2008-08-02

FRA: En enkel fråga

Om nu FRA har rätt att samla in information om folks sexuella preferenser – då måste de ju också ha ett syfte med att göra detta. Vilket är det?

103 kommentarer:

 1. Räcker det inte med att de kan komma undan med det i enlighet med Europakonventionens skydd för de mänskliga rättigheterna? För inte kan jag tänka mig att vi har några moraliska hot mot Sverige?

  “Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv
  1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
  2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.”

  SvaraRadera
 2. Helt plötsligt har allt möjligt blivit en anledning för FRA att spionera på medborgarna. George Orwells 1984 är här!

  Gjorde nedan inlägg på en annan postning här, men som kanske missas eftersom det är några dagar gammalt. Tar mig friheten att posta det igen:


  Jag praktiserade en gång på den tidens Televerket, numera Telia, för en massa herrans årsedan. Att avlyssna folk var mycket lätt. På stationen fanns det en speciell telefon, som var tillgänglig för vem som helst. Med denna telefon kunde man "bryta sig in" på vilket telefonnummer som helst. Man bara tryckte ner en knapp och vipps så kunde man följa konversationen mellan de som pratade. Den fungerade på alla nummer i landet, oavsett ort och riktnummer. Jag använde den själv flera gånger när man antingen på skoj ville lyssna på kompisars samtal eller annat vad som helst. Denna specialtelefon stod inne på expeditionen helt obevakad.

  En annan "kul grej" man kommer ihåg, var att vissa plintar där telefonkabeln kommer in till stationen från hus och lägenheter, var markerade med en liten röd punkt. Det var "speciella" ledningar som personalen själva tyckte var kul att tjuvlyssna på. En plint innehöll ledningarna hem till en prostituerad kvinna, som brukade ta emot sina kunder hemma i sin egna lägenhet. Varje gång "kunden" skulle komma på besök, lade hon av telefonluren för att inte bli störd mitt under parningsakten. Med telefonen avlagd, var det fritt fram att tjuvlyssna på vad som hände hos damen. Personalen (inklusive mig själv) skrattade högt varje gång det hördes vrål och stön från damens lilla verksamhet.

  Så att tjuvlyssna på folk i hemlighet har aldrig varit svårt. Det är bara när sådant skall användas som offentlig bevisning i rättegångar osv, som det har krävts en massa tillstånd mm för att det hela skall se ut som om avlyssning både är en svår och komplicerad sak att utföra samt att det inte förekommer utan det demokratiskt övervakade rättsväsendets inflytande och kontroll. Helt fel!

  SvaraRadera
 3. Även i miljöer där många beteenden är accepterade finns det alltid varianter som inte accepteras.

  Även i miljöer där många beteenden accepteras finns det alltid individer som kan påverkas djupt och avgörande av att ta emot information om närståendes eller underställdas sexuella handlingar.

  Det här utnyttjas inte bara av underrättelseorganisationer. Det är ett vanligt påtryckningsmedel i alla sammanhang där synnerligen känslig information hanteras eller där mycket stora mängder känslig information hanteras.

  Det är i synnerhet via internet som de smarrigare varianterna av de sexuella grundbeteendena utövas och det är nästan uteslutande där de kontakter tas som leder till utövande i verkliga livet.

  Om FRA skulle svara på din fråga så skulle de naturligtvis säga att syftet med informationsinsamling om sexualitet är att skydda viktiga samhällsfunktioner från utpressning (i realiteten att se till att vissa personer inte utför vissa arbetsuppgifter) samt att tillhandahålla informationen vid brottsutredningar.

  Det är en grundläggande säkerhetsprincip att man inte ska blanda säkerhets- och underrättelseverksamhet (eftersom säkerhetsarbete bland annat är till för att förebygga underrättelseverksamhet och eftersom underrättelseverksamheten hela tiden söker kringgå de anordningar som ingår i säkerhetsverksamheten).

  Nu har det emellertid skett i Sverige. I försvaret är nu dessa verksamheter blandade, när det i själva verket borde vara vattentäta skott mellan dem.

  Vilka konsekvenser insamlande av information om sexuella beteenden, vänkrets och organisationstillhörigheter då kommer att få måste ju läsaren själv inse.

  Allt detta gäller informationens användning i det egna landet.

  FRA-lagen innebär emellertid till omfattningen obegränsade och helt insynskyddade möjligheter för myndigheten att efter eget gottfinnande överlämna den insamlade informationen till utlandet. Så har alltid skett när man har kunnat byta till sig värdefull information från utländska myndigheter. Men i kombination med alla de andra bestämmelser och organisatoriska förändringar som har antagits under senare tid kommer naturligtvis effekterna att bli oöverskådliga.

  Jag är ledsen att den här kommentaren är så lång. Min avsikt har inte varit att ägna mig åt ordbajseri. Jag har inte klarat av att skriva detta kortare.

  SvaraRadera
 4. http://rhodin.blogg.se/2008/august/ett-forsok-till-nyansering-iii.html

  SvaraRadera
 5. Byte med andra underrättelsetjänster. Behövs för att byta till oss information som kan göra tillvaron säkrare för våra trupper i Afganistan.

  SvaraRadera
 6. Det handlar inte bara om sexuella preferenser utan också ras, etniskt ursprung, hälsa, politisk tillhörighet, allt sådant som man kan tycka tillhör det privata får FRA söka på och dessutom registrera och sen sätt en Hemligstämpel på för att användas av vissa utvalda.

  Verifierad, det är just på grund av personer som du som både lyssnar och berättar om det som vi inte ska tillåta massavlyssning...

  Den mänskliga faktorn ställer alltid till problem. Inte alltid med avsikt men det blir fel hur som helst.

  SvaraRadera
 7. Till "anonym"

  Afganistanargumentet är ett skämt.
  Tolgfors skrev så här i SvD 28/7:
  "Självklart finns internationella kopplingar till extrema grupper i Afghanistan också idag och där relevant kommunikation rör sig i kabel, där FRA idag ännu inte får spana."

  Låter inte som någon "byteshandel" av information.

  Afganistanargumentet är ett försök att använda amerikansk retorik i Sverige. I USA tävlar politikerna om att stödja trupperna mest och bäst. Det tar sig stundtals absurda uttryck. I frågan om de amerikanska truppernas närvaro, eller tillbakadragande från Irak, så används argumentet "stödja trupperna" av politiker med diametralt olika åsikter. De som lägger fram förslag för att stärka de amerikanska truppernas närvaro i Irak gör det med argumentet "för att stödja våra soldater". De som vill ta hem trupperna gör det med argumentet "Man stödjer inte trupperna genom att utsätta dem för livsfara i andra länder."

  Argument som använts För FRA-lagen - "stödja trupperna", "mot terrorism", "förhindra spridning av massförstörelsevapen" och "reglera verksamheten", har också använts av amerikanerna i deras globala "krig mot terrorismen".

  Befolkningen i USA har sedan 11:e september attentaten fått se sina medborgerliga rättigheter försvinna bit för bit, under förespegling att de skulle få ökad säkerhet

  Är det Sveriges tur nu?

  Var har egentligen FRA-lagen sitt ursprung, och var kommer "argumenten" ifrån?

  SvaraRadera
 8. Apropå vad "verifierad" skrev.

  Jag arbetade under ett decennium för en stor svensk ISP, och även om vi aldrig avlyssnade folk med avsikt så förekom det ju ständigt att konfidentiell information hamnade i knät på oss tekniker när vi slet med uppgiften att få kommunikationstjänsterna att fungera. Bara en sån enkel funktion som loggfilerna för en söksida avslöjade kopplingar mellan sexuella intressen (inte nödvändigtvis sexuella preferenser, det är ju en helt annan sak men den diskussionen hör hemma i avdelningen subtila nyanser) och ip-adresser, som enligt Datainspektionen är personuppgifter.

  Att denna typ av integritetsintrång sker ibland är ofrånkomligt, i och med att det är människor som får Internet att fungera. Och när Internet inte fungerar så är det viktigare för teknikerna att snabbt kunna laga systemet än att konsekvent lyckas blunda i varje ögonblick som människors privata information svischar förbi.

  Vissa förespråkare för massavlyssning använder på ett försåtligt sätt det faktum att ISP:er redan nu har möjlighet att kränka privatpersoners integritet, för att argumentera att "då spelar det ju ingen roll om FRA kan göra det också". Att det argumentet är helt åt helvete är dock uppenbart om man tänker efter lite. Det kan liknas vid att eftersom jag ibland har möjlighet att se en glimt av grannfrun naken genom badrumsfönsret, så spelar det ingen roll om FRA monterar in en övervakningskamera i hennes sovrum. En övervakningskamera som styrs av "tekniska variabler" naturligtvis, eller hur nu nyspråket lyder den här veckan :-)

  SvaraRadera
 9. Tillvaron för "våra" trupper görs enklast säkrare genom att inte skicka dem till Afghanistan till att börja med.

