2015-12-07

Så kan Blockchain-teknik lyfta tredje världen


Nybloggat på HAX.5July.org:


Blockchaintekniken (som bl.a. ligger bakom Bitcoin) kan användas på många sätt. Till exempel för att enkelt tillhandahålla säkra register över ägande i utvecklingsländer med svaga institutioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.