2009-04-06

Första IPRED-fallet - en thriller?

Hoppsan! Det första IPRED-fallet kanske inte alls blir den promenadseger som Antipiratbyrån hade räknat med.

IT-experten och förre Säpo-mannen André Rickardsson skriver i dagens SvD att målet långt ifrån är självklart – och att det lika gärna kan handla om dataintrång mot en stängd FTP-server från Antipiratbyråns sida.

Länk»

6 kommentarer:

 1. Lösningen är enkel: gör APB till en statlig myndighet! Det är ju redan det hållet det rör sig åt...

  SvaraRadera
 2. Efter att ha läst Ansökan om informationsförläggande så måste man ju konstatera att André Rickardsson har en stor poäng här.

  Man kan inte se på Danowskys uppgifter att det skulle ha förekommit någon annan utgående trafik från denna dator. Då måste man filtrera vid källan, och så mycket polis som Antipiratbyrån än vill leka så är de inte riktigt där än.

  Och som sagt, är det inloggning på ftp-servern, så är det ju uppenbarligen ett dataintrång.

  Det är ju också lite mysko att de har stött på ftp-servern bara sådär. Om den inte har nåt hostname så är det ju svårt att bara hitta. Hur gick det till egentligen?

  Man kan väl fundera på om det inte även är så att Antipiratbyrån har brutit mot RIPE Database Copyright. Uppgifterna i RIPE-registret får inte användas hur som helst heller. Det här är ju knappast till för att förbättra driften av Internet.

  SvaraRadera
 3. Ska bli mycket intressant att följa detta. Svårt att se hur denna "bevissäkring" skulle ha kunna gått lagligt till. Om ägaren av servern bevisligen själv har publicerat IP adress OCH inloggningsuppgifter så borde det kunna hålla. Men hur ska domstolen kunna veta det i detta läge? Det framgår inte alls av dokumentationen. Då borde det enda rimliga vara att APB gör en vanlig polisanmälan (vilket man verkligen kan undra varför dom inte gjort tidigare om det dom säger är sant...)

  Dessutom var det nytt för mig att man måste ha en "bredbandsuppkoppling" för att ansluta till en ftp-server... ;)

  SvaraRadera
 4. Brev till Perfect Communication AB som nu har fått den heta potatisen i sitt knä

  Bästa medmänniskor!

  Livets olika omständigheter har sörjt för att ni, Perfect Communication AB, har kommit att bli den första internetoperatör i Sverige att hantera en ansökan om informationsföreläggande enligt IPRED-lagen.

  Jag vill uppmana er att vara mycket sakliga och noggranna i ert agerande i detta mål. Det som hänger i vågskålen för er och alla andra internetoperatörer är risken att få lov att hantera hundratals, eller tusentals sådana informationsförlägganden om året som är bristfälliga och ofullständiga.

  Detta är INTE en fråga om upphovsrättsskydd. Detta är en fråga om att sätta en standard i denna typ av mål som gör att ni internetoperatörer fredas från onödiga rättsprocesser. Detta kan ni medverka till genom att sätta ribban högt för de förlag som står bakom denna ansökan.

  Ni internetoperatörer har en laglig rätt att inte bli besvärade av detta. Första stycket 53 d § Upphovsrättslagen (1960:729): "Ett informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse." (Min markering)


  Efter vad som framgått av handlingarna från Danowsky & partners anför man att det från en dator inkopplad i ert nät skulle spridas piratkopior av upphovsrättsskyddat material. Man begär därför att ni ska lämna ut uppgifter om vems dator som var uppkopplad med ett specifikt ip-nummer från den B-nätserie som är tilldelad er.

  Denna ansökan har flera brister.

  För det första ska intrånget som skett ha varit i kommersiell skala. Det måste alltså vara en verksamhet av viss omfattning. I ingressen till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG anges i skäl 14 att det ska vara en direkt eller indirekt kommersiell eller ekonomisk fördel, samt att detta i allmänhet utesluter handlingar som utförs av slutkonsumenter i god tro. (Se även Prop 2008/09:67 sid 132)

  Det är av ansökningshandlingen överhuvudtaget inte visat att det förekommit någon annan nedladdning från denna dator än den som Antipiratbyrån själv har genomfört. Filerna kan kommas åt via FTP, file transfer protocol, som funnits sedan internets barndom. FTP-serverprogramvara håller vanligen inte reda på hur många nedladdningar av en fil som görs. Det är därmed inte sannolikt att man, även efter en intrångsundersökning, kan fastställa huruvida nedladdning skett i kommersiell skala.

  Det är inte heller visat hur Antipiratbyrån fått tillgång till FTP-servern. Vanligen är de skyddade med användarnamn och lösenord. Om det är så i det här fallet då väcks genast frågan om det varit god tro i den mening att slutanvändaren trott att det har varit ett tillräckligt skydd. För att rätten ska kunna besluta om informationsföreläggande på rätt grund bör ni som motpart kräva att Antipiratbyrån redovisar hur det gick till när man fick tillgång till innehållet på FTP-servern, så att man kan bedöma om det tillvägagångssättet kan orsaka nedladdning i kommersiell skala.

  Även om FTP-servern inte varit skyddad med ett lösenord så kvarstår frågan hur Antipiratbyrån kunnat hitta fram till just denna dator. Utan en allmänt känd domän är det svårt ett på måfå lyckas hitta en dator som utan lösenordsskydd erbjuder upphovsrättsligt skyddat material. Man kan göra gällande att slutanvändaren trott att detta har varit ett tillräckligt skydd. För att rätten ska kunna besluta om informationsföreläggande på rätt grund bör ni som motpart kräva att Antipiratbyrån redovisar hur det gick till när man hittade den här datorn, så att man kan bedöma om det tillvägagångssättet kan orsaka nedladdning i kommersiell skala.


  Låt mig ännu en gång understryka att dessa invändningar, som ni är berättigade att göra, inte berör frågan om ekonomisk ersättning till de aktuella förlagen. Frågan gäller er rätt att inte bli indragna i processer som inte har förutsättningar att leda till vinst för förlagen. Jag vill därför be er att driva den här processen till högsta instans, ty frågan har ett uppenbart prejudikatsintresse.

  Om det skulle vara så att ni tvekar på grund av processkostnader så är mitt tips att ni sätter upp ett paypal-konto å det snaraste så att ni kan ta emot donationer via nätet från många rättsmedvetna individer som följer detta mål med särskilt intresse.

  SvaraRadera
 5. @Johan Tjäder:

  Man har också "glömt" att i ansökan ange den tidpunkt eller period för vilken man begär att tingsrätten ska utfärda ett föreläggande.

  Det verkar alltså som om Perfect Communication AB ska lämna ut samtliga användare av ifrågavarande IP-nummer sedan Perfect Communication fick IP-nummerserien från RIPE...

  Ansökan är alltså i högsta grad bristfällig och kommer om tidpunkt inte närmare specificeras säkerligen att utgöra en klar olägenhet.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.