2009-02-23

Lästips

Merete Mazzarella, professor emeritus i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, skriver i Svenska Dagbladet om hur vi i ett samhälle där alla vet allt mer om alla håller på att skaffa oss ett privatliv i två nivåer. En avsedd för andra och en verkligt privat.

Hon skriver även om Wolfgang Sofskys bok Privaten: Eine Streitschrift / Privacy: A Manifesto. I den tar han upp riskerna med övervakning i ett samhälle som borde ha så väl kommunismen som nazismen i sitt närminne. Sofsky reflekterar även kring hur långt drivna ekonomiska jämlikhetssträvanden och välfärdsstaternas skattebyråkrati är nära hopkopplade med behovet av övervakning.

Länk»

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.