2008-11-19

Sverige torsdag den 20 november 2008

Torsdagen den 20 november 2008 kan historiskt sett komma att bli en lika viktig dag som slaget vid Lützen, Stocholms blodbad, mordet på Gustav III, Dackefejden eller Borggårdskrisen.

Torsdag den 20 november 2008 godkänner Sveriges Riksdag det nya EU-fördraget. (Om inget totalt oväntat inträffar.)

Makten över lagstiftningen och straffrätten överförs då till EU.

EU ges rätt att ta sig befogenheter på vilket område unionen än önskar, oavsett vad som står i lagar, regler och fördrag.

Vårt land kan komma att tvingas in i valutaunionen EMU och att införa Euron som valuta.

Saker som till exempel IPRED kommer den svenska riksdagen inte längre att kunna besluta om. Och i frågor som EU:s telekompaket och internets frihet kan Sverige komma att köras över även om alla svenskar skulle säga blankt nej.

Enligt 10 kapitlet, 5 §, första stycket i regeringsformen strider en ratificering av Lissabonfördraget mot grundlagen. Riksdagen kan enligt denna inte överlåta beslutanderätt som rör principerna för statsskicket.

Men det tänker riksdagen göra. Ändå.

Prosit!

64 kommentarer:

 1. Så man säljer ut Apoteksbolaget...

  man säljer ut Nordea?, Telia?,
  Vattenfall?...

  ... till slut säljer man ut hela Sverige?

  ... undrar vad man fick betalt?

  VA, INGENTING?

  SvaraRadera
 2. Vadå, författningsdomstol? Det behöver vi inte - politikerna måste ju få ta grundlagsvidriga beslut.

  SvaraRadera
 3. Makten flyttas till människor vi har ÄNNU svårare att påverka och få att inse att de har för det första fel, och för det andra inte representerar folkets vilja.

  Säkert praktiskt för ett litet fåtal.

  Jag kan se att för de som har sådana intressen så är det ok att hålla på sitt fotbollslag i ALLA väder och med obrottslig lojalitet.

  Men politiska partier är inte samma sak. De skall representera oss eller bytas ut. Tyvärr verkar det som att många Svenskar ser sitt politiska parti på samma sätt som sitt fotbollslag. De röstar på sitt politiska parti i ur och skur, och verkar inte kunna se några fel i sitt parti's politik.

  Zohajar Imamou

  SvaraRadera
 4. Zohajar:

  Helt korrekt iaktagelse.
  Jag har jobbat inom hemtjänsten för ett par år sedan och det är skrämmande hur lite våra pensionärer bryr sig om vad de parti "de alltid röstat på" egentligen bedriver för politik idag.

  Men jag antar att det blir så när man blir äldre. Ens åsikter, världsbild och dogmer kristalliseras i hjärnan på dem och de går inte att rubba, åsiktsmässigt alltså.

  Vi behöver en direkt neurologisk intervention på köttslig nivå, för att vakna upp ur denna kollektiva mardröm.

  SvaraRadera
 5. Om femtio år kommer vi blicka tillbaka till denna tid, precis som vi gör nu med Nazismen.

  "Hur kunde de?"

  SvaraRadera
 6. Trettio silverpenningar brukar väl vara arvodet för sådant här.

  SvaraRadera
 7. Frågan är om det inte är dags att inse att systemet har spårat ur. Vill inte låta pessmistisk, men har vi inte passerat någonslags point of no return?

  Att organisera människor i 30 olika länder med massa olika språk för att plocka ner systemet kommer i princip vara omöjligt. Bryssel är en byråkratisk gökunge som bara kommer växa sig större och större, bli mer och mer totalitär.

  Jag vet inte heller vad man hade kunnat göra bättre själv. Jag har röstat nej i varenda folkomröstning och inte stött befintliga EU-kramande riksdagspartier.

  SvaraRadera
 8. Tja, jag får endast en känsla av Same shit, different name...eller?


  /Winston Smith

  SvaraRadera
 9. Centralisering, centralisering och centralisering!