  SvaraRadera
 10. @A.Smith sa...
  "Tillvaron för "våra" trupper görs enklast säkrare genom att inte skicka dem till Afghanistan till att börja med".

  Ja, likaså borde vi aldrig ha haft trupp på Cypern, Gaza, Kongo, Libanon, Bosnien, Liberia och Kosovo.

  Bättre att de hade stannat hemma och surfat på internet och på så sätt bidragit till fred, stabilitet och demokrati.

  Henke

  SvaraRadera
 11. Att registrera sexuell läggning är bra om man vill idka utpressning mot någon. Alla vill ju inte att deras läggning skall komma ut.

  SvaraRadera
 12. Om premissen är, att vi måste kränka den egna befolkningen för att den främmande makt vars befäl våra trupper står under skall lämna ut information vi behöver för att hjälpa dem, då tar man omedelbart hem sina trupper!

  Den som gör fel i detta avseende är den främmande makten som kräver att vi kränker den egna befolkningen. Det är ju närmast förbluffande, att ett land kräver av ett annat att det skall kränka sin egen befolkning och att det det dessutom finns folk inom landet som använder det som argument för att gå med på utpressningen. Det förfarandet är ju närmast att jämföra med landsfärräderi.

  //Wu Tui

  SvaraRadera
 13. Anhöriga till svenska FN-soldater hotas

  Anhöriga till svenskar som tjänstgör i Sveriges fredsbevarande militärinsatser hotas. Det är som hämnd för att deras släktingar upprätthåller lag och ordning i olika oroshärdar i världen.

  Hotbild mot svensk militär förändrad
  Oftast handlar det om hot som den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten tar på stort allvar. Det finns också misstankar att knarkmaffian i före detta Jugoslavien ligger bakom två ouppklarade mord i Skåne, där båda offren är anhöriga till svensk FN-personal som tjänstgjort på Balkan.

  Att det finns risker för den personliga säkerheten på de internationella insatser som det svenska försvaret gör är ett känt faktum. Beväpning, skottsäker väst, stålhjälm och bepansrade fordon ingår i utrustningen.

  Nya typer av hot
  Det som inte är uppmärksammat är att det svenska försvarets internationella insatser drar på sig ett hot som inte bara riktas mot soldaterna på plats utan också mot beslutsfattare i Sverige och soldaternas anhöriga hemma i Sverige.

  Riksdagen får regelbundet föredragningar om säkerhetsläget av den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Den bild riksdagsmännen har fått är att hoten mot svenskar och svenska intressen till följd av Sveriges internationella insatser ökar. Det säger Eskil Erlandsson, centerpartistisk ordförande i riksdagens försvarsutskott.

  – De har tyvärr blivit konkreta och verkliga trots att man gör en humanitär insats för att stärka civilt samhälle i en annan del av världen, säger han.

  Finns det konkreta brott som har inträffat?

  – Ja, det finns konkreta brott, säger Eskil Erlandsson.

  Det är framför allt operationerna på Balkan och i Afghanistan som är riskabla även om hot mot svenska intressen på grund av Sveriges FN-insatser också förekommit tidigare, fast i mindre omfattning.

  Jugoslavisk maffia misstänks
  Både Afghanistan och Balkan är knutpunkter för den internationella narkotikahandeln och när svenskar ska upprätthålla lag och ordning i de områdena går det emot narkotikaligorna.

  Enligt vad Ekot erfar misstänker säkerhetstjänsten att jugoslaviska maffian ligger bakom två ouppklarade mord i Skåne, där båda offren var släkt med svensk FN-personal. I det ena fallet med en polis och i det andra fallet en anställd inom försvarsmakten, som båda tjänstgjort på Balkan.

  Bedömare som Ekot talat med säger att bara det faktum att den militära underrättelsetjänsten befattar sig med, vad som i botten är, civila mordutredningar talar för att misstankarna om att det är hämndaktioner för Sveriges militärinsatser måste vara välgrundade.

  al-Qaida-tränade finns i Sverige
  Även parter i krigets Afghanistan har sina försänkningar i Sverige. Både krigsherrar och terrorister finansierar sin verksamhet med knarkhandel och man vet att det i Sverige finns minst ett 40-tal personer som är utbildade i al-Qaidas träningsläger i Afghanistan under 1990-talet.

  Magnus Norell som forskar om underrättelse- och säkerhetsfrågor vid Totalförsvarets forskningsinstitut är oroad men säger att det inte är helt oväntat.

  – Det kanske inte är någon väldigt stor överraskning att det här förr eller senare tar sig sådana här uttryck. Dels har det ju förekommit i andra länder men det har ju också tidigare framskymtat hot mot svenskar som har deltagit i internationell tjänst. Det som är nytt här är att det också riktar sig mot anhöriga till de som har tjänstgjort. Det är mycket allvarligt, säger Magnus Norell vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

  Stefan Winiger
  stefan.winiger@sr.se

  2004-11-15(http://www.sr.se/cgi-bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?artikel=504024&ProgramID=83)

  SvaraRadera
 14. @Anonym (//Wu Tui) sa...

  "Om premissen är, att vi måste kränka den egna befolkningen för att den främmande makt vars befäl våra trupper står under skall lämna ut information vi behöver för att hjälpa dem, då tar man omedelbart hem sina trupper!"

  Det är ju där vi är oense. Vissa av oss, inklusive huvuddelen av Riksdagen, anser inte att någon ska behöva kränkas.

  Har vi en egen väl fungerande underrättelsetjänst behöver man inte vara beroende av att byta information.

  /Henke

  SvaraRadera
 15. "Om nu FRA har rätt att samla in information om folks sexuella preferenser – då måste de ju också ha ett syfte med att göra detta. Vilket är det?"

  Att motverka eller klara upp brott, t ex att stötta polisen med information kring internationella pedofilgäng.

  SvaraRadera
 16. Uppgifter om någons sexuella läggning, i synnerhet om den är avvikande eller pervers, kan vara mycket bra att ha i underrättelseverksamhet.

  De flesta är ju inte så intresserade av att deras perversioner kommer ut och de är därför lämpliga mål för utländsk inhämtning. Därför behövs sådana uppgifter för att säkerställa att perversa personer på den egna sidan inte hamnar på säkerhetsklassade befattningar, men de kan naturligvis vara mycket värdefull att veta om vi själva vill utföra inhämtning riktad mot främmande makt.

  Max

  SvaraRadera
 17. Därför behövs sådana uppgifter för att säkerställa att perversa personer på den egna sidan inte hamnar på säkerhetsklassade befattningar

  Så diskussionen om läggningsregistrering är per automatik en diskussion om "perversitet"?
  Skönt att veta var "Max" står i sin tolerans.

  SvaraRadera
 18. Men för h-lvete MAx (vem du nu än är). Det finns inga "perversionsregister" i Sverige!!! Skulle det ha funnits hade väl inte Försvarets Radioanstalt varit registerhållare. FRA har i uppdrag att signalspana inget annat. Skulle vi av någon outgrundlig anledning börja lägga upp "perversionsregister" hade väl det varit ett jobb för någon av våra säkerhetstjänster.
  Anledningen till att det här undantaget finns för FRA är att det överhuvudtaget ska vara möjligt att spela in och databehandla kommunikation. Fanns inte undantaget skulle man inte kunna spela in något för risken att bryta mot PUL. Vem som helst kan ju som sagt säga vad som helst när som helst.

  SvaraRadera
 19. Det FRA-lagen gör är att stärka integritetsskyddet. Genom att lagreglera signalspaningen anpassar vi Sveriges underrättelsetjänst till dagens teknik, stärker integritetsskyddet och ger möjlighet till oberoende information om omvärlden.Säger man nej till den nya signalspaningslagen säger man ja till en återgång till en oreglerad situation för signalspaning i luften, med avsaknad av integritetsskydd.

  SvaraRadera
 20. @Max sa...
  Uppgifter om någons sexuella läggning, i synnerhet om den är avvikande eller pervers, kan vara mycket bra att ha i underrättelseverksamhet.

  Det är inte det som FRA-lagen syftar till vad du nu menar med avvikande och pervers. Tror inte det finns reglerat i lag.

  MAX (nr 1)

  SvaraRadera
 21. ttime

  Är du och Hax villiga att säga till de anhöriga till de som stupat i Afganistan:

  "Er man/son hade överlevt om vi tillåtit den Svenska underrättelsetjänsten att förfoga över den teknik som behövs.

  Istället stoppade vi den och hindrade Sverige från att signalspana i kabel vari nästan all trafik nu går. Vi stoppade den för att vi trodde att Tolgfors skulle sitta och läsa våra menlösa e-postmeddelanden. "

  Om ni inte är det. Tänk om!

  Det är inte värt att offra människoliv på ert nyliberala integritetsaltare. I alla fall tycker inte de som offras det.

