2020-10-25

Politikens kreationister


Kristendomens kreationister förnekar evolutionen till förmån för en religiös, bokstavstrogen dogm.

Politikens kreationister förnekar en evolutionär utveckling av samhället - byggd på spontan ordning, erfarenhet, frivilligt samarbete, sammanträffanden, rationellt egenintresse, en fri marknad och ett livskraftigt civilsamhälle - till förmån för politiska dogmer.

Som F.A. Hayek uttryckte saken: Hur förödmjukande det än kan vara för den mänskliga stoltheten, måste vi erkänna att civilisationens framsteg och även dess bevarande är beroende av att det ges maximala möjligheter för tillfälligheter att inträffa.

1 kommentar:

  1. Exakt vad som just nu pågår i det största överfallet på ekonomin och friheten under vår livstid, eller vad J Tucker kallar kung Knut den Stores lärdom.

    "politicians across America and the world, fearing the consequences of telling the truth, dragged their thrones out to the edge of the water and started issuing commands. We couldn’t watch while the briney sea touched their feet but we do have access to astonishing amounts of data and they do look a bit like low and high tide, none of which has anything to do with the mandates, closures, quarantines, travel restrictions, or crowd limits imposed by their powerful hands. "

    Varför vill du inte ta i det ämnet med tång ens?

    https://www.aier.org/article/king-canute-and-the-virus-tide/

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.