  Kommer vi att vinna något på detta?
  Kommer vi att vinna mer än vi förlorar?

  Jag tyckte EU var okej så länge det handlade om en slags "klubb" där medlemsländerna kunde samarbeta, utbyta varor och tjänster över gränserna utan tull och skatter osv. Röstade även Ja till EU, när det begav sig.

  Men nu... Nej! Känner inte att jag längre vill vara med i denna centralstyrda fascist-stat som nu håller på att byggas upp. Skulle det vara praktiskt möjligt för Sverige att en dag dra sig ur EU, om det fanns en röstberättigad majoritet för detta?

  SvaraRadera
 10. Den goda nyheten är att det nya fördraget faktiskt innehåller en utträdesparagraf.

  SvaraRadera
 11. Får vi själva välja att träda ur då?

  SvaraRadera
 12. Inte heller har vi svenskar, vare sig i folkomröstning eller i val, fått ta ställning till detta.
  Mitt svar på detta blir att sluta rösta.
  För övrigt anser en professor i filosfi jag känner att medborgarna nu har rätt att göra uppror mot makthavarna eftersom maktavarna har brutit mot samhällskontraktet.

  SvaraRadera
 13. Precis samma sak gjorde man vid EU-inträdet, man ändrade grundlagen (RF 10:15 ?) med ett enda riksdagsbeslut trots att de inte har befogenhet att göra det. Så hela EU-medlemskapet är ogiltigt. Problemet är ju bara att alla myndigheter, domstolar mm följer staten eftersom de inte är självständiga, och eftersom vi inte har någon författningsdomstol så togs frågan aldrig upp.

  Samma sak är det nu när riksdagen överskrider sin befogenhet, myndigheter och domstolar kommer följa efter, och säkerligen de flesta medborgare också.

  Tro fan att vi har rätt att göra uppror, det är ju kriminella som styr landet.

  SvaraRadera
 14. EU som fascist-stat? Really...

  Det är lite märkligt att det verkar vara samma människor som klagar över klimatalarmism, som bedriver en än värre EU-alarmism.

  Jag är ledsen men jag kan inte ta något av det här tugget på allvar längre. Kanske finns det vettigt kritkk bakom allt armviftande, men i så fall har ni grundligt misslyckats med att nå mig med den.

  SvaraRadera
 15. Jag undrar hur den där utträdesparagrafen ser ut...

  Utträde kan endast ske efter tre regeringsskiften och tre folkomröstningar. Dessutom en "straffavgift" som skall ersätta EU för all den sveda och värk det medför.

  Hur ser den ut egentligen?

  SvaraRadera
 16. profanum_vulgus:

  "ändrade grundlagen (RF 10:15 ?) med ett enda riksdagsbeslut"

  Det där är faktiskt intressant! Det innebär att hela EU-inträdet alltså är olagligt. Om inte makthavarna måste följa lagar och regler, så behöver faktiskt inte smahällsmedborgaren heller göra så. Sedan när kan en vanlig medborgare bryta mot grundlagen och komma undan med det?


  Som Jonas V skriver:

  "göra uppror mot makthavarna eftersom maktavarna har brutit mot samhällskontraktet."

  Detta är faktiskt något man hela tiden bör ha i bakhuvudet. Just nu håller det på att stiftas lagar som kraftigt kommer att förändra den samhällstyp vi lever i. Handlar alltså inte om att höja eller sänka skatter osv. Det som sker är oerhört mycket större och värre. Allt sker utan att medborgaren ens får tillfälle att vara med och rösta om saken. Helt efter vad sittande politiker själva tycker. Vi håller på att övergå från ett öppet samhälle till ett öppet övervakningssamhälle. Är skillnaden egentligen så stor mot DDR? Största skillnaden är nog att DDR-medborgaren inte fick lämna landet. Vem vet. Det kanske blir "krångligare" att kunna resa utanför EU i framtiden.

