2016-01-23

Älska dig själv!


Ibland tänker jag att så länge människor inte förmår att älska sig själva – så länge har de också problem med att älska andra, att vara medmänskliga och att ha ett öppet sinne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.