2006-01-05

Det här är inte kul...

För ett halvår sedan presenterade regeringen ett förslag om att Försvarets Radioanstalt, FRA, skall få scanna tele- och internettrafiken. Till exempel skall man få söka efter samtal och meddelanden som innehåller misstänkta och suspekta ord.

Nu kommer ett nytt lagförslag - som säger att FRA skall få lämna ut dessa uppgifter "till andra länder".

Lagförslaget reglerar inte vilken sorts information som skall få lämnas ut - eller vad man menar med andra länder. Som förslaget är skrivet skulle det kunna användas för att förse förtryckarregimen i Iran med uppgifter om dess motståndare i Sverige. Borde inte sådana dörrar hållas stängda, redan i ruta ett?

Man kan konstatera att regeringen inte vågade ha med detta i sitt ursprungliga förslag. Men nu skärps tillämpningen steg för steg.

Trafikscanningen är obehaglig, farlig och tveksam. Och den nya lagen om utlämning av de uppgifter man samlat in är uppåt väggarna.

Länk

(Tipstack: Andreas)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.