2019-05-15

EU hotar vårt samhälles framåtskridande, tillväxt och stabilitet


Man kan bygga ett samhälle på olika sätt. Uppifrån eller underifrån.

När man bygger uppifrån finns det en härskande klass (till exempel politiker) som bestämmer hur allt skall vara. Allt blir då likadant överallt. Dessa beslut upprätthålls genom tvång. Ett enda felaktigt beslut kan få dramatiska och omfattande konsekvenser som drabbar alla. Och sådana felaktiga beslut är vanliga eftersom politiker och byråkrater inte har all den information och input som krävs för att upprätthålla en fungerande marknad.

Om man istället bygger underifrån får man ett antal fördelar. Till exempel möts människors behov då som regel med ett flertal olika alternativ i civilsamhället och på marknaden. Individen kan då fritt välja det som passar henne bäst. Fungerande strukturer växer fram gradvis, baserade på erfarenhet och best practice. Systemet bygger på spontan utveckling och frivillighet. Och med flera olika, konkurrerande alternativ får man ett stabilare samhälle - genom att man inte lägger alla ägg i samma korg.

Här finns ett centralt problem med EU. En redan politiserad och centraliserad makt politiseras och centraliseras ytterligare. Makten flyttar ännu längre bort från folket. Och man skapar ett system med single points of failure.

Ett mellanstatligt samarbete för frihandel och fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital går att kombinera med en relativt sett decentraliserad maktstruktur på nationell och lokal nivå. Men överstatlighet och centralstyrning begränsar, steg för steg individens frihet och det lokala samhällets mångfald.

Därför är EU:s strävan mot en ständigt fördjupad union (det vill säga mer makt till Bryssel) ett problem - som hotar vårt samhälles framåtskridande, tillväxt och stabilitet.Jag kandiderar till Europaparlamentet för Klassiskt liberala partiet. Om du inte får tag i vår valsedel går det bra att skriva partiets namn på en blank valsedel.

1 kommentar:

 1. Med stor respekt för det engagemang Hax visar: inför detta val blir det en tom symbolhandling att lägga en röst på Hax.

  De redan övertygade är för få för att ge Hax en plats i eu-parlamentet. Att blogga från Berlin bygger inte en tillräcklig kampanj.

  En röst på Hax blir inte mer än en tom symbolhandling, med samma utfall som en blankröst eller soffliggaren.

  Vi får inte in fler ledamöter i parlamentet som arbetar i önskad riktning när din röst läggs på något parti utan möjlighet att kommma in.

  Senast räckte det med fem socialdemokrater för att driva igenom artikel 13: med soffan, blank- och symbolrösterna hade dessa fem kunnat bli blott fyra och den som istället blivit invald hade fällt artikel 13.

  Eu-valet är för viktigt för att förslösas på symboler och önsketänk.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.