2014-09-30

Är EU på väg att skärpa piratlagen, IPRED?


Nybloggat på HAX.5July.org:


EU:s italienska ordförandeskap öppnar för att skärpa den hårt kritiserade IPRED-lagen, trots att alla fakta talar emot en sådan skärpning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.