2009-04-23

EU: Upphovsrätten förlängs till 70 år

Europaparlamentet har beslutat att upphovsrätten för inspelad musik skall ökas från 50 till 70 år.

Förslaget att inte öka tiden alls (Fjellner m.fl.) föll med 222 röster mot 370.

35 kommentarer:

 1. Nån aning om hur svenskarna röstade?

  SvaraRadera
 2. bollen rullar bara åt ett håll

  SvaraRadera
 3. varför ska uphovsmän ha en automatisk rättighhet att tjäna pengar på en produkt i 70år? när ska jag som vanlig arbetare få ha liknande avtal där jag jobbar en vecka och sedan tickar pengarna in i 70år. Vore det inte bättre att ge en trisslott till alla stackars fattiga skivbolagsdirektörer och hollywoodbolag. Jag menar hollywood gjorde ju inte alls rekordvinst förra året.

  Piratpartiet kommer att få fullt upp med alla idiotiska förslag om vi kommer in i parlamentet.Jag tror knappast att nyproduktionen av musik gynnas av att nya artister nu kommer få allt mindre stimpengar eftersom det ska delas ut till döda artisters skivbolag i stället

  SvaraRadera
 4. Hur fungerar EU?
  Nu har Parlamentet kommit fram till att detta är bra (jösses) men måste inte ministerrådet säga sitt?
  Och vad krävs för att de ska säga nej?
  Och tycker vår svenska regering att det är en bra idé med förlänging?

  SvaraRadera
 5. "Små avtryck trots fem år i EU-parlamentet"

  "Lite inlägg och få konkreta förslag. Maria Robsahm (Fi) och Lars Wohlin (KD) sticker ut bland de svenska politiker i EU-parlamentet som gjort minst avtryck under mandatperioden."

  "Har du haft något reellt politiskt inflytande under din tid i parlamentet?

  –Jag tycker faktiskt jag påverkade i en fråga. Det var i trafikutskottet om att tillåta längre lastbilar, något som är viktigt för att minska transporterna."

  http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/sma-avtryck-trots-fem-ar-i-eu-parlamentet-1.849541

  Någon som har en handbok om när man ska skratta och när man ska gråta?

  SvaraRadera
 6. Elvis låter hälsa att han är mycket tacksam.

  SvaraRadera
 7. Om 20 år blir förmodligen nyheten att tiden förlängs ytterligare. Sorligt.

  SvaraRadera
 8. Och där förlorade vi runda två...

  70 jävla år??

  Om jag spenderar miljoner på forskning och BETALAR för ett patent så får jag max 25 år vad jag vet. Kulturarbetare är fan den mest bortskämda gruppen i världen...

  SvaraRadera
 9. Mycket deprimerande. Och om säg tio år får väl se ett nytt förslag i EU om att förlänga upphovsrätten från 70 till 95 år med en slutlig kompromiss på 80 år.

  Visar ju att det är företagen/konglomeraten som har den verkliga makten.

  Kommer också att tänka på ett citat från en av William Gibsons framtidsromaner där en av huvudpersonerna funderar: "Den enda sorts makt som han kände till var företagsmakt".

  SvaraRadera
 10. Med sådana vänner behöver upphovsrätten inga fiender, frestas man säga. Vad tror EU-parlamentarikerna att de ska åstadkomma med sådana här beslut egentligen? Det enda konkreta resultatet av detta är ju att man retar ännu mer gallfeber på folk.

  SvaraRadera
 11. Upphovsrätt i 70 år?!

  "Den som gapar efter mycket" säger jag bara...

  SvaraRadera
 12. Sjukt, helt enkelt obeskrivbart sjukt!

  /Anders

  SvaraRadera
 13. Äntligen gör EU något vettigt.

  SvaraRadera
 14. @ Anonym 14:51

  Har du glömt bort din signatur Micke?

  SvaraRadera
 15. Oerhört märkligt, om än kanske inte så förvånande. Men, Robert, det är ju knappast så att kulturarbetare är någe vidare bortskämda. De som gynnas av det här är ju snarare kulturägare, dvs de som sett till att köpa ihop rättigheter till storsäljare från 50- och 60-talet. Elvis är ju död, halva Beatles är döda... Ja det skulle vara Stones då, men de är ju knappast representativa.

  Jag tycker för övrigt det är märkligt att förlänga rättigheter retroaktivt på det här sättet.

  SvaraRadera
 16. Ja, nu kan skivbolagen fortsätta stämma alla som laddar hem Elvis i 20 år till, sedan är det dags att förlänga upphovsrätten igen.

  SvaraRadera
 17. Jag skulle vilja höra den andra sidan. Ärligt, är det någon som vet hur man har motiverat detta? Jag tvivlar på att politikerna är så ärliga och säger att det är efter önskemål från upphovsrättsindustrin. Hur mycket jag än funderar så kan jag inte komma på ett enda skenargument som skulle kunna försvara detta.