  Till de som tycker att sånt här inte är att ta på allvar...
  -Kan ni ta ansvaret över situationen ifall EU längre fram ytterligare tar formen av en fascistliknande stat? En fasciststat behöver inte betyda att det handlar om att starta krig och ockupera andra länder osv. Det handlar lika mycket om att beröva medborgarna dess integritet samt förmåga att kunna leva det liv denne så helst önskar. Ett samhälle där det är giriga industrier som sätter agandan, framför medborgarna själva.

  SvaraRadera
 17. HAX!

  Tänkte på en sak. Det är ju som bekant så att företag och industrier med gott om pengar, har hur stora möjligheter som helst att hyra duktiga lobbyinster för att kunna styra de "folkvalda" åt önskat håll. Detta är väl faktiskt en form av korruption när en politiker som är satt att bejaka sina röstares instressen, istället väljer att göra tvärtom.

  I Sverige är det ju så att partier får ett s.k. partistöd från staten. Detta för att ett parti skall kunna bejaka sin politik och slippa vara beroende av finansiärer. -Är man i skuld, så är man alltså inte fri.

  Vore det inte lika intressant om det fanns en statsfinansierad lobbyfond, där medborgargrupper, utan industri och företag, kan ansöka om medel för att hyra in lobbyister för att lobba för medborgarnas intressen. De valda politikerna verkar faktiskt inte alltid veta var lojaliteten ligger.

  SvaraRadera
 18. Anonym:

  Redan för drygt tio år sedan fanns det 10.000 registrerade NGO:er i EU. Ungefär hälften av dem delade på 800 miljoner euro av skattebetalarnas pengar. Mycket av detta gick till att lobba för ditt och datt i EU.

  I dag är det betydligt värre - och svårare att få fram exakta siffror.

  Det skall inte vara mer pengar där.

  SvaraRadera
 19. Ta ansvar ja...

  Blir väl som efter Hitler-Tysklands fall. Alla medborgare sa bara att dom inget visste, fastän dom satt på första parkett från början till slut. Var det inte så att även politiker och ledare i väst till en början även hyllade Hitler, när denne började sitt politiska intåg? En stark man som kunde få ordning på landet osv. De som var kritiska, blev på motsvarande sätt hånade likt foliehattar, konspriationsteoretiker, galningar och idioter.

  Är det inte underbart hur snabbt folk glömmer, trots att historien alltid upprepar sig?

  Jag tycker absolut att det är något som saknas i EU. Något som skulle sätta lite "extra krydda" på hela verksamheten. Något som det kanske i smyg håller på att förberedas. Är det någon som skulle bli förvånad om det en dag kommer upp förslag på att det skall införas en EU-President? En kejsare!
  Då har vi i princip ett nytt "Romerska Riket", där all makt utgår från kejsaren (presidenten) och korrupta senatorer (EU-politiker). Lissabonfördraget är ju steget för att kunna göra detta fullt genomförbart!

  Upp med en hand, de som inte tror att detta är fullt möjligt!

  SvaraRadera
 20. Anonym:

  Medborgare kan inte bryta mot grundlagen. Men riksdagen har konstruerat det så finurligt att medborgarnas straffas om de bryter mot lagen medan politiker är fria från straffansvar.

  SvaraRadera
 21. Med lite mindre alarmism så finns det ljuspunkter:

  Enligt hur Europarätten de facto utvecklats så har nationella författningar lika stor tyngd som EU-direktiv (och möjligen även EUs fördrag).

  Tysklands författningsdomstol har flera gånger blockerat EU påbud.

  Om vi haft en Författning med ett vettigt innehåll, en rättighetskatalog och en författningsdomstol hade läget inte varit lika illa.

  Och det är sossarna fel att så inte är fallet.

  SvaraRadera
 22. Till Hitler's försvar måste väl ändå sägas att han kom till makten på 100% demokratiskt sätt på samma sätt som vår nuvarande regering - genom allmänna val.

  Och kära vänner,
  avskaffade han egentligen demokratin? Den uppgraderades visserligen "lite" men var sker inte det?

  Tyskland hade återkommande folkomröstningar där folket kunde säga sitt. Man frågade då om folket "godkände" sin "riksregerings handläggning" och hur styret fungerade. Med överväldigande majoritet "godkände" då tyskarna alltid sin riksregering.

