2009-08-17

Maktdelning i EU

Det har uppstått en mindre metadebatt efter att (pp):s ledamot i EU-parlamentet, Christian Engström, skrev en debattartikel om EU, regeringen och telekompaketet i Sydsvenskan häromdagen.

På en del håll har artikeln tolkats som att Engström vill överföra all makt till Europaparlamentet och mer eller mindre skrota ministerrådet och den maktdelning som råder i EU.

Det är att medvetet övertolka vad han skrev. Jag uppfattar texten som att Engström inte gillar att medlemsstaternas regeringar emellanåt behandlar parlamentet som en dörrmatta. Som nu när det gäller telekompaketet, där ministerrådet helt enkelt vägrar att acceptera att parlamentet tre gånger i rad har sagt att om ett land tänker stänga av fildelare från nätet, då får det inte ske med mindre än en föregående domstolsprövning.

Det är i och för sig inte orimligt att medlemsstaterna har något slags veto. Men i så fall bör de i vart fall tvingas försvara sin ståndpunkt offentligt. Inte bara tiga och blåvägra, som EU:s ministerråd nu gör under det svenska ordförandeskapet.

Hur som helst, här kan du läsa Engströms egen kommentar till den uppblossade metadebatten.

Min personliga uppfattning om EU:s maktdelning är att den är på tok för luddig och oklar. Veto-instrumenten är otydliga och svårhanterliga. Allt för många heta frågor avgörs utan insyn, bakom stängda dörrar - i en miljö där byråkraterna ofta har mer att säga till om än politikerna. Vilket är ett demokratiproblem, på flera plan.

Och det blir knappast bättre om Lissabonfördraget träder i kraft. (Ministerrådets möjlighet att nonchalera parlamentet blir, i normalfallet, ungefär som i dag. Däremot mister medlemsstaterna sin veto-rätt i rådet.)

Och den upplossade metadebatten kring Engströms artikel uppfattar jag mest som ett sätt att undvika debattartikelns huvudfråga: Det svenska ordförandeskapets samtidigt både valhänta och nonchalanta hantering av EU:s telekompaket.

17 kommentarer:

 1. Christian Engström skriver: Däremot bryr vi oss inte om att ha någon åsikt om det faktum att Sverige är medlem i EU.

  Jag hävdar att Piratpartiet visst måste bry sig om att vi är med i EU, eftersom en stor del av deras strategi grundar sig på ett medlemsskap i EU för att skydda Sverige emot handelsanktioner ifrån USA.

  Därför är endast ett arbete för öppenhet och demokrati i EU Piratpartiets enda väg för att deras ordinarie plan skall lyckas.

  Åter igen, ta en titt på vad Rick Falkvinge säger, tid: 2:37 i nedanstående länk:

  http://www.youtube.com/watch?v=u7jJQbRm4fU&feature=related

  Problemet med ett arbete för öppenhet och ökad demokrati i EU, är att man måste arbeta för ett folkstyrt parlament i EU, för att motverka det demokratiska underskottet i EU. För mig är då konsekvensen att EU:S medlemsländer kommer få mindre inflytande. Det är enkel matematik.

  Så min poäng är att så länge Piratpartiet vill använda EU som en sköld emot USA, så kommer Piratpartiet alltid ta ställning för ett medlemskap i EU. Och om den nationella beslutsfattandet minskar i EU och därmed hotar Piratpartiets politik, så är man uppenbarligen beredd att stötta ett folkstyrt Europa Parlament som man kan tänka sig påverka med hjälp av Piratpartier från alla länder inom EU.

  Men detta ställningstagande ifrån Piratpartiet innebär ju att man överger kampen för medlemsländernas självständighet.
  Eller?

  Piratreportern

  SvaraRadera
 2. Piratreportern - varför skaffar du inte en egen blogg istället för att spamma ned alla bloggar med dina "rapporter"? Har sett ditt dravel på ett antal bloggar nu, börjar bli lite småtrött på det.

  SvaraRadera
 3. @Olof Bjarnesson

  Varför kan du inte bemöta mina inlägg i sak. Hela tiden försöker du på olika bloggar att kalla folk för spammare för att de tar upp frågeställningar som du inte tycker om. Så din trötthet emot oliktänkande talar för sig självt.

