2022-08-11

Utopin som kom av sig


I bygget av Folkhemmet ville sossarna ge folket bättre bostäder.

Vilket resulterade i att städerna inte längre växte organiskt.

Istället byggde man betongförorter, präglade av ideologi snarare än av en levande stadsmiljö.

Politikerna fick leka dockskåp och skapade sina idealsamhällen i förorterna utanför storstäderna.

Brutal och enhetlig arkitektur i enlighet med utopin. Lika för alla.

Till en början såg en del av dessa förorter ändå ut att fungera.

Men folk tycks hellre vilja bo i 1910-talshus med fina innergårdar, med affärer och serveringar på gatan. Så centralt som möjligt.

Så med tiden tog nyanlända människor med utländsk anknytning över i förorten. Vilken, med sina öar av utspridda bostadsområden visade sig ha optimala förutsättningar för gängkrig.

Allt har slutat i massiv segregation.

Se där ett exempel på oförutsedda eller i vart fall oönskade konsekvenser av missriktad välvilja, utopiska visioner och centralstyrning.

Hur mycket mer integrerade hade våra städer inte kunnat vara - om de fått växa spontant och naturligt istället?

2022-08-05

Video: EU och rätten till privatliv online


5 juli-stiftelsen tittar närmare på hur EU förhåller sig till de mänskliga rättigheterna online. Denna gång handlar det om rätten till privatliv och privat kommunikation.

2022-08-03

Frihetsfrontens sommarseminarium 2-4 september


Välkommen till Frihetsfrontens sommarseminarium den 2-4 september.

Du kan behöva en paus från valrörelsens galenskaper. I trevligt sällskap.

Bokade talare:

  • Henrik Jönsson - entreprenör, YouTuber författare och föreläsare
  • Lena Andersson - författare och journalist
  • Mattias Lundbäck - ekonomie doktor och samhällsdebattör
  • Josefin Utas - slöseriombudsman
  • Fredrik Segerfeldt - liberal debattör och författare
  • Mattias Svensson - ledarskribent på SvD, liberal debattör och författare

Som vanligt erbjuds: intressanta anföranden, spännande bekantskaper, bar, bad, god mat, frivillig fotboll, musik och hejdlöst festande.

Enligt traditionen håller vi till i naturskön miljö norr om Norrtälje.

Reservera plats genom att sätta in deltagaravgiften, 890 kr för studerande och 1.090 kr för övriga, på plusgiro 449 71 84-4 eller bankgiro 268-5295, betalningsmottagare Nyliberalt Forum.

2022-08-02

Greta-priser på elen

Bilden är ett montage. Citatet är autentiskt.
(Bilden är ett montage. Citatet är autentiskt.)

Det finns många bidragande orsaker till inflationen. Jag är inte ekonom, men...

Det kan ha börjat med att EU beslutade om ett gigantiskt corona-stöd med pengar man inte har. Ofattbart mycket nya, lånade pengar som späder ut ekonomin och därmed gör redan existerande pengar mindre värda.

Pandemin medförde även långsiktiga konsekvenser i form av störningar i ekonomin, problem med leveranskedjorna, bemanningsproblem med mera. Detta ger företagen högre kostnader. Vilket i sin tur resulterar i högre priser.

Samma sak med kriget. Det orsakar störningar i systemet. Störningar medför kostnader och minskar inkomsterna. Så priserna måste öka.

Vilket leder oss in på energifrågan. En totalt ogenomtänkt klimatomställning - som skett mot bättre vetande - har lett till galloperande energipriser. Så kom kriget och gaskrisen - och det blev ännu värre.

Det tragiska i sammanhanget är att energikrisen i grunden är ett skapat problem. Av människor som inte tänkt igenom konsekvensen av sina handlingar. Eller som vill oss ont.

Greta krävde att vi skulle få panik. Det visade sig vara en dålig idé. Människor som handlar i panik är sällan rationella.

Att peta i energisystemen är knepiga saker. Långt över våra politikers kompetens. Speciellt som dessa tycks sakna förmåga till konsekvensanalys.

Så nu står vi här, med Greta-priser på elen. Vilket driver på inflationen. Som driver på lönekraven. Vilket ökar kostnaderna. Vilket höjer priserna. Vilket i sin tur leder till nya krav på löneökningar, i en ond cirkel.

Denna onödiga energikris riskerar i förlängningen vår ekonomi, vårt välstånd och vår samhälleliga stabilitet.

Nu måste detta redas upp, vilket är enklare sagt än gjort. Det är en sak att göra fisksoppa av ett akvarium, det motsatta är betydligt svårare.

Stabila energistrukturer som rivits ner med ett klubbslag kan ta lång tid att bygga upp igen. Och tills det är ordnat står vi här med vår tvättade hals.

2022-07-31

När opposition avfärdas som näthat och konspirationsteorier


Jag tror mig ha noterat en trend. Allt oftare tycks rödgröna debattörer (inte minst i USA) vilja bunta ihop kritik mot eliten med »anti-vaxare« och »klimatförnekare«.

De försöker med andra ord blanda ihop kritik mot den härskande politiska klassen med annat som de anser kan avfärdas, hånas eller rent av censureras.

Det vill säga att man försöker vifta bort kritik mot en politisk elit vars klimatomställning och övriga påfund leder oss in i energibrist och som hotar vårt välstånd, vår ekonomiska och sociala stabilitet.

Man vill helt enkelt tysta oliktänkande och oppositionella genom att fula ut dem.

Det hela blir extra skruvat eftersom många som avfärdas som »anti-vaxare« inte alls är emot vaccin, utan snarare oroas över konsekvenserna av pandemiåtgärderna när det gäller vår ekonomi och demokrati.

Samma sak gäller »klimatförnekare« - som ofta inte ifrågasätter klimatförändringarna, men som är kritiska mot den kontraproduktiva och farliga politik som lanseras i klimatomställningens namn.

Med samma taktik vill man nu skyla över saklig politisk kritik - genom att avfärda den som konspirationsteorier och näthat.

Detta kan bli intressant, då det finns tecken som tyder på att det finns en stor, tyst opinion (kanske en majoritet) som har allvarliga invändningar mot den förda politiken.

Undersökningar visar att speciellt väljare på politikens högra planhalva redan idag drar sig för att uttrycka sina åsikter, eftersom andra då kan komma att angripa dem personligen. 

Det blir ju så här med utopiska idéer. De lämnar inget utrymme för kritik och de leder alltid till att oppositionella tystas och motarbetas.

Vilket är skrämmande. Att människor har olika åsikter är en tillgång, inte ett problem.

Det är när olika idéer, referensramar och analyser bryts mot varandra som vi utvecklas som samhälle. Det är i en öppen, saklig debatt som vi kan finna en konstruktiv och rimlig väg framåt.

Fast sådant är utopister kanske inte intresserade av?