2008-09-27

FRA: Kulturkrock


Ett par ord om politiken:

Politiken drivs inte längre av principer och ideologi.

Beslut fattas ofta utan allt för mycket faktaunderlag. En kultur har utvecklats där politikerna drar upp de stora linjerna. Sedan litar de på att tjänstemännen i departementen och i förvaltningen gör ungefär vad de blivit tillsagda.

Ett par ord om bloggosfären:

Bloggosfären drivs till stor del av människor med starka principer, för vilka ideologi är viktiga saker. Folk som tar idéer på allvar.

I bloggosfären pågår hela tiden ett gigantiskt grupparbete. Det finns alltid människor som har nya fakta och nya pusselbitar att bidra med. Den samlade sakkunskapen är enorm. Analysen är som regel god och intressant. På detta område kan bloggosfären lätt mäta sig med den statliga förvaltningen eller med vilken jour-inkallad PR-byrå som helst. Och ofta slå dem.

Politiken, bloggosfären och FRA:

Jag är rätt säker på att många av de FRA-kritiska borgerliga riksdagsledamöterna verkligen är övertygade om att torsdagens kompromiss satte bollen i mål.

På sätt och vis har de rätt. De har, i princip, drivit frågan så långt det är möjligt i det traditionella politiska spelet.

Problemet är bara att FRA-lagen inte är en traditionell politisk fråga. Den fortsätter där alla normala politiska strider brukar sluta.

Detta skapar problem för riksdagens ledamöter. De är inte vana (och vissa fall inte kompetenta nog) att ta upp en närkamp med hela den samlade byråkratin. En del av dem förstår kanske den kritik som nu framförs. Men de vet inte riktigt hur de skall kunna ta striden vidare.

Därför är det utomordentligt viktigt att vi FRA-kritiker (inom och utom bloggosfären) tar upp närkampen med byråkratin.

Vi har en sportslig chans att finna de flesta fel och luckor i FRA-lagen och i förra veckans kompromiss. Det är vi som måste identifiera dessa, klargöra problemen och få upp dem på dagordningen.

Då kan vi sätta press på de tjänstemän som nu skall skriva det förslag där alla detaljer om FRA 2.0 skall benas ut.

Då kan vi ge underlag till de FRA-kritiska riksdagsledamöterna – så att de kan ställa rätt frågor, genomskåda när byråkraterna bluffar och sedan peka på nya alternativ. Då kan de känna att deras motstånd vilar på en god idémässig klangbotten. Då kan de vara frimodiga – och förhoppningsvis göra rätt.

Bollen ligger på sätt och vis hos oss FRA-kritiker utanför partipolitiken nu. Utan att underskatta enskilda riksdagsledamöters sakkunskap och mod – så har den politiska kampen just nu kommit så långt som den, under rådande omständigheter, har förutsättningar att komma. (Ok, kanske rent av lite längre.)

För att den politiska processen nu skall kunna fortsätta åt rätt håll – då måste frågan vattnas. Då måste de grundläggande principerna göras pedagogiska och extremt tydliga. Då måste svagheten i kompromissens detaljer exponeras. Då måste vi peka på alternativen. Och få upp allt detta på agendan.

Ingen annan kommer att göra jobbet åt oss. Många skulle helst se att vi lät bli.

Och att regeringen backar om den möter tillräckligt motstånd, det har den ju redan bevisat. Flera gånger... ;-)

18 kommentarer:

 1. Enkelt (läs långsamt, lång mening med många komman och pauser):

  Så länge vi inte på förhand kan veta, med stöd i lag förutsatt att vi inte begått brott, hurvida det "trafikstråk" (vilket vi definitionsmässigt inte vet vad det är) vår trafik passerar, inte råkar vara utvalt för granskining efter kriterier vi inte får veta, så måste vi utgå från att allt vi kommunicerar är avlyssnat, och detta innebär i effekt slutet för privat kommunikation.

  Det är ett logiskt faktum, och samtidigt ett grovt brott utfört av staten.

  SvaraRadera
 2. Frendo har gjort en bra första genomgång av de 15 punkterna.

  Jag har också önskat förtydliganden från några Staffan Danielsson m.fl.:

  Staffan, kan du säga något mer om "underrättelseskyldigheten till enskild"?

  Gäller detta även trafikuppgifter?

  I lagen från den 18 juni nämns överhuvudtaget inte trafikdata eller trafikuppgifter, trots att dessa givetvis kan vara direkt hänförliga till enskilda.