  DÄR hade dom åtminstone folkomröstningar!

  SvaraRadera
 23. Det här är planerat från början, precis som den mycket lovprisade professorn Carroll Quigley beskrev.
  De internatinella bankirerna på båda kontinenterna
  vill ha en väerldregering och en världs central bank
  ( som dom kontrollerar)

  här är en faktabasera dokumentär om bankernas roll i det hela:

  http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936

  Läs sedan tragedy and hope av carroll quigley.

  Se sedan vad ron paul säger om G20 finansmötet:
  http://www.youtube.com/watch?v=COtE1J5NMbo

  SvaraRadera
 24. Ni kan också skita i mina stavfel och se dokumentärerna först innan i läser hans 1300 sidor långa bok

  SvaraRadera
 25. "Och det är sossarna fel att så inte är fallet."

  Finns väl inga poltiker som egentligen gillar att få inskränkt makt. Detta borde vara något som ett enfrågeparti, som t.ex. PP, borde kunna ha i sitt partiprogram. Detta är något som kommer medborgarna till gagn och som en majoritet borde gilla. Om informationen når fram då givitevis.

  SvaraRadera
 26. Jag brukar inte dela dina uppfattningar så ofta, men här håller jag helt med. Och det är ju bra att du skriver ett sånt här inlägg. Du slipper ju att kallas vänsterextremist, som många andra :)

  Hans_J:
  Hitler tog makten genom en statskupp. Visserligen fick han många röster, men han fick aldrig egen majoritet i ett demokratiskt val.

  SvaraRadera
 27. Hitler:

  Det var ingen statskupp. Efter att Hitler blivit rikskansler, vilket han utsågs till i legal ordning som ledare för en koalitionsregering. Sedan begärde han att presidenten skulle upplösa riksdagen och utlysa nyval. Innan de nya valen hann hållas inträffade riksdagshusbranden, kommunisterna ansågs ligga bakom och de kommunistiska partierna krossades och Hitler införde de undantagslagar som kunde inträda vid allvarliga kriser.
  Vid nyvalen några veckor senare fick nazisterna nästan 50% av rösterna, de stöddes också av andra partier i en "allians".

  Förövrigt lät nazisterna ställa till med val i många ockuperade länder, alla gånger råkade nazivänliga regimer vinna valen. Ungefär som i Irak och Afghanistan idag.

  Hitler var ingen demokrat, men jämfört med många västerländska politiker idag kan han framstå som det.

  SvaraRadera
 28. Riksdagshusbranden ja... Det mindes min gamla farmor, som var född 1900.

  Påminner lite om den fantastiska teorin om att 9/11 skulle vara iscensatt av CIA, bara för att kunna införa större övervakning av medborgarna genom "Homeland Security". Även Hitler hade ett sådant med samma befogenheter. Det hette "Gestapo".

  Får hoppas att det bara är en fantastisk teori.

  SvaraRadera
 29. Den goda nyheten är att det nya fördraget faktiskt innehåller en utträdesparagraf.
  ..det var några amerikanska delstater på 1800-talet som ansåg att konstitutionen innehöll en uträdesparagraf, det gick ju bra..

  SvaraRadera
 30. Det kallades flr "inbördeskrig". Hur man nu kan kalla krig mellan olika stater (länder) för ett inbördes krig.

  Så om Sverige en dag skulle vilja gå ur, kommer då den "federala" regeringen att släppa bomber i huvudet på oss och kalla det för "inbördeskrig"?

  SvaraRadera
 31. Nazisterna tog makten med våld och det faktiska motsåndet mot detta sköttes framförallt av socialister.

  Mer komplicerat än så var det inte.

  SvaraRadera
 32. @NM:

  Det makalösa i sammanhanget är att det INTE var en statskupp. Det låter otroligt men det var demokratiska val. Det manar OSS till försiktighet och vaksamhet!

  Folket själva avskaffade sin frihet i utbyte mot, VAD DE TRODDE, lite trygghet?!?