  Även du skriver en hel del på olika bloggar där du om och om igen hävdar samma ståndpunkter på olika sätt. Så din kritik emot mig blir en kritik emot dig själv. Dessutom tillför min kommentar något konkret till denna bloggpost, tillskillnad från dig som bara gnäller utan att kommentera posten i sak.

  Piratreportern

  SvaraRadera
 4. Om centern får bestämma får vi ett odemokratiskt EU, med PP får vi ett folkstyrt EU. Men inget av dem är bra, ut ur EU är bäst för demokratin och folkstyret i Sverige.

  Mr Q

  SvaraRadera
 5. Adios ska aldrig mer bry mig om politik, politik är en sjukdom.

  SvaraRadera
 6. @Piratreportern;

  Jag vill alls inte att du ska sluta debattera! Det är bara din tendens att kopiera in långa långa - som kunde ha varit blogginlägg i sig själva - på flera olika bloggar samtidigt som är något störigt. Bland annat eftersom det gör det svårt att diskutera med dig.

  Din observation när det gäller PPs dilemma med minskad-ökad makt för medlemsländer-EU tycker jag har en poäng. Det är en jobbig sits för PP - liknande den som hände vid valet då Amelia (2a på listan) skulle kommit in, om Lissabon hade gått igenom, fast PP officiellt är emot Lissabonfördraget.

  SvaraRadera
 7. I en lös federation är det rimligt att företrädare för en medlemsstat kan inlägga veto mot gemensamma beslut som drabbar den medlemsstaten negativt; det är en form av minoritetsskydd mot dåliga beslut. Det blir dock väldigt konstigt om vetot även kan användas för att framtvinga vissa beslut, såsom ett telekompaket utan det av parlamentet begärda skyddet för rättssäkerheten. Den enda tillåtna effekten av ett inlagt veto måste vara att förslaget förkastas i sin helhet, inte att det genomförs med undantag för de moment som vetot gäller, när dessa moment enligt den andra beslutande parten (parlamentet) är en förutsättning för att förslaget alls skall kunna antas.

  Låt oss ta ett hypotetiskt exempel: Frankrike och Tyskland enas om ett surströmmingsförbud i hela unionen, och det blir också kommissionens förslag. Parlamentet är tveksamt, och vill att enskilda länder (exempelvis Sverige) skall kunna medges undantag av hänsyn till lokala traditioner, så länge osmakligheterna inte går på export. Detta blir också parlamentets beslut. Frankrike inlägger då i ministerrådet sitt veto mot detta undantag, men kräver att kommissionens ursprungliga förslag genomförs ändå. Sveriges representant tiger av hänsyn till samarbetet i ministerrådet.

  Detta är inte veto i självförsvar, för att bevara den egna särarten. Det är veto som angreppsvapen, för att utplåna någon annans särart. Ett sådant "veto" borde inte tillåtas att existera ens i den politiska ordboken.

  SvaraRadera
 8. Anders;

  Det var ett bra märkligt "veto" må jag säga :) "Forco" kanske det skulle kallas istället..?

  SvaraRadera
 9. Det som jag anser är riktigt vansinnigt med ministerråden ur demokratisk synvinkel är att enskilda ministrar kan driva igenom en lagstiftning på eu-nivå helt utan stöd från sitt eget lands parlament. Det främsta exemplet är väl Bodström och hans förbannade direktiv om teledatalagring.

  SvaraRadera
 10. Det klockrena piratalternativet är ju att gå ur. Men så länge vi är med är nog Hax linje rimlig

  SvaraRadera
 11. Det är skillnad på att bry sig om att vi är med i EU, d v s att konstatera faktum, och att ha en åsikt om det. PP har ingen åsikt om enskilda medlemstaters medlemskap i EU, (inte ens Sveriges), och ska inte ha det heller.

  SvaraRadera
 12. Vad är problemet med att förstå faktum. Piratpartiets hela plan förutsätter ett medlemskap i Eu, så visst har PP en åsikt om medlemskap I EU, de ser det som en nödvändighet för att få igenom sin politik, i kombination med Sveriges självständiga lagar. Att piratpartiet påstår att de inte har någon uppfattning i frågan angående medlemskap i EU är rent oärligt. Rena dubbelsnacket. Förundras över alla PP anhängare som inte fattar detta enkla faktum.

