2008-09-22

EU:s telekompaket: Sista chansen!

Klockan är verkligen fem i tolv, vad gäller att påverka EU:s så kallade telekompaket. I vågskålen ligger frågor som filtrering av internet, begränsning av webens innehåll och avstängning av människor från nätet.

Swartz – SOS från Bryssel: Torpedera Telekompaketet! »

Klamberg – Europas socialdemokrater, liberaler och konservativa lägger grunden för privat elektronisk övervakning av enskilda. »

Ego – Telekompaketet – re-think, re-group. »

Gör nu ett sista ryck inför veckans omröstning i Europaparlamentet!

1 kommentar:

 1. Det haer roestade alla svenskar foer i vaaras:

  23. Calls on the Commission and the Member States to recognise that the Internet is a vast platform for cultural expression, access to knowledge, and democratic participation in European creativity, bringing generations together through the information society; calls on the Commission and the Member States, to avoid adopting measures conflicting with civil liberties and human rights and with the principles of proportionality, effectiveness and dissuasiveness, such as the interruption of Internet access;

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2008-0123+0+DOC+WORD+V0//EN

  Titta sjaelva: http://www.laquadrature.net/wiki/Cultural_industries_resolution_SE

  Och Fjellner fick beroem i media foer att ha "raeddat Internet".


  Nu maaste Fjellner (och alla andra) oevertyga MEParna att ocksaa i konsekvensens namn roesta foer amendment 166:

  Member States shall ensure that any restrictions to users' rights to access content, services and applications, if they are necessary, shall be implemented by appropriate measures, in accordance with the principles of proportionality, effectiveness and dissuasiveness. These measures shall not have the effect of hindering the development of the information society, in compliance with the Directive 2000/31/EC, and shall not conflict with citizens' fundamental rights, including the right to privacy and the right to due process.

  (166 aentligen online paa euwiki.org)

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.