2012-06-15

Friande dom i Manga-målet

Det blev en friande dom i Högsta Domstolen i det så kallade Manga-målet. Rätten skriver...

"Det rör sig om fantasifigurer som inte kan misstas för verkliga barn. En kriminalisering av innehav av teckningarna skulle därför gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den begränsning i yttrandefriheten och informationsfriheten som straffbestämmelsen innebär. Enligt en tolkning av straffbestämmelsen i överensstämmelse med regeringsformen ogillas därför åtalet."

Det sunda förnuftet tycks alltså, för en gångs skull, ha segrat.

Rätta mig om jag har fel – men innebär inte detta att HD i princip ogiltigförklarar denna orimliga lagstiftning, med hänvisning till grundlagen?

N24 | SR | SvD | DN | AB | Exp

37 kommentarer:

 1. Nej. Tvärtom. De hittade ett sätt att fria Simon utan att behöva underkänna lagen.

  SvaraRadera
 2. DN och SvD (TT) skriver: "HD bedömer dock en av de 39 bilderna i målet som verklighetstrogen. Men innehavet av den enda bilden anses försvarligt och därför frikänns serievetaren även för den bilden."

  Detta tolkar jag som att man likväl gjort en granskning av bilderna och avgjort bild för bild om de varit lagliga eller ej. Detta istället för att torrt konstatera att tecknat => inget lagbrott. Det känns därför inte som att man skapat ett solklart prejudikat.

  SvaraRadera
 3. Ja, de "tydliggjorde" tolkningen av lagen.

  I sak är ett par byxmyndiga tonåringar som sextat varandra när de var 17 fortfarande i lag skyldiga till framställning, innehav och spridning av barnpornografi under lagen så snart de når åldern 18 år. Vilket sätter 20% av sveriges ungdomar i faran att blir utpekade som pedofiler för ett fullt lagligt betéende.

  Lagen har långt ifrån blivit underkänd och bör fortfarande skrivas om. Men för att det skall ske kommer det att krävas att ett antal ungdomar döms för detta och att frågan drivs ända upp till HD.

  Dock finns i detta inte samma underlag för frikänning och därmed kommer det att bli en lagändring som måste ske efter att ett justitiemord begåtts.

  SvaraRadera
 4. Bara att läsa domen.

  "Hovrätten dömde honom för barnpornografibrott, ringa brott, bestående i innehav av 39 teckningar. Frågan i Högsta domstolen är om innehavet av de 39 teckningarna är brottsligt."


  "Visserligen har det i svensk rätt inte gjorts någon skillnad mellan verklighetstrogna teckningar och sådana som föreställer fantasifigurer. När det gäller verklighetstrogna teckningar gör sig emellertid skyddsintresset gällande på ett tydligare sätt. Sådana får utan tvivel anses omfattade av straffbestämmelsen."

  "Den bild som måste bedömas som verklighetstrogen (se p. 5) omfattas därför av straffbestämmelsen. Då återstår att pröva om SLs innehav av bilden har varit försvarligt (se p. 26)."

  "26. Det har framkommit i målet att SL är expert på japansk kultur, inte minst mangateckningar. Han har bott i Japan i flera år och har arbetat bl.a. som översättare av mangaserier. Han har haft stora mängder mangateckningar i sin dator. Mot den bakgrunden måste hans innehav av en enda teckning, som i och för sig är sådan att innehav av den annars vore straffbart, anses försvarligt."

  "28. Med den angivna utgången finns det inte något stöd för att upprätthålla sekretessen beträffande de 38 teckningar som inte bedömts rymmas under straffbestämmelsen. Någon sekretess ska alltså inte längre gälla beträffande dessa. Av 43 kap. 5 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen följer att 18 kap. 15 § första stycket samma lag även fortsättningsvis är tillämplig i fråga om den bild beträffande vilken innehav i och för sig är straffbart."

  Så, nej.

  En av bilderna anses fortfarande vara straffbar och kommer fortfarande vara sekretessbelagd.

  Men han frias pågrund av att det bara är en, vad han sysslar med, och hur många bilder han har totalt.

  SvaraRadera
 5. @ Glatt anonym

  Jepp, det är ett besvärligt sätt att skriva att rycker det i domarens baguett, då har du förverkat din rätt. Lagen är mao fortfarande trasig. Man har bara silat bort den mest verklighetsfrånvända tolkningen av den.

