2009-10-06

Mer om Tsunamibanden

Sanna Rayman i SvD: Med hänsyn tagen till regeringens bekvämlighet

Klamberg: Regeringens monumentala hyckleri

Man blir så matt.

4 kommentarer:

 1. Rayman gör det ju inte enklare förstås. Tryckfrihetsförordningen skyddar inga dokument. Den tillåter riksdagen att i särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, skydda dokument.

  Så om en säkerhetskopia från Regeringskansliet är ett hot mot rikets säkerhet så kan Riksdagen besluta om sekretess. Om den enbart är ett hot mot Göran Persson så finns det ingen grund för sekretess.

  I fråga om tsunamibanden är allmän handling, så tycker jag att det borde vara självklart. Man kan inte sekretessbelägga en säkerhetskopia om den inte är en allmän handling. Så redan där får man väl anse att riksdagen satte ner foten. (Möjligen i klaveret.)

  Dessutom så har ju banden en gång överlämnats till Katastrofkommissionen, och då är de ju inkommen handling där. En gång allmän handling - alltid allmän handling kan man tro.

  SvaraRadera
 2. Tsunamibanden skulle kunna ge allmänhet, anhöriga och främmande makt en bra bild av hur Sveriges regering agerade under en julhelg 2004.
  Eftersom man nu konstaterat att man oavsett regerande block kommer att agera likadant i uppskattningsvis 70 år till, så behövs sekretessen.

  SvaraRadera
 3. Handlar det inte bara om att skydda politiska eliten mot de dödliga resurserna (dvs medborgare).

  De vill väl att vi skall vara lydiga får och inget annat.

  SvaraRadera
 4. Johannes Ekman på DN, se

  http://www.dn.se/opinion/signerat/tsunamibanden-en-sakerhetskopia-bland-andra-1.967770

  menar att: "Medborgarna har rätt att kräva både tillgång till offentliga handlingar och rutiner inom regeringskansliet som gör att viktig information inte försvinner. Säkerhetskopior ska tas för att säkra det andra av dessa mål.

  Men det första målet, alltså offentlighetsprincipen, tryggas bäst genom goda rutiner i den löpande verksamheten. Att försöka försvara offentlighetsprincipen genom att ge medborgarna tillgång till säkerhetskopior vore både praktiskt och rättsligt en omväg."

  Jo, men om offentliga handlingar gått förlorade av misstag, eller pga okänd persons försumlighet, så kan väl medborgarna kräva att de återställs om säkerhetskopior föreligger.
  Lustigt nog hade även Svd svårt att se den pointen, se http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3600543.svd.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.