2009-09-16

FRA, trafikdata och Europakonventionen

"Vad är den rätta avvägningen mellan nationell säkerhet och medborgarens rätt till skydd för privatlivet? Det främsta rättesnöret är Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som numera är en del av den svenska lagen. Dessutom står det i vår grundlag att ingen svensk lag får stiftas som bryter mot konventionen. (...)

Mot den bakgrunden menar Anders Lagerwall att FRA-lagen befinner sig farligt nära, eller rent av på fel sida av gränsen när det gäller konventionens artikel om rätt till skydd av medborgarnas privatliv och korrespondens. Särskilt kritisk är han till oklarheterna kring FRA:s hantering av trafikdata."

Ur dagens DN.

Åter spökar alltså trafikdata i FRA-frågan. Riksdagen har ägnat en del (dock inte tillräcklig) uppmärksamhet åt innehållet i avlyssnad trafik. Men när det gäller trafikdata är det tveksamt om politikerna begripit frågan, eller ens fattat att det är en fråga.

Mark Klamberg uttalar sig också i DN-artikeln. Han säger "Man har inte begränsat omfattningen av lagring och registrering av trafikdata på något meningsfullt sätt och det finns inga tydliga begränsningar för överföring till andra länder heller. Det är öppna spjäll över allt när det gäller det här med trafikdata."

Regeringens utformning av den domstol som, enligt FRA 2.0, skall ge tillstånd för avlyssning får sig också en känga. Clarence Crafoord säger "Om det slutar med att det är en enda person som utgör domstolen så är det inte en domstol, det blir så oerhört beroende av vem den personen är, och man kan styra den väldigt mycket genom vem man tillsätter."

FRA-lagen var ett hastverk, framstressad utan ordentligt beslutsunderlag. Det vi nu ser är ett lappverk. Förra höstens uppgörelse, "FRA 2.0", var ett steg åt rätt håll, även om det inte var tillräckligt. Regeringens förslag om hur denna uppgörelse skall förverkligas – som nu ligger på riksdagens bord – är urvattnade och sönderplottrade. Och FRA-lagens vänner försvarar egentligen inte lagen längre. De bra tiger, surar och försöker trumma igenom sin linje med maktspråk.

Detta är ett hafsigt och tråkigt sätt att bedriva politik. Och ett fullständigt oacceptabelt sätt att hantera frågor som rör integritet, medborgerliga rättigheter och övervakning.

Det hela landar i att FRA-lagen, varken i sin nuvarande form eller efter 2.0, kommer att göra någon glad. Det handlar fortfarande om automatiserad massavlyssning av svenska folket. Trafikdata är fortfarande en gråzon. Den rättsliga kontrollinstansen ser ut att bli ett skämt. Och många menar att systemet inte ens kommer att bli speciellt effektivt, bara integritetskränkande, ur ett underrättelseperspektiv sett.

Därför måste riksdagen riva upp FRA-lagen, i enlighet med de motioner som nu ligger på bordet.


Riv upp! Gör om! Gör rätt!

DN-artikeln» | Klamberg»

7 kommentarer:

 1. Riv upp! Lägg ner! Gör rätt!

  SvaraRadera
 2. "Vad är den rätta avvägningen mellan nationell säkerhet och medborgarens rätt till skydd för privatlivet?"

  Visst är detta en viktig fråga i FRA-debatten, men den är samtidigt vilseledande i dagens samhälle.

  Ett grundfel i hela den här FRA-soppan är att våra politiker över huvud taget inte förmått eller vågat ifrågasätta den slentrianmässiga uppfattningen av vad "nationell säkerhet" egentligen är.

  Nationen har ingen egen säkerhet som är skild från summan av dess medborgares. Möjligen har staten det, men i så fall har vi verkligen problem.

  SvaraRadera
 3. Om jag tolkar signalerna inifrån riksdagen rätt, kan det faktiskt vara ändringar på gång som gäller FRA:s trafikdatalagring. Men osvuret är alltid bäst. Och som vanligt sker allting i elfte timmen.

  I varje fall finns det nu en medvetenhet om att det slarvats rejält i beredningsarbetet, och att trafikdatafrågan missats. Detta har flera ledamöter framfört till mig de senaste dagarna.

  Det kan bli strid på kniven, för jag tror inte att FRA-kramarna på FÖD och Samordningen kommer att vara passiva. I deras ögon vore det en smärre katastrof om trafikdatalagringen inte fick fortsätta på det sätt som den bedrivits fram till nu, dvs tämligen oreglerat, och utan prövning mot underrättelsebehoven.

  SvaraRadera
 4. En del får rejäla arvoden på att hota internetleverantörer, även om det kanske rent juridiskt inte är olagligt i detta fall. Vissa har ju sin yttrandefrihet intakt...

  LÄS -> Wadstedt hotar Internetleverantör

  LYSSNA -> lyssna på "offret"

  Angående FRA...

  ...så verkar det som att det är NU vi måste ringa vår riksdagsman:

  Det hänger på en tråd?

  SvaraRadera
 5. Lars,
  De borgerliga ledamöterna kommer aldrig kunna erkänna att de är dåligt pålästa och att de sagt ja till en lag som de inte förstår.

  SvaraRadera
 6. Peter, mitt intryck är att det trots allt finns viss självrannsakan inom alliansen. Det är inte heller någon större prestigeförlust att erkänna att man inte beaktat alla delar av FRA:s utvecklingsverksamhet. Regelverket är utomordentligt snårigt, och många ledamöter är kritiska till det bristfälliga beslutsunderlag man fått.

  SvaraRadera
 7. @Lars

  Allt sånt e oinntressant när partipiskan viner.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.