2014-01-09

Europaparlamentet ber Sverige granska FRA

Pressmeddelande från Piratpartiet...
Europaparlamentet presenterar rapport om massövervakningen 
I dag, torsdag eftermiddag, presenteras Europaparlamentets rapport om massövervakningen. Bland annat uppmanas Sverige att se över FRA-lagen, för att försäkra sig om att den inte strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 
-Nu blir det svårt för den svenska regeringen att vifta bort vår kritik mot FRA-lagen, säger Christian Engström som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet. 
Rapporten upprepar även kravet på att suspendera det så kallade SWIFT-avtalet (TFTP) som ger USA tillgång till data om europeiska banktransaktioner. 
-Detta är den linje som vi piratpartister drivit hela tiden, medan de stora partigrupperna svängt fram och tillbaka. Jag ser dagens rapport som en bekräftelse på att våra farhågor varit berättigade, säger Christian Engström. 
Rapporten finns att tanka ner här »
Rapporten presenteras officiellt på torsdagens sammanträde med Europaparlamentets utskott för de mänskliga rättigheterna, LIBE. 
Sammanträdet streamas live här kl 14 »
Rapporten kommer nu att beredas i utskottet och därefter att behandlas i Europaparlamentet i plenum under våren. 
Kontakt:
Christian Engström

Europaparlamentariker
christian.engstroem@europarl.europa.eu
+46 (0)70 663 37 80

6 kommentarer:

 1. Regeringsformen 2 Kap §6.

  SvaraRadera
 2. Regeringen kommer att hänvisa till den integritetsöversyn som redan är igångsatt på initiativ från oppositionen. Några särskilda åtgärder kommer inte att vidtas.

  SvaraRadera
 3. En mer framkomlig väg än att ifrågasätta lagligheten i FRA:s verksamhet är att hänvisa till regeringens egna ord i lagrådsremissen till FRA-lagen:

  "Skyddet för den personliga integriteten är i viss utsträckning fastställt i internationella konventioner och svensk rätt. Den rättsliga regleringen utgör den yttre ramen för en diskussion kring den personliga integriteten i samband med myndigheternas arbetsmetoder. En särskild metod är emellertid inte nödvändigtvis godtagbar från integritetssynpunkt enbart av den anledningen att användningen är lagligen grundad. Integritetsskäl kan göra sig så starkt gällande att en åtgärd som i och för sig ryms inom den legala ramen ändå inte bör godtas av hänsyn till bl.a. allmänhetens tilltro till verksamheten."

  SvaraRadera
 4. Inget kommer att ske.

  Kalle Bildt har finfina amerikanska jobberbjudanden efter valet ifall FRAs verksamhet fortskrider, eller tillochmed har utvidgats.

  SvaraRadera
 5. Regeringsformen 2:6 för den som inte har den framför sig...

  6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.
  Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).

  SvaraRadera
 6. RF 2:6 nämner samtycke, så man undrar vad som finns bakom alla "jag godkänner villkoren"-knappar i mailklienter, hemsidor, abonnemang etc.

  Var finns valfriheten?

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.