2008-07-11

Internetavstängning för fildelare: Försiktigt positiva tecken...

"... Därtill lyckades man med röstsiffrorna 21-22 se till att fälla ett ändringsförslag presenterat av fyra andra utskott samt tyska och franska ledamöter, som kunde göra det obligatoriskt för operatörer att samarbeta med ”berörda sektorer” för att skydda ”lawful content on electronic communications services and networks”. Istället antog utskottet en kompromiss med vilken de som hade lagt ändringsförslaget var mycket missnöjda. Beträffande en av nyckelfrågorna i telekomlagstiftningen – ”functional separation” – är den kompromiss som nu fick stöd i utskottet av sådan art att den i praktiken gör det orimligt svårt att genomföra denna åtgärd och moderaterna valde därför att rösta emot denna kompromiss men för rapporten..."

Ur moderaternas veckorapport från Europaparlamentet.

Detta handlar, vad jag kan begripa, i vart fall delvis, om förslaget att stänga av fildelare från internet.

Det är ett försiktigt positivt tecken. Men som vanligt gäller det att läsa sluttexten (som kommer någon gång under sommaren) innan man verkligen vet vartåt det lutar.

Luriga texter, där varje kommatecken kan vara viktigt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.