2015-10-22

Flyktingsituationen

Ur den rapport som Migrationsverket presenterat i dag:

  • Hösten 2015 råder det akut brist på boendeplatser för nya asylsökande och extraordinära lösningar behövs omgående. Alla extraordinära lösningar riskerar att bli långvariga.  
  • Redan i inledningen av 2016 kommer minst dubbelt så många asylsökande att vara inskrivna hos Migrationsverket som i juni 2015. Cirka 80 procent kommer att ha ett öppet asylärende.  Den förväntade handläggningstiden för den som söker asyl idag är mellan 15 och 24 månader. En dryg fjärdedel av de som är inskrivna kommer att vara i skolålder. Behovet av långsiktigt hållbara boendelösningar där människor kan vistas under längre tid ökar. Boendet blir alltmer utspritt geografiskt och med allt större variation i fråga om kvalitet. Det medför praktiska svårigheter för Migrationsverket att bemanna och finnas på plats och det påverkar individens möjligheter att skapa sig en meningsfull tillvaro under väntetiden.  
  • 2017 och åren som följer beräknas över 90 000 nyanlända med uppehållstillstånd, inklusive anhöriga, att vara i behov av bosättning i kommun per år. Även här är tillgången på bostäder en av flera nyckelfaktorer för etablering i samhället. 

Länk till rapporten (PDF) »

1 kommentar:

  1. Varför tror verket att det skall minska 2017?
    Det enda som skulle kunna åstadkomma den förändringen är väl om alla som är fast i tältläger berättar för folk i hemlandet om hur illa det är.

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.