  /Smen

  SvaraRadera
 6. Men regeringsformen har fått företräde här, eller hur? I vart fall vad gäller de "icke realistiska" bilderna?

  Huir som helst - nu är det ännu tydligare att vi sitter med en orimlig lag som måste skrivas om.

  SvaraRadera
 7. ”Yttrandefriheten väger tyngre”

  http://www.svd.se/kultur/lambertz-yttrandefriheten-vager-tyngre_7279739.svd

  SvaraRadera
 8. Dessutom sätter detta ljuset på att de lägre rätterna inte använder sig av sin lagprövningsrätt på det sätt de borde.

  SvaraRadera
 9. Inte heller använde sig HD av lagprövningsrätten. De navigerade mellan restriktionerna i RF för att kunna hitta ett sätt att fria men låta lagen stå

  SvaraRadera
 10. Riv upp! Gör om! Gör rätt! ...tycks vara ett mantra som håller över tiden.

  SvaraRadera
 11. Besvikelsen är tydligen stor att legal marknadsutsättning av faktisk animerad barnpornografi i alla dess former utan filmad inte blev en konsekvens av domen.

  SvaraRadera
 12. Micke

  Kan du försöka omformulera din kommentar så att man förstår vad du menar?

  //Peter Harold

  SvaraRadera
 13. @Micke

  Det där var ett uttalande som var...svårtytt.

  Vad domen i sak betyder är att du fortfarande kan konsumera orealistiska animés avbildandes tentakelmonster och japanska skolflickor med rosa hår och bysten hos plastikopererade 20-åringar någorlunda riskfritt...om det var det du menade.

  Däremot är bilder av dig själv i 17 års ålder fortfarande fullt straffbara för dig att inneha om en äkta pedofil skulle lyckas se dem och fatta tycke för dem. Oavsett hur du är klädd eller vad du för den delen gör på bilden.

  Oavsett vilken sida av skranket man står på i den här frågan är lagen fortfarande totalt förnuftsvidrig. Trots att man kan vara glad för att Herr Lundström nu får gå fri som den oskyldige man han är så kvarstår att han under flera år nu obefogat har hängts ut som ett monster. Det här borde aldrig ha fått hända.

  Och till vilken nytta? För äkta pedofiler räcker i stort sett Ellos-katalogen att använda som en porrblaska. Lagen har i sak åstadkommit noll och intet i positiv mening utan är fortfarande ett rejält hot enbart mot rättskaffens medborgare som kan hamna i kläm.

  SvaraRadera
 14. " räcker i stort sett Ellos-katalogen att använda som en porrblaska."


  Exakt och Ellos katalogen räcker inte för att öka den genrella toleransen för sex mellan vuxna och barn på samma sätt som en kommersiell exploatering av iden om hur bra det är att knulla 8 åringar skulle göra.

  SvaraRadera
 15. http://juridikbloggen.wordpress.com/2012/06/15/friande-dom-i-mangamalet/

  Han brukar ha koll.

  "Domen kommer därför välkomnas av många. Genom en, får man säga, tämligen invecklad avvägning mellan å ena sidan de syften som ligger bakom regleringen och å andra sidan informationsfriheten som den kommer till uttryck i grundlagen fann HD att de flesta bilderna (38 stycken) inte skulle omfattas av barnpornografiregleringen. Här underkände domstolen alltså den kriminalisering som lagstiftaren, enligt lagens förarbeten, avsett att göra. HD ansåg att barnpornografiförbudet i denna del stod i strid med grundlagen."

  SvaraRadera
 16. Så om en lag står i strid med Grundlagen måste den ju skrivas om!
  Eller?

  SvaraRadera
 17. @Anonym 23.16

  Hahaha, det var en härlig formulering. Enligt Beatrice behöver säkert lagen skrivas om, grundlagen alltså. Vi andra vore nog nöjda om barnporrslagen skrevs om istället.

  /Smen

  SvaraRadera
 18. Micke: Varför vill du slösa polisresurser på att jaga fiktiva brott? Vad är nästa fiktiva brott att gå efter, mord?

