2021-11-06

Jönssons lördagsvideo - om normkritik

Youtube: NORMKRITIK - Behöver Sverige verkligen en KULTURREVOLUTION? »

Bonusvideo:

Youtube: Smartphones and Social Media - A Mass Surveillance Dystopia »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.