  Överallt i lagtexten är det behandlingen av meddelanden som diskuteras. Måste inte detta förtydligas, så att även trafikuppgifter inbegrips?

  Det borde även gälla i de fall, som FRA har skyldighet att förstöra material (källskydd m.m.). Det verkar orimligt att det bara är meddelandena som ska förstöras, medan trafikuppgifterna kan lagras ett år inom utvecklingsverksamhten."

  Underrättelseskyldigheten skulle inte längre möjliggöra massinhämtning av trafikdata.

  SvaraRadera
 3. Hela det här snacket om trafikdata för "utvecklingsverksamhet" känns väldigt genomskinligt. Det handlar ju knappast om att samla in träningsdata för att utveckla de tekniska metoderna utan om att hitta nya intressanta personer och organisationer att spana på. DVS de som verkar kommunicera, direkt eller i andra eller tredje eller n:te led, med personer eller organisationer som redan anses intressanta. Eller helt enkelt de som bildar kommunikationsmönster som påminner om intressanta sociala formationer. En del av spaningen alltså, inte "metodutveckling".

  SvaraRadera
 4. Copy/paste från lagen om elektronisk kommunikation:

  ------------------------

  (Träder i kraft 2009-01-01)

  19 a § För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter. Varje sådan operatör skall anmäla en eller flera samverkanspunkter till den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om samverkanspunkter.

  Samtliga operatörer som för signaler i tråd över Sveriges gräns skall till den myndighet som regeringen bestämmer lämna sådan information de innehar som gör det enklare att ta hand om signalerna.

  Samtliga operatörer skall utföra uppgifterna enligt första och andra stycket så att verksamheten inte röjs. Lag (2008:719).

  -------------------------

  Kanske inte måste säga mer?

  SvaraRadera
 5. För att klargöra vad som menas med inlägget ovan: Kablarna kopplas in 090101. Folk tror att det kommer ske i oktober. Det sker i januari.

  Alltså: riv upp nu, innan den gamla lagen från 18:e juni träder i kraft.

  SvaraRadera
 6. " Då måste svagheten i kompromissens detaljer exponeras."

  Det är ju omöjligt innan (de juridiska) detaljerna offentliggjorts. Så nej, jag har fortfarande svårt att se att bollen ligger hos FRA-kritiker i nuläget. De flesta FRA-kritiker har dessutom redan varit väldigt tydliga med vad de anser är acceptabelt och inte.

  "Då måste de grundläggande principerna göras pedagogiska och extremt tydliga."

  Jag tror inte det är där problemet ligger. Problemet är snarare att de flesta politiker saknar principer. Därför är det meningslöst att ens prata principer med dem. I slutändan kommer de att ändå att efterrationalisera sitt egenintresse, som i de flesta fall handlar om att göra politisk karriär.

  SvaraRadera
 7. En parallell som har förts in i debatten är Striden om Almarna (Stockholm) tidigt 70-tal. Då ett redan fattat beslut som revs upp och tunnelbanestationen flyttad. I FRA-frågan har inte FRA-lagarna (pluralis) rivits upp. Dock har ett enigt beslut tagits i de borgerliga riksdagsgrupperna (september). Striden om Almarna var platsen Kungsträdgården. Här har striden förts på internet. Jag hävdar, med bakgrund i Vietnamrörelsen, Amnesty, att kampen skall föras på gatan. Demonstrationen i Stockholm 16:e september var ett "publik"-fiasko. Demonstrationerna i Malmö, Göteborg var motorn Vänstern och kan godkännas. I Stockholm var motorn dominerade av diverse borgerliga organisationer. Röda Fanor i Göteborg och Malmö. Vita banderoller i Stockholm.

  SvaraRadera
 8. minata: Låter som om du inte var i Stockholm och tittade själv. Jag skulle råda dig att inte dra slutsatser för att göra några slags underliga politiska framspel pga höger-vänstertillhörighet beroende på enbart egna gissningar.

  P.S Jag var i stockholm. Det var typer från hela spektrat med i alla stadierna.

  Varför det kom färre folk i Stockholm? Ingen aning. Men jag drar inga konstiga politiska paralleller utifrån något jag känner i en knöl i foten.

  SvaraRadera
 9. Att vattna frågan -

  Sverige behöver underrättelsetjänster inom Försvaret, inom Regeringen och säkerligen också inom Riksdagen. Är Sveriges underrättelsetjänster bra eller dåliga? Vet vi det?

