2019-03-19

Brexit - en uppdatering



Här är historien om hur Brexit just gått än mer i baklås. Intressant och underhållande.

Youtube: How Bercow Changed the Future of Brexit - Brexit Explained »

Energipolitiken - en jobbåtgärd?


Visst skapar en omställning till förnybar energi nya jobb.

På samma sätt som en jordbävning skapar nya jobb.

Den svenska demokratins pyspunka


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Staten och den härskande politiska klassen kommer att sno åt sig så mycket makt och pengar som de kan komma undan med. Tills de stöter på motstånd – vilket bara kan komma från folket."

2019-03-18

Stoppa artikel 11 och 13!


Nu finns den preliminära föredragningslistan tillgänglig för Europaparlamentets session i Strasbourg nästa vecka.

Omröstningen om Upphovsrättsdirektivet (med »länkskatt« och uppladdningsfilter) är planerad till tisdag den 26 mars  kl 9 på morgonen.

Nu är sista chansen att stoppa dessa galenskaper som riskerar att förstöra mycket av vårt fria och öppna internet. Ut och demonstrera!

Stockholm: Demonstrationen samlas på Mynttorget och går mot Sergels Torg / Femte hötorgshuset, lördag 23 mars kl 12. (Facebook»)

Göteborg: Demonstration på Götaplatsen, lördag 23 mars kl 12. (Facebook»)

Malmö: Save Your Internet - Varmt kaffe och kalla fakta på Sankt Johannesplan, lördag 23 mars kl 12. (Facebook»)

Själv kommer jag att delta i demonstrationen i Berlin, på Potsdamer Platz, lördag den 23 mars från kl 14. (Facebook»)

Övriga demonstrationer runt om i Europa »

Vi ses på barrikaderna!

Läs mer om upphovsrättsdirektivet hos 5 juli-stiftelsen »

2019-03-17

Drömmen om ett ett anständigt, civiliserat samhälle


Låt mig pröva en tes: Något som är gemensamt för alt-right-rörelsen (i brist på bättre etikett) och vänsterns identitetspolitik är att båda strävar efter konflikt, inte harmoni.

I båda fallen handlar det om att sätta eventuella kollektiva egenskaper och företeelser framför individen och hennes personliga ansvar.

Samtidigt skall man vara medveten om att det ändå finns kollektiva faktorer som man måste förhålla sig till. Till exempel kan en antik teokratisk kultur formad under krigiska förhållanden i sig vara problematisk vad gäller individens frihet, kvinnors rättigheter och respekt människor emellan. Speciellt när den möter vårt moderna, sekulära samhälle.

Frågan är hur man förhåller sig till detta. Jag är rädd för att om man är allt för konfrontatorisk, kollektivistisk och konfliktbenägen - då cementerar och stärker man det som är problematiskt. Vilket i så fall är kontraproduktivt.

Rimligare är att konsekvent mäta alla enligt samma måttstock, att ställa samma krav och ha samma regler för alla. Att låta människor definiera sig genom sina handlingar istället för genom kollektiva attribut.

Vilket i mycket handlar om att vara upprätthålla de grundläggande universella / naturliga mänskliga fri- och rättigheterna.

Vilket för övrigt passar som hand i handske med de grundläggande frihetliga principerna: Människor skall ha så stor frihet som  möjligt. Gränsen för denna frihet gå där någon kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Samt att alla skall ha lika rättigheter och skyldigheter inför det offentliga - och vara lika inför lagen.

Naturligtvis måste staten - genom sitt våldsmonopol - gripa in när någon kränker någon annans naturliga rättigheter. Skydd är ett grundläggande skäl för att sluta sig samman i samhällen, möjligen det allra viktigaste.

Ett samhälle som inte förmår upprätthålla ordning, i vilket vanliga människor inte kan leva i säkerhet och fred har förlorat sin primära funktion och sin legitimitet.

Vad är då ordning? Professor Jordan B. Peterson är helt klart något på spåren när han beskriver begreppet så här. »Ordning råder när människor i din omgivning handlar i enlighet med väl införstådda sociala normer, förblir förutsägbara och samarbetsvilliga.«

Vad som krävs här är en värdegrund som definierar det fria, demokratiska samhällets grundprinciper. En minsta gemensam nämnare för civiliserat mänskligt umgänge. Att människor är beredda att stå upp för denna. Samt en ordningsmakt och ett rättsväsende som förmår att upprätthålla dem - rättvist, objektivt och kompromisslöst.

Ett anständigt, fredligt samhälle helt enkelt. Ett samhälle med respekt människor emellan. Där individen är ansvarig för sina egna handlingar.

Ett samhälle som erbjuder folket ett stort mått av individuell frihet - och tryggheten i att den allmänna ordningen upprätthålls på ett rimligt sätt.

No bullshit, typ. Istället för konflikt, hat och självömkan.


Rekommenderad läsning: A Brief on Alt-Right Ideology »

2019-03-15

Kommer Brexit att rinna ut i sanden?


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Även om jag själv sympatiserar med britternas vilja att lämna EU, så tror jag att detta kommer att bli en långdragen historia. Så långdragen att man till slut kommer att hitta något sätt att krångla sig ur en Brexit helt och hållet – när dammet väl har lagt sig. Att hela frågan blir lite som de svenska socialdemokraternas vilande krav på republik…"

2019-03-13

Sverige, ett lyxigare DDR?


På sätt och vis påminner dagens Sverige om de gamla öststaterna.

Makten måste upprätthållas till varje pris. Samtidigt befinner sig delar av statens verksamhet i kris. Systemets funktionärer tar på skygglappar och gör på sin höjd sitt - men ingen tar ansvar för varesig delarna eller helheten.

Det finns även något i tonläget som får mig att tänka på det gamla Östtyskland. Humorlöshet och fruktan för frihet. En stat som skriver folket på näsan vad det förväntas tycka. Ett rättsväsende under politisk kontroll. Kontrollmani kombinerad med oförmåga.

Sedan finns naturligtvis mycket som skiljer Sverige från det forna DDR. Det mesta utanför den politiska sfären, rent av. För det här handlar om en politisk kris - som är förhållandevis isolerad från mycket annat i samhället.

Min poäng är att det är samma politiska mekanismer som är i rörelse. En överhet som blir allt mer desperat vad gäller att behålla sin kontroll och sina privilegier. Och ju mer den försöker stärka sitt grepp, ju sämre går det.

Socialismen fungerar helt enkelt illa även i svensk tappning. Och dess sammanbrott har många gemensamma nämnare med öststatssocialismens fall.

2019-03-12

Nu står slutstriden om artikel 11 & 13


Läs den senaste bloggposten hos 5 juli-stiftelsen:


Allt om demonstrationerna, debatten och voteringen - inför slutstriden om EU:s nya upphovsrättsdirektiv - och de kontroversiella artiklarna 11 (»länkskatten«) och 13 (uppladdningfiltret).

Dela gärna. Och delta i demonstrationerna lördag 23 mars!


Handlingar, konsekvenser, frihet, ansvar & respekt


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Vad det handlar om är att etablera en stark värdegemenskap kring individens frihet och ansvar. Om ömsesidig respekt. En insikt om att handlingar får konsekvenser – såväl i ett positivt som negativt perspektiv. Samt att på ett trovärdigt sätt upprätthålla dessa principer."