2018-06-06

Omstart för Sverige


Någon påpekade att dagens samhälle är så komplicerat att det blir ohanterligt. Och att det inte finns tillräckligt med smarta och begåvade människor för att hantera saken.

Så kan det nog vara. Men grundproblemet är att politiken och staten sköter på tok för mycket, tar på sig uppgifter som andra skulle kunna hantera bättre och lägger sig i folks liv hela tiden. Att sköta allt åt alla är en övermänsklig uppgift. Det går helt enkelt inte.

Staten skall ägna sig åt sina kärnuppgifter som polis, rättsväsende och försvar. Och den skall göra det bra. I övrigt skall den längst möjligt överlåta åt det civila samhället och dess enskilda individer och aktörer att hantera sådant som behöver hanteras.

Människor är olika, därför är det bara bra om det uppstår många olika alternativ att välja mellan. Med mer av spontan ordning kan vi låta tio miljoner svenskar vara med och forma landet, istället för 349 riksdagsledamöter.

När det gäller sådant som staten skall ägna sig åt är det dags för räfst och rättarting.

Byråkratin måste tuktas. Meriter och lämplighet skall vara styrande för anställnings- och utnämningspolitiken. Vi skall ha en nolltolerans mot inkompetens. Makten skall utövas offentligt. Och skattebetalarna skall kunna känna sig trygga med att de får valuta för sina surt förvärvade skattekronor.

Politikens uppgift är att sköta ett litet antal gemensamma frågor som är centrala för att samhället skall fungera och för fredlig mänsklig samexistens. Inte att tala om för oss vad vi skall tycka, bestämma hur vi skall leva våra liv eller snoka i våra privata angelägenheter.

Det innebär dock inte att vi skall leva i ett moralisk vakuum. Det finns en samhällsprincip som kan inkludera alla och som alla kan förstå. En princip som är en minsta gemensam nämnare för civiliserad mänsklig samvaro. En princip som klarar att vara samhällsbärande och som står över särintressen, agendor och dogmer. Frihetens princip:
  • Alla människor skall ha så stor frihet som möjligt.
  • Gränsen för en människas frihet går där hon inkräktar på någon annans frihet, säkerhet eller egendom.
  • Alla människor skall ha lika rättigheter inför det offentliga.
Detta är ett perspektiv som måste in i svensk politik och samhällsdebatt.

Därför kandiderar jag till riksdagen för Klassiskt Liberala Partiet i höstens riksdagsval. [Länk »]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.