2014-09-30

Är EU på väg att skärpa piratlagen, IPRED?


Nybloggat på HAX.5July.org:


EU:s italienska ordförandeskap öppnar för att skärpa den hårt kritiserade IPRED-lagen, trots att alla fakta talar emot en sådan skärpning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.