2020-07-26

En enkel lösning på alla våra energiproblem?

Jag är ingen expert. Men man kanske skulle kunna göra så här istället:

I en gemensam kraftsamling satsar forskningen, näringslivet och staten på utveckling av modern, säker kärnkraft. Gärna i samarbete med andra länder som ligger i framkant. Så att vi kan ta fram världens modernaste och säkraste reaktorer - som möter våra behov på lång sikt.

Sverige behöver inte bara el för idag, utan även för i morgon. I takt med att allt mer elektrifieras ökar behovet. Och den nya teknik som kan rädda såväl vårt välstånd som miljön kräver el. Massor av el. Så här:

Av el och vatten kan man göra vätgas (och syre). Vätgasen blir nu bäraren av energin. Ett slags batteri, om man vill. Vätgas kan sedan användas i alla möjliga sammanhang, inte minst i kombination med bränsleceller som återomvandlar vätgas till elektricitet. (Vilket kan vara ett alternativ till tunga och miljöfarliga batterier.)

I Tyskland finns det vätgasdrivna tåg. Sjöfarten överväger att bygga om containerfartyg till vätgasdrift. De första vätgasdrivna flygplanen är uppe och surrar. Vätgas kan tillföras gasnätet utan att något behöver anpassas.

Genom att förena vätgas och CO2 ur luften kan man till och med tillverka flytande, klimatneutralt bränsle - som tämligen enkelt kan användas i vanliga dieselbilar och distribueras med existerande logistik.

Och när man förbränner ren vätgas får man inga andra utsläpp än lite vatten.

Detta är inte science fiction. Tekniken existerar. Förbättringar kan göras, till exempel för att undvika energiförluster vid konvertering. Men nu när till och med Tyskland ställer sitt hopp till vätgas, då tror jag att forskningen och marknaden kommer att lösa de flesta sådana problem.

Detta bör även vara goda nyheter för alla som säljer sol- och vind-el. Snart kan de sälja sin el även när den inte behövs hos konsumenterna. Överskottsel routas då istället om till en vätgasfabrik.

Tänk nu kombinationen kärnkraft och vätgas. Utan att förringa de alternativa energikällorna, så är det bara kärnkraften som kan ge oss tillräckligt med el för storskalig produktion av vätgas.

Vätgas kan transporteras i fartyg och gasledningar - vilket gör ett överskott lätt att sälja till andra länder. Vi kan till exempel utan problem exportera vår vätgas genom det europeiska stamgasnätet

Det är inte bara vätgas vi kan exportera, utan även ren CO2-fri el från våra kärnkraftverk.

Svensk kärnkraft skulle till exempel kunna befria Tyskland från sitt beroende av rysk gas och samtidigt förse förbundsrepubliken med ren och billig elektricitet. Detsamma gäller våra övriga grannländer och stora delar av Europa.

Sverige skulle kunna bli en välmående stormakt som exportör av ren, CO2-fri energi till andra länder.

Vore inte det en lämplig vision?

Men tro inte att vi kan uppnå något av detta med dagens valhänta energipolitik, som den hanteras av vår rödgröna new-age-regering.

Den förda politiken kan inte garantera en hållbar, långsiktigt stabil eller CO2-fri elförsörjning. Än mindre hjälpa vår omvärld att täcka sina energibehov på ett miljövänligt sätt.

Vi lever i turbulenta tider. Mycket kan gå fel just nu. Så låt inte en helt onödig energikris bli ytterligare en börda.

Satsa på fjärde generationens kärnkraft (och gärna torium) - och häng med resten av Europa på vätgasspåret. Det är förmodligen vår bästa chans.

2 kommentarer:

 1. Kärnkraft är en jävla skit, dyrt och farligt. Kolkraft är överlägset bäst. Har du låtit dig indoktrineras tillklimatalarmist? Synd.

  SvaraRadera
 2. Nja. Du har konceptuelt rätt men fel på detaljerna.
  Att "förena" vätgas och koldioxid skapar inte flytande bränsle, det kan skapa metan (CH4). Du behöver kolmonoxid och vätgas för att skapa flytande kolväten och varifrån får du kolmonoxid?

  Att förbränna vätgas i luft ger visst utsläpp som kväveoxider som bildas termiskt (pga höga temperaturer)från kvävet i luften, NOx tillhör emissioner som ökar försurning.

  Man kan också inte blanda vätgas i större mängder med natur gas i existerande naturgas nätverk eftersom vätgas has andra gas egenskaper.
  Brännare i dem flesta applikationerna måste bytas ut (olika flame propagation, flame temperature, wobbe index etc). Detta gäller också för gasturbiner och gaseldade pannor i kraftproduktion.

  Och explosionsrisken, för vätgas, är problematisk jmf med naturgas (explosionsfönster i luft 95% jmf naturgas 5%).

  Där är tekniska problem som kräver nya lösningar men det jobbar vi med...

  M

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.