2018-07-04

Dålig stämning om EU:s länkskatt och nätcensur


På onsdagsmorgonen höll majoriteten i Europaparlamentets rättsliga utskott (JURI) presskonferens. Ämnet var torsdagens votering i plenum om EU:s nya direktiv om upphovsrätt. Det blev en rätt grinig tillställning.

Den tyska gröna ledamoten Helga Trüpel (som är för både länkskatt och uppladdningsfilter) sammanfattade stämningen rätt väl...
»Unfortunately, I have to say that I totally share the impression that it is a hysteric campaign working with lies and in the name of freedom doing a fake news campaign.«
Det är tydligen jobbigt när vanligt folk hör av sig. Vi förväntas väl sitta ner i båten till dess överheten behöver oss som röstboskap, kan man tänka.

Direkt löjeväckande blev det när ledamöterna avfärdade protesterna som något som organiserats och finansierats av GAFA (Google, Apple, Facebook & Amazon).

Låt mig påpeka att motorn bakom kritiken har varit organisationer, nätverk, medborgarrättsaktivister och enskilda individer som arbetar för nätets frihet och människors rätt till privatliv. Det vill säga aktörer som ofta står i främsta ledet när det gäller att kritisera just nätjättarna för deras slappa inställning i integritetsfrågor.

Att antyda att motståndet mot artiklarna 11 och 13 är astroturf är direkt oförskämt.

Det är dessutom ren bunkermentalitet att avfärda alla de akademiker, entreprenörer, jurister och andra (till och med FN:s expert på yttrandefrihetsfrågor) som varnat för direktivets konsekvenser - som köpta eller mindre vetande.

En intressant detalj som skymtade förbi var frågan om makten över informationen. Det luftades en del missnöje över att mycket av internets teknik »outsourcats« till amerikanska företag och att man inte vill att samma sak skall ske med innehåll (»content«).

Hur detta går ihop med ett direktiv som gör det omöjligt för nya aktörer att ta upp konkurrensen med de amerikanska nätjättarna är höljt i dunkel. Likaså är det svårt att förstå hur man tänkt gynna Europa i detta perspektiv - genom att införa ett regelverk som kommer att få internetentreprenörer och riskkapitalister att vilja lämna EU.


Voteringen i Europaparlamentets plenum äger rum torsdag 5 juli kl 12.

Se presskonferensen här »

Läs vad Wikipedia (som nämndes på presskonferensen) har att säga, här »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.