  SvaraRadera
 22. "anonym" säger:
  "Det FRA-lagen gör är att stärka integritetsskyddet. Genom att lagreglera signalspaningen anpassar vi Sveriges underrättelsetjänst till dagens teknik, stärker integritetsskyddet och ger möjlighet till oberoende information om omvärlden.Säger man nej till den nya signalspaningslagen säger man ja till en återgång till en oreglerad situation för signalspaning i luften, med avsaknad av integritetsskydd."

  Aha, det är Tolgfors som uppträder under namnet anonym, för han har sagt precis detta. Oavsett om det är Tolgfors eller någon annan så är det ett riktig fåraktigt påstående.

  För det första är inte dagens situation oreglerad, det blir den inte bara för att FRA struntar i Europakonventionen som är svensk lag. Nämligen.
  För det andra så ska självklart ingen oreglerad avlyssning ske framöver.

  SvaraRadera
 23. Om det är samma anonym som tror att svenska soldater kommer att dö i Afghanistan p g a att FRA inte får spionera på svenska folket så är han om möjligt ännu dummare nu. Eller har den förste anonyme fått sin överman.

  Att offra mänskliga rättigheter (nyliberala är väl inget skällsord, men heller inte den enda politiska åskådning som vill ha en rättsstat, den härliga gamla konservatismen är lika mycket mot FRA!) för vissa taktiska fördelar är farligt. Tortyr och waterboarding kan också rädda svenska liv, vad ska du säga till offren om de kunde ha räddats om vi fått tortera några talibanhövdingar?

  Dessutom är ju syftet med FRA att spionera på ryska ekonomiska intressen, det skyddar inte våra soldater det minsta.

  SvaraRadera
 24. Peter

  "fåraktig" "ännu dummare"

  Är det allt du har att komma med? Är alla som inser betydelsen av att Svensk underrättelsetjänst får effektiva verktyg dumma i huvudet.

  Vi är många ute i samhället som tycker det är rätt att FRA:s verksamhet anpassas och blir teknikneutral, samtidigt som man inför integritetsskyddande mekanismer. Är vi dumma?

  Arrogansen i den så kallade bloggosfären är tydlig

  SvaraRadera
 25. "De personuppgifter som behandlas i försvarsunderrättelse-verksamheten är bl.a. uppgifter om personer som verkar inom andra staters försvars- och underrättelseväsende, ledande politiska företrädare och andra opinionsbildare samt andra personer som
  förekommer i underrättelserapporter eller kan komma att få ett underrättelsevärde. Alla kända uppgifter om aktuella personer kan komma att behandlas."

  SOU 2003:34, s 164
  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3497

  Vad syftet med denna typ av hantering är är öppet för spekulationer.

  SvaraRadera
 26. anonym skrev:

  [ttime

  Är du och Hax villiga att säga till de anhöriga till de som stupat i Afganistan:

  "Er man/son hade överlevt om vi tillåtit den Svenska underrättelsetjänsten att förfoga över den teknik som behövs."
  ...]


  Din kommentar är bara spekulationer.

  Hur många annhöriga till trafikoffer har du bett om ursäkt?

  Om vi sänker hastighetsgränsen på våra vägar till 30 km/t, så räddar vi liv!

  Förespråkare för FRA-lagen är tydligen trygghetsnarkomaner som vill göra debatten om lagen till en fråga om liv och död. Ren skrämselpropaganda! Precis som de massförstörelsevapen som Irak PÅSTODS ha.

  SvaraRadera
 27. Frågan man bör ställa sig är: Vilka tjänar på att Sverige inte har en effektiv underrättelsetjänst?

  Svaret på den frågan ger en fingervisning om vilka intressen som står bakom Henrik Alexandersson.

  Max

  SvaraRadera
 28. Framförallt tycker jag att det känns som att Rosenbad och UD kan tycka att information om folks sexuella preferenser kan vara "bra att ha".

  Att snoka till sig uppgifter om folks sexvanor är inte att bygga ett skydd mot utpressning – utan istället att skapa förutsättningar för den.

  SvaraRadera
 29. @Henrik Alexandersson

  Det är klart att uppgifter om vad folk har för läggning är "bra att ha", det är därför som alla underrättelsetjänster gör det. Det handlar både om att hindra säkerhetsrisker från att få tillgång till klassificerat material, och att använda informationen för att byta till sig vitala underrättelser från andra länder. Detta är helt i sin ordning och stadgas i §3 Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet.

  Det är naturligtvis bra att även andra personer som företräder Sverige, exempelvis UD har goda underlag exempelvis inför en viktig förhandling. Där är signalspaning betydelsefull.

  Nu när Du, bäste Henrik Alexanderson, gett dig in i debatten kanske du också kunde svara på den fråga som många av oss ställd och som Du aldrig velat svara på, nämligen vilka intressen står bakom dig, vem tjänar på att FRA hindras från att göra sitt jobb?

  Max

  SvaraRadera
 30. Vad de ska använda dessa uppgifter till kan verka uppenbart. Påtryckningar, bakgrundsinformation vid förhandlingar eller riskbedömning av individer. Det kan finnas fler anledningar som jag, som lekman inte känner till.

  Men oavsett vad FRA ämnar registrera så får de inte spana mot svenskar eller svenska intressen.

  SvaraRadera
 31. Hur som helst så kan inte allt stå och falla med lagen så som den ser ut nu... Att riva upp den och gör aom den så att den blir "frisk" från början kan väl ändå inte vara så svårt.

  Omman bara på en eftermiddag hittade 30 tillägg som gör lagen bättre ur integritetssynpunkt såkan man kanske fundera över hur många fler punkter som saknas.

  Nu har jag ändå någon slags moderat känsla av att det pågår arbete för detta och att det komemr att hända något positivt med lagen till hösten. Europadomstolen har redan sagt sitt vad gäller personlig integritet. Varför inte ta hänsyn till detta och tillrättalägga även den svenska lagen. Så är allt klart sen.

  Kalla mig möjligen naiv... men än har jag inte gett upp hoppet.

  SvaraRadera
 32. Nu när Du, bäste Henrik Alexanderson, gett dig in i debatten kanske du också kunde svara på den fråga som många av oss ställd och som Du aldrig velat svara på, nämligen vilka intressen står bakom dig, vem tjänar på att FRA hindras från att göra sitt jobb?


  Det rimliga är att du börjar med att tala om vad som hindrar dig att tala om vad du och din husse heter när du påstår att Hax motiv för sitt motstånd mot FRA lagen är att knarkpriserna ska vara låga.

  Särskilt som FRA lagen inte överhuvudtaget ska användas för att stävja vanlig kriminalitet.

  Det senare visar ju att du endast är här för att snacka skit.

  Om du nu inte klarar att tala om vad husse heter så kanske du klarar att hålla dig till en och samma signatur hela tiden ?

  Fixar du det tror du?

  SvaraRadera
 33. @max
  "vem tjänar på att FRA hindras från att göra sitt jobb?"

  Den större delen av svenska folket.

  I USA har man viss kommit upp i 1 miljon inhemska terrorister genom den avlyssning som man bedrivit inom landet.

  Du kanske kan ge något pedagogiskt exempel på något land som har byggt upp ett liknande register där medborgarna inte har kränkts i slutändan?

  SvaraRadera
 34. Corruptissima republica, plurimae leges
  ("När staten var som mest korrupt var lagarna flest")

  (Tacitus)

  SvaraRadera
 35. Visst är frågan om vilka som tjänar på att FRA inte får signalspana på kabel relevant.
  De mafiosos, knarkbaroner, traffickers, ryska politiker och islamister som givetvis följer debatten i media och bloggar, hurrar för varje FRA-fientlig bloggpost med åtföljande enfaldiga kommentarer som HAX och andra s.k. liberaler producerar.

  SvaraRadera
 36. FRA kanske vill skicka alla svenskar varsin fina t-shirt med FRA's logga på och en glad smileygubbe, och använder sig av databasen för att bestämma sig för om de ska skicka en rosa t-shirt eller en blå.

  SvaraRadera
 37. Organiserad brottslighet, kriminella pengar och ny kriminalpolitik


  Brott och straff är kärnan i de brottsbekämpande myndigheternas arbete. Denna inriktning fungerar mot traditionell brottslighet, men mindre väl mot den organiserade brottsligheten. Skälet är att organiserad brottslighet är en kriminell affärsrörelse. Lika lite som butiker stänger igen för att ett och annat butiksbiträde försvinner, slås den organiserade brottsligheten ut för att några kurirer och andra medarbetare grips och straffas. Andra personer fyller luckorna. Handlar det om narkotika parerar distributörerna störningar genom att anlita andra kanaler. Snart är det business as usual.