  Någon som känner till något?

  SvaraRadera
 18. ännu ett argument till att korruptionen genomsyrar hela EU.

  SvaraRadera
 19. Tips,

  Olle Schmidt gick i bräschen för ett avvisande, läs hans blogg!

  /En sann liberal

  http://schmidtblogg.blogspot.com/

  SvaraRadera
 20. Jag tror att alla svenskar röstade rätt.

  SvaraRadera
 21. "Och tycker vår svenska regering att det är en bra idé med förlänging?"

  Nej. Den här gången verkar de vara på rätt sida.

  SvaraRadera
 22. Olle Schmidt har en bra genomgång på sin blogg om nackdelar och frågetecken inför denna förlängning.
  http://schmidtblogg.blogspot.com/2009/04/upphovsratten-forlangs.html

  SvaraRadera
 23. Mer om händelsen här på Open Rights Group bloggen.

  http://www.openrightsgroup.org/2009/04/23/parliament-buckles-copyright-extension-goes-through-to-council-of-ministers/

  Det kan fortfarande stanna med Council of Ministers?

  SvaraRadera
 24. Mycket tråkig utveckling det här. Det är ju enbart de stora bolagen och de allra största superstjärnorna som tjänar något alls på det.

  Jag ställer mig mycket tveksam till att det finns en enda person som låter bli att skapa musik eller film bara för att verket så småningom kommer övergå till allmän egendom och komma hela mänskligheten till nytta, vare sig det handlar om 10 år eller 70 år.

  SvaraRadera
 25. Enligt min uppfattning får denna lagändring inte någon betydelse förrän 50 år efter det att den trätt i kraft i Sverige, eftersom den bara gäller inspelningar framställda efter ikraftträdandet. Det är samma historia som förra gången, då skyddstiden förlängdes från 25 till 50 år.

  Huh? säger nu läsaren av denna kommentar och undrar vilken sten jag har legat gömd under. Nog har det väl framgått att det är just de redan existerande inspelningarna som debatten handlat om, men knappast alls om eventuella framtida inspelningar?

  Jovisst, men att debattörerna har tolkat lagändringen så innebär inte per automatik att det är den faktiska konsekvensen, när man har beaktat alla rättsliga synpunkter. Huvudregeln, som den skrivs in i upphovsrättslagen, är att lagen skall tillämpas på de alster som framställs eller ges ut efter ikraftträdandet. Sedan förser man lagen med en övergångsregel för att reda ut hur man skall hantera de alster som tillkommit under äldre lagstiftning. Upphovsrättslagen innehåller en drös sådana övergångsregler till följd av tidigare lagändringar.

  Jag har inte sett den planerade övergångsregeln (om nu någon sådan ens formulerats i det föreliggande direktivet), men sannolikt kommer den att säga att äldre inspelningar i en eller annan mån också skall omfattas av det nya skyddet. Kanske handlar det bara om inspelningar som ännu är yngre än 50 år, eller så återupplivas skyddet också för sådant som inte är 70 år gammalt än.

  Min invändning är att denna övergångsregel i så fall inte är förenlig med svensk grundlag. 2 kap. 20 § första stycket RF lyder:

  Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.Det som främst skiljer inspelningar gjorda före lagens ikraftträdande från inspelningar gjorda efter densamma är att det är entydigt definierat vilka företag som innehar rätten till de existerande inspelningarna, medan vilka som kommer att inneha rätten till framtida inspelningar är en öppen fråga - vem som helst kan när som helst göra en ny inspelning och få rätten till den. Vem som helst kan däremot inte göra sig till innehavare av rätten till en befintlig inspelning.

  Det är ungefär som om riksdagen skulle besluta att varje företag som enligt sin redovisade balansräkning är värt mer än en miljard kronor får rätt att kräva ytterligare en miljon kronor av allmänheten, att solidariskt betalas under loppet av de kommande 20 åren. Det beslutet skulle ensidigt gynna en viss grupp företag, kända till namn och organisationsnummer genom sina offentliga årsredovisningar, och missgynna alla andra, inklusive företag av mindre värde än så. Om beslutet innebär en begränsning av de missgynnade företagens näringsfrihet, då skulle detta beslut strida mot regeringsformen.

  Vi behöver inte gå till botten med det juridiska finliret här och nu; det är fel forum. Jag vill bara göra Hax och alla andra läsare här uppmärksamma på det här problemet, så att åtminstone några av oss gemensamt kan höja våra röster till förmån för en rättslig granskning av vad EU-parlamentet kräver att vi skall göra.

