"Den franska viljan att markera särart mot det anglosaxiska tangerar ibland det löjliga. Sålunda heter NATO på franska OTAN, FN (UN) heter ONU, AIDS heter SIDA och EU givetvis l'UE. Frankrike har fortfarande inte kommit till insikt om att det har sin framtid bakom sig och att dess storhet hör till svunna dagar.

Det är i detta perspektiv som man skall se det senaste franska utspelet om EU, Turkiet och Cypern."

Thomas Gürfjärde sidan i dagens Expressen