2012-03-26

ACTA: Läget just nu

Jag har just varit på ett möte med Europaparlamentets utskott för medborgarrättsliga frågor, LIBE – där man har diskuterat hur man skall hantera Acta-avtalet.

Bland annat är ledamöterna rätt vankelmodiga vad gäller om parlamentet skall göra som kommissionen och sända Acta till EU-domstolen. (Det lutar dock åt att det inte kommer att ske.)

Det finns en uppenbar osäkerhet om hur parlamentet skall gå vidare. Men tågordningen lär slås fast i morgon förmiddag – på mötet med utskottet för internationell handel, INTA.

Några konkreta saker kom dock fram:

  • EU-kommissionen står fast vid att sända Acta till EU-domstolen, även om det har dragit ut på tiden.
  • EU-kommissionen hoppas vara klar att sända Acta till EU-domstolen i slutet av april eller början av maj. (Det formella beslutet har dock inte fattats ännu.)
  • Kommissionen är också av uppfattningen att om ett EU-land säger nej till Acta i den nationella ratificeringen, då blir det inget Acta alls. (Men det finns motstridiga besked om den saken.)

Kommissionen lät också meddela att den är trött på alla uppgifter som läckt ut från Acta-förhandlingarna. De menar att allt som inte står i avtalet i dag är ointressant. Jag kan inte riktigt hålla med. Ett exempel...

Den text som ligger på bordet hade tidigare en förklarande fotnot, som meddelade att den skall tolkas som att det skall vara möjligt att stänga av fildelare från internet. I den slutliga texten är fotnoten borta. Men ingen annan förklaring har ersatt den. Däremot tillkom vid samma tillfälle den text i inledningen som säger att man vill se ett samarbete mellan upphovsrättsinnehavare och internetoperatörer.

Så visst är the paper trail synnerligen intressant...

Uppdatering från kommentarsfältet: Se även FFII

Uppdatering 2: Diskussionen i INTA på tisdag förmiddag borde börja någon gång framåt 10:30 eller 11. Liveströmmas här»

1 kommentar:

  1. Tack för rapporteringen.

    FFII gick ut igår med ett "Letter to EP Civil Liberties Committee": http://acta.ffii.org/?p=1205

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.