  Och jag undanber ditt vanliga svar om attityder då det har noll bäring då pedofili är en läggning inte någon man blir bara för att det verkar skoj!

  SvaraRadera
 19. A nonym, om du läst 1984 vet du att fiktiva brott, brott som sker i vår hjärna, är minst lika skadliga som faktiska brott ;)
  [/ironi]

  Nej, men för att ta det hela lite seriösare, att han tappat jobbet pga falska anklagelser / domar är tragiskt nått så in i helvete.
  Att vi svenskar nu nekas till en stor del av Japans kultur är också något som är beklagligt. Hur ska regeringen tackla det här, som pratar om hur vi i Sverige måste få in annan kultur i landet, samtidigt som vi stänger ute kultur från de länder som växer snabbast (Kina/Japan/Korea)..
  Tänk om Beatrice rosa kuvert kommit i bruk.. Här ser man hur den hade kunnat förstöra en man på fler än bara yrkesmässigt samt i den stora sektorn. Med Kuvert hade han blivit hatad av den "lilla" sektorn, vilket tvingat han till att flytta och byta liv mer än vad det redan tvingat honom..

  När jag läser det här kan jag dock inte tänka på något annat än Assange, och hur lång tid det målet kommer ta innan det är klart.. Och hur länge Assange kommer vara tvungen att sitta inburad för att göra den politiska massan nöjd.. Jag menar, han är juh häktad och ska sitta inspärrad under tiden förhören pågår. Vad händer efter Tingsrätten berättat att han visst är en våldtäktsman, och han överklagar det? Ska han sitta kvar tills det gått hela vägen upp i högsta domstolen?

  /AN Acronym

  PS. Finns det någon mailadress till Bonniers för att vädja att ta tillbaks personen som översättare?

  SvaraRadera
 20. icke: Varför vill du slösa polisresurser på att jaga fiktiva brott? Vad är nästa fiktiva brott att gå efter, mord?"

  Jag har aldrig sagt att man ska slösa polisresurser.
  Jag har sagt att det fortsättningsvis ska vara förbjudet att kommersiellt exploatera föreställningen om det normala och fina med att vuxna knullar 5 åringar.
  Något som andra propagerar för ett tillåtande av.

  SvaraRadera
 21. Läs hela domen

  Det är inte något konstigt det HD har gjort, nämligen att tolka lagen på ett grundlagskonformt sätt. Och visst är det en form av lagprövning, eftersom man bortser från lagens förarbeten i fråga om vad som ska gälla.

  Man undviker nogsamt att pröva frågan omslagen är tillåten enligt Europakonventionen.

  Det som borde ske nu är att bilderna publiceras, utom den 39:e möjligen då, så att det får bli en offentlig debatt kring hela det här ärendet. Byken är inte riktigt färdigtvättat än. Underrätternas domar borde granskas ur ett grundlagsperspektiv som HaX är inne på.

  SvaraRadera
 22. Hela denna cirkus drogs igång pga av en hämndlysten f.d. sambo till Simon Lundström som okynnesanmälde honom.

  Vad heter hon? Namn och foto? Hon förtjänar ett bloggdrev mot sig.

  SvaraRadera
 23. Rebecca,

  det handlar om en vårdnadstvist. Tyvärr tenderar dessa ta fram det sämsta ur människor. Därför finns det ingen anledning för utomstående att blanda sig in i det hela.
  I fråga om bildinnehavet är det ingen tvekan att jag stöttar SL. Däremot har jag ingen aning vad gäller deras tvist. Låt dem hantera det själva utan att vi andra lägger oss i.

  SvaraRadera
 24. Frågan är vad man gör nu. Ecpat sitter nog och förbereder att uppvakta justitsiedepartementet för att täta denna lucka. De var ju en aning missnöjda med utslaget, och "what about the children!" är ju ett argument som funkat förr.

  /Smen

  SvaraRadera
 25. @Micke

  Anser du att det fortsättningsvis ska vara tillåtet att kommersiellt exploatera föreställningen om det normala och fina med att vuxna torterar/dödar 5 åringar?

  SvaraRadera
 26. nser du att det fortsättningsvis ska vara tillåtet att kommersiellt exploatera föreställningen om det "normala och fina med att vuxna torterar/dödar 5 åringar?"

