2017-03-20

Kan friheten överleva vår digitala tid?


Jag tillbringar ett par dagar på The Princeton-Fung Global Forum i Berlin, med temat "Can liberty survive the digital age?"

Många spännande talare och panelister. Speciellt är det intressant är att ta temperaturen på den aktuella nätdebatten i akademiska kretsar.

Fake news är ett hett tema, men debatten är förvånansvärt balanserad. Det finns visserligen de som har en repressiv inställning, men det känns som att inställningen att "dålig information bekämpas bäst med mer och bättre information" står rimligt stark.

Vad gäller massövervakningen gräver panelisterna gärna ner sig i detaljer, men få tycks ställa de stora, principiella frågorna. Om man till exempel utgår från den politiska devisen om att "balansera säkerhet mot grundläggande rättigheter" - då måste frågan naturligtvis bli: Vilka grundläggande rättigheter är det som är tänkta att inskränkas och hur mycket? Är det över huvud taget lämpligt?

Det borde vara i vart fall en akademisk fråga, eftersom politikerna duckar för den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.