2014-03-17

EP-hearing om TTIPEuropaparlamentets utskott för den inre marknaden (IMCO) håller nu kl 15 en hearing om TTIP – det vill säga det handelsavtal som håller på att förhandlas fram mellan EU och USA.


Enjoy!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.