2016-10-25

FRA - Riv upp! Gör om! Gör rätt!

"Försvarets radioanstalt slarvar med personliga uppgifter. Loggfiler över hur anställda söker bland den personliga informationen följs upp för dåligt. 
Det slår Datainspektionen fast efter en granskning. Samma brister påpekades redan 2010."

DN » Datainspektionen: FRA:s brister kvar efter sex år »

1 kommentar:

 1. Det står mycket intressant i Datainspektionens rapport, bland annat detta:

  "Datainspektionen kan konstatera att inhämtningen av signaler i tråd har ökat successivt sedan LSF trädde ikraft och att den bedömning som inspektionen
  gjorde i sin rapport från 2010 – att det fanns en relativt hög sannolikhet för att personer som kommunicerar i signalbärare som FRA bedriver inhämtning mot kommer att få uppgifter om sin kommunikation sparade hos FRA i form av trafikdata – var korrekt."

  Det här går helt på tvärs mot vad FRA:s dåvarande generaldirektör, Ingvar Åkesson, framhöll under FRA-debatten.

  Det är också övertydligt i rapporten att FRA fortfarande inte har förstått innebörden i själva begreppet integritetsintrång. Myndigheten är precis som 2007-2008 noga med att påpeka att det bara är en mindre del av alla massinhämtade data som analyseras manuellt. Tydligen borde någon återigen peka på vad lagrådet sa om FRA-lagen:

  "Lagrådet anmärker att detta intrång, i motsats till vad som anges i lagrådsremissen men i enlighet med vad som har anförts av vissa remissinstanser, sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst meddelande avskils för analys genom sökbegreppen. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling."

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.