  Det räcker inte med att fylla finkan med de gärningspersoner som avslöjas och grips. Myndigheterna behöver därför kompletterande strategier för att rå på den organiserade brottsligheten. En sådan handlar om kriminella pengar. För en brottslighet som har pengar som drivkraft blir det mindre intressant att begå brott om myndigheterna kraftsamlar mot pengarna. På senare tid har också intresset hos myndigheterna ökat för att spåra kriminella pengar och ta dessa i beslag. Detta ser vi som en ny kompletterande inriktning på kriminalpolitiken.

  En orientering mot kriminella pengar framstår också som förnuftig. En undersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag, och som finansierats av Mobilisering mot narkotika – Vart tog alla pengarna vägen? En studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering – visar att gärningspersoner gömmer undan pengar, i Sverige och utomlands. Personer som ägnar sig åt en riskfylld verksamhet som narkotikadistribution i stor skala, kalkylerar med att någon gång sitta av ett fängelsestraff. De ser därför till att ha en slant undanstoppad, till exempel i form av kontanta medel, fastigheter eller varför inte en legal verksamhet för att kunna dra sig tillbaka från den brottsliga karriären. Även anhöriga kan få hjälp med att etablera rörelser. Investeringar i smycken, klockor, bilar och båtar förgyller vardagen, och kan också omvandlas till pengar när nöden så kräver.

  Hur fungerar den kriminella ekonomin?
  I den nyss nämnda rapporten har Brå i detalj studerat hur det kriminella företagandet med narkotikahandel fungerar. Bilden som ges är att många aktörer inom narkotikabranschen tjänar ganska dåligt. Det gäller inte minst alla de personer som endast utför vissa avgränsade uppdrag, som smuggling eller förvaring av ett parti, växling av pengar eller förmedling av kontakter åt narkotikadistributörer. De begränsade intäkterna yttrar sig genom att personerna även har andra inkomster, till exempel lön från anställning, bidrag från trygghetssystemen, inkomster från svart arbete eller annan kriminalitet. För vissa aktörer är narkotikahandel enbart en sidoinkomst, som också gör att exponeringen som narkotikaförsäljare minskar och därmed risken för upptäckt. Vissa särskilt riskfyllda uppdrag, som exempelvis kuriruppdrag, kan inte utföras allt för ofta utan att myndigheterna reagerar. En stor del av de mindre uppdragen sker dessutom inom ramen för väntjänster och avlönas som regel därför inte.

  Det finns också aktörer som tjänar bättre, men vår bedömning är att de är ganska få. Skälet är att kostnaderna för narkotikaverksamhet gärna drar iväg. För att minska risken att bli gripen anlitas olika medarbetare och därför är det många som står på lönelistorna. Kostnaderna kan vara höga för kurirer och förvarare av pengar eller narkotika, när dessa helst ska vara ostraffade och befinna sig utanför kriminella nätverk. Riskminimeringen innebär också att affärsupplägg snabbt måste ändras, vilket leder till merkostnader i form av affärsresor med kort varsel, rekrytering av ytterligare personal och kompletterande inköp för att hela tiden kunna leverera till kunderna. Stora investeringar kan också göras i form av inköp av smugglingsfordon.

  Narkotikaekonomin bygger på krediter eftersom det är konkurrens om kunderna, som ofta har dålig betalningsförmåga på grund av sitt missbruk. Försäljarna vill också snabbt sälja av sina partier som ett led i en riskminimering. När krediter inte infrias, vilket är vanligt, fortplantas betalningsproblemen genom hela distributionskedjan. Detta medför att entreprenörer gör kreditförluster. Störningar i distributionen inträffar då nya leveranser inte kommer till stånd innan betalning för föregående parti skett. Eftersom narkotikamarknaden typiskt sett består av olika grossistled, där varje nivå ska ha betalt, förvärras störningarna. Denna ryckiga ekonomi är således inte särskilt effektiv och det drar ner vinstnivåerna.

  I den kriminella ekonomin är pengar ett medel för att uppnå en hög konsumtion, och vissa personer har även medel kvar till investeringar. Handlar det om stora belopp är det aktuellt att tvätta bort narkotikapengarnas kriminella bakgrund och skapa ett legitimt ursprung. Genom penningtvätt ska snabba pengar förvandlas till säkra. När pengarna väl tvättats vita skyddas de av det legala samhället, med rättsväsende och försäkringar, om stölder skulle inträffa eller olyckan på annat sätt är framme. Vår bedömning är dock att penningtvätt främst förekommer i kombination med annan brottslighet än narkotika, som rån, trafficking och smuggling av alkohol. Få aktörer på narkotikamarknaden ser nämligen ett behov av penningtvätt. Det handlar dels om att merparten av eventuella vinster används för konsumtion där penningtvätt inte är nödvändig, dels om att investeringar sker utomlands där få frågor ställs om pengarnas ursprung.

  De kriminella pengarna finns i ekobrott
  Vi har tidigare sagt att narkotikaekonomin inte är särskilt effektiv och att lönsamheten för många aktörer är begränsad. Mycket talar för att det finns väsentligt större pengar i ekonomisk brottslighet, framför allt skattebrott. Till skillnad mot handeln med de illegala preparat som benämns narkotika kan svart arbete i organiserade former bedrivas praktiskt taget helt öppet. Det är inte förbjudet att bygga hus, reparera bilar eller laga och servera måltider. Därför kan skattebrottsligheten praktiskt taget vila på den legala ekonomins effektivitet. En brottslighet som inte nämnvärt behöver dölja sig kan också ske i större skala, vilket inte enbart ger hyggliga svarta löner till medarbetarna utan också samlar till sig stora belopp till dem som kan organisera det svarta arbetet. Kostnaderna för att skydda verksamheten blir också låga.

  Ett rimligt antagande är också att den ekonomiska brottslighetens aktörer från ett ekonomiskt perspektiv är mer långsiktiga och förståndiga i sin livsföring än vad som typiskt sett kännetecknar exempelvis narkotikadistributörer. Följaktligen är ekobrottslingarna skickliga på att gömma undan pengar i skatteparadis och genom utlandsinvesteringar.

  Mycket pekar därför på att myndigheterna har mycket att vinna på att intressera sig särskilt mycket för ekobrottspengar. Detta har också börjat bli verklighet inom Ekobrottsmyndigheten och andra brottsbekämpande myndigheter, inte minst genom den samlokalisering som nu börjar ske av olika underrättelsetjänster, med Göteborg i spetsen följt av Malmö och Stockholm.

  Pengar skapar möjligheter, även för de brottsbekämpande myndigheterna
  Den kriminella ekonomin innehåller en potential för att bekämpa och förebygga organiserad brottslighet. Ta exempelvis den utbredda kreditekonomin. När krediter inte infrias uppstår turbulens i nätverken, vilket innebär att man avviker från säkerhetsrutinerna genom att tala klarspråk och ta kontakter som inte borde tas. Genom långsiktig kartläggning och telefonavlyssning kan myndigheterna utnyttja den sårbarhet som inträder när kreditproblem uppstår.

  För dem som lyckas i den kriminella ekonomin är konsumtion ett centralt inslag i livsstilen. En del aktörer försöker ligga lågt i Sverige och spenderar desto mer utomlands, medan andra gärna vill synas med mycket pengar på fickan. Även säkerhetsmedvetna personer kan ha svårt att avhålla sig från konsumtion under längre tid. Överdådig konsumtion, i eller utanför Sverige, sätter avtryck i form av avtal, resebokningar, kontoöverföringar, fakturor och kvitton. Detta är information som kan användas för att spåra aktörer inom den organiserade brottsligheten.

  Investeringar i fastigheter, företag och andra liknande tillgångar kan också spåras. Svårigheterna för myndigheterna är snarare att investeringar sker utomlands än att pengar tvättas. Av våra resultat framgår att aktörer på narkotikamarknaden är av uppfattningen att investeringarna är praktiskt taget riskfria i den meningen att svenska myndigheter inte kontrollerar fastighetsinnehav och andra tillgångar utomlands. Investeringar sker till och med i eget namn, utan att bulvaner anlitas. På detta område kan myndigheterna ta flera kliv framåt, inte minst som ett led i en framgångsrik ekobrottsbekämpning.

  Ett klassiskt dilemma för narkotikaentreprenörer är att verksamheten genererar en hel del kontanter, som måste växlas till mer gångbara valutor än svenska kronor. Dessa växlingar ger också spår som myndigheterna med viss framgång kartlägger. Därför anlitas ofta bulvaner för att växla måttfulla belopp i syfte att undgå rapportering av misstanke om penningtvätt. Handlar det om stora belopp som måste växlas med kort varsel för att betala större leveranser, krävs en mindre stab av växlare, som därför kallas smurfar. Detta säkerhetsarrangemang driver upp kostnaderna för entreprenörerna samtidigt som den högre säkerheten gör att fler personer involveras, och därmed ökar också risken för polisläckor.

