2015-03-09

En teori om vad som hände innan Arabförbundets möte...Den svenska delegationen fick måhända ett meddelande från ambassadör Smirnoff...

Youtube »

3 kommentarer:

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.