2010-12-07

FRA: Ett mycket tidigt omdöme

Datainspektionen har kikat närmare på FRA.

DI har inte funnit några akuta, större saker att anmärka på. Det kan möjligen ha något att göra med att den automatiserade massavlyssningen inte har kommit igång ännu...

Länk »

5 kommentarer:

 1. Det står mycket intressant i rapporten, som ger en delvis annan bild av FRA:s avlyssning än den som ledande politiker gav 2007-2008. Det man däremot inte har granskat är FRA:s utlandssamarbete, men det ingick inte heller i uppdraget (märkligt nog!).

  Två exempel:

  "Sökbegrepp – Enligt 3 § 2 st LSF får sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person användas endast om det är av synnerlig vikt för verksamheten. Detta indikerar enligt Datainspektionen en avsikt att sådana sökbegrepp inte skulle komma att användas som huvudregel. Datainspektionen har funnit att de sökbegrepp som FRA använder vid sin signalspaning i stor omfattning är direkt hänförliga till viss fysisk person."

  Kommentar: Intressant att äntligen se detta svart på vitt. När Odenberg, Tolgfors och FRA:s GD lade fram saken ville de ge sken av att spaning mot enskilda var undantagsfall. Nu vet vi att detta var lögn.

  Om trafikdata:

  "Sökbegreppen vid inhämtning av trafikdata är mer generella än vid inhämtning av meddelanden och medför en omfattande behandling av personuppgifter hos FRA. Det innebär i sin tur att det finns en relativt hög sannolikhet för att de personer som kommunicerar i de signalbärare som FRA bedriver inhämtning mot, kommer att få uppgifter om sin kommunikation sparad hos FRA i form av trafikdata. "

  Kommentar: Inhämtningen av trafikdata var något som regeringen och FRA från början ville hemlighålla för riksdagen. Medierna och bloggosfären i förening grävde dock fram informationen. Nu står detta även i en officiell rapport. Kritikerna fick rätt. FRA masslagrar trafikdata.

  SvaraRadera
 2. Uppdatering:

  http://www.idg.se/2.1085/1.357799/fra-har-spanat-pa-svensk-trafik

  SvaraRadera
 3. Jonas B:
  Bra info för en som inte orkat läsa själv.
  Tack

  SvaraRadera
 4. DN skriver om saken.

  SvaraRadera
 5. Ytterligare några punkter:

  - FRA har inhämtat svensk inrikestrafik. Det rör sig inte om några stora mängder, men samtidigt skriver DI att det är först i slutfasen av projektet som kabelspaningen kommit igång, och då i ganska blygsam skala.

  - DI har INTE granskat Försvarsunderrättelsedomstolens arbete. Hur förhandsprövningen har fungerat och vilka krav domstolen har ställt på FRA:s spaningsunderlag framgår alltså inte här. Inte heller om FRA nekats spaning i något fall.

  - Inte heller efterkontrollen hos SIUN har granskats av DI.

  - Om utlandssamarbetet: "Det finns dock delar av verksamheten som inspektionen endast har granskat översiktligt. Till denna kategori hör främst den s.k. partnersamverkan, dvs. FRA:s samarbete med andra staters motsvarigheter."

  Datainspektionen har alltså inte fördjupat sig i vilken utsträckning FRA utbyter material med andra länder. Frågan är också om DI avstått från att kontrollera om personuppgifter avseende svenska medborgare lämnas ut till utländska tjänster. Någon kommentar om det senare finns i varje fall inte i rapporten.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.