  Lättare sagt än gjort
  I många öron låter det säkert attraktivt att myndigheterna börjat intressera sig för kriminella pengar och på det sättet minskar vinningen av brott. Organiserad och ekonomisk brottslighet blir därmed en mer riskfylld verksamhet där utdelningen i pengar blir mer osäker. Samtidigt innebär en orientering mot pengar stora utmaningar för myndigheterna.

  För det första kommer ett ökat intresse för att spåra och beslagta kriminella pengar att mötas med motåtgärder från aktörerna på narkotikamarknaden. En rimlig följd är mer sofistikerade sätt att dölja och tvätta pengar. Även om medel tenderar att föda motmedel kommer ett sannolikt utfallet vara att kostnaderna ökar för att konsumera, förvalta, investera och tvätta pengar. Då kommer också vinsterna från kriminell verksamhet att minska. Det är ett fullt tillräckligt resultat eftersom det borde leda till att färre anser att brott är lönsamt. Snabba pengar har därmed förvandlats till farliga pengar.

  För det andra måste myndigheterna ställa om till ett helt nytt sätt att arbeta. Det handlar om tillgång till information om innehav av tillgångar praktiskt taget i varje stat i världen. Myndigheterna måste kunna göra ekonomiska bedömningar av misstänkta personer och deras omgivning. Sådana kartläggningar kan kräva författningsändringar. Det behövs också rationella metoder att göra kartläggningar med olika ambitionsnivåer.

  Det måste också finnas rätt kompetens, och lika viktigt en förändrad kultur. I de talrika förundersökningar om grova narkotikabrott som vi gått igenom ställs sällan några frågor om pengar och andra tillgångar. En målsättning där kriminella pengar är centralt i de brottsbekämpande myndigheternas utredningar innebär därför inte enbart en kraftig omsvängning från ett till stora delar dominerande arbetssätt med brott och straff som enda ledstjärna, utan också en utmaning att skapa resurser och uthållighet att fullfölja spåret. Från Brå:s sida gäller det att ta fram en ökad kunskap om den kriminella ekonomin och överväga ny statistikinformation i form av exempelvis beslag och förverkande.

  Vår bedömning är att myndigheternas ökade intresse för ”follow the money” är ett nödvändigt komplement till traditionell brottsbekämpning för att kunna motverka en affärsdrivande kriminalitet. En risk är dock att begreppet komplement för tankarna fel. Det handlar inte om mindre justeringar som några extra blåljus på taket. Som nyss beskrivits är det stora förändringar som krävs när kriminalpolitiken sakta men säkert går in i en ny tid, med en global ekonomi, där kriminella pengar innebär att ett hus i Asien är lika aktuellt som en affärsrörelse på hemmaplan.


  Lars Korsell, jur.dr och brottsforskare vid Brå
  Johanna Skinnari, utredare vid Brå

  SvaraRadera
 38. Anonym som skrev "...De mafiosos, knarkbaroner, traffickers, ryska politiker och islamister som givetvis följer debatten i media och bloggar, hurrar för varje FRA-fientlig bloggpost..."

  Tror du på fullt allvar att dessa personer överhuvudtaget använder något som de vet kan vara övervakat?

  SvaraRadera
 39. @annonym

  vad ville du tillföra med det jättelånga urklippet från Brottsförebyggande rådets hemsida?

  SvaraRadera
 40. Så att nästa hitler vet vilka han ska döda

  SvaraRadera
 41. mary! Du har en svag logik. Det är just det enfaldiga motståndet mot en sådan övervakning som de nämnda aktörererna hurrar åt.

  SvaraRadera
 42. Vad brukar underrättelsetjänsterna använda komprometterande sexmaterial till?
  Utpressning,smutskastning och svartmålning av politiska motståndare, kanske kommande motståndare till nuvarande regering. Då har dom mycket material att gräva i med tanke på vad internet har utvecklats till! Hehe!

  SvaraRadera
 43. Brukar inte FRA-förespråkare som Tolgfors hävda att FRA:s avlyssning inte skall användas för att jaga bovar i Sverige?

  SvaraRadera
 44. HAX, din blogg börjar bli lika enkelspårig och enfaldig om FRA som SD´s tugg om invandrare.

  Byt ämne för en stund snälla. Annars tröttnar jag.

  SvaraRadera
 45. @Henrik Alexandersson sa...
  "Brukar inte FRA-förespråkare som Tolgfors hävda att FRA:s avlyssning inte skall användas för att jaga bovar i Sverige?"

  Fakta i ärendet:
  (http://www.fra.se/omfra_faq_lag.shtml)

  Påstående
  Gränsen mellan polisiär verksamhet och försvarsunderrättelseverksamhet suddas ut. Försvarsmyndigheterna inkräktar på polisens område.


  Klargörande
  Lagförslaget är tydligt på denna punkt och drar en skiljelinje mellan de båda verksamheterna. FRA arbetar på uppdrag av polisen och andra myndigheter och bedriver inte signalunderrättelsetjänst för egna syften. FRA vidtar heller inga operativa åtgärder med anledning av de underrättelser vi producerar. Brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder är fortfarande strikt förbehållna polisen.

  Påstående
  FRA ska fokusera på de militära hoten och låta polisen sköta övriga hot.


  Klargörande
  FRA utgör en nationell expertresurs som kan utnyttjas av regeringen, Försvarsmakten, polisen eller någon av FRA:s övriga uppdragsgivare.

  Ett av skälen till varför FRA bedriver signalspaning på uppdrag av andra myndigheter är att FRA innehar unik kompetens på signalspaningsområdet och har arbetat med att bygga upp den kompetensen i mer än 60 års tid. Det vore samhällsekonomiskt ofördelaktigt om samma slags expertkompetens och mycket avancerade teknologi skulle behöva byggas upp på flera håll. På samma sätt har man resonerat i många andra västerländska demokratier.

  /Slut fakta i ärendet

  SvaraRadera
 46. @HAX
  "då måste de ju också ha ett syfte med att göra detta. Vilket är det?"

  Hela lagtexten verkar vara fylld med bra-att-ha saker, kanske det där med sexuella preferenser var kd's önskemål för att rösta ja?

  Hägglund tycker ju att det är helt okej med tvångs sterilisering, då borde den logiska följden bli att bara vi steriliserar alla möjliga terrorister så kommer problemet att lösa sig självt med tiden.;)

  SvaraRadera
 47. By the way...Henrik A sa att "103 kr donationerna" skulle redovisas här på bloggen.

  Kunde man kanske få ett litet veckobokslut så här långt. Kassan låg på 5700 SEK kl 02:33 den 29/7.

  SvaraRadera
 48. Vad skulle HAX tjäna på att FRA inte tilläts spana på kabel?

  SvaraRadera
 49. "Vad skulle HAX tjäna på att FRA inte tilläts spana på kabel?"

  Förmodligen en stor del av svenska folkets applåder.

  SvaraRadera
 50. "Vilka är de nya hot som FRA spanar mot?
  Svar: Det som brukar betecknas ”nya hot” är de icke-militära hoten. Dit hör till exempel terrorism, spridning av massförstörelsevapen, narkotikasmuggling och annan grov internationell brottslighet."

  Det vill säga även narkotikasyndikaten har starka skäl att motsätta sig signalspaningen

  Max

  SvaraRadera
 51. @henke

  Jag utgår i från att Henrik Alexanderson tar upp donationerna i deklarationen.

  SvaraRadera
 52. "Det vill säga även narkotikasyndikaten har starka skäl att motsätta sig signalspaningen"

  Narkotikasyndikaten har antagligen också stora skäl att motsätta sig polis, tull, åklagarmyndighet, InterPol, och andra organisationer som försöker att kvävja deras affärer.

  SvaraRadera
 53. Terrorister, spridare av massförstörelsevapen, narkotikasmuggnlare och grova internationella brottslingar: inte direkt de man vill vara på samma sida som.

  SvaraRadera
 54. "Terrorister, spridare av massförstörelsevapen, narkotikasmuggnlare och grova internationella brottslingar: inte direkt de man vill vara på samma sida som."

  Varför är vi då på internet?

  SvaraRadera
 55. @Max sa...

  "Jag utgår i från att Henrik Alexanderson tar upp donationerna i deklarationen".

  Njaa...känns inte riktigt som att det där med fylliga deklarationer och skatter är Henrik Alexanderssons grej.

  SvaraRadera
 56. Det finns en annan aspekt. Om knarkbaroner, terrorister och internationell kriminalitet förstår att det förekommer spaning på kabeltrafik så kommer de att övergå till att använda andra kommunikationsmedel som är ännu enklare än kabel att spana på.
  Man är inte förvånad över att ingen av de lågutbildade, arbetslösa och barnsliga kommentatorer som kallar sig liberaler, snappat detta.

  SvaraRadera
 57. @Jan Sjöholm sa...

