2016-07-11

Cyberkrigföring och massövervakning


Nybloggat på HAX.5July.org:


Cyberkrigföring är ett hett ämne. Här finns anledning att vara uppmärksam. Gränsen mot "civil" övervakning är flytande och missbruk kan lätt förekomma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.