2015-05-06

Oförutsedda konsekvenser av Snowdens avslöjanden?


Nybloggat på HAX.5July.org:


En mörk sida av bra avslöjanden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.