2024-07-13

Vätgasbubblan


En central del av klimatomställningen är att satsa på vätgas. Tanken är att man skall använda elektrolys för att utvinna gasen ur vatten, med det överskott av el som vindkraft och solel genererar när väderläget är gynnsamt.

Vätgasen är sedan tänkt att användas till exempel i industrin och för att producera el när det inte blåser och solen inte skiner, som ett batteri. Vid förbränning återgår gasen till vatten.

Det är dock en plan med brister. Brister som de politiker som satsar miljarder av skattebetalarnas pengar blundar för. Eller inte förstår.

I princip all vätgas som produceras idag används redan i olika industriprocesser. Och nästan all vätgas som produceras framställs av metan (naturgas) som är ett fossilt bränsle, vilket släpper ut CO2 i processen. (Man kan även använda kol eller olja.)

Här uppstår dessutom en energiförlust jämfört med om man använt metangasen direkt för till exempel uppvärmning eller elproduktion. Detsamma gäller el till vätgas. Man kan räkna med 30-75% förlust.

Metangas-processen är betydligt billigare än grön vindkraftsel med elektrolys. Det är till och med billigare att producera vätgas med kärnkrafts-el.

Ett problem med vätgas är att atomen är så liten att den tenderar att tränga genom väggarna i tankar och rör, som dessutom blir sköra i processen. Läckaget ökar i proportion till trycket.

Skall vätgasen transporteras i befintliga naturgasledningar krävs först betydande tekniska anpassningar. Och befintliga gaskraftverk lämpar sig som regel inte för att eldas med vätgas. Det samma gäller LNG-terminaler. Här krävs en i vart fall delvis ny infrastruktur.

EU-länderna producerar idag 11,5 miljoner ton vätgas per år. Av denna kommer endast 20 tusen ton från elektrolys med grön el (grön vätgas).

EU-målet är tio miljoner ton från grön el plus import av ytterligare tio miljoner ton dito. Den samlade världsproduktionen av grön vätgas är idag mindre än en miljon ton.

För att uppnå produktionsmålen behövs 600 gånger så många anläggningar för elektrolys som vi har idag. Vilka i sin tur kommer att kräva våldsamt mycket el. Det känns en smula orealistiskt.

Tyskland går ändå all in för vätgas med med samma beslutsamhet som inför Operation Barbarossa. Man satar allt på ett kort. Även om konsekvenserna vid ett misslyckande kan bli katastrofala.

Så sent som i april anslog den tyska regeringen 20 miljarder euro till ett stamgasnät för vätgas. Det är tänkt att bli 9.700 kilometer långt år 2032.

Vätgasekonomin lär driva upp elpriserna, vilket knappast gynnar den redan sargade tyska industrin. Tyskland kan bli fattigt. Och det är inte bra...

Ungefär samtidigt antog Europaparlamentet ett lagstiftningspaket för att ställa om den europeiska gasmarknaden och dess infrastruktur till vätgas. En speciell EU-myndighet för detta tycks vara på väg.

I Bryssel uppträder vätgaslobbyn öppet sida vid sida med EU-kommissionens ordförande - i sin jakt på gynnsam lagstiftning, bidrag och kreditgarantier. På EU:s lista över prioriterade projekt handlar 66 av 166 om vätgas.

Av EU:s registrerade lobbyorganisationer kan en av fyra kopplas till vätgasindustrin. I sammanhanget är det värt att notera att paraplyorganisationen Hydrogen Europe har medlemmar som Shell, BP och Total.

Det vill säga företag som främst är inriktade på fossila bränslen. Vilket tyder på att sådana kommer att få en framträdande roll i produktionen av vätgas. Till priset av att man lik förbannat släpper ut CO2...

Vätgasbubblan känns som ännu en sak som politikerna inte tänkt igenom. Eller inte begriper. Samhällets energiförsörjning är en knepig sak som inte går ihop med fixa utopiska mål.

Allt detta till stor kostnad för skattebetalarna.

Credit: Nej, jag har inte researchat allt själv, mer än dubbelkollat några saker. Istället är detta ett koncentrat av några intressanta videos jag sett på senare tid. De listas nedan, för den som vill fördjupa sig.

Helgens spellista: Gröna haverier vs. ny kärnkraft

Youtube: PRIVATA gröna haverier slukar DINA SKATTEPENGAR »

Youtube: Europe's ludicrous hydrogen bet »

Youtube: The Stupidity of "Green Hydrogen" »

Youtube: "The most dumb thing" for energy storage: Hydrogen »

Youtube: Why I'm embarrassed to be German »

Youtube: Svensk storsatsning på ny kärnkraftsteknik: ”Återvinner bränslet om och om igen” »

2024-07-01

Nu vill sossarna leka dockskåp med samhället, igen.


Socialdemokraterna har en förmåga att agera utifrån hur de tycker att verkligheten borde vara istället för hur den faktiskt är. Vilket ofta leder till problem när deras vackra ord omsätts i praktisk handling.

