2006-12-03

Sanning och konsekvens på Expressen

I dag slår kvällstidningen Expressen knut på sig själv.

Expressen, ni vet. Den där kvällstidningen som de senaste månaderna har drivit miljöhysterin på högsta volym. Tidningen som bidragit till alarmism och spridande av tvivelaktiga uppgifter. Blaskan som driver politiker och samhällsdebatten framför sig på en okänd väg, som vi inte alls kan vara säkra på är rätt.

I denna tidning, Expressen, skriver dess politiske chefredaktör PM Nilsson i dag lysande på ledarsidan om miljöalarmismen – under rubriken Rött är inte grönt. Tyvärr ligger denna artikel inte ute på nätet, märkligt nog. I vart fall inte just nu. Så tillåt mig att citera...

"Innehållet i den nya gröna vågen börjar bli besvärande tydligt.

Antikapitalism, antiglobalisering, starkt stöd för statliga ingripanden i ekonomin, rop på höjda skatter, en bergfast tro på återreglering av marknader, stopp för rörlighet av människor, kapital och varor.

Förra gången var det klassamhället som skulle bekämpas, nu är det växthuseffekten. Socialismen är tillbaka med full kraft."

Sedan ägnar sig PM Nilsson åt att lustmörda SVT:s serie Planeten. Flera av programseriens "experter" och "forskare" avslöjar han som personer med en politisk vänsteragenda, som gömmer sig bakom förment akademiska meriter.

Detta är naturligtvis utmärkt skrivet.

Mer förvirrande är hur tidningen kan hålla sig med två så totalt skilda agendor.

Hur skall man engentligen ha det på Expressen? Anser man sig ha råd att driva två linjer samtidigt? Eller skall man tolka det faktum att PM Nilssons text inte finns på webben som ett tecken på att det råder interna motsättningar i frågan på tidningen?

Ännu märkligare blir det om man noterar att Expressens tjej-söndagsbilaga Hallå i dag innehåller en gratis DVD-film. Vilken? Jo, just det – Planeten! Samma film som PM Nilsson sågar på ledarsidan.

Min gissning är att det finns en konflikt på Expressen. Men den går nog egentligen inte mellan miljövänster och saklig politisk analys. Istället går den mellan lösnummersäljande och osaklig alarmism å ena sidan – och logik, fakta och analys å den andra.

Problemet är att om alarmismen vinner, då vinner också miljövänstern.


Uppdatering kl 20:20: Nu ligger, äntligen, PM:s ledare uppe på nätet. (Även om man i hastigheten har råkat sätta fel ingress på texten.)

16 kommentarer:

 1. Att använda uttrycket "miljövänstern" är något olyckligt, eftersom det kan ge intrycket av att de faktiskt har trovärdighet/mer engagemang för miljön.

  Ord är viktiga.. "alarmistvänstern" kanske är lämpligare?

  SvaraRadera
 2. Haha.. det är ju humor på hög nivå! :-D

  SvaraRadera
 3. I ditt senaste inlägg om växthuseffekten verkade du påstå att data från enstaka mätstationer motbevisar att jordens medeltemperatur har stigit de senaste 70 åren. Sedan drog du upp myten att alla forskare på 70-talet trodde att en istid var på väg. Anser du att ditt inlägg faller under någon av kategorierna logik, fakta, eller analys?

  SvaraRadera
 4. tomas:
  Du kanske bör läsa vad som står högst uppe på denna webbsida, under Henrik-Alexandersson.se
  Där finns svaret på din fråga!

  SvaraRadera
 5. Är det inte ett tecken på sundhet att tidningen faktiskt visar mer än en sida?

  SvaraRadera
 6. Jag tror HAX har helt rätt, det är en 'kamp' mellan att publicera sunda saker, saker som står sig även i morgon, och att sälja lösnummer idag (något som inte är värt ett dyft i morgon längre om det inte säljer ytterligare några då, osv).

  Och detta är på ett sätt acceptabelt. Denna dualitet mellan seriöst och vulgarisering är en naturlig följd som uppstår i fria sektorer och samhällen. Och inte bara på detta område, på nästan alla.

