2016-05-26

Är USA:s Patriot Act viktigare än EU:s persondataskydd?


Nybloggat på HAX.5July.org:


I dag har Europaparlamentet röstat om en icke-bindande resolution om "EU-USA Privacy Shield" – som handlar om skydd av europeisk persondata som överförs till USA. Ömsom vin, ömsom vatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.