  Sedan hölls faktiskt sådana folkomröstningar som jag nämner - otroligt men sant.

  Min poäng var:
  VAR ÄR VÅR FOLKOMRÖSTNING?

  SvaraRadera
 33. "det var några amerikanska delstater på 1800-talet som ansåg att konstitutionen innehöll en uträdesparagraf, det gick ju bra"

  Som förevändning hade man att det handlade om att avskaffa slaveriet i syd. Undrar lite om det inte var ett svepskäl. Var man i norr verkligen beredd att offra så många soldater i det blodiga amerikanska inbördeskriget, bara för att avskaffa slaveriet? Visserligen blev slaveriet avskaffat efteråt, men det fanns ju "apartheid" i USA fram till 1960-telat.

  Låter lite som när USA gick in i Irak pga Al Quaida och massförstörelsevapen. Saddan må ha haft en viss mångd stridsgas och annat som han hann prova på den stackars kurdiska befolkningen. Men samröre med Al Quaida? Aldrig! Han skydde alla religiösa fanatiker som pesten, eftersom de var ett direkt hot mot det samhälle han hade skapat.

  SvaraRadera
 34. Jag kan inte förstå hur lagrådet har kunnat godkänna Lissabon-fördraget.

  Är det så illa att ledamöterna i lagrådet inte fattar vad fördraget handlar om - ungefär som de riksdagsledamöter som hade noll koll när Janne Josefsson intervjudade dem 2005.

  SvaraRadera
 35. "Nazisterna tog makten med våld och det faktiska motsåndet mot detta sköttes framförallt av socialister."

  Du menar inte det som skedde under Weimar-republiken, där nazistiska och kommunistiska partiförbund bedrev gatuslagsmål utmed hela Berlin?

  Var de inte så att många kommunister i Tyskland senare kom att bli nazister, eftersom deras rörelser och socialistiska uppbyggnad i princip var snarlika. Var det inte Hitler som menade att han hellre litade på f.d. kommunister än på f.d. borgerliga?
  Nåja...

  Var är vår folkomröstning, som sagt var...?

  SvaraRadera
 36. "Jag kan inte förstå hur lagrådet har kunnat godkänna Lissabon-fördraget."

  Jag undrar varför det har varit så tyst om detta i media. Varför har det inte gått som en löpeld i media? Varför har medborgarna inte fått upplysning om vad det innebär? Det här handlar faktiskt om något som kan komma att förändra hela vårt samhälles struktur och funktion. Det handlar alltså om att överlåta bestämmanderätten över vårt land och dess lagar till en samling människor ifrån andra länder.

  Det här är inte längre en europeisk gemenskap. Det är en europeisk federal stat!

  SvaraRadera
 37. Angående EU-inträdet. Det hölls ju faktiskt en folkomröstning, så större legitimitet än så för den där grundlagsändringen som ni tycker är lagvidrig kan ju knappast finnas...

  För övrigt begriper jag inte varför människor som kallar sig liberala plötsligt ägnar sig åt nationalism à la Sverigedemokraterna.

  Varför ska ett beslut av en majoritet européer vara sämre än ett beslut av en majoritet svenskar? För att de inte är svenskar?? Tänk vad ni skriver...

  Angående NGO:s inflytande. I Sverige brukar sådana vara remissinstanser i lagstiftningen (nykterhetsförbund och grejer...) Så vad är skillnaden?

  SvaraRadera
 38. Kort resume av telekompaketseminariumet igår:http://bjandersson.blogspot.com/2008/11/telekompaketet-det-r-glasklart.html

  SvaraRadera
 39. Om det är som du säger - att det strider mot grundlagen att godkänna förslaget - hur kan då regeringen göra detta? Finns det inga 'automatiska' spärrar på något sätt? Om regeringen kan köra över sina egna regler hur som helst fyller de ju ingen funktion över huvudtaget!

  SvaraRadera
 40. Det är oroväckande att makten flyttar längre och längre ifrån folket och fler och fler rättigheter trampas på. Det verkar vara så att starka politiska och privata intressen drar i den här riktningen, och till deras hjälp finns idioter som inte ens läser igenom lagarna de röstar ja till, och medlöpare i media som hellre skriver om Paris Hilton än om samhällsomvälvande beslut av korrupta politiker.

