2015-12-28

Normaliseringen av massövervakningen


Nybloggat på HAX.5July.org:


Undrar du var debatten om massövervakningen tog vägen? En förklaring kan vara att våra politiker vägrar delta i den. De vägrar att över huvud taget kommentera frågor som är centrala för hela vår demokrati.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.