Inte sällan struntar de i att göra en seriös konsekvensanalys. Som när den rödgröna regeringen började stänga ner stabil, säker och lönsam kärnkraft - innan de hade något fullgott alternativ. Sol och vind låter bra - men bara om man undviker att se till vår ekonomi, vår industri och vårt välstånd.

Man sjösätter ideologiskt färgade projekt utan att kunna svara på hur förändringen skall gå till, i praktiken.

Samma sak med invandringen. Vem vill inte hjälpa människor på flykt från krig och förtryck? Men sättet på vilket man gjort det, volymerna och den bristande integrationen tyder på att man helt enkelt inte tänkt igenom saken.

Bidragsinvandring, kriminalitet och hederskultur är några av de olyckliga konsekvenserna av politiska beslut. Fattade av politiker som inte begriper vad de sysslar med.

Men till slut kan inte ens sossarna blunda för problemen. Partiets arbetsgrupp i integrationsfrågor under ledning av Lawen Redar bekräftar att man varit naiva, ifall någon tvekade om den saken.

Bland annat vill man se »en bättre balans i befolknings­sammansättningen i de utsatta områdena«. Vilket ju låter bra och önskvärt. Men hur är det tänkt att gå till?

Förslaget blir att genom politisk styrning och hyresreglering få akademiker och människor med stabil inkomst att flytta in i utsatta områden - och människor från problemområden att flytta till socioekonomiskt starka områden.

Socialdemokrater är som bekant aldrig så glada som när de får en chans att ändra på folk och leka dockskåp med samhället.

Potentialen för såväl oväntade som förutsägbara oönskade konsekvenser är enorm. Tonen är ovanligt rak.

»Den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer behöva genomfora insatser vi tidigare inte gjort, i en skala vi tidigare inte sett.«

I Expressens samtal med S-ledaren Magdalena Andersson i Almedalen gjorde hon sitt bästa för att försöka vifta undan alla farhågor. Detta är ju bara förslag till beslut, inte riktiga beslut menar hon.

Vilket tyder på att hon insett sprängkraften i frågan om »folkblandning«.

Nu skall vi hålla i minnet att sossarna i grunden är socialister. De har nära till tvång som verktyg. De betraktar människor som kollektiv, inte som unika individer med okränkbara rättigheter. De lägger sig i och försöker styra sådant som de inte begriper.

Vilket gör det här lite extra obehagligt.

2024-06-18

#ChatControl2 - Vad var det jag sa?


Då inträffade precis det jag varnade för i valrörelsen. Ett svenskt ja till Chat Control 2 fifflades igenom utan att någon hann reagera.

EU-kommissionär Ylva Johanssons förslag om att låta AI granska innehållet i medborgarnas elektroniska meddelanden och bildalbum har nu Sveriges välsignelse.

På torsdag kommer EU:s ministerråds ständiga representanter i COREPER II att rösta om Chat Control 2 i dess senaste skepnad.

Så sent som på förra veckans sammanträde med EU-nämnden meddelade regeringen att det inte finns något konkret förslag att ta ställning till. Vilket var en sanning med modifikation och stort tolkningsutrymme.

Som vi känner till har regeringen även uppfattningen att EU-nämnden givit mandat för dess ståndpunkt. Vilken är ja till Chat Control 2, med vissa modifieringar.

Till exempel tycker Sverige att »En spårningsorder måste i sista hand kunna verkställas utan hinder av att en tjänst är krypterad, till exempel genom en maskinscanning innan meddelandet krypteras och skickas.«

Client-side-scanning. Spionprogram. På din telefon. I din dator.

Hos EU-nämnden är förvirringen stor. När den utmärkte Emanuel Karlsten började ringa runt bland ledamöterna gavs bilden att man nog inte tagit ställning till något särskilt.

Så i morse fick riksdagens justitieutskott helt plötsligt och utan förvarning ta ställning till det belgiska EU-ordförandeskapets senaste förslag om Chat Control 2.

Det gick så fort att både MP och V råkade rösta för. Vilket nog inte riktigt var meningen. Centern och Sverigedemokraterna var de enda som röstade nej.

Det belgiska ordförandeskapet har ett konkret förslag. Viket varit bekant för alla sedan den 27 maj, utom EU-nämnden då. Sveriges regering har nu riksdagens mandat att rösta för detta förslag.

Mycket riktigt innehåller belgarnas förslag client-side-scanning. Spionprogram. På din telefon. I din dator.

Genom att kontrollera dina meddelanden innan de krypteras och sänds anser man sig kunna säga att man respekterar rätten till krypterad kommunikation.

Men man kommer lik förbannat att kontrollera folks elektroniska meddelanden. Vilket kommer att vara en övermäktig frestelse för all slags makthavare.

Därtill föreslår belgarna att det skall vara »frivilligt« att bli övervakad, i meningen att den som inte går med på att få sina meddelanden kontrollerade inte kommer att få sända foton och videos. Och förmodligen inte heller dela länkar.

