2015-03-09

En teori om vad som hände innan Arabförbundets möte...Den svenska delegationen fick måhända ett meddelande från ambassadör Smirnoff...

Youtube »

3 kommentarer:

Kommentarsfältet är öppet helgen 16-18/3, då jag för tillfället är på fri fot.