  Nej jag anser inte att det ska vara tillåtet för marknaden att tjäna pengar på att göra iden om det positiva med att mörda barn till en kassako på samma sätt som man tjänar pengar på att beskriva sex mellan vuxna.

  SvaraRadera
 27. "Vad heter hon? Namn och foto? Hon förtjänar ett bloggdrev mot sig"

  Det är intressant att bland dom som ytterst försvarar friheten åt oss oavsett var vilka det gäller så finns det ALLTID några med stasihjärna som visar att "friheterierna" inte handdlar om något annat än strävan att flytta makt.

  SvaraRadera
 28. @Micke

  "Exakt och Ellos katalogen räcker inte för att öka den genrella toleransen för sex mellan vuxna och barn på samma sätt som en kommersiell exploatering av iden om hur bra det är att knulla 8 åringar skulle göra."

  Det gör inte förekomsten av tecknad film eller bilder heller. Inte om man får tro de senaste femtio åren av oberoende forskning som påpekat att just liberaliseringen i pornografilagar har sänkt förekomsten av verkliga övergrepp.

  Ditt argument går ut på att förekomsten av deckare och filmer på samma sätt ökar samhällets tolerans för mord och rån.

  Min bäste Micke, låt mig påpeka att du just nu ägnar dig åt att dra upp en bevisad osanning som enda argument.

  Det argument man kan påpeka när det gäller tecknade/animerade vidrigheter grundar sig på en och enbart en sak. Att gemene man anser det vara just vidrigt och smaklöst.

  Ponera att forskarna har rätt och du har fel? Att det faktisskt är så att förekomsten av synnerligen vidrig tecknad barnpornografi sänker antalet reélla övergrepp? Hur försvarar du för dig själv att den taktik du förespråkar då leder till fler övergrepp i verkligheten?

  Eller nöjer du dig med att konstatera att det räcker med att ett antal sjuka konstnärer inte får utlopp för att sälja sina alster för att du skall skita helt och fullt i konsekvenserna för barnen i fråga?

  Tack vare den här lagen har minst en person tvingats genomgå ett helvete som i åratal utpekad pedofil trots sin oskuld i frågan. Och HD's dom ändrar inte i sak på faktum att lagen i sig kan och kommer förstöra oskyldigt folks liv om de råkar ha "fel" bild på datorn någonstans. "Fel" bild kan definieras som ett nakenfoto av en själv när man var 17. Detta borde för varje människa med sunt förnuft framstå som skriande fel.

  SvaraRadera
 29. Det gör inte förekomsten av tecknad film eller bilder heller.
  -----------------------
  Om man menar att pornografiindustrin och dess utveckling under dom senaste 50-60 åren generellt inte förändrat värderingar och vanor så har du fel.

  Jag tillhör dom som anser att pornografiindustrin har förändrat våra värderingar.

  Jag tillhör också dom dom som anser att masspropaganda är en realitet även när den inte utgår från den socialistiska staten utan endast har syftet att inbringa pengar till någon.

  Jag tillhör också dom som VET att vi inte är mer immuna mot den senare typen av hjärntvättt än den förra.


  Slutligen tror jag på marknadsdynamikens lagar oavsett inom vilket område dom tillämpas vilket i det här fallet innebär att om marknaden ges möjlighet att göra business av föreställningen om att det är en bra ide att knulla barn så KOMMER det att öka den generella toleransen för just detta.

  SvaraRadera
 30. Ponera att forskarna har rätt och du har fel?
  -----------------------
  Jag har rätt.Människor påverkas av den verklighet dom lever i.

  SvaraRadera
 31. "Fel" bild kan definieras som ett nakenfoto av en själv när man var 17.
  ---------------------
  Ni använder alltid den typen av argument.Även när ni förvarar rätten att ha sex med barn under femton år så är det dessa gränsfall som används som argument och man får aldrig något faktiskt svar på när exakt en vuxen ska kunna komma överens med barn om att ha sex.

  SvaraRadera
 32. Micke:

  1. Så du tror att folk faktiskt blir pedofiler av att titta på tecknade människoliknande barnkaraktärer? Det är vad hela ditt argument bygger på om jag förstår dig rätt? Om det är ett korrekt argument borde det inte finnas en enormt stor grupp kvinnliga pedofiler i Japan eftersom en stor del av shoutagenren ritas och konsumeras av kvinnor? Det borde ju finnas ganska tydliga siffror på detta.

