2017-04-23

Radio Bubb.la - söndag 23 aprilSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Sveriges förenade muslimer förlorar statligt bidrag och krävs på återbetalning efter granskning, yrkeschaufför förlorar vapenlicens efter tolv mindre trafikförseelser senaste fem åren, sorg- och sjukdomsdrabbad 70-årig änka döms för olaga innehav av döda makens hagelgevär samt Johan Ehrenberg angriper svågerkapitalismen samtidigt som egna verksamheterna är statsfinansierade."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2017-04-22

Radio Bubb.la - ekonomispecialSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens ekonomispecial avhandlas bland annat ett lyssnarbrev från bitcoinfinanserade företaget som erbjuder investeringar på iranska börsen, Netflix frångår tidigare strategi att optimera skatteupplägg och satsar 6 miljarder USD på produktion i Kalifornien, USA:s federalstat slår skatterekord, priset på potatis kraftigt upp i Japan efter dålig skörd samt Zimbabwe inför getmyntfot."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Marknad, politik och korporativism

2017-04-21

Wikileaks – sanning är inget brott


Nybloggat på HAX.5July.org:


Nu höjer den amerikanska administrationen tonen mot Wikileaks och dess chefredaktör Julian Assange. Men vad handlar det egentligen om? Skall det vara olagligt att låta folket veta sanningen?

(I sammanhanget kan man dessutom konstatera att svenska åklagare fortsätter att dra benen efter sig i det pågående Assange-ärendet.)


Propaganda eller nyheter?


Det är uppseendeväckande stor skillnad mellan tv-nyheterna i Sverige och Tyskland.

I Sverige handlar de till stor del om vad public service och dess entourage anser att folket skall tycka. Det är pekpinnar, politiska vinklingar och dåligt förklädda värdeomdömen till förbannelse.

I Tyskland är tv-nyheterna – vad jag kan bedöma – just nyheter. Man får veta vad som hänt och sedan kan man dra sina egna slutsatser. Den analys som förekommer är saklig, intressant och tillför information.

Ändå klagar tyska mediepersonligheter över att regeringen försöker lägga sig i rapporteringen.

2017-04-20

Radio Bubb.la - torsdag 20 aprilSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat USA:s medverkan i det saudiledda kriget mot Jemen, nytänkande kyrkogårdschef i Borås vill integrera lek och picknick i planerade gravplatser, MIT Press släpper kommunistisk sagobok för barn, Bill O’Reilly avskedas från Fox News efter anklagelser om sexuella trakasserier samt sammandrabbningen i Berkeley och hur hollywoodpropaganda får kvinnor att tro de är fysiskt jämställda med män."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2017-04-19

Bland Miljöpartiets svek... (Uppdaterad)


Om nu MP skall få springa gatlopp – glöm då inte att påminna deras väljare om detta:

  • MP röstade nej till att riva upp FRA-lagen. [Länk»]
  • MP röstade nej till demokratisk insyn i relationen mellan FRA och NSA. [Länk»]
  • MP sitter i en regering som hårdhänt kämpar för allmän datalagring.
  • MP har vikt ner sig i frågan om Edward Snowdens öde. [Länk»]
  • MP har kovänt i frågor som rör upphovsrätt och fildelning. [Länk»]

Maktprostitution.

I god demokratisk ordning


Turkiet har visat hur demokratin kan avskaffa sig själv.

Men det behöver inte ske under så dramatiska former. I själva verket är det minst lika farligt när det sker i många, små steg under lång tid.

Till att börja med har vi EU som medverkar till att överföra makt från individen till politiken, från medlemsstaterna till Bryssel samt från folkvalda och demokratiska institutioner till icke-valda byråkrater. Resultatet blir mer centralstyrning, mer likriktning, mer kommandoekonomi – och samtidigt mindre frihet och mindre demokrati.

EU-kommissionens förre ordförande José Manuel Barroso kommenterade maktöverföringen från nationella demokratiska institutioner till Bryssel så här: Så länge beslutet om att minska det demokratiska inflytandet fattas under korrekt demokratiska former, då är det inget problem.

Erdogan säger i princip samma sak.

I Sverige tar sig den politiska och byråkratiska makten också allt mer utrymme. Makt flyttas uppåt, bort från medborgarna. Den enskilda individens frihet att bestämma över sitt eget liv inskränks allt mer. Beslutsprocesserna blir allt mer hemlighetsfulla och offentlighetsprincipen naggas i kanten. Statens kontroll över folket ökar, liksom övervakningen. Människor blir allt mer utelämnade till överheten och dess nycker.

Får detta fortsätta kommer även den svenska demokratin att tömmas på substans och värde. I god demokratisk ordning.

Frågan är om vi tänker reagera när demokratin monteras ned – eller om vi skall vänta tills det är för sent.