2016-01-23

Älska dig själv!


Ibland tänker jag att så länge människor inte förmår att älska sig själva – så länge har de också problem med att älska andra, att vara medmänskliga och att ha ett öppet sinne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.