  "...då borde den logiska följden bli att bara vi steriliserar alla möjliga terrorister så kommer problemet att lösa sig självt med tiden.;)"

  Problemet är att få terroristerna att boka tid. Sedan kan det vara tveksamt om terrorism verkligen överförs via samlag.

  Tror mer på polisens och FRA:s metoder.

  SvaraRadera
 58. Henke ger svar på fråga:

  "Njaa...känns inte riktigt som att det där med fylliga deklarationer och skatter är Henrik Alexanderssons grej."

  Donationer utgör väl gåva, och gåvor är ju skattefria sedan några år tillbaka, varför donationer inte heller behöver deklareras för.

  SvaraRadera
 59. Om man nu är så livrädd för att terrorister skall kommunicera med varandra över Sveriges gränser, att alla svenskars mejl måste samlas in och granskas av en stalig myndighet, varför då inte göra detsamma med brevförsändelser? Skall brevförsändelser vara ett säker sätt för terrorister att kommunicera över våra gränser?

  Vem påstod att "teknikneutral spaning" var något positivt?

  SvaraRadera
 60. @Tristan sa...

  "Donationer utgör väl gåva, och gåvor är ju skattefria sedan några år tillbaka, varför donationer inte heller behöver deklareras för".

  Henrik Alexandersson bor och deklarerar sin inkomst enligt egen utsago i Belgien och jag vet inte vad som gäller där.

  Det är därför lite besynnerligt varför just han ställer så högljudda krav på våra myndigheter när han inte bidrar till deras verksamhet.

  Det är väl kanske skoj att dribbla med andra länders lagar.

  SvaraRadera
 61. Den som tror att Henrik Alexanderssons motiv att bedriva opinion mot FRA har altruistiska motiv, sträcke upp en hand(underåriga anhängare av "reclaim the street" och böga mer personer undantagna).

  SvaraRadera
 62. Mikael Odenberg har påstått att vi har en svensk myndighet som inte kan fungera utan tillgång till mina och faster Agdas mejl. Det är konstigt.

  SvaraRadera
 63. Anonym sa...
  Terrorister, spridare av massförstörelsevapen, narkotikasmuggnlare och grova internationella brottslingar: inte direkt de man vill vara på samma sida som.  Dom kommer att tråla fascistnätverken också så det är svårt att se vilken vinsten med lagen är för er ärligt talat.

  SvaraRadera
 64. Akta dig Henke så du inte triggar en genomlysning av Åkessons och FRA:s Dan Larssons flaggargument om IT-attacker mot nationen. Vi som kan detta område och särskilt detaljerna kring estlandshändelserna i maj 2007 vet att dessa knappast kommer upp i nivån rikets säkerhet. Larsson har också med Åkessons goda minne sagt att IT-attacker kommer att bli ett allvarligare hot än spridning av massförstörelsevapen. Ser jag dig återigen pissa över denna blogg eller annans, så öppnar jag en helt ny front som kommer att fullständigt debunka IT-hotet. Vad har ni då kvar?

  SvaraRadera
 65. Wu Tui, ovan, förtjänar att citeras.

  "Den som gör fel i detta avseende är den främmande makten som kräver att vi kränker den egna befolkningen. Det är ju närmast förbluffande, att ett land kräver av ett annat att det skall kränka sin egen befolkning och att det det dessutom finns folk inom landet som använder det som argument för att gå med på utpressningen. Det förfarandet är ju närmast att jämföra med landsfärräderi."

  SvaraRadera
 66. HAX´s motsånd mot FRA´s kabelspaning har givetvis en bakgrund i hans knarkliberalism med kommunikation via internet av var och hur skördarna av Vallmo skall transporteras och levereras.
  Bra att FRA får reda på vilka kommentatorer som sympatiserar med den affärsidén

  SvaraRadera
 67. @Anonym sa...
  "Akta dig Henke så du inte triggar en genomlysning av Åkessons och FRA:s Dan Larssons flaggargument om IT-attacker mot nationen. Vi som kan detta område och särskilt detaljerna kring estlandshändelserna i maj 2007 vet att dessa knappast kommer upp i nivån rikets säkerhet. Larsson har också med Åkessons goda minne sagt att IT-attacker kommer att bli ett allvarligare hot än spridning av massförstörelsevapen. Ser jag dig återigen pissa över denna blogg eller annans, så öppnar jag en helt ny front som kommer att fullständigt debunka IT-hotet. Vad har ni då kvar?"

  Debunka på du.

  SvaraRadera
 68. FRA-lagen har genomdrivits med hjälp av skräckpropaganda. Att räkna upp farliga saker är inte detsamma som att konkretisera en hotbild. Jag är förvånad att inte "mode-hotet" Pedofil har använts av FRA-kramarna.

  SvaraRadera
 69. Som vanligt övertolkas en lagregel i FRA-lagen. Regeln är ju till för att SKYDDA mot kartläggning av dessa uppgifter och inte för att göra kartläggning möjlig! Uppräkningen bygger på grundlagens uppräkning, och att alla dessa uppgifter i undantagsfall kan användas kan ju exempelvis vara för att skapa en helhetsbild av en person som förekommer i en utredning. Det kan ju då vara intressant att veta om en person är med i vissa extrema grupperingar, både för att det kan stärka en misstanke och för att kunna avföra en person från en misstanke. Gäller frågan exempelvis en högextrem grupp som SÄPO intresserar sig för och den misstänkte personer är medlem i Ung Vänster så är det kanske inte så intressant att fortsätta utredningen om den personen? Eller om SÄPO misstänker att en person gått "sängvägen" för att lura till sig hemlig information av en högt uppsatt person av motsatt kön (klassiskt spioncase) och det sedan visar sig att personen är homosexuell - då är ju inte heller det spåret av intresse...

  Hela problemet verkar vara en stor misstro mot myndigheter i allmänhet och FRA i synnerhet, uppblåst till en extremnivå av Piratpartiet. Om man inte litar på en myndighet så kan man förstora allt i det oändliga. Men varför just FRA förtjänar denna kraftiga misstro och inte Skatteverket, Försäkringskassan, Polisen, SÄPO eller någon annan, ja det har jag svårt att förstå. FRA är om jag förstått saken rätt bara en liten civil myndighet som sköter det tekniska kring signalspaning på uppdrag av andra myndigheter. Vore det inte bättre att granska vad de uppdragsgivande myndigheterna har för sig?

  Själv tycker jag FRA-diskussionen är ganska löjlig. Inom 4-5 år har nog den tekniska utvecklingen sprungit ifrån FRA, men fram till den dagen tycker jag Sverige skall göra vad man kan för att skydda svenska intressen. Och myterna och överdrifterna om FRA-lagen är groteska, och okunnigheten om FRA:s möjligheter att utan problem undanta all trafik mellan två svenskar (även om den passerar gränsen) är skrämmande stor. Tro mig, jag vet vad jag pratar om!

  SvaraRadera
 70. FRA = illusionen av säkerhet

  SvaraRadera
 71. @ttime sa...
  "FRA-lagen har genomdrivits med hjälp av skräckpropaganda. Att räkna upp farliga saker är inte detsamma som att konkretisera en hotbild. Jag är förvånad att inte "mode-hotet" Pedofil har använts av FRA-kramarna".

  Använd sökfunktionen så hittar du det.

  SvaraRadera
 72. Precis som terrorism så är Jordbävningar också farliga och globala- betyder det att vi i Sverige bör rusta för eventuella jordbävningkatastrofer?

  Att räkna upp farliga saker är INTE att konkretisera hot mot landet. Det är bara skräckpropaganda.

  Rädda människor är lättare att få att göra som man vill. T ex att trycka på en JA-knapp.

  SvaraRadera
 73. @ttime sa...
  "Rädda människor är lättare att få att göra som man vill. T ex att trycka på en JA-knapp".

  Eller en NEJ-knapp.

  SvaraRadera
 74. @IT-kunnig (m)-sympatisör

  FRA:s möjligheter att utan problem undanta all trafik mellan två svenskar (även om den passerar gränsen) är skrämmande stor. Tro mig, jag vet vad jag pratar om!

  Så du är ännu en av dom som vi ska TRO på, utan att vi får veta på vilka grunder.
  Du är väldigt välkommen att förklara HUR,för oss okunniga på den tekniken du avser.

  SvaraRadera
 75. Från en enkel fråga till en komplicerad.

  De händelser som inträffar nu är bara crescendot i en lång serie av lagstiftningar, organisationsförändringar, ändringar av tillämpningsföreskrifter och investeringar.

  Dessa förändringar har ägt rum under ett stort antal år.

  Någon borde sammanställa en beskrivning av hela händelseförloppet och visa var de underliggande utredningarna har ägt rum, vilka motiv som har angivits för utredningarna, vilka personer som har deltagit i dessa utredningar, hur remissinstanserna har yttrat sig samt hur riksdagsrösterna har fördelat sig (i den mån riksdagen har beretts tillfälla att yttra sig).