  2. Så din respons på när någon tar upp forsking som inte håller med dig är inte "låt mig titta på den" utan "uhh, jag har rätt för att jag säger att jag har rätt". Trovärdigt.

  SvaraRadera
 33. Stämmer jag har rätt och du har fel även när du är anonym.

  SvaraRadera
 34. Det är alltid lika intressant när folk inte argumenterar utifrån VAD man sagt utan utifrån vad dom vill att man säger.


  Att du skiter i om barn kommersiellt görs till sexuella objekt och hur detta påverkar barns syn på sig själva är bevis bara det på att jag har rätt.

  Ni säljer gärna barns frihet att vara barn för rätten att tjäna pengar på att reducera deras barndom till att vara objekt för drifter som barn i upplysta samhällen är skyddande från.

  SvaraRadera
 35. Ah, så det är åttaåringarnas självbild du oroar dig för? För åttaåringar har ofta koll på vilken porr som säljs i ett samhället? Jag håller fullkomligt med dig om att inga åttaåringar någonsin ska behöva titta på shouta, men jag skulle gärna hålla all porr borta från barn. Detta är knappast något som någonsin kommer att säljas i en allmän affär, så hur alla åttaåringar någonsin skulle få reda på det är en intressant fråga. Eller är det tonåringrna du oroar dig för? För jag kan lugnt säga att när jag var runt 14, 15 skulle jag välkomnat porr med ritade bilder på folk i min egen ålder snarare än den skit jag lyckades se glimtar av från tv 1000. Det traumatiserade mig om något.

  Och blir barn inte lika traumatiserade av de skrivna ordet?

  Det finns otroligt många fantasier där ute som är otroligt osmakliga och det kan diskuteras vilken inverkan de har på samhället. Ska vi förbjuda varenda en?

  SvaraRadera
 36. @micke

  "Ponera att forskarna har rätt och du har fel?
  -----------------------
  Jag har rätt.Människor påverkas av den verklighet dom lever i."


  50 år av oberoende forskning säger att du har fel. Det betyder - empiriskt räknat - att du skiter helt och fullständigt i hur många barn som faktiskt fasr illa bara du kan göra dig av med snusket. Och när man påpekar dessa empiriska bevis väljer du att slå händerna för öronen och skrika eftersom det inte passar in med din personliga värlsdåskådning.

  Ok. Då vet vi det. Du köper att verkligheten skall innehålla fler våldtagna barn bara du kan göra dig av med tecknade exempel därav i existens.

  Till det måste jag påpeka tre saker.

  1) Det första varandes att pedofiler, nu som förr, fortfarande har tillgång till samma material dom alltid haft. De är i sak redan garderade undan den nuvarande lagen.

  2) Lagen i sig har förpassat åtskilliga som inte ÄR pedofiler - som exempelvis Simon Lundström - som klassade som sådana. Läs bloggen NoBoyToy exempelvis. Du kommer upptäcka ett hatdrev och en häxjakt som pågår mot även bevisligt oskyldiga. Helt på grund av den nya lagen och intet annat. Och enbart för att den nya lagen omfattar folk som är oskyldiga, aldrig borde ha åtalats, och som inte är pedofiler.

  3) All oberoende forskning som har gjorts på ämnet pornografi pekar fortfarande mycket entydigt på att liberalisering av pornografi av alla slag sänker förekomsten av reélla övergrepp. Även när det gäller barnpornografi.
  Alltså måste varje vettig människa acceptera att påhittad sådan är att föredra framför en ökning av verkliga våldtäkter mot barn.

  I det läget väljer du att säga "Jag har rätt" när femtiotalet forskare under lika många år påpekar att du har jävligt fel.

  Micke, VAR EXAKT slår det så fruktansvärt slint hos dig att du föredrar en framtid och nutid där fler snarare än färre barn faktiskt blir våldtagna?

  Och dessutom, som om det inte vore nog, där fullt byxmyndiga personer skall förklaras vara pedofiler enligt lag för att de innehar fräcka bilder på sig själva när de är 16-17?

  Förklaring kräves.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.