2015-03-19

Rätten till privatliv är en förutsättning för frihet och utveckling


Härom veckan stämde Wikipedia / Wikimedia den amerikanska övervakningsmyndigheten NSA. [Länk»] IDG rapporterar...
Genom att övervaka i stort sett all textbaserad datatrafik bryter NSA mot inte bara mot yttrandefriheten, utan också rätten till integritet och föreningsfriheten. Det skriver organisationens grundare Jimmy Wales och vd:n Lila Tretikov. 
Så när någon utanför de Förenta staternas gränser tittar på eller redigerar en Wikipediasida, kan NSA spåra all aktivitet – vad som skrivit, vad som läst och var personen befann sig, skriver de i artikeln. Aktiviteter som är känsliga och privata, som kan avslöja allt från politiska åsikter, religiös övertygelse eller sexuell läggning, fortsätter de.
Nu är Wikipedia – som är världens bredaste uppslagsverk – naturligtvis ett extremt tydligt exempel på hur övervakning kan inskränka och skada mänsklighetens tillgång till information och kunskap.

Men det samma kan sägas om annan nätaktivitet inom kultur, forskning och samhällsdebatt.

Blotta vetskapen om att NSA, FRA eller någon annan kan kika över axeln på oss är tillräckligt för att få många människor att avstå från att delta i samtalet på nätet.

I dag måste man faktiskt överväga möjligheten att något man skriver på Facebook eller en tweet kan medföra problem vid en visumansökan eller en gränspassage. Fakta och kunskap som man tillför på Wikipedia kan innebära att man kan få problem med myndigheter i vissa länder. Att lägga upp ett politiskt seminarium på Youtube kan leda till en flaggning hos en eller annan underrättelsetjänst. Det kan till och med räcka med en googling för att råka illa ut. Och med den teknik som används kan man inte ens vara säker på att det man skriver i slutna forum stannar där.

Detta skapar en situation där människor tvingas tänka sig för en extra gång innan de gör något. Vilket, som sagt, leder till att många avstår. Det resulterar i sn tur i att färre röster hörs, att mindre kunskap och information tillförs och att många kloka, intressanta och viktiga tankar aldrig når en bredare publik.

Vilket hela mänskligheten förlorar på.

Åter till Wikimedia, som skriver så här...
Privacy is the bedrock of individual freedom. It is a universal right that sustains the freedoms of expression and association. These principles enable inquiry, dialogue, and creation and are central to Wikimedia’s vision of empowering everyone to share in the sum of all human knowledge. When they are endangered, our mission is threatened. If people look over their shoulders before searching, pause before contributing to controversial articles, or refrain from sharing verifiable but unpopular information, Wikimedia and the world are poorer for it.
Rätten till privatliv är en grundförutsättning för frihet och utveckling.

Länkar:
• Wikipedia har fått nog av övervakningen och drar NSA inför domstol »
• Wikimedia v. NSA: Wikimedia Foundation files suit against NSA to challenge upstream mass surveillance »
• Stop Spying on Wikipedia Users »
• Why privacy matters »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.