  Själv gör jag en lagtolkning till min förmån, och hävdar just det jag påstod i första stycket ovan, att ändringen inte kommer att få någon betydelse förrän jag sannolikt är död. Därför anser jag mig oförhindrad att redan nu kopiera och sprida inspelningar som är mer än 25 år gamla (eftersom den förra förlängningen mig veterligen också infördes efter det att nu gällande regeringsform trätt i kraft, och ingen därefter framställd inspelning har hunnit bli 50 år gammal än).

  Ingen, eller ytterst få, orkar läsa mina långa tirader. Därför framhåller jag ånyo: Jag kopierar och delar med mig av varje inspelning som jag kommer över och som är framställd senast den 31 december 1983, och jag uppmanar alla andra att göra likadant.

  Jag vågar skriva detta därför att jag är övertygad om att jag har rätt. Om jag inte har rätt, då är innebörden av förra stycket att jag uppmanar till brott, med andra ord uppvigling, förövad via Henrik Alexanderssons blogg. Jag vill i så fall göra klart att jag tar fullt ansvar för mitt yttrande, och håller Henrik Alexandersson fri från medansvar för detsamma (huruvida sedan lagen också håller Alexandersson fri från ansvar är en annan sak som jag inte vill uttala mig om nu).

  Henrik, hör du vad jag skriver? Jag begär inte att du kommenterar saken, men jag hoppas att du åtminstone är införstådd med vad jag säger, och helst också skaffar dig en egen åsikt om detta. Mitt syfte är att skapa debatt, helst bland jurister, men redan en kortlivat rykte i bloggosfären skulle betyda mycket för mig. Så länge juristerna inte överbevisar mig om motsatsen, så kommer jag att hävda att jag har rätt (och kanske gör jag det ännu längre på pin kiv, trots motbevisning).

  Om en sanning upprepas tillräckligt många gånger, så bör den till slut bli motsagd av någon som inte vet bättre.

  SvaraRadera
 26. Du som vill testa tekniken med att ladda ned upphovsrätttsskyddat material!

  Prova det här:

  Tal i Göteborg med Rick Falkvinge!.

  Hm.

  Det är naturligtvis i likhet med det mesta upphovsrättsskyddat men du är så klart välkommen att kladda ned just detta exemplar.

  Därför är det lämpat som test!

  SvaraRadera
 27. Vi andra hör dig Anders Andersson!

  Det verkar ju helt otroligt att EU-parlamentet nu instiftar regler som ska börja gälla först om 50 år.

  Då är ju de flesta av parlamentarikerna sedan länge döda!

  SvaraRadera
 28. Mjae, eftersom jag är petnoga med ord vill jag inflika att reglerna som sådana börjar gälla i och med att de träder i kraft - det är själva innebörden i ordet "ikraftträdande". Alla inspelningar som framställs från och med den dagen kommer att vara skyddade i 70 år (om ingen annan ändring görs).

  Jag menar bara att denna regeländring inte får någon praktisk betydelse förrän efter 50 år, då detta är den skyddstid som gäller idag. Det vid varje tidpunkt gällande skyddet ser precis likadant ut vare sig det räcker 50 eller 70 år framåt i tiden; upphovsrätten "åldras" inte på något märkbart sätt. Den bara upphör att existera - poff - enligt en förinställd klocka.

  Den återstående skyddstidens längd tenderar också att påverka marknadsvärdet hos de ensamrätter som är förknippade med alstret. En förlagsrätt som räcker i ett år till är förstås billigare än en som räcker i 21 år.

  Jag vill även nämna att man med mitt synsätt svårligen kan förkorta en redan utlovad skyddstid. En sådan förkortning skulle sannolikt inte strida mot 2 kap. 20 § RF, men det kan finnas andra tillämpliga grundlagsbestämmelser. Jag ser inte detta som ett stort problem; om marknaden översvämmas av alster med kort skyddstid så lär innehavarna av rättigheterna till äldre populära verk inse att de inte har något att vinna på att sitta på sina rättigheter intill tidens ände. Om jag skall investera i inspelningar, så investerar jag hellre i något som får kopieras redan efter fem år än i något som måste ligga i karantän i 50 år.

  SvaraRadera
 29. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 30. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 31. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 32. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 33. Anonym,23 april, 2009 14:24, "Elvis låter hälsa att han är mycket tacksam."


  hehehe, lol, Elvis never left the building, han är bara nedfrusen, in cryo stasis, i RIAAs högkvarter, för att slippa allt skit om "ålders fixering". Men det vart ju skriptat förra månaden. :-()


  //ST

  SvaraRadera
 34. "Lägg av!

  HAX"

  KÄLLA: E-post till "Trollet".
  Henrik Alexandersson hax (AT) bahnhof.se
  "LillebrorSerDig.NU" Petter.Griph (AT) gmail.com
  24 april 2009 22:54
  Re: [Henrik-Alexandersson.se] Ny kommentar på EU: Mer om förlängning av upphovsrätten.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.