  SvaraRadera
 41. "Varför ska ett beslut av en majoritet européer vara sämre än ett beslut av en majoritet svenskar? För att de inte är svenskar?"

  Jag antar att sådant kallas för "en egen suverän stat". Eller tycker du att det är en fördel för Sverige ifall det styrs från en centraliserad "regim" nere på kontinenten? Menar du att Sverige och dess kungar och politiker genom tiderna har varit så pass förståndshandikappade att överlåtandet av landets lagar och regler till eliten i Bryssel, är rena rama frälsningen och befrielsen för vårt land?

  Beslut är väl alltid lättast att ta när man själv är med och tar konsekvensen av det?! Eller skulle du t.ex. överlåta en kommitté att få bestämma över hur du och din familj skall fungera? Hur dina barn skall uppfostras? Vilka prioriteringar som är bäst? Osv...

  Äh sluta nu! Alla riken har fallit sönder när de har blivit för stora och haft för långt avstånd med verkligenheten ute i regionerna. Så nu skall vi bygga upp ett nytt rike och prova att frjärrstyra regionerna igen!?! Hade vi inte redan prövat sånt?

  SvaraRadera
 42. "För övrigt begriper jag inte varför människor som kallar sig liberala plötsligt ägnar sig åt nationalism à la Sverigedemokraterna. "

  Du har missuppfattat liberalismen.

  SvaraRadera
 43. jenku:

  Nar jag rostade for EU gjorde jag det med forhoppningen om frihandel och oppnare granser. INTE for byrakrati, centralisering och en overvakningsstat.

  Som liberal ar jag ocksa emot att en majoritet har ratt att kora over en minoritet.

  Din koppling till nationalism ar helt tokig sa tank efter sjalv.

  SvaraRadera
 44. Jenku:

  Vi gick med i EU för att vanligt folk trodde de skulle få billigare sprit och snus. Dessa människor tog ja-sidan över tröskeln, utan sprit o snus-förväntningarna hade det inte blivit nått EU för vår del.

  Sen är det numera känt att även om du har en organisation där alla medarbetare har 120 i IQ så blir den organisationens output ca 80 i IQ. Ju större organisation blir, dessto lägre kvalité på besluten.

  SvaraRadera
 45. Lars:

  "Nar jag rostade for EU gjorde jag det med forhoppningen om frihandel och oppnare granser. INTE for byrakrati, centralisering och en overvakningsstat."

  Precis exakt samma tankar som jag hade när jag själv röstade FÖR medlemsskap i EU. Centralstyrning och liberalism kan aldrig gå hand i hand!

  SvaraRadera
 46. Ludde:

  "Vi gick med i EU för att vanligt folk trodde de skulle få billigare sprit och snus."

  Ja, det var ju detta som fick de oinsatta och dåligt pålästa medelsvensson att tycka att EU var bra. Som morot att locka "öl-pöbeln" till att rösta ja.

  Hade vi haft Lissabonföredrag och annat redan klart för oss när vi skulle rösta den gången, så hade det blivit absolut NEJ! I varje fall från mig. Det var INTE detta som jag röstade ja till.

  Det var en europeisk gemenskap som jag såg framför mig, med fritt utbyte av varor och tjänster. Alltså inte en europeisk centralstyrd federal stat!

  SvaraRadera
 47. Om detta strider mot grundlagen, så kallas det väl högförräderi?

  SvaraRadera
 48. Var de inte så att många kommunister i Tyskland senare kom att bli nazister, eftersom deras rörelser och socialistiska uppbyggnad i princip var snarlika.


  Nej det var så att ett mindre antal kommunister blev nazister.

  Dessutom blev få socialdemokrater nazister och dom utgjorde vid maktövertagandet dom enda som aktivt (kommunisterna var då helt neutraliserade) motsatte sig nazisternas maktövertagande.