  'Lösningen' (metodiken) rörande just denna fråga (klimatarlarmismen) är upplysning, spridandet av sans och balans och kunskap. Denna sida (och faktiskt många fler) utgör en sådan utpost. Betänk, för tre-fyra år sedan existerade denna motvikt inte ens. Numera kläs stollealarmismen av och tom häcklas i TV (Access i TV8) och tom vissa inslag i stats-TV innehåller ett gryn av motvikt.

  Men denna polarisering kommer att fortg¨å läng till. Och även om denna hysteri avförs från agendan, kommer där komma nya som följer samma dramaturgi, och det kommer även då att vara samma sorts Michael-Moore-vänster som skränar mest och högljutt hävdar att den sitter inne på nästa 'samhällsavgörande sanning'.

  För det är i stort sett alltid från vänstern folks rädslor och osäkerheter kommer att exploateras. Och samma kader kommer även att anlägga 'moteld' när den uppfattar att deras 'den enda rätta' ståndpunkten ifrågasätts och hegemonin hotas.

  Prgram som 'Planeten' är exempel på sådan moteld. (Ev fyra timmar om Castro också, dock ett par decennier för sent isf)

  Man får helt enklet inte ge tappt. Dom som drömmer om mer totalitär samhällelig fostran om 'det sanna rätta' är många och välförankrade, och de som låter sig ledas mha sådana hot- och drömsceniarier är många, de kommer alltid vara i numerär majoritet.

  SvaraRadera
 7. "För det är i stort sett alltid från vänstern folks rädslor och osäkerheter kommer att exploateras."

  Sanning med modifikation. Den konservativa högern liksom den främlingsfientliga högern brukar också vara väldigt duktiga på försöka exploatera folks rädslor och osäkerhet för att nå sina politiska mål.

  SvaraRadera
 8. På bloggen "thepurplescorpion" finns ytterligare en intressant artikel om temperaturutvecklingen under de senaste seklerna, denna gång från Grönlands väst- och sydkust.

  Naturligtvis, pace tomas så är det endast från ett område på jorden, men det är ett intressant område eftersom enligt de gängse klimatteorierna så är det vid de höga latituderna som den största temeraturökningen pga "växthuseffekten" förväntas ske. De nyligen redovisade resultaten som visar att ingen temperaturökningen skett på Grönländska syd- och västkusten sedan 1930- och 40-talen är därför något besvärande för modellmakarna.

  När det gäller HAX tidigare inlägg så verkar både HAX och alla andra som kommenterat den ha missförstått vad det handlade om.

  Om ni hade gjort er besväret att gå tillbaka till den ursprungliga källan så skulle ni sett att temperaturdata från kontinentala USAs samtliga 1221 klimatologiska nätverksstationer från 1930 - 2000 (en del stationer har mycket äldre data) fanns tillgängliga.

  U.S. Historical Climatology Network (USHCN) Data Set

  Det står var och en fritt att välja vilken station som helst och sedan göra en trendanalys där man själv väljer basår. Det intressanta är då att väljer man t ex 1930 som bas så är majoriteten av trendlinjerna negativa. Väljer man å andra sidan 1960 som basår så har majoriteten av trendlinjerna en positiv koefficient. (Jag har naturligtvis inte testat alla och kommer inte att göra det heller, men data finns där så var så goda!)

  Naturligtvis bevisar detta inget om en eventuell global uppvärmning men det visar i all sin enkelhet betydelsen och svårigheten att välja basdata i en serie mätningar.

  SvD och SMHI (?) har valt perioden 1960 -1990 som sin bas. En period som var betydligt kallare än perioden 1930 - 1950. Det är säkert en ren tillfällighet att man valt just den perioden, men det är klart att en del av oss misstänksamma individer tar ner våra väl tummade exemplar av Huffs "Hur man ljuger med statistik" från bokhyllan, bara i fall att....

  PS: Jo, 30- och 40-talen var varma, 60- och 70-talen var kalla vilket var just den observation som fick många, dock inte alla, klimatologer att börja tala om en ny istid. Då var forskningen inte lika politiserad som idag vilket är en av anledningarna till att det fanns fler "kättare" då än det finns nu.

  SvaraRadera
 9. Johan

  Du har rätt, konservatismen har också ofta varnat för förändringar och ogillat 'oförutsägbarhet', man kan ev säga att det finns ett stort måt av konservatism i dagens vänster.

