2024-06-18

#ChatControl2 - Vad var det jag sa?


Då inträffade precis det jag varnade för i valrörelsen. Ett svenskt ja till Chat Control 2 fifflades igenom utan att någon hann reagera.

EU-kommissionär Ylva Johanssons förslag om att låta AI granska innehållet i medborgarnas elektroniska meddelanden och bildalbum har nu Sveriges välsignelse.

På torsdag kommer EU:s ministerråds ständiga representanter i COREPER II att rösta om Chat Control 2 i dess senaste skepnad.

Så sent som på förra veckans sammanträde med EU-nämnden meddelade regeringen att det inte finns något konkret förslag att ta ställning till. Vilket var en sanning med modifikation och stort tolkningsutrymme.

Som vi känner till har regeringen även uppfattningen att EU-nämnden givit mandat för dess ståndpunkt. Vilken är ja till Chat Control 2, med vissa modifieringar.

Till exempel tycker Sverige att »En spårningsorder måste i sista hand kunna verkställas utan hinder av att en tjänst är krypterad, till exempel genom en maskinscanning innan meddelandet krypteras och skickas.«

Client-side-scanning. Spionprogram. På din telefon. I din dator.

Hos EU-nämnden är förvirringen stor. När den utmärkte Emanuel Karlsten började ringa runt bland ledamöterna gavs bilden att man nog inte tagit ställning till något särskilt.

Så i morse fick riksdagens justitieutskott helt plötsligt och utan förvarning ta ställning till det belgiska EU-ordförandeskapets senaste förslag om Chat Control 2.

Det gick så fort att både MP och V råkade rösta för. Vilket nog inte riktigt var meningen. Centern och Sverigedemokraterna var de enda som röstade nej.

Det belgiska ordförandeskapet har ett konkret förslag. Viket varit bekant för alla sedan den 27 maj, utom EU-nämnden då. Sveriges regering har nu riksdagens mandat att rösta för detta förslag.

Mycket riktigt innehåller belgarnas förslag client-side-scanning. Spionprogram. På din telefon. I din dator.

Genom att kontrollera dina meddelanden innan de krypteras och sänds anser man sig kunna säga att man respekterar rätten till krypterad kommunikation.

Men man kommer lik förbannat att kontrollera folks elektroniska meddelanden. Vilket kommer att vara en övermäktig frestelse för all slags makthavare.

Därtill föreslår belgarna att det skall vara »frivilligt« att bli övervakad, i meningen att den som inte går med på att få sina meddelanden kontrollerade inte kommer att få sända foton och videos. Och förmodligen inte heller dela länkar.

Vilket känns som en plan med luckor och potential för oönskade konsekvenser.

Här är helt klart politikerna inne och pillar i sådant de inte begriper. Med uppenbar risk att viktiga saker kan komma att gå sönder.

Det som gör det hela extra intressant är att Moderaterna och Liberalerna ägnat sig åt dubbelspel. I EU-valrörelsen raggade de röster på att säga nej till Chat Control 2, i Europaparlamentet. Samtidigt säger de ja till förslaget, i ministerrådet. Nu med riksdagens stöd.

Vilket kan förklara varför man hållit EU-nämnden i limbo. Skarpt läge där hade kunnat dra uppmärksamhet till regeringspartiernas dubbelspel. Vilket hade kunnat kosta röster.

Skamlösheten.

För övrigt strider själva grundpremissen för Chat Control 2 - att utan misstanke kontrollera innehållet i medborgarnas elektroniska meddelanden - mot minst två av våra grundläggande mänskliga rättigheter:

»Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.«

»Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.«

EU-domstolen har redan slagit fast principen: Övervaka dem som misstänks för brott - inte alla andra, hela tiden.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.