Vilket känns som en plan med luckor och potential för oönskade konsekvenser.

Här är helt klart politikerna inne och pillar i sådant de inte begriper. Med uppenbar risk att viktiga saker kan komma att gå sönder.

Det som gör det hela extra intressant är att Moderaterna och Liberalerna ägnat sig åt dubbelspel. I EU-valrörelsen raggade de röster på att säga nej till Chat Control 2, i Europaparlamentet. Samtidigt säger de ja till förslaget, i ministerrådet. Nu med riksdagens stöd.

Vilket kan förklara varför man hållit EU-nämnden i limbo. Skarpt läge där hade kunnat dra uppmärksamhet till regeringspartiernas dubbelspel. Vilket hade kunnat kosta röster.

Skamlösheten.

För övrigt strider själva grundpremissen för Chat Control 2 - att utan misstanke kontrollera innehållet i medborgarnas elektroniska meddelanden - mot minst två av våra grundläggande mänskliga rättigheter:

»Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.«

»Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.«

EU-domstolen har redan slagit fast principen: Övervaka dem som misstänks för brott - inte alla andra, hela tiden.2024-06-17

Valet är över. Frihetskampen går vidare.


Här är valresultatet för Medborgerlig Samling och mig i Europavalet. MED fick 0,3% av rösterna, vilket är en fördubbling jämfört med förra gången. 12.699 röster.

Själv fick jag 644 personkryss eller 5,07% av MED-rösterna. Vilket ger en hedrande tredjeplats bland listans kandidater. Tackar och bockar!

Nu skall jag lägga min energi på att stoppa Chat Control 2 från utsidan. Erfarenheten säger att yttre tryck kan vara minst lika effektivt som inre för att påverka den politiska processen.

Just nu är frågan om EU:s ministerråd kommer att släppa igenom förslaget. Spänningen är olidlig. Du kan följa utvecklingen genom mina rapporter på Femtejuli.se.

I EU pågår även ett projekt »Going dark« där myndigheterna vill bereda sig tillgång till medborgarnas privata, krypterade kommunikation på bred front. Vilket behöver vädras i en offentlig debatt.

Plus att EU-kommissionen och ministerrådet försöker hitta ett sätt att återuppta den datalagring som EU-domstolen förbjudit, då den strider mot den grundläggande rätten till privatliv och privat korrespondens.

Här gäller det att lyfta Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och EU:s egen rättighetsstadga...

»Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.«

Övervaka dem som misstänks för brott - inte alla andra, hela tiden.

Sedan gäller det att hålla ögonen på beslutsprocessen om att göra hat till ett »EU-brott«. Det kan bli hur tokigt som helst. Det saknas inte krafter som vill begränsa yttrandefriheten. Speciellt på nätet.

Europakonventionen säger...

»Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.«

Dessutom håller regeringen på med inskränkningar av rätten till privatliv som utmanar vad som är acceptabelt i en demokratisk rättsstat. Det måste belysas.

För övrigt kliar det i fingrarna när det kommer till den svenska drogdebatten. Tiden är mogen för ett paradigmskifte. Vilket kommer att orsaka ett väldigt hallå.

Så jag saknar inte saker att göra. Möjligen att jag borde satsa mer på video och podcasts (blogcasts).

Medborgerlig Samling är en trevlig bekantskap. De nya gamla Moderaterna, typ. Ett parti som kan kosta på sig att säga som det är.

MED har potential, en organisation och engagerade medlemmar. Men för att bryta igenom bruset måste de bli sexigare och roligare.

Sverige behöver ett missnöjesparti. Utan sunkigt historiskt bagage. Vilande på en liberal-konservativ grund. Som kämpar för frihet. Med lite tweakande skulle MED kunna fylla den nischen.

Vilket leder oss in på den ständiga frihetskampen. Friheten måste alltid försvaras. Inte minst behöver ungdomen en ideologisk duvning och träning i kritiskt tänkande.

Frihetens fiender finns överallt och de vilar inte. Utopiska ideologier, fundamentalistisk religion och ogenomtänkt klimatpolitik är bara några exempel.

I »Vägen till träldom« från 1944, dedikerad till »socialister i alla partier« påpekar F.A. Hayek bland annat följande:

»Endast ett fåtal människor är beredda att erkänna upprinnelsen till fascism och nazism inte var en reaktion mot den föregående tidens socialistiska strömningar, utan en ovillkorlig följd av dessa.«

»En följd härav är, att många som tror sig stå oändligt högt över nazismens villfarelser och uppriktigt avskyr alla dess yttringar, på samma gång arbetar för ideal, vilkas förverkligande skulle föra direkt till det hatade tyranniet.«

»Det verkar nästan som vi inte velat förstå den utveckling, som framkallat totalismen, därför att en sådan förståelse kanske kunnat krossa somliga av våra käraste illusioner, vid vilka vi beslutat klamra oss fast.«

Så sant.

Frihetskampen går vidare.