2016-09-23

Vi måste protestera när EU inskränker våra fri- och rättigheter!


Nybloggat på HAX.5July.org:


"Sadly, this is typical for how the EU apparatus works. Democratic principles and core values are brushed aside. Rule of law is disregarded. Human and civil rights are ignored. And they usually get away with it."

3 kommentarer:

 1. Tiden har gått. Ryssland Iran och nu även Kina har skapat en gemensam axel och avser att samverka i Syrien för att knäcka dom sista resterna om dom frihetssträvanden som finns kvar bland intellektuella och demokrater som inte är islamister. EU är inte längre en fråga om samverkan i Europa utan en fråga om överlevnad

  SvaraRadera
 2. Yttrandefrihet verkar vara sagostund idag. Våra politiker har gett bort svenskarnas frihet i sitt eget land. Hur skall vi komma tillbaks att råda över vårt eget land igen?

  SvaraRadera
 3. Redan 2010 så införde våra Svenska sk. ”folkvalda” div. inskränkningar i vår yttrandefriehet, tryckfrihet samt i offentlighetsprincipen:

  ”Riksdagen kan komma att göra omfattande ändringar av
  grundlagen”

  ”Medan massmedia är fullt upptagna med att skriva om
  melodifestivalen och fotboll-VM är riksdagen på väg att göra
  omfattande ändringar i Sveriges grundlag som bland att tillåter militär
  att sättas in mot folket. Omröstning skall enligt information från
  riksdagen ske den 2 juni.

  Det är svårt att tro att särskilt många riksdagsledamöter faktiskt har läst den drygt 400 sidor långa
  proposition som de snart röstar om. Detta trots att det är ”omfattande ändringar” i grundlagen det
  rör sig om – och det är justitiedepartementet själva som beskriver ändringarna som just omfattande.
  I sammanfattningen på webben skriver departementet:

  ”I propositionen föreslås omfattande ändringar i regeringsformen. Det föreslås även ändringar i
  vallagen (2005:837) och kommunallagen (1991:900) samt en rad följdändringar i bl.a.
  riksdagsordningen. I regeringsformen föreslås ändringar av bestämmelserna om regeringen,
  riksdagens kontrollmakt, normprövning och domstolarnas ställning.”

  Men regeringen vill även göra ändringar i tryckfrihetsförordningen och i yttrandefrihetsgrundlagen,
  som det skrivits en del om under 2008 i samband med den så kallade grundlagsutredningen. Nu är
  det dock sällsynt många och omfattande förändringar av grundlagarna som skyndas igenom innan
  riksdagen går på sommarledighet och riksdagsvalet hålls i höst.

  Minskad makt för medborgarna
  Flera av förändringarna syftar till att förflytta makt ifrån medborgarna till politikerna. Nivån höjs
  för hur många röstberättigade medborgare som måste kräva en kommunal folkomröstning för att
  den ska genomföras. Andelen höjs från 5% till 10% av de röstberättigande. Samtidigt blir det
  enklare för kommunala politiker att kräva samma sak. Politikerna kan fortfarande vägra att hålla en
  folkomröstning såvida 2/3 av kommunfullmäktige motsätter sig det. Resultatet av folkomröstningen
  är även i fortsättningen enbart ”rådgivande”.

  Militären får sättas in mot svenskar
  En annan förändring är villkoren för när statsmakten får sätta in väpnade styrkor på svenskt
  territorium – en förändring som går i strid med vad Försvarsmakten själva vill. Regeringen vill
  utöka möjligheterna för att rikta vapen mot det svenska folket – om så krävs – med lagtillägget ”till
  rikets försvar”.

  I grunden råder en tvist mellan regering och försvarsmakt om vad som menas med
  ”krig och krigsfara”.

  ”Om det anses nödvändigt bör tillämpningsområdet avgränsas till krig eller krigsfara som hotar
  statens existens eller territoriella integritet eller när det i övrigt vid krig eller krigsfara föreligger
  trängande behov”, skriver Försvarsmakten. Den lagändring försvarsmakten motsätter sig medger
  tolkningsutrymme och godtycklighet som i extrema fall innebär att politikerna med vapenmakt kan
  använda militären – och inte polisen som idag – för att skydda sig själva från medborgarna.
  Det har rapporterats om hur svensk militär tränar inför ett tänkt inbördeskrig i Sverige. Samtidigt
  övade amerikanska styrkor för krig mot den s.k. Tea Party-rörelsen, en medborgarrättsrörelse i
  USA.

  https://stoppastorebror.wordpress.com/

  Riksdagen: Ladda ned propositionen [ http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GX0380 ]

  Riksdagen: Planerat beslutsdatum är 2 juni 2010.[ http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:KU19 ]

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.