2016-07-07

Nästa fight: EU:s e-Privacy-direktiv


Nybloggat på HAX.5July.org:


EU:s nya dataskyddsförordning (och direktivet om dataskydd visavi polisiära myndigheter) blev i stora delar urvattnad efter en aldrig tidigare skådad lobby-kampanj från Big Data och diverse myndigheter.

Nu drar det ihop sig till nästa batalj, om EU:s e-Privacy-direktiv. Där står bland annat medborgarnas rätt till privat kommunikation och yttrandefrihet på spel. Läs på och engagera dig – innan det är för sent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.