2007-01-16

Passa er nu! Noga!

Regeringen anser att palestiniern Hassan Asad skall avvisas till Jordanien.

Han anklagas för att ha kontakter med en terrororganisation. Hemliga polisen påstår att han har "kopplingar till en svensk, av USA terrorstämplad organisation". Exakt vad dessa "kopplingar" förmodas vara framgår dock inte. Inte heller vilken organisation det skall handla om.

Men vad skall han i Jordanien att göra? Om det handlar om en svensk terrororganisation bör han väl få sin rättsliga prövning här i landet?

Och om det finns lömska, hemliga terrororganisationer här i landet – borde vi då inte försöka hantera det, här, istället för att skicka iväg eventuella nyckelpersoner ut ur landet?


Dessutom används tortyr regelmässigt i Jordanien. Bara det är, i sig, skäl nog att inte utvisa mannen. Risken för en ny Egypten-affär är uppenbara. Regeringens beslut är, sett i detta perspektiv, närmast dödsföraktande dumsristigt.

Möjligheten att få ärendet rättsligt prövat är begränsad för Asad. Detta eftersom han helt enkelt inte får veta vad han anklagas för! Han har alltså ingen möjlighet att försvara sig mot anklagelserna.

-Detta är vansinnigt. Hur ska jag kunna försvara mig själv om jag inte vet varför jag är anklagad. Om Säpo är säkra på sin sak, visa detta för min advokat och mig så jag kan försvara mig. Jag har bott här i tio år, jag har aldrig brutit mot någon lag, jag är inte farlig, säger Hassan Asad till DN.

Jag har ingen aning om hur det egentligen står till. Jag vet inte om Asad är fågel eller fisk. Jag vet inte vad hemliga polisen anser sig ha på honom. Jag vet inte hur regeringens beslutsunderlag ser ut.

Men...

Om vi alls vill kunna göra anspråk på att vara en rättsstat – då måste folk få försvara sig!

Då kan vi inte på olika sätt straffa människor som, vad vi vet, inte har brutit mot någon lag.

Då måste man få veta vad man anklagas för.

Då måste man få föra sin talan inför domstol.


Då måste man få överklaga belsut som man anser vara orimliga och fel.

Allt annat är oacceptabelt!

[Länk]

14 kommentarer:

 1. drivs detta igenom är det tveksamt till om Sverige kan räknas som en fullvärdig demokrati, att habeas corpus respekteras måste räknas som ett av grund fundamenten i en demokrati.

  T.ex USA är har ju slutat följa habeas corpus iom military commission act of 2003.

  SvaraRadera
 2. http://sv.wikipedia.org/wiki/Habeas_corpus

  SvaraRadera
 3. Intressant i Wikipediaposten ovan...

  "Under termen "Habeas-corpus" eller "Habeas-corpus-akt" brukar man stundom även utanför England sammanfatta alla de i ett land gällande lagar, som har till syfte att skydda den personliga friheten. Viktigast i nutidens Europa är att habeas corpus förts in i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, och därför - enligt lag 1994:1219 - har gjorts till svensk lag."

  SvaraRadera
 4. Europa är att habeas corpus förts in i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, och därför - enligt lag 1994:1219 - har gjorts till svensk lag."
  Borde rimligtvis innebära att ansvariga inom regeringen borde kunna åtalas för vad de gör. Om inte Sverige varit en bananmonarki vill säga.

  SvaraRadera
 5. Ett problem vad gäller snacket om Habeas Corpus ovan torde väl vara att Hasan inte är svensk medborgare. Det är ju inte någon mänsklig rättighet att vara bosatt i Sverige, och det finns väl heller inga samband mellan vår ställning som rättsstat och de grunder vi väljer att ha för att underbygga nekande av medborgarskap.

  Eller?

  Däremot skulle vårt anseende som rättsstat undermineras om vi faktiskt utvisade till tortyr. Vilket regeringen inte tycks vilja/kunna.

  SvaraRadera
 6. Betyder detta med andra ord att Sverige är skyldigt att ta emot och försörja vare grov brottsling, som flyr hit för att komma undan sitt straff, om hans hemland praktiserar dödsstraff eller använder tortyr?

  Eller utgår man från att varje flykting som hotas med våldsstraff i en diktatur automatiskt är oskyldig?

  SvaraRadera
 7. Eller utgår man från att varje flykting som hotas med våldsstraff i en diktatur automatiskt är oskyldig?
  Eh, du vet, oskyldig tills motsatsen bevisats osv?

  Ett problem vad gäller snacket om Habeas Corpus ovan torde väl vara att Hasan inte är svensk medborgare
  Visste inte att lagar (eller kanske främst: moral) gällande brott och rättssäkerhet gällde olika. Kan utlänningar som rånar banker i Sverige möjligtvis då åberopa att de svenska lagar inte gäller dem?

