2014-03-17

EP-hearing om TTIPEuropaparlamentets utskott för den inre marknaden (IMCO) håller nu kl 15 en hearing om TTIP – det vill säga det handelsavtal som håller på att förhandlas fram mellan EU och USA.


Enjoy!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.