2015-06-02

Måste-läsning om övervakningsstaten


Om du bara mäktar med att läsa en text om massövervakningen – läs denna:

You’re a Criminal in a Mass Surveillance World – How to Not Get Caught »

Anne Frank, lagarna och övervakningsstaten. Tankeväckande, skrämmande och lärorikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.