2021-09-29

Vi måste sluta vara rädda


Det är dumt att vara rädd.

Speciellt om det verkligen finns något värt att vara rädd för. Rädsla grumlar nämligen vårt omdöme vilket leder till att vi blir sämre på att fatta viktiga beslut.

Om det finns en klar och påtaglig fara - då måste vi hantera den på ett rationellt sätt. Att då istället lägga energi på att må dåligt är kontraproduktivt.

Dessutom är det sällan våra farhågor blir besannade. Och då har vi ju slösat bort värdefull mental energi på något som aldrig hänt och inte finns.

Skulle det värsta trots det inträffa, då är det i de flesta fall ändå hanterbart. Spar din kraft tills den dag då den verkligen behövs.

Vi fruktar det okända. Detta tycks vara betingat från den tid då vi befann oss i en miljö där det fanns gott om verkliga faror.

Rädsla och okunskap tenderar för övrigt att leda till hat och onödiga konflikter.

Dessutom tycks kroppen ha svårt att skilja mellan hopfantiserad och motiverad oro. Resultatet blir i båda fallen stress. Vilket inte är nyttigt.

Vi har alla sett hur man botar spindelfobi. Det gäller att på ett rimligt sätt exponera sig för sin rädsla. Som regel kommer den att visa sig mer eller mindre obefogad.

Men det kan vara väldigt smärtsamt. Speciellt om man riskerar att behöva justera sin världsbild utifrån nya fakta och argument. Så vi låter helst bli.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.