2017-06-10

Ge mig Allmänna Valmansförbundet åter!


Jag vill ha ett parti att rösta på som tillhandahåller kandidater som är rimliga, kompetenta, erfarna, tydliga, omdömesgilla, ansvarstagande, rättsmedvetna, humana, marknadsliberala, frihetliga och som har ett öppet sinne.

Ni behövs nu. Allmänna Valmansförbundet vore ett fantastiskt varumärke.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.