saken. Tack och lov.

Det har, som jag påpekat många gånger tidigare, en hel del att göra med att tysk polis sätter in den kraft som behövs. Ofta är insatserna uppseendeväckande stora. Polisen ser helt enkelt till att de är tillräckligt många redan från början.

Nu bor jag i en liten flik av det ökända Neukölln som är omgivet av Kreuzberg. Så gentrifieringen har trängt bort det mesta av det turkiska, utom på genomfartsgatan som bitvis känns som de modernare delarna av Istanbul.

Men går man in en tvärgata hamnar man i ett lummigt paradis med små barer och krogar, som känns så tryggt som man rimligen kan önska sig. Allt Södermalm skulle vilja vara, men aldrig kan bli.

Här samkör myndigheterna sina insatser mot den organiserade brottsligheten. Death by spoon, typ. Och mycket talar för att så kommer att bli fallet även i Sverige. Våra myndigheter kan ju vara rätt effektiva vad gäller att trakassera folk, när de sätter den sidan till.

Om man behandlar klanerna lika styvmoderligt som folket i övrigt - som till exempel korsförhörs om man vill sätta in kontanter på sitt eget bankkonto - då borde problemet snart vara löst.

När jag satt i finkan för att ha vägrat betala skatt till svenska staten träffade jag en hel del intressanta människor. Från första och andra generationens invandrare fick jag ofta höra att svenskar är flata, att de inte törs sätta gränser. Det ligger nog en del i den saken.

Senare i Agenda dök Marie Lind Thomsen, vice chefsåklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet upp. Det hon hade att säga gör mig lite bekymrad.

Dels menade hon att myndighetspersoner inte kan hantera den allt tyngre brottsligheten utan risk för sin egen säkerhet, på grund av hur öppet allt är i vårt samhälle. Vilket naturligtvis kan vara ett problem.

Samtidigt känns det tragiskt om invandringens mörkare sidor leder till att vi får ett mindre öppet samhälle. Det skulle även göra fullt legitim granskning av befattningshavare svårare.

Dessutom tog Lind Thomsen upp förslaget om att beslagta kriminellas egendom.

Sådant kan ske inom dagens lagstiftning redan idag om (1) någon på ett brottsligt sätt tillskansat sig egendomen eller (2) är föremål för indrivning hos Kronofogden. Men vice chefsåklagaren tycks vilja gå längre.

Hon säger uttryckligen att en domstol - efter påstått tysk förebild - skall kunna beslagta egendom som kan antas vara frukten av brottslig verksamhet - även om man inte lyckats åtala, än mindre döma någon för den brottsliga verksamheten i fråga.

Detta ställer flera av rättsstatens principer på huvudet. Det strider mot principen att envar skall betraktas som oskyldig tills motsatsen har bevisats. Det strider mot principen om att den som inte fällts för ett brott inte heller skall kunna straffas för det. Och erfarenheterna av civil forfeiture i USA är i stora delar avskräckande.

Innan någon ändå tycker att detta är ett utmärkt sätt att klämma åt klaner och gäng - betänk att sådan lagstiftning kommer att kunna drabba alla. Ett sådant vapen i en överambitiös svensk skatteåklagares händer skulle vara livsfarligt.

Då kommer staten att kunna ta din egendom, även om du aldrig fällts för något brott. Är det verkligen så vi vill ha det?

Det börjar kännas som att det öppna samhället och den demokratiska rättsstaten bara var en parentes i historien.

2020-09-13

Ljud & bild: Politikerförakt


Baserat på denna bloggpost - för dig som hellre läser.

Youtube | Soundcloud | Nedladdningsbar fil (MP3) - pilen i Soundcloud ovan