  Främlingsfientlighet och andra hatideologier existerar förstås också, men är ännu mer marginaliserade i samhällsdebatten än den konservatism som kan hänföras till högervärderingar. Och vidare är det mycket tveksamt att om 'höger' är rätt beteckning på det som i Public Service kallas extremhöger eller främlingsfientlig sådan.

  Min poäng ovan var dock en annan:

  Det är förvisso irriterande att ständigt mötas av strunt och nonesenssammanhang från aktörer i den civila sfären. Men att den civila sfären är förhållandevis fri att ägna sig åt nonsens är något vi bör bejaka.

  Det problematiska blir när officiella aktörer (offentliga, skattefinansierade, eller med andra lagstiftade särrelger) ägnar sig åt att inte bara vidarebefordra utan dylikt, utan dessutom avkräva oss uppoffringar, umbäranden, och dessutom resurser osv samtidigt som människors friheter inskränks. Det är mot den arenan motelden skall riktas och där 'kampen' skall föras.

  Jag vill inte ha en enda osanning (eller bara tivivelaktig fakta/orsakssammanhang) framförda såsom ovedersägelig 'sanning' av SvT, och jag vill inte uts'ttas för någon tvingande lagstiftning baserad på att besvärjelser som kommer från moderna 'medicinmän' och 'shamaner'.

  Och jag vill inte se en enda storskalig verksamhet sjösatt med motiveringen att 'vi måste ju iaf göra någonting' och med hänvisning till 'försiktighetsprincipen'

  Sådant är bevisligen trams och en självmotsägelse!

  SvaraRadera
 10. Tomas:

  Vad alla tycks ha missat i posten där jag länkade till Bonum Commune / CO2 Science är att man visserligen bara publicerar en temperaturkurva - men att man publicerar en ny kurva, från en ny plats, varje vecka - och att dessa tycks peka åt samma håll. Det är, om folk orkade läsa, som jag ser det en rätt kul pedagogik.

  Vad gäller istidshysterin var jag iofs rätt ung då. Men jag upplevde att den var lika enögd som dagens växthuspanik. Det fanns, med andra ord, säkert forskare som inte höll med. Men deras åsikter kom aldrig ut till folk. På samma sätt som sker i dagens alarmpanik, typ.

  SvaraRadera
 11. Henrik:

  "Alla" kurvor pekar inte åt samma håll, i så fall hade inte den globala medeltemperaturen ökat sedan 1930-talet. Nasa:s data visar att delar av USA faktiskt har något lägre temperatur idag än under 30-talet, men i stort överväger temperaturökningarna kraftigt.

  Skillnaden mellan 70-talet och idag är att idag finns det en bred samsyn i forskarvärlden om klimatförändringen och dess orsaker. Det fanns inget som var i närheten av att motsvara detta på 70-talet. Mer info finns på RealClimate.

  SvaraRadera
 12. HAX!

  Borde Du inte läsa igenom kommentarerna till dina inlägg då och då?

  "Just a suggestion."

  :-)

  SvaraRadera
 13. Detta är väl inte så förvånande, just det att journalistiken är mer åt vänster än ledarsidorna brukar ju lyftas fram då medias vänstervridning diskuteras.

  SvaraRadera
 14. tomas,

  det finns ingen samsyn om att klimatet är högkänsligt för koldioxid. Tvärtom finns det tiotusentals forskare - varav flera ledande inom sina områden - som hävdar just motsatsen.

  Att den globala medeltemperaturen ökar efter en kallperiod har inte nödvändigtvis med koldioxid att göra. Det kan ju faktiskt vara DEN CYKLISKA KALLPERIODEN SOM TAGIT SLUT även den gång, på samma sätt som den alltid har det tidigare i 1500-årscykeln.

  SvaraRadera
 15. Självklart är inte alla vetenskapsmän ense i frågan. Det finns många vetenskapsmän som är kreationister, det betyder inte att evolutionsteorin är felaktig. Det finns en bred uppslutning i dagens forskarvärld bakom påståendet att koldioxid påverkar klimatet.

  Vilka 1500-årscykler pratar du om? Om man tittar på historiska temperaturkurvor borde vi nu befinna oss i en period av långsam avkylning.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.