  Vidare är undanviftandet av grundläggande rättsprinciper på basis av nationalitet löjligt. Mannen är palestinier, inte jordanier, finns ingen anledning att utlämna honom till tortyr.
  Men det kanske är skillnaden mellan vita och "sådanadär bruna och oljiga" människor?
  Kan tänka mig att ljudet i skällan låtit avsevärt annorlunda om det varit en blond norrman som utelämnats till t ex Kina på vaga grunder.

  SvaraRadera
 8. Kan utlänningar som rånar banker i Sverige möjligtvis då åberopa att de svenska lagar inte gäller dem?

  NEJ!

  SvaraRadera
 9. Kan utlänningar som rånar banker i Sverige möjligtvis då åberopa att de svenska lagar inte gäller dem?

  Däremot kan exempelvis göra något som är tillåtet utomlands utan att det är tillåtet i Sverige utan att svensk domstol kommer att befatta sig med frågan.

  Här finns dock en övre gräns. I vissa fall kan man dömas i svensk domstol för att man gjort något som inte är förbjudet i landet där "brottet" begicks, men detta förutsätter givetvis - bland annat - att det är förbjudet i Sverige.

  SvaraRadera
 10. Svensk lag måste rimligen gälla i Sverige.

  Och om man ställs inför en rättsprocess, ett rättsligt ingripande eller ett myndighetsingripande skall alla naturligtvis omfattas av rättssäkerheten, vara lika inför lagen och ha lika rättigheter.

  SvaraRadera
 11. I Sverige har vi högertrafik. Vi alla kan väl vara överrens om att det är lagstiftad högertrafik. Australien har vänstertrafik. Det är således inte olagligt att köra på vänster sida där. Vi har två lagar som motsätter varandra. I teorin kan du alltså bli åtalad för att du kör på "fel" sida om du kör bil i Australien.

  Om en amerikansk yngling på 18 år dricker brännvin på en svensk krog kan han i teorin få straff för det i en amerikansk domstol. Bevis kan vara kompisens videofilm på YouTube.

  Skrämmande...

  Sedan skulle jag inte gråta om en utländsk medborgare blir utvisad om han visar sig vara skum men vi bör höra hans sida i saken.

  SvaraRadera
 12. Vi kan naturligtvis skapa ett rättssystem där alla världens människor har tillträde och där de bedöms efter huruvida de begått brott enligt svensk lag.

  Men så är det inte. Willes invändning är infantil. Lagarna i Sverige har ingen som helst betydelse i Jordanien, och jordanier som kommer till Sverige prövas inte på samma grund som svenskar när det gäller frågor om medborgarskap.

  Hasans ärende handlar inte om brottslighet, som Wille försöker göra gällande. Det handlar om han uppfyller de krav som vi (ok, sossar och moderater) ställt upp för medborgarskap. Inte, säger ansvariga myndigheter. Alla som inte begått brott enligt svensk lag har rätt att bo i Sverige, säger Wille. Men så är det inte.

  Utlänningar som vill bo i landet måste uppfylla vissa krav, oberoende av Willes moraliska kompass. I Hasans fall funkade det inte.

  Om Wille vill ändra på systemet borde han skälla på väljarna, och inte lägga skulden på rättssystemet, som ju verkar fungera väl i detta fall.

  /säger en packad stormen per

  SvaraRadera
 13. Men vilket *brott* skall han ha begått?

  Det får han ju inte ens reda på själv...

  SvaraRadera
 14. Gudmundson:
  Infantil? Möjligtvis raljerande. Men jag försöker inte gömma mig bakom ivrigt armviftande och tom luft. Att bara resignera sig inför att något skett på ett "lagligt sätt" (vilket man kan ifrågasätta i detta fall) gör inte att något är rätt. Dåliga lagar bör i första hand skrotas, i andra hand inte följas.

  Att avhysa någon från landet behöver inte innebära att man skickar dem rakt i armarna på ett land som med stor sannolikhet kommer att tortera mannen (mannen är Palestinier, INTE Jordanier).
  Skall man dessutom avvisa en "brottsling", så torde några grundkriterier för att göra det vara att man får veta EXAKT vilka brott det handlar om, och att den anklagade även får veta det.

  Alla som inte begått brott enligt svensk lag har rätt att bo i Sverige, säger Wille. Men så är det inte.
  Enligt lag nej. Och det är inget jag är ute efter i just denna stund (även om det vore önskvärt). DÄREMOT är det rimligt att man vid en avhysning har rimliga och trovärdiga garantier från mottagarlandet att personen inte kommer att torteras. Oavsett vad "lagen" säger i den frågan så anser jag att det är ett moraliskt ställningstagande som varje människa med ett mått av värdighet borde ställa upp på.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet är stängt, medan jag är offline augusti 2017 och ett år framöver.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.