2008-07-22

Nu kommer teledatalagringen


Av FRA-debatten har vi lärt oss att det tar tid innan opinionen vaknar. Och ännu längre tid innan media kommer igång. Därför är det nu hög tid att börja debattera den teledatalagring som riksdagens skall fatta beslut om i höst. Lagen är tänkt att träda i kraft redan vid årsskiftet.

Så här sammanfattar utredningen själv lagens krav på vad som skall lagras ”Enkelt uttryckt rör det sig om uppgifter som svarar på frågorna vem kommunicerade med vem, när skedde det, var befann sig de som kommunicerade och vilken typ av kommunikation användes.”

Lagringen skall gälla data om alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, MMS, e-postmeddelanden, all internettelefoni och alla internetuppkopplingar i Sverige. Och uppgifterna skall hållas tillgängliga för myndigheterna i ett års tid.

Detta är på sätt och vis värre än FRA-avlyssningen. Det handlar visserligen inte om att granska innehållet i våra kommunikationer. Men alla uppgifter om alla svenskars all elektroniska kommunikation kommer å andra sidan att fastna i trålen. Ingen kommer undan.

Utredningen, SOU 2007:76, slår själv fast att "Trafikuppgifter är i många fall uppgifter om enskildas personliga förhållanden och korrespondens." Man skriver även att "Intrånget i integriteten sker enligt vår mening redan genom att det allmänna säkrar tillgången till trafikuppgifterna genom lagringen." Och "Generella åtgärder som innebär att uppgifter om enskilda samlas in är mer problematiska från integritetssynpunkt än specifika åtgärder i enskilda fall. Lagringsskyldigheten innebär att trafikuppgifter som på något sätt rör praktsikt taget alla medborgare kommer att finnas lagrade. Uppgifterna kan ge kännedom om förhållanden av privat natur som man inte vill att andra skall få insyn i."

Man berör även farhågor om att människor kan bli rädda och misstänksamma och uppleva att de lever i ett kontrollsamhälle. Man tar också upp risken för informationsläckage och ändamålsglidning.

När detta väl är avklarat säger man ett par ord om tystnadsplikt, om att det är viktigt att skydda sig mot hackers och att man skall upprätta statistik över användningen. Sedan trycker man gasen i botten.

Det kommer att räcka med "teleadresser med viss anknytning till den misstänkte" för att brottsbalken skall tillåta att uppgifterna lämnas ut vid utredning av mindre allvarliga brott. Viss. Det vill säga även ragg, släktingar, affärskontakter, vänner och vännernas vänner. Eller bara folk som man talar med i telefon misstänkt ofta. Dock föreskriver brottsbalken att utredarna måste få klartecken från domstol först.

Gäller det grövre brott är det lagen om elektronisk kommunikation som blir avgörande. Den föreskriver bland annat följande:
- Det behöver inte finnas en skäligen misstänkt person.
- Uppgifterna behöver inte vara av synnerlig vikt för utredningen.
- De uppgifter som hämtas in är inte begränsade till vissa teleadresser.
- Den brottsbekämpande myndigheten bestämmer själv när den anser att den behöver hämta in uppgifter, så det behövs inget domstolsbeslut.

I den nedre delen av skalan bland de brott som det kan bli aktuella att använda teledatalagringen för att utreda märks bland annat koppleri, skattebrott, smugglingsbrott och dopingbrott. Med den lagskärpning som är på gång kommer förmodligen även sexköp att ingå i paketet.

Kostnaden för kalaset skall tele- och internetoperatörerna stå för. Det vill säga vi abonnenter. Starkostnaden beräknas till ungefär 100 miljoner kr och den årliga driftskostnaden till 20 miljoner kr.

Teledatalagringen uppfanns av Thomas Bodström (s) när han var justitieminister. Han fick med sig sina kollegor i EU på att göra den obligatorisk i hela unionen. Så även de borgerliga partier som röstade mot förslaget i Europaparlamentet lär nu känna sig tvingade att vara för det här hemma.

12 kommentarer:

 1. Motsvarande insamling av trafikuppgifter har redan FRA ägnat sig åt under många år enligt SVT. I det interna FRA-dokumentet står det också att uppgifterna får utbytas med andra länder.

  I FRA-proppen behandlas detta på s. 72 och kallas omväxlande för "teknik- och metodutveckling" och "information om signalmiljön".

  De breda sökbegrepp som används för att fånga in trafikuppgifterna ska visserligen granskas i efterhand, men det är uppenbart att FRA räknar med att få acceptans för denna massinhämtning.

  Staffan Danielsson och Allan Widman m.fl. menar också att den nya lagen inte får sätta käppar i hjulet för FRA:s viktiga "metodutveckling".

  /Jonas

  SvaraRadera
 2. Detta är på sätt och vis värre än FRA-avlyssningen.

  Det är inte ens närheten av FRA-lagen.

  1) Uppgifterna kommer finnas hos privata bolag. De har trots allt ett intresse att inte jävlas med sina kunder och konsumenterna har makt att kunna välja bort bolag som mot förmodan skulle göra det. Tex. om de inte respekterar lagringstider etc.

  2) Det finns insynsmöjligheter. Det är polisen(antar jag) som kommer begära ut uppgifterna. Det är en relativt öppen myndighet jmf. med en hemlg spionorganisation som FRA där man inte vet vilka som är anställda eller hur de kommer använda uppgiterna. FRA kommer heller aldrig producera nån tillgänglig utredning(eller liknande) som beskriver vad som har hänt etc.