  Allt detta material är offentligt och skulle tydligare visa innebörden och riktningen i denna "statskupp i slow motion".

  SvaraRadera
 76. @ ou

  Jag håller med, men det måste vara lättare att få gehör för den idén om FRA-lagen först rivs upp.

  Om lagen kvarstår blir det journalistiskt arbete, om lagen rivs upp borde i rimlighetens namn en statlig utredning tillsättas.

  Den här frågan har skakat, och fortsätter skaka hela nationen. Hur kunde det gå så?

  SvaraRadera
 77. Alla anonyma FRA-kramare som dykt den senaste tiden i bloggvärlden har nog mest att göra med att den moderata partiledningen börjat betala PR-konsulter för att infiltrera bloggvärlden. (Regeringen kan troligen inte använda statliga pengar till anonym smutskastning, möjligen kan en del lojala anställda på FRA och Försvarsdepartementet sitta hemma och posta.)

  De har betalt för att säga att FRA-lagen är jättebra och för att upprepa Tolgfors snönos. Vi övriga kan lugnt ignorera dessa, alternativt "outa" dom.

  /Putte

  SvaraRadera
 78. @Anonym sa...
  "Alla anonyma FRA-kramare som dykt den senaste tiden i bloggvärlden har nog mest att göra med att den moderata partiledningen börjat betala PR-konsulter för att infiltrera bloggvärlden....."

  Vill du förenkla (försvåra?) din världsbild och inte tro att det finns vanliga medborgare som stödjer FRA-lagen så kan du fortsätta att tro det du tror.

  Jag skriver vad jag tycker och jag får inte ett korvöre för det. Jag har inte en aning vilka de andra "anonyma" som skriver är och det är inte viktigt för mig, mer än att jag vet att jag inte är ensam om att ifrågasätta ert resonemang.

  Det är märkligt att FRA-moståndarna i så hög grad tror att partier eller myndigheter (otäcka staten) organiserar anonyma inlägg. Ligger kanske helt i linje med den överdrivna rädslan som lurar i bakgrunden kring FRA-lagen.

  En hel del av postningarna ifrågasätters Henrik Alexanderssons metoder, bl a publiceringen av personuppgifter på internet. Jag tycker inte att han lämnat en trovärdigt svar på varför han valde att inte maskera bort personuppgifterna så att det inte riskerade att drabba tredje person. Men det kanske han aldrig kommer att göra. Men en ursäkt till de som kan ha drabbats vore på sin plats. Eller?

  Vill ni ha en blogg enbart för att kunna dunka varandra i ryggen och tycka att ni är bra eller? Det kan man ju ha men betänk då att ni själva väljer bort debatten, grunden för ett demokratiskt samhälle, det som många av säger sig värna.

  Det går väl att fixa till bloggen så att ni slipper anonyma skribenter så behöver ni inte ens bli irriterade.

  Men visst, dra på skygglapparna. Det är ju helt upp till dig och övriga.

  SvaraRadera
 79. "henke" (?) Varför dök ni då alla upp EFTER att Carl Rove varit i Sverige och uppmanat regeringen att bemöta bloggvärlden?

  /Putte

  Ps. Vad händer om HAX kollar din IP-adress?

  SvaraRadera
 80. Ja, Roves uppdykande är överhuvudtaget en larmklocka.

  SvaraRadera
 81. @Anonym sa...
  "Varför dök ni då alla upp EFTER att Carl Rove varit i Sverige och uppmanat regeringen att bemöta bloggvärlden?"

  Jag tror ett stort antal dök upp efter att Henrik A publicerade sekretessbelagd info med personuppgifter på sin blogg. Som jag sa, jag skriver av egen fri vilja vilket jag tror att övriga också gör. Kopplingen till "Carl Rove" tror jag är obefintlig. Jag själv vet inte ens vem det är. Jag får läsa på.

  "Vad händer om HAX kollar din IP-adress?"

  Hehe, ska ni själva börja signalspana i kabel? Ja, det verkar ju vara helt i linje med er ideologi och det som ni slåss för.

  Jag vet inte vad som skulle kunna hända om HAX kollade min IP-adress? Han får väl en fram massa siffror som du verkar sugen på att jämföra med om jag i själva verket är OTÄCKA STATEN.

  SvaraRadera
 82. @ henke 12:22

  Du skrev följande;

  "Ligger kanske helt i linje med den överdrivna rädslan som lurar i bakgrunden kring FRA-lagen."

  Den rädslan är inte överdriven. Tvärtom är det nog så att den rädslan ännu inte är tillräckligt djup.

  Ett land skaffar sig inte vapen som det inte tänker använda.

  SvaraRadera
 83. @ henke
  "Jag tror ett stort antal dök upp efter att Henrik A publicerade sekretessbelagd info med personuppgifter på sin blogg."

  Nej, ni dök upp nån vecka efter Almedalen, där Karl Rove presenterade sin "bloggstrategi"...

  Vet du inte vem Rove är bör du läsa på lite mer innan du ger dig in i diskussionerna här, det finns en hel del intellektuellt bagage i den här debatten.

  Dessutom, är det ofta styltiga, märkliga och ovana kommentarer som kommer från dessa blogghundar o deras hussar.

  Nya på nätet eller hängt på Aftonbladets kommentar-sektion fram tills nu?!?

  SvaraRadera
 84. Kan det vara så att den här debatten fått fler än bara en massa extremliberalmuppon att vakna och vilja få sin röst hörd också. Som en motvikt till alla de Nej-sägare som påstår att de talar för hela folket (Det är förresten ingen idé att komma med en massa dj-vla dravel om att alla nog tycker precis som er, det är bara löjlig megalomani). Jag påstår inte att jag skulle vara folkets röst heller bara min egen...

  Åh förlåt att en del av oss inte riktigt hänger med i ert hippa blogspråk med dess coola meningsbyggnade o fräcka buzzwords. Betyder det att vi bör diskvalificeras från diskussionen?

  Isåfall är det väl i runda slängar det hundrade inlägget här hos HAX på det temat; Att bara rätt åsikter bör få yppas.

  Jag har då f-n inte inspirerats av Karl Rove, som jag mycket väl vet vem det är. Jag har inspirerats av att det verkar som att en del människor tror att land skall av bloggsörja byggas.

  Nej nu får det räcka för mig. Semestern är ändå slut imorgon.

  Nu ska jag gå ut i den verkliga världen o träna lite på min verkliga golfsving innan jag åker till den verkliga affären för att handla lite riktiga lunchråvaror för nästa vecka...

  See you on Second Life......... NOT!

  SvaraRadera
 85. Till 23:52-inlägget m fl:
  Vallmoflödena från Afghanistan har ökat under USA:s och president Karzais regim. Markant. Så jag skulle helst inte vilja att all svensk internetkommunikation gjordes tillgänglig för amerikansk underrättelsetjänst. Vem vet vilka möjligheter det skulle ge dem att i samråd med afghanska regeringselement ytterligare effektivisera knarktrafiken hit?

  Och bland de långa tiraderna med hotfullt grötmyndigt militär-byråkratiskt språk fanns en som citerade terrorexperten Magnus Norell. Det kanske kan intressera att Norell har betecknat FRA-lagen som "klumpig och ineffektiv" och sagt att "den borde kastas på sophögen". (Expressen 5 juli.) SÄPO har också uttryckt irritation över FRA:s överdrivna bruk av hemligstämpeln, dess tendens att producera drivor av oönskad pseudoinformation, samt kritiserat själva lagen, men SÄPO hör väl i FRA:s ögon till de ljusskygga grupper som vill ha mer knark i landet och stöder internationell brottslighet.

  Två tips till FRA: om det är så att ni egentligen mest är ute efter de albanska och afghanska knarkligorna, varför kan ni inte gå ut till politiker och media och polis och Brå osv öppet med detta så kanske man kan diskutera vilka åtgärder som är befogade för att komma till rätta med dem. Istället för att jiddra om "signalspaning". Och vidare borde ni först och främst slå till mot SÄPO och andra illojala kolleger i hemliga klubben, innan ni går på hela befolkningen.
  /IB

  SvaraRadera
 86. @ludde sa...
  "Vet du inte vem Rove är bör du läsa på lite mer innan du ger dig in i diskussionerna här, det finns en hel del intellektuellt bagage i den här debatten.

  Dessutom, är det ofta styltiga, märkliga och ovana kommentarer som kommer från dessa blogghundar o deras hussar".

  Kan ni inte lägga upp en lista på de krav ni ställer på dem som ska få vara med och debattera.

  Vi kanske ska ha motsvarande krav på de som ska få rösta i valen också. Vi kan ju inte tillåta styltiga och ovana väljare i vår demokrati.

  Ange också när det är försent att ge sig in i debatten beroende på vilka som besöker Sverige.