  Var det inte Hitler som menade att han hellre litade på f.d. kommunister än på f.d. borgerliga?
  Nåja...


  Nej men han lär (enligt Peter Englund om jag inte minns fel)ha sagt att det gick att göra nationalsocialister av kommunister men inte av socialdemokrater.

  Inte för att jag gillar iden med EU men en folkomröstning om hurvida vi ska lämna ifrån oss makten har vi redan haft.

  Svenskt näringsliv la ner en hel del energi och pengar på att vi skulle uppgå i gemenskapen.

  Dom måste ju ha vetat vad dom gjorde.

  SvaraRadera
 49. "Svenskt näringsliv la ner en hel del energi och pengar på att vi skulle uppgå i gemenskapen.

  Dom måste ju ha vetat vad dom gjorde."

  Och socialdemokrater och moderater gick hand i hand den gången. Det minns jag. Aldrig har dom sett så söta ut tillsammans!

  SvaraRadera
 50. Ett problem med våra politiker är att de gärna vill sitta ner bland de andra fina herrarna. EU är klubben för inbördes beundran, och våra politiker offrar gärna lite självständighet för att vara med i denna fina klubb.
  Det finns en anledning till att Sossarna och Moderaterna är de mest EU-vänliga. Mona Sahlin bryr sig inte om att det finns saker som går emot det socialdemokratin står för. Det är viktigare att vara med i klubben än att stå utanför. Som sosse vet hon precis vad mobbing innebär.

  SvaraRadera
 51. Sossar och moderater i EU...

  Jag funderar lite på om det inte var så att dessa båda såg sin framtidsvision kunna förverkligas genom EU. Sossarna såg det här enormt stora socialistiska folkhemmet, medan moderaterna såg de oerhörda möjligheten för företagen att kunna bredda sin marknad. Likt ett europas förenta stater.

  För mig handlade det som sagt om gemenskap, samarbete och lättare för varor och tjänster. En förening istället för stat.

  SvaraRadera
 52. Ett rike. Ett folk. En ledare...
  Var det inte nåt i den stilen Adolf propagerade för?
  Hitler skulle nog skratta hela vägen till helvetet, om han hade vetat hur europeerna några decennier senare skulle förverkliga hans idéer.

  SvaraRadera
 53. EU-kramare brukar alltid tala om vikten av internationellt samarbete. Inter betyder mellan. Samarbete mellan stater. EU är överstatligt och innebär en byrokrati över staterna.

  SvaraRadera
 54. Jag har inget problem med ett demokratiskt Europas förenta stater. De gamla nationsgränserna från 1800-talet eller ännu tidigare ser jag inte som givna i all framtid.

  Jag ser hellre inte att makten flyttar längre från folket. Alla EU:s beslutsinstanser är ju demokratiskt valda eller tillsatta direkt eller indirekt. Lissabonfördraget ökar ju dessutom de demokratiska inslagen (parlamentet får mer makt).

  Byråkrater har vi gott om i Sverige också, men om de sitter i Bryssel finns det mer folk som kan protestera mot dem. Ni har ju sett hur bra det gått för svenskarna att påverka sina folkvalda på sistone...

  SvaraRadera
 55. jenku:

  Kan du förklara hur det blir enklare att påverka makthavarna, för mig i sthlm, om jag måste resa till bryssel varje gång.
  Ihåliga löften och en naiv inställning är det du förespråkar jenku.

  SvaraRadera
 56. Det blir inte lättare för dig, men heller inte svårare. Möjligheten att påverka makthavarna idag är ganska liten, eller hur? I stort sett finns den när det är val...

  Fördelen med EU är att det är fler inblandade länder, fler åsikter och ett större behov av att kompromissa. Ett galet förslag som går att få igenom i Sverige (ta FRA-lagen) skulle aldrig gå igenom i hela EU. Varför? Jo, för att tyskarna inte köper det. IPRED skulle heller aldrig funka. Varför? Ja för att spaniorerna är emot. (det är ju fakta, det är ett spanskt mål som lett till att IP-nr-biten inte längre är obligatoriskt. Sverige vill införa den ändå...)
  Om EU hade bestämt skulle vi aldrig ha någon sexköpslag. Vi skulle aldrig ha spritmonopol. Vi skulle aldrig haft PUL version 1.