  I SvD idag på Brännpunkt finns en artikel om hur tidningen Värnpliktsnytt ville följa upp en utgiftspost. Antingen fick de medvetet felaktiga uppgifter eller så visste inte Försvaret vilka kostnader de haft. Jag tror, att med den turbulens som har rått, inte bara nu, utan många år inom försvaret, så är deras underrättelsetjänst förmodligen undermålig. Med det får vi aldrig reda på. UD måste vara det departement som kan förse oss med mest information. Vad rapporterar Lars Danielsson från HongKong som kan höja Carl Bildts prestige. En ful insinuation men jag har den tanken.

  Den bästa underrättelsetjänsten är förmodligen journalister och det internationella medianätet.

  Och nu kommer bloggandet in i bilden.

  Jag tror att FRA redan är en levande dinosaurier. Med alla de regler och avsikter om kontroll så kan FRA läggas ner. Det betyder inte att underrättelsetjänst skall läggas ner.

  Det går emellertid att hålla en god standard med välutbildade personer på nykelpositioner och som med helt lagliga medel skaffar Försvar och Regering korrekt information.

  James Bond i alla ära - men det är en sagofigur. Skapa enkla, rättframma, kunniga och pålitliga figurer och vårt underrättelseväsen blir exemplariskt.

  Per Kjellén

  SvaraRadera
 10. @ Per Kjellén

  "Den bästa underrättelsetjänsten är förmodligen journalister och det internationella medianätet."

  Precis så är det och så har det varit de senaste hundra åren.

  Läs dessutom vad Clausewitz skriver om militär underrättelsetjänst.

  SvaraRadera
 11. Per Kjellen har en viktig poäng.

  Centralt placerade beslutsfattare i USA som haft Top Secret Clearance och kunnat jämföra de landanalyser som CIA producerat med vad investmentbanker som t.ex. Goldman Sachs levererar har sagt att CIAs rapporter är sämre och inte lika initierade.

  SvaraRadera
 12. Ssargon: "Varför det kom färre folk i Stockholm? Ingen aning. Men jag drar inga konstiga politiska paralleller utifrån något jag känner i en knöl i foten."

  Anledning till att det var färre i Stockholm var förmodligen att programmet sträckte över hela dagen. Ett kortare program på kvällen hade förmodligen dragit en större publik vid ett och samma tillfälle.

  SvaraRadera
 13. Nu skall jag testa om detta funkar. Om det funkar är det tack vare micke, om det inte funkar är det på grund av mig. I vilket fall gnäller Åkesson i Dagens Industri över FRA-kritiken. Stackarn...

  Åkessom är sur;

  SvaraRadera
 14. Tack Jonas V -

  "... det finns en risk att samarbetsorganisationer blir oroliga när det cirkulerar uppgifter i svensk press, som inte skulle ha cirkulerat i andra ländernas press.
  "En del av dem förstår kanske inte den oerhörda öppenhet som funnits i den svenska diskussionen", sa Åkesson"

  :) Det är ju inte precis den oerhörda öppenheten vi har fäst oss vid :)

  SvaraRadera
 15. Ett litet bidrag:
  http://www.staldal.nu/blog/2008/09/27/svart-att-bedomma-fra-uppgorelsen/

  SvaraRadera
 16. Idag bekräftade Johan Linander att det visst ska byggas samverkanspunkter:

  FRA kommer inte att få tillgång till samverkanspunkterna. Tanken är ändå att dessa ska byggas upp och det blir sedan domstolen som bestämmer vad FRA ska få tillgång till. Men kontrollen över samverkanspunkterna och myndigheten med spaningsbefogenheten delas alltså, vilket enligt mitt perspektiv starkt ökar skyddet mot missbruk.

  SvaraRadera
 17. om dina läckorna har rätt så finns det ju ingen kompromiss! Då har ju bara Camilla et al. lagt sig. Massavlyssningen införs.

  Så länge alla med makt uteslutande får den genom att bita sig upp genom en partiorganisation istället för att vinna förtroende i sin valkrets kommer vi att styras av svekfulla personer. Dagens system filtrerar fram till makten de som absolut inte borde ha någon.

  SvaraRadera
 18. Det här är vad jag tror är skillnaden mellan filter i statlig regi och inte:

  Länk till bild

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.