  SvaraRadera
 87. Riksdagsman Göran Petterson (m) som verkligen är för FRA-lagen (han har en militär bakgrund inom detta område) har bloggat och debatterat frågan. Det går utmärkt väl att debattera sakligt med honom.

  Han skulle aldrig debattera anonymt om han dök upp här.

  /Putte

  SvaraRadera
 88. Nicke Lilltroll: Innan du stänger ner, ska vi samåka till Lovön imorgon bitti?

  MAX och tristan är lediga men jag tror Putte ska med. Putte och Ludde drog på rejält idag, kanske lite överdrivet men jag tror inte det skiner igenom.

  Undrar när HAX får reda på att ingen av oss på denna blogg förutom han själv är Riktiga Medborgare.

  SvaraRadera
 89. @Anonym sa...

  Han skulle aldrig debattera anonymt om han dök upp här.

  /Putte

  Det skulle aldrig du heller göra?

  SvaraRadera
 90. @ Henke

  Du argumenterar "straight från Aftonbladet", tyvärr.

  Ni kommer hit och gläfser med en opålast, ignorant och lätt uppläxande ton i bagaget, sen förväntas vi som gillar HAX omvändas och buga inför den nya ordningen.
  Tss, hört talas om uttrycket "lika goda kålsupare".

  Ni får väl gråta en svätt...

  "vi är också från folket, vi älskar maktmissbruk och luddiga lagtexter. Men vi gillar inte att bli ifrågasatta, då sänker vi oss till sandlådan direkt. min pappa gillar FRA och han är större än din pappa." Typ.

  Sen tycker jag att alla som hyllar FRA kan sätta ihop en motdemonstration den 16 september. Utanför riksdagen. Lycka till!

  SvaraRadera
 91. MATA INTE TROLLEN.

  Efter ett årtionde med nätdebatter har det utmejslats ett socialt regelverk med ett antal etikett- coh debattregler.

  En av dessa är att ignorera debattörer som uppenbart har destruktiva syften med sitt deltagande och inte är det minsta intresserade av att föra en dialog.

  I detta fall är det tydligt att det finns ett antal debattörer ("troll") vars enda syfte är att ställa till bråk och sabotera.

  "Mata inte trollen" betyder att man ska ignorera dessa debattörer.

  /Putte

  SvaraRadera
 92. A M E N!

  Jag drar igen godispåsen, slutmatat!

  SvaraRadera
 93. @Anonym (Putte) sa...

  - - -
  "En av dessa är att ignorera debattörer som uppenbart har destruktiva syften med sitt deltagande och inte är det minsta intresserade av att föra en dialog".

  - - -

  /Putte"  Du försökte inte ens att debattera sakligt Putte. Läs ditt inledande inlägg där du anger tonen:


  ..."De har betalt för att säga att FRA-lagen är jättebra och för att upprepa Tolgfors snönos. Vi övriga kan lugnt ignorera dessa, alternativt "outa" dom.

  /Putte

  03 augusti, 2008 11:55"

  SvaraRadera
 94. Henke "Ja, likaså borde vi aldrig ha haft trupp på Cypern, Gaza, Kongo, Libanon, Bosnien, Liberia och Kosovo. Bättre att de hade stannat hemma och surfat på internet och på så sätt bidragit till fred, stabilitet och demokrati."

  Eh..?

  Uppenbarligen gick det rätt bra att ha trupp på Cypern, i Gaza, Kongo, Libanon, Bosnien, Liberia och Kosovo *utan* att massavlyssna hela svenska folket.

  SvaraRadera
 95. Max: "De flesta är ju inte så intresserade av att deras perversioner kommer ut och de är därför lämpliga mål för utländsk inhämtning. Därför behövs sådana uppgifter för att säkerställa att perversa personer på den egna sidan inte hamnar på säkerhetsklassade befattningar, men de kan naturligvis vara mycket värdefull att veta om vi själva vill utföra inhämtning riktad mot främmande makt."

  Va?

  Menar du att bögar inte skall få säkerhetsklassade jobb?

  Menar du att Sverige skall hota med att avslöja att ett annat lands politiker / tjänstemän är bögar för att vinna fördelar i förhandlingar eller för att kunna få fram information genom utpressning?

  Säg till när du lämnat 1800-talet.

  SvaraRadera
 96. it-kunnig (m)-sypatisör @

  "Regeln är ju till för att SKYDDA mot kartläggning av dessa uppgifter och inte för att göra kartläggning möjlig!"

  Så det är därför vi skall TILLÅTA just sådan kartläggning? Du måste vara en sådan ny moderat.

  SvaraRadera
 97. Demokratin i Sverige är ung, det är inte mer än 60 år sedan vi fick allmän rösträtt.

  Det var en arbete som tog många år innan den allmäna rösträtten blev verklighet.

  FRA-lagens massavlyssning avskaffar defacto grundförutsättningarna för demokratin och måste därför aldrig sjösättas, ifall den unga demokratin skall ha en framtid i Sverige.

  Vägen dit kommer att vara mödosam och krokig, som när den den allmänna rösträtten och demokratin kom till Sverige. Det gäller att ha samma engagemang och tålamod, som våra förfäder hade.

  Som Mahatma Gandhi en gång myntade;
  “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Rösträtt

  SvaraRadera
 98. Menar du att bögar inte skall få säkerhetsklassade jobb?
  Nej han ger dig en lektion om att det finns höger och ...höger och att vissa frågor gör det tydligare än andra.

  SvaraRadera
 99. @Henrik Alexandersson sa...
  "Uppenbarligen gick det rätt bra att ha trupp på Cypern, i Gaza, Kongo, Libanon, Bosnien, Liberia och Kosovo *utan* att massavlyssna hela svenska folket".

  För det första; FRA-lagen inebär inte massavlyssning av svenska folket så det klarar man sig utan.

  För det andra; Tekniken har gått framåt. Behovet av spaning i de nät som passerar gränsen har ökat i takt med utbredningen av bl a internet.

  För det tredje: Det går alltid att ha folk ute på utlandsuppdrag, avvägningen gäller soldaternas och de anhörigas säkerhet mot angrepp och repressalier vilket förekommer.

  För det fjärde; Argumentationen gällde ett inlägg (A.Smith) där han/hon förordade att låta förbanden stanna hemma, i och för sig en krasst logisk tanke men knappast hedervärd när det gäller stöd till olika fredsprocesser.

  SvaraRadera
 100. "FRA utgör en nationell expertresurs som kan utnyttjas av regeringen, Försvarsmakten, polisen eller någon av FRA:s övriga uppdragsgivare."

  Så det sätts in ett system som väldigt effektivt kan bura in nästan alla människor, bara man lyckas lyfta fram någon passande lag som kränks... många bryter mot, exempelvis fildelning så redan där kan man knipa åt halva svenska folket.

  Vi får be till Tomten att polisen inte får för sig att be FRA spana på detta.

  Å andra sidan, tänk vilken boom byggnadsindustrin kommer få när vi ska bygga alla nya fängelser :)

  SvaraRadera
 101. Ja, likaså borde vi aldrig ha haft trupp på Cypern, Gaza, Kongo, Libanon, Bosnien, Liberia och Kosovo.

  Helt korrekt, Henke. Det borde vi inte ha haft.

  Sveriges försvarsmakts uppdrag definieras ganska exakt av namnet. Uppdraget är att försvara Sverige. Det är inte att försvara människor av andra nationaliteter i andra länder. De får ordna sitt eget försvar (och privatpersoner i Sverige som vill hjälpa dessa utlänningar får naturligtvis skicka bidrag till dem i detta syfte om de så önskar, eller åka dit som legosoldater).

  Sveriges försvarsmakt skall dock hålla sig till sitt uppdrag, vilket är att försvara Sverige.

  Grundfelet du gör är att din vision av staten (och alltså försvaret) uppenbarligen inte har några begränsningar. Du är villig att skicka svenska soldater till det uppdrag som är politiskt korrekt för stunden oavsett om det har någon direkt relevans för försvaret av Sverige.

  Jag är inte villig att göra detta. Och om försvaret ändå gör detta tappar de mitt mandat.

  Att svenska soldater stupat i försvaret av utlänningar är ju beklagligt, och försvaret borde som sagt inte syssla med detta.

  Men strikt taget är ju alla i s k "utlandstjänst" frivilliga, och jag antar att de briefas om riskerna innan de skriver på.

  Det stora problemet är att svenska skattebetalares pengar slösas bort på att totalt dödfött försöka styra upp uråldriga konflikter mellan diverse stenåldersmänniskor istället för att göra nytta i försvaret av Sverige.

  SvaraRadera
 102. Vidare, Henke: Om anhöriga till soldater i s k "utlandstjänst" börjar mördas till höger och vänster, då kanske man borde börja dra slutsatsen att utlänningarna vill ha sina konflikter ifred.

  Om inte annat borde ju de som funderar på att söka till "utlandstjänst" göra det...

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.