2019-12-07

Jönssons lördagsvideo: De lutande siffrorna i PISA»Är PISA-siffrorna ett hedersbetyg till det svenska skolväsendet, eller är de en glädjekalkyl med stort mörkertal? Meningarna går isär, beroende på vem man frågar. I veckan kom siffror som visar att svensk utbildningskvalitet skjuter i höjden. Samtidigt framförs kritik om att en alltför stor grupp svagpresterande elever exkluderats från undersökningen. Vad är sant? Hur görs urvalet? Och hur ska man tolka undersökningens resultat? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.«

Youtube »

Några intressanta bonus-videos:

• Hur kan vi #11 Jens Ganman - "Vi lever i en värld där media vrider på verkligheten" »

• Slavoj Zizek - en kritisk marxistisk analys av Metoo-rörelsen »

• The Psychology of Envy and Social Justice »

• Hire Minorities to express your Minority Opinions »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.