  3) Informationen inte tillgänglig för politiker. Polisen driver ingen politisk agenda och deras uppdrag är utreda brott. FRA däremot kommer användas av regeringen och dess departement för sådant som kan vara "nyttigt att veta". Risken för missbruk är så otroligt mkt större.

  4) Rättssäkert. Eftersom det är polisen som kommer begära ut uppgifterna antar jag att det kommer behövas beslut från åklagare/domstol och att det måste finnas brottsmisstanke.

  5) Liten informationsmängd. Den information som kommer lämnas ut är typ en miljardels miljarddel av allt det som FRA skulle ha tillgång till. Bara sådant som polisen behöver veta kommer bli aktuellt för utlämning, antar jag

  6) Ingen Orwellsk infrastruktur byggs upp. Med FRA-lagen kommer det byggas en infrastruktur för att kunna avlyssna vad varenda svensk säger mha en enkel knapptryckning. Teledatalagringslagen medför inget elektroniskt övervakningssystem.

  7) Inget innehåll syns. FRA kan får reda på vad och med vem man kommunicear med. Teledatalagringslagen (som jag har förstått det) möjliggär bara att man eventuellt kan få reda på med vem man har kommunicera med. Det går fortfarande utmärkt att tex. skicka ett mail via gmail/hotmail till nån man känner utan staten kan få reda på vad som har sagts eller till vem man har skickat informationen. FRA kan få reda på både på både vem och vad - i realtid!

  Jag är 100.0% mot teledatalagringslagen, men fokus för protesterna måste vara mot FRA-lagen.

  SvaraRadera
 3. På Dn-Debatt skiver idag ett antal borgerliga politiker om att de vill avskaffa FRA-lagen. Alla ungdomsförbundsordförande är med utom Wykman från MUF. Har han blivit för FRA-lagen nu?

  SvaraRadera
 4. Det vore verkligen jättebra om någon som är insatt kunde skriva en artikel om vad man idag kan åstadkomma med metoderna inom (den matematiska) teroin för analys av sociala nätverk.

  Med teledatalagringen kan man inte veta vad folk säger, men vilken typ av information kan man få reda på?

  Här är en bild som visar hur det kan se ut.

  SvaraRadera
 5. Om man läser på Niklas Wykmans blogg så är han tydlig med att han är emot FRA-lagen...

  SvaraRadera
 6. Förordningsförslaget begränsar sig inte till SMS, MMS och e-post utan gäller all "överföring av elektroniskt meddelande som inte är samtal". Även meddelanden på webforum, IM, chat, MMORPG och alla andra tjänster som låter två personer kommunicera med varandra.

  SvaraRadera
 7. Neoliberal Agenda: Det ena behöver inte utesluta det andra. FRA är ett elände, likaså teledatalagringen och man kan motarbeta båda. Men jag antar att du håller med ...

  Marius H: De som skriver i DN Debatt idag verkar inte vara emot FRA-lagen som sådan, "bara" att FRA inte går att kontrollera fullt ut. Artikeln tolkar jag som att de vill skrota nuvarande FRA-lag för att ersätta den med en likadan med full kontroll av vad FRA gör av det insamlade materialet. Med reservation för ev. feltolkningar så ser inte jag någon större skillnad i det budskapet jämfört med nuvarande FRA-lag.

  /JohanH

  SvaraRadera
 8. Neoliberal Agenda:

  Problemet är att alla system läcker.

  Informationen från teledatalagringen kommer vara utspridd på ett antal privata aktörer med varierande grad av säkerhet och kompetens. Förvisso bra med utspridning eftersom det blir svårare att söka i materialet, dock ger spridning hög läckfaktor.

  Räkna med hög illegal spridning av detta material.

  Glöm icke heller hur polisen illegalt fick tillgång till PKU-registret.

  Jag förstår din invändning - att prioritera svans.

  Jag föredrar hellre att kapa bestens huvud. Antar att du håller med om det... :-)

  Men visst, det gäller att vara realist. Därför tror jag att teledatalagringen blir genomförd,oavsett proteststormar, precis som FRA:s singalspaning.

  SvaraRadera
 9. Värt att betänka: för att kunna se mellan vilka parter exempelvis e-post går måste man läsa av innehållet i /all/ digital trafik - precis som FRA. Med andra ord har vi inte bara en statlig spionorganisation som analyserar all vår digitala trafik i realtid, utan även alla stora av staten korrumperade korporativ i branchen. (Kom ihåg att privata företag bara är "snälla" i fullständigt fria marknader, inte i de korporativ-kapitalistiska system vi har idag.)

  SvaraRadera
 10. FRA + teledatalagring = total kontroll

  SvaraRadera
 11. Hur får man fatt på brottslingar utan någon som helst registrering?? T ex såna som håller på med barnporr eller brottsförberedelser, knarkaffärer och liknande.
  Men visst känns det otrevligt att allt skulle registreras, även för en annan som är ren som ett lamm. Vi får satsa på att berätta för bovarna om karmalagen, så blir de nog ärliga och goda människor på direkten... Då behövs varken rättsväsende eller FRA; då kan vi ägna oss åt allt det sköna i livet i stället!

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.