  Mr Q

  SvaraRadera
 13. Mer makt till parlamentet. Hax har inte bara bytt parti, han har gått från libertarian till socialist också. Allt på bara några veckor. Snyggt.

  SvaraRadera
 14. På samma sätt som Mr Q resonerar, så kan man hävda att PP:s plan förutsätter såväl en aggressiv upphovsrättsregim (så att det går att uppbringa ett folkligt motstånd mot denna regim) som en cementerad blockpolitik i den svenska riksdagen (så att det finns någon vågmästarroll att eftersträva) och att det finns flygförbindelser mellan Stockholm och Bryssel (så att Christian slipper promenera). Därav drar Mr Q slutsatsen att PP förespråkar mer makt åt upphovsmännen (i strid med principprogrammet), lägre skatt på flygbränsle (står ej i principprogrammet) samt att den förda ekonomiska politiken innehåller ungefär lika stora delar socialistiska och kapitalistiska inslag (trots att partiet inte tar ställning i fördelningspolitiska frågor).

  PP har helt enkelt formulerat sin strategi efter dagens verklighet. Eftersom Sverige är med i EU, så ligger det nära till hands att utnyttja detta faktum för att ge den upphovsrättskritiska idén internationell spridning. Om Sverige inte hade varit med i EU, så är det inte självklart att PP skulle ha förespråkat svenskt medlemskap för att sedan kunna arbeta med upphovsrättsfrågorna i Bryssel, utan det hade kunnat bli någon helt annan strategi.

  Att hävda att man förespråkar tingens rådande ordning bara för att man förutsätter att den gäller är som att hävda att man gillar Tysklands angrepp på Polen 1939 eftersom man accepterar och utnyttjar hur Europas statsgränser ser ut sedan andra världskriget. På samma sätt anser Mr Q att Hax skall ha en blogg, eftersom hans skrivande här förutsätter att den existerar. :-)

  SvaraRadera
 15. Bra skrivet Anders Andersson!

  SvaraRadera
 16. @Anders Andersson

  Du missar en viktig poäng. Att förespråka för att genomföra ett riktigt EU parlament, gör att man stärker EU:s ställning och försvagar nationernas ställning.

  Att då skylla på att det är enklaste utvägen för tillfället för att få igenom sin politik, förändrar inte det faktum att man försvagar nationernas självständighet och ökar EU:s makt, även om man arbetar för ett mer demokratiskt EU än vad som nu råder.

  Man är som parti ansvarig för vad man gör och man kan inte skylla på situationen och avsäga sig allt ansvar ifrån dess utveckling.

  Men det här visar som sagt vad Pirat partiet handlar om, nämligen, vi kan inte ha någon som helst aning om vad detta parti kommer att stå för när det gäller samhällsutvecklingen.

  Ändå ska Piratpartiet få förtroende av sina väljare att förändra den, men samtidigt inte behöva ta ansvar för den, det är orimligt. Tydligen ska PP va någon sorts dold kraft som styr samhällsutvecklingen på olika områden som de officiellt inte tar ställning till men gör det i praktiken.

  Tja, det låter i och för sig som alla andra politiska partier, men i piratpartiets fall är det extra tydligt. Piratpartiets väljare börjar mer och mer likna en sekt som inte kan ifrågasätta sitt eget parti. Allt Piratpartiet gör är rätt enligt dessa får.


  Mr Q

  SvaraRadera
 17. Mårten Fjällström03 september, 2009 18:25

  Mr Q,
  Piratpartiet gick i Europaparlamentsvalet till val på Uppsaladeklarationen som bland annat säger att:

  - Accountability
  The European Parliament is the only institution in Brussels that is directly elected by the voters. The role of parliament should be strengthened, so that power is moved out of the back rooms and into the open.

  Det innebär inte att EU behöver få mer ansvarsområden, det räcker med att parlamentet får mer makt på bekostnad av rådet och kommissionen.

  Vi har i varje val deklarerat hur vi kommer agera för att maximera inflytandet i de frågor vi tar ställning i. Vi har inga ambitioner på egen majoritet och väljer att fokusera.

  Hur du får det till en hemlig agenda att ett parti agerar precis som det sagt, vet jag inte.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.