2016-07-11

Cyberkrigföring och massövervakning


Nybloggat på HAX.5July.org:


Cyberkrigföring är ett hett ämne. Här finns anledning att vara uppmärksam. Gränsen mot "civil" övervakning är flytande och missbruk kan lätt förekomma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.