  Och nej, strejkrätten är inte i fara den heller.

  SvaraRadera
 57. Jenku:

  Efter Lissabonfördraget kan ju England, Frankrike och Tyskland tillsammans bestämma allt om de vill eftersom de får så hög röststyrka. Då spelar inga spanska invändningar någon roll längre.

  Vad gäller PUL så är det ju ett EG-direktiv som implementerats, det är därför den är så krånglig för svenska jurister, för den passar inte in i systemet.

  SvaraRadera
 58. jenku:

  Jag förstår varför svenska politiker vill flytta ansvaret till bryssel, de blev sjukt irriterade på att det stog ett gäng skrikande pirater utanför deras arbetsplats.

  Men vad ska vi nu göra med de svenska politikerna? De kanske kan skrubba trottoarer rena från tuggummi?
  För det blir väl mest en onödig utgift att betala lön till hela riksdagen om det ändå är i bryssel marionett-skötarna sitter...

  SvaraRadera
 59. Sverige ut ur EU nu! Bevara sveríge svenskt!

  SvaraRadera
 60. Där försvan all svensk värdighet... Tja vad gör man nu, som svensk utan ett land? Hur kunde det bli SÅ fel? Vad kommer härnäst? Amerikanska vapenlagar...? Det verkar nästan som om man bara har tillräckligt djupa fickor kan man köpa sig vilken lag som helst i EU...

  Nää fy fan! För sverige, UTAN EU!

  SvaraRadera
 61. Jenku, jag har inget speciellt för Sverige, iaf. inte mer än vad jag har för säg Uppland och Svealand där jag också bor, men jag tror på institutionell konkurrens.

  Liberala statsbildninger kommer vara framgångsrika och om folk ser det så är sannolikheten störra andra stater kommer ta efter. Hong Kong är ett bra exempel. Utan Hong Kongs framgångar så skulle med all sannolikhet inte Kina liberaliserat sin ekonomi lika mkt.

  Men även om vi bortser får detta argument, så är huvudproblemet med EU att man har samlat på tok för mkt makt utan att skapa ett regelverk som kan begränsa den.

  När man grundade USA så skrev man en superstark konstitution, där man verkligen tänkte till så det knakade, för att se till att makten inte skulle kunna spåra ur. Hela syftet med konstitutionen var att hindra en totalitär utveckling.

  Med EU är det snarast tvärtom. Det är som Mattias Svensson beskriver det: ett smörgåsbord för makthungriga politiker. Hela konstruktionen är tillför att underlätta för politikerna att fatta belut, inte för medborgarna att begränsa deras makt.

  Antalet politiska nivåer mellan Bryssel och folket är på tok för stort. På karriärsvägen upp i den politiska hierarkin så kommer politikerna bli mer och mer beroende av systemet själva. Även här i Sverige såg vi detta problem när FRA-lagen klubbades igenom. Riksdagsledamöterna vågade inte gå mot partipiskan/regeringen för de var rädda för sina egna karriärer.

  Ska man samla så mycket makt - så lågt borta - så måste det finns en knivskarp konstitution, där medborgarna kan överklaga i princip allt, om politikerna inte följer det regelverket som är tilll för att hålla dem på mattan.

  SvaraRadera
 62. Men Sveriges Riksdag kan väl rösta hur mycket de vill om Lissabonfördragetv för det blir väl inte av eftersom Irland sa nej i somras eller har jag missuppfattat saken?

  //erik

  SvaraRadera
 63. "Vårt land kan komma tvingas in i valutaunionen"

  Ja men nu är det ju så att Riksdagen för många år sedan förbundit Sverige till att införa euro som valuta. Är det obekant? Det skedde väl när vi gick in i EU.

  SvaraRadera
 64. erik:

  Vi får se, det finns ju en tendens till att det blir folkomröstningar tills det faktiska resultatet motsvarar det förväntade...

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.