2024-03-27

EU skall hålla tassarna borta från yttrandefriheten!

EU tänker inskränka yttrandefriheten, men försöker sopa diskussionen under mattan till efter EU-valet.

Påhejad av Europaparlamentet vill EU-kommissionen göra hat och hot till »EU-brott« av samma dignitet som terrorism, vapensmuggling och människohandel.

Om man vill göra hat till ett överstatligt brott måste man först bestämma vad man menar med ordet. Tolkningsutrymmet är omfattande.

I sin senaste resolution skriver Europaparlamentet att detta »inte får begränsas till vissa grunder och motiv«. Vilket låter illavarslande.

Inte blir man klokare när parlamentet efterlyser en »holistisk respons« och en »multidimensionell« respektive »förutsättningslös approach« till vad som skall anses utgöra hat och hot.

Förhoppningsvis kan ledamöterna som röstade för denna resolution (M, KD, L, C, S, MP och V) förklara vad som menas.

Det vore även klädsamt om de vill upplysa väljarna om exakt vilka yttranden det är de vill förbjuda. Och att de gör det innan sommarens EU-val.

Med EU:s nya Digital Services Act fick EU ett verktyg för att censurera internet. Nu är frågan vilken information man tänker stoppa.

I politiska kretsar finns en diskussion om att begränsa det fria ordet vad gäller yttranden som man finner olämpliga eller oönskade, men som formellt sett inte är olagliga. Vilket känns både otillbörligt och oroväckande.

Skall yttrandefriheten över huvud taget begränsas, då skall det ske med lag - inte utifrån vad makthavarna tycker och känner.

Detta kan gå hur galet som helst. Därför kandiderar jag i valet till Europaparlamentet. Mitt främsta vallöfte är att försvara yttrandefriheten, som den slås fast i